آرشیو برچسب: روز اول ماه فروردین

وجود ریشه مذهبی در عید نوروز

وجود ریشه مذهبی در عید نوروز گروه دین واندیشه_علی کریمی: از جشن ها و اعیاد کهن ایرانیان یکی عید نوروز می باشد که مردمان به مبارکی آمدن بهار و آغاز سالی نو، به جشن و شادی می پردازند. در پیدایش و آغاز نوروز، روایات تاریخی متعدد و افسانه های گوناگون وجود دارد که هر یک نظر خاصی نسبت به دیگری بیان ...

متن کامل »