آرشیو برچسب: فرق اسلام و مسیحیت در چیست

معنویت در اسلام و مسیحیت چه تفاوت‌های بنیادینی دارد؟

معنویت در اسلام و مسیحیت چه تفاوت‌های بنیادینی دارد؟ پاسخ اجمالی ارزش و اعتبار معنویت در هر دین، نسبتی مستقیم با ارزش و اعتبار آن دین دارد. منابع دینی مسیحیت دارای آموزه های خلاف عقل است به طوری که حتی مسیحیان نیز به آن اعتراف دارند. معنویتی که بخواهد از چنین منابعی نشأت بگیرد دارای انحرافات بسیاری می شود. این ...

متن کامل »