آرشیو برچسب: سامانه پرداخت اینترنتی

سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر فنّاوری

۱٫ مقدمهامروزه فراه منمودن سروي سهاي مالي گوناگون از طريق کانا لهايمختلف الکترونيکي مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالي قرار گرفتهاست. بر اين اساس، ايجاد سروي سهاي پرداخت الکترونيکي يکي ازاولويت هاي امروزي بان کها بوده به همين علت را هح لهاي بسياري سامانه الکترونیکی سامانه درگاه پرداخت,سامانه الکترونیکی,سامانه پرداخت الکترونیک,سامانه پرداخت اینترنتی,سامانه پرداخت براي ارائه اين سروي سها ...

متن کامل »