آرشیو برچسب: زنان مسلمان فرانسه

مقاله «نیویورک تایمز» در مورد «زنان مسلمان فرانسوی»خشم نخست وزیر

در قسمتی از این گزارش به نقل از یک زن مسلمان آورده شده: من می ترسم روسری بر سر کنم چه برسد به برقع؛ آنها حتی اجازه نمی دهند ما با لباسی که از روی شرم و حیا به تن می کنیم، در ساحل قدم بزنیم.

انتشار یک مقاله در نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد اوج تبعیض و آزار زنان مسلمان و محجبه در فرانسه، عصبانیت مانوئل والس نخست وزیر این کشور را در پی داشت.     مقاله نیویورک تایمز روز جمعه منتشر شد و چند مورد شکایت زنان مسلمان فرانسوی از برخوردهای تبعیض آمیز در این کشور را نشان می داد. والس روز ...

متن کامل »