معجزات سر امام و پيشوا حسین(ع) در منازل فرود آمده از کربلا تا شام

%name معجزات سر امام و پيشوا حسین(ع) در منازل فرود آمده از کربلا تا شام
سنگ میزبان سر امام و پيشوا حسین (ع)

شفقنا-بدان که ترتیب منازلی که در آن هم فرود آمدند و همچنين شب ماندند یا گذشتند معلوم نیست و همچنين در هیچ یک از کتب معتبره ذکر نشده است، بلکه در بیشتر آنها کیفیت مسافرت ایشان مذکور نیست. ولي بايد توجه داشت در بعض منازل حوادثی اتفاق افتاد که در این کتاب بدانها اشارت می کنیم.ابن شهرستان آشوب در «مناقب» گوید: «از مناقب حسین علیه السلام آثاری است که از مشاهد میان راه از کربلا تا عسقلان ظاهر گشت در موصل، نصیبین و همچنين حماه و همچنين حمص و همچنين دمشق و همچنين غیر ذلک و همچنين این مواضع را مشهد الرأس نامند».مؤلف گوید: از این عبارت آشکار گردید که سر تبريک و مبارک را در این جای ها مشهدی معروف بود، ولي بايد توجه داشت مشهد دمشق جایی است معلوم و همچنين من به زیارت آن هم مشرف گشتم و همچنين ولي بايد توجه داشت مشهد رأس الحسین علیه السلام در موصل:در «روضه الشهداء» گوید که: «آن هم شهروندان و مردم شهر زيرا و به درستي که به موصل رسدیند خواستند به شهرستان اندر آیند، سوی اهل آن هم شهرستان فرستادند و همچنين زاد و همچنين علوفه خواستند و همچنين این که شهرستان را آرایش کنند و همچنين آیین بندند، شهروندان و مردم شهر موصل متفق گشتند که حوائج آنها را فراهم کنند و همچنين بیرون فرستند و همچنين آنها به شیر نیایند و همچنين در بیرون شهرستان منزل کنند و همچنين از همانجا به شام روانه شوند و همچنين آنها نیز چنین کردند، در یک فرسنگی موصل فرود آمدند و همچنين سر مطهر را بر سنگی نهادند و همچنين از آن هم قطره ی خونی بر سنگ بچکید.
پس ازآن در هر سال شمسي روز عاشورا از خون می جوشید و همچنين شهروندان و مردم شهر از اطراف نزدیک آن هم سنگ می آمدند و همچنين عزای آن هم حضرت بر پا می کردند و همچنين همچنین بود تا به عهد عبدالملک مروان بفرمود که آن هم سنگ را به جای دیگر بردند و همچنين دیگر اثری از آن هم معلوم نگشت، لکن در آن هم مقام گنبدی ساختند و همچنين مشهد نقطه نام نهادند. انتهی ملخصا.ولي بايد توجه داشت واقعه ی نصیبین؛ در «کامل بهائی» مسطوراست که: «زيرا و به درستي که به نصیبین رسیدند منصور بن الیاس به آراستن شهرستان بفرمود و همچنين بیش از هزار آئینه به کار آرایش رفت و همچنين آن هم ملعون که سر مطهر امام و پيشوا علیه السلام با او بود خواست به شهرستان در آید اسب فرمان او نبرد، اسب دیگر خواست، آن هم نیز فرمان نبرد تا چند اسب عوض کرد، ناگاه سر مطهر را دیدند بر زمین افتاده است، ابراهیم آن هم را برداشت و همچنين نیک در آن هم نگریست و همچنين بشناخت، آنها را ملامت کرد، اهل شام زيرا و به درستي که این بدیدند از وی، او را بکشتند و همچنين سر ا بیرون شهرستان گذاشتند و همچنين به شهرستان نبردند».

به نقل از شفقنا مولف گوید: شاید آنجا که سر شریف افتاده بود مشهدی شده است.و همچنين هم در «کامل بهائی» است که: «حاملان سر می ترسیدند قبائل عرب ناگاه بر سر آنان ریزند و همچنين سر را بستانند، راه معروف را رها کردند و همچنين بیراهه می رفتند و همچنين هر گاه به قبیله ای می رسیدند، می گفتند: این سر خارجی است و همچنين علوفه از آنها می خواستند».

ولي بايد توجه داشت مشهد رأس الحسین علیه السلام در حماه؛ در «ریاض الاحزان» از بعض کتب مقاتل روایت کرده است که، مؤلف آن هم گفت: «به سفر حج رفتم، به حماه رسیدم، در باغستانهای آنجا مسجدی دیدم آن هم را مسجد الحسین علیه السلام می گفتند. به درون مسجد رفتم، در یکی از ساختمانهای آن هم پرده از دیوار آویخته دیدم، آن هم را برداشتم، سنگی دیدم در دیوار مورب کار قبل بود و همچنين نشانه ی گردن در آن هم هویدا دیدم و همچنين بر آن هم خون خشک شده ديدن کردم، یکی از خادمان مسجد را پرسیدم از آن هم سنگ و همچنين نشانه ی گردن و همچنين آن هم خون منجمد؟ گفت: این سنگ جای سر تبريک و مبارک حسین بن علی علیهماالسلام است که وقتی شهروندان و مردم شهر آن هم را به دمشق می بردند بر این سنگ

