نگاهی به کتاب کآشوب کاش هیأت‌دارها «کآشوب» را بخوانند

نگاهی به کتاب کآشوب کاش هیأت‌دارها «کآشوب» را بخوانند |نگاهی به کتاب کآشوب کاش هیأت‌دارها «کآشوب» را بخوانند از مسیح داراب| صدای شیعه: «بیست‌وسه‌ روایت‌ از روضه‌هایی که زندگی می‌کنیم.» آن توضیح که پایین جلد کآشوب نشسته می باشد، در عین سادگی و همچنین کوتاهی همه‌ی ماجرای کتاب می باشد. کآشوب واقعاً چیزی بیش از آن نیست. روایت‌هایی که سرکار ...

متن کامل »

توصیه حضرت آیت الله وحید خراسانی به آیت الله علوی گرگانی: دعوت به خداوند تبارک و تعالی و همچنین دعوت به امام و پیشوا زمان را فراموش نکنید

در آستانه ماه محرم الحرام، آیت الله علوی گرگانی با حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی دیدار و همچنین گفت و همچنین گو کردند. به به گفته شفقنا، در آن دیدار که در بیت آیت الله وحید خراسانی صورت گرفت، از آن مرجع تقلید درخواست شد تا در آستانه ماه محرم توصیه ای جهت اهل منبر داشته باشند، که آیت الله وحید ...

متن کامل »

قنادباشی: «سوچی» حافظ منافع انگلستان در میانمار می باشد

قنادباشی: «سوچی» حافظ منافع انگلستان در میانمار می باشد |قنادباشی: «سوچی» حافظ منافع انگلستان در میانمار می باشد از مسیح داراب| صدای شیعه: قنادباشی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو درمورد پشت‌پرده‌های سیاسی-اقتصادی جنایات میانمار گفت: یک سلسله سیاست‌های داخلی و همچنین بخشی از سیاست‌های منطقه‌‌ای و همچنین بین‌المللی باعث رخ دادن آن جنایات در آن کشور شده می باشد. آن کارشناس ...

متن کامل »

معیارهای تفسیر درست قرآن و همچنین تفاوت آن هم با تفسیر به رأی

شفقنا- تفسیر به رأی به آن معنا می باشد که انسان آرا و همچنین نظریاتی را به عنوان پیش فرض های تردید ناپذیر مورد قبول قرار داده، سپس به قرآن کریم رفت و آمد و مراجعه نماید تا بر اساس مفهوم آیات الاهی بر نظریات خود مهر تأیید بزند. حال سوالی به وجود می آید که تفاوت میات تفسیر به ...

متن کامل »

کارشناس مسایل بین الملل مطرح کرد افشای قرارداد امنیتی اسرائیل جهت سرکوب وحشیانه مسلمانان میانمار

کارشناس مسایل بین الملل مطرح کرد افشای قرارداد امنیتی اسرائیل جهت سرکوب وحشیانه مسلمانان میانمار |کارشناس مسایل بین الملل مطرح کرد افشای قرارداد امنیتی اسرائیل جهت سرکوب وحشیانه مسلمانان میانمار از مسیح داراب| صدای شیعه: حسن هانی زاده در گفتگویی در مورد ابعاد و همچنین علل پیداش پاک سازی قومیتی مسلمانان میانمار تصریح کرد: اقوام مسلمان بیش از ۱۲۰۰۰ سال شمسی ...

متن کامل »