آرشیو برچسب: دستگاه جوجه کشی

کلیاتی بر جوجه کشی

کلیاتی بر جوجه کشیdquail به دو صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارد. در نوع طبیعی مرغ کرچ مدت زمانی را روی تخمها می خوابد تا جوجه ها از تخم خارج شونداما درجوجه کشی مصنوعی ازاتومبیل های جوجه کشی استفاده می شود. محاسن روش مصنوعی:۱) نیازی به مرغ کرچ وجود ندارد . ۲) هربارتعداد بسياري تخم را می توان به جوجه ...

متن کامل »