آرشیو برچسب: شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟

نقد شبکه‌های سازمانی چیست؟

شبکه اجتماعی سازمانی چیست؟ در خصوص تحلیل شبکه‌های سازمانی نتیجه مطالعه‌ای که بر روی ارتباطات داخل سازمانی کمپانی انتشارات سوره مهر انجام شده بود سخن به بین آوردیم، در این مطلب ترجمه شده تلاش گردیده به طور مقدماتی نقد شبکه سازمانی اطلاعات مفید ی که در اختیار سازمان مدیران و نیز محققان پژوهشگران جهت تحقيق سازمان قرار می‌دهد معرفی گردد.در ...

متن کامل »