آرشیو برچسب: شرایط اجابت دعا

مستجاب شدن دعا

مستجاب شدن دعا برای استجاب دعا باید نکاتی را رعایت کرد. اگرچه امروزه در مراودات و محاوره های روزمره بارها و بارها ممکن است به همدیگر “التماس دعا” بگوییم اما شاید چندان متوجه رمز و راز این عبارت کوتاه نباشیم و صرفا از سر عادت تکرارش کنیم. اما پرسش مهمی که نیازمند درنگ و تأمل است همین است که چرا ...

متن کامل »