جزییات مقتل امام و پيشوا حسین (ع)/ عاقبت کسانی که لباس های پادشاه کربلا را غارت کردند

%name جزییات مقتل امام و پيشوا حسین (ع)/ عاقبت کسانی که لباس های پادشاه کربلا را غارت کردند

شفقنا( پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)-کتاب مقتل الحسین علیه السلام مشهور به مقتل خوارزمی نوشته ابوالمؤید موفق بن احمد خوارزمی است. با این که نویسنده، غیر شیعه است کتاب او در میان شیعیان جایگاهی ویژه یافته است.

به نقل از شفقنا،گزیده ای از مقتل امام و پيشوا حسین (ع) با جزییات بسیار و همچنين عاقبت کسانی  که لباس های امام و پيشوا حسین (ع) را غارت کردند بشرح زیر است:

 

دشمن از هر سو به جنگ حسین علیه السلام آمد و همچنين به او حمله می کردند و همچنين او حمله آن هم ها را پاسخ می داد. در این حال دنبال آب بود و همچنين هر گاه به سمت فرات می تاخت به او حمله می کردند و همچنين دورش می کردند.

 

 

شخصی به نام ابوالحتوف جعفی(۱) تیری انداخت که بر پیشانی امام و پيشوا نشست. آن هم حضرت تیر را بیرون آورد و همچنين دور انداخت و همچنين خون بر صورت و همچنين محاسنش جاری شد و همچنين گفت: بار خدایا! تو می بینی که من از این بندگان سرکش و همچنين گناه کارت چه می کشم. خدایا! جمع آن هم ها را پراکنده و همچنين یکایک آن هم ها را نابود کن و همچنين اَحدی از آنان را زنده مدار و همچنين هیچ گاه آنان را نبخش.(۲)

 

امام و پيشوا همچون شیر خشمگین برآنان حمله کرد و همچنين کسی نمی توانسته بود به شمشیرش نزدیک مي شود مگر آن هم که او را بر زمین می زد. تیرها از هر سو می آمد و همچنين بر گلو و همچنين سینه اش می نشست (به سر و همچنين صورتش می خورد) و همچنين می فرمود: ای امت بد! با عترت محمدصلی الله علیه وآله چه بد رفتار کردید. بدانید که بعد از من، کشتن بندگان صالح خداوند تبارک و تعالي برایتان سخت وهراسناک نخواهد بود، زيرا و به درستي که با کشتن و قتل من این کار برایتان آسان خواهد شد (و همچنين قبح آن هم خواهد ریخت). به خداوند تبارک و تعالي قسم امید دارم پروردگارم به بد رفتاری تو مرا پهناور و بزرگ بدارد و همچنين انتقامم را از جایی که نفهمید بگیرد. حصین بن مالک سکونی(۳) فریاد زد: ای فرزند فاطمه! به چه چیز انتقام تو را از ما خواهد گرفت؟

فرمود: میانتان شر می اندازد و همچنين (به این وسیله) خون هایتان را می ریزد سپس عذاب دردناکش را بر تو فرود می آورد. امام و پيشوا می جنگید تا آن هم که ۷۲ زخم برداشت. از جنگ، خسته و همچنين ضعیف شد و همچنين ایستاد تا دمی بیاساید. در این حال سنگی آمد و همچنين بر پیشانی اش خورد و همچنين خون جاری شد. لباسش را گرفت تا پیشانی اش را از خون پاک کند که تیر تیز سه شعبه و همچنين مسمومی آمد و همچنين بر قلب او نشست. امام و پيشوا حسین علیه السلام گفت: بسم اللَّه و همچنين باللَّه و همچنين علی مله رسول اللَّه.(۴) پس سر به آسمان بلند کرد و همچنين عرضه داشت: خدای من! تو می دانی که اینان کسی را می کشند که روی زمین فرزند پیامبری جز او نیست.

 

امام و پيشوا تیر را از پشت سر بیرون آورد و همچنين خون مانند ناودان جاری شد. دستش را زیر محل زخم گرفت و همچنين زيرا و به درستي که پر از خون شد به آسمان پرتاب کرد. از این خون قطره ای به زمین بازنگشت و همچنين پیش از آن هم سرخی در آسمان دیده نشده بود. باز هم دستش را زیر زخم گرفت و همچنين زيرا و به درستي که از خون پر شد به صورت و همچنين محاسنش مالