آرشیو برچسب: دین مسیح

تفاوتها و شباهتهای دین یهود اسلام و مسیحیت

تفاوتها و شباهتهای دین یهود اسلام و مسیحیت یهود؛ مسیحیت و ادرود به نوعی به دنبال آمده اند و هر یک ادیان قبلی خود را تایید می کنند اما قوانینی در ایـن ادیان وجود دارد که با تناسب ندارد و یا برای مثال در دین قبلی وجود نداشته است . برای مثال میل کردن شراب در مسیحیت ایرادی ندارد ولی ...

متن کامل »