 

نهاده بودند… الخ».ولي بايد توجه داشت مشهد رأس الحسین در حمص (۱حمص به کسر «حاء» و همچنين تخفیف «میم» مثل حبر شهری است میان دمشق و همچنين حلب. در «معجم البلدان» گوید: قبوری از اولاد جعفر طیار در آنجا است.) ؛ که ابن شهرستان آشوب نام آن هم برده است، تفصیل آن هم را در جایی نیافتم و همچنين نیز آن هم مشاهد که وی فرمود از کربلا تا عسقلان است، ندانستم مگر پهلوی در شمالی صحن مولانا ابی عبدالله علیه السلام مسجدی است که آن هم را مسجد رأس الحسین علیه السلام نامند و همچنين پشت کوفه نزدیک نجف اشرف مسجدی است که آن هم را مسجد حنانه نامند و همچنين زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در آنجا مستحب است، برای آن هم که وقتی سر مطهر آن هم حضرت را در آنجا گذاشته بودند.و همچنين مفید و همچنين سید و همچنين شهید رحمهم الله در باب زیارت امیرالمؤمنین – صلوات الله علیه – گویند: وقتی به علم رسیدی، و همچنين آن هم موضع حنانه است آنجا دو رکعت نمازگزار، زيرا و به درستي که محمد بن ابی عمیر از مفضل بن عمر روایت کرده است که حضرت صادق علیه السلام از برابر آن هم ستون کج که در ره نجف است بگذشت و همچنين در آنجا دو رکعت نماز بگذاشت، او را گفتند این نماز برای چیست؟ فرمود: این جای سر جدم حسین بن علی علیهماالسلام است، وقتی از کربلا آوردند اینجا نهادند و همچنين از اینجا نزد عبیدالله بردند.و همچنين صاحب جواهر رحمه الله گفت: شاید همین موضع سر تبريک و مبارک آن هم حضرت را دفن کردند و همچنين مؤلف از کلام وی تعجب نمود.

ولي بايد توجه داشت مشهد رأس الحسین در عسقلان؛ در «مشکوه الادب» ناصری گوید: بدان که در حلب جایی است مشهور موسوم به مشهد السقط در جبل جوشن که کوهی است مشرف بر حلب و همچنين در جانب غربی آن هم مقبره ها و همچنين مشهدها است از آن هم شیعه؛ شامل قبر ابن شهرستان آشوب صاحب کتاب «مناقب» و همچنين دیگر قبر احمد بن منیر عاملی است که ترجمه ی وی را در «امل الامل» و همچنين مؤلف در «فوائد الرضویه»آورده است.

یاقوت حموی در «معجم البلدان» گوید: «جوشن کوهی است در مغرب حلب و همچنين مس سرخ را از آن هم جا بیرون آرند و همچنين به بلاد حمل کنند».گویند از آن هم هنگام که خاندان حسین بن علی علیهماالسلام از آنجا بگذشتند، عمل معدن بر افتاد، زيرا و به درستي که زوجه ی حسین علیه السلام حامل بود و همچنين در آنجا جنین بیفکند و همچنين از آن هم صنعتگران معدن که آنجا بودند آب و همچنين نان خواست، اجابت نکردند، دشنام دادند و همچنين بر آنها نفرین کرد، از آن هم هنگام باز هر کس در معدن کار کند سود نبرد و همچنين در جنوب آن هم کوه جایی است که مشهد السقط گویند و همچنين مسجد الدکه هم گویند و همچنين آن هم سقط را محسن بن حسین علیه السلام نامیدند.مؤلف گوید و همچنين سزاوار است در اینجا بگویم:فانظر الی حظ هذا الاسم کیف لقی من الأواخر ما لاقی من الاول یعنی: «بخت این اسم را بنگر که چگونه رسید او را از متأخران مانند آنچه رسید از سابقین».مترجم گوید: آن هم عبارت را «معجم البلدان» در ذیل «جوشن» آورده است و همچنين در ذیل «حلب» گوید: نزدیک باب الجنان، مشهد علی بن ابی طالب علیه السلام است که او را در خواب بدانجا دیدند. و همچنين داخل باب العراق مسجد غوث است، در آن هم سنگی است کتابتی بر آن هم نگاشته، آن هم را خط علی بن ابی طالب رضی الله عنه دانند.

و همچنين در جانب غربی شهرستان در دامنه ی کوه جوشن قبر محسن بن حسین است و همچنين گویند زيرا و به درستي که اسیران اهل بیت را از عراق به دمشق می برند بدانجا رسیدند، فرزندی سقط شد یا طفلی همرآه آنها بود، در گذشت، در آنجا دفن کردند و همچنين نزدیک آن هم مشهدی است زیبا و همچنين شهروندان و مردم شهر حلب بدان تعصب دارند و همچنين بنایی محکم کرده اند و همچنين مال بسیار به مصرف رسانیده و همچنين گویند علی علیه السلام را در خواب بدانجا دیدند.

انتخاب وگزینش شفقنا از   کتاب دمع السجوم:( در کربلا چه گذشت) ترجمه کتاب نفس المهموم

 

 

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

معجزات سر امام و پيشوا حسین(ع) در منازل فرود آمده از کربلا تا شام در تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۱۲ ۲۳:۱۴:۲۴ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان