آرشیو برچسب: دین مسیحی

تفاوت دین ها از هم

تفاوت دین ها از هم تفاوت ادیان مختلف در برخی از کلمات را در ادامه بخوانید. “یهودی ها می گویند یهوه (خدا)، مسیحی ها می گویند پدر (خدا)، و شما مسلمان ها می گویید الله (خدا)… پس چرا این قدر با هم فرق می کنید!؟ “ واقعا حرف قابل تاملی است. ما می گوییم که خدای یکتا جهان را خلق ...

متن کامل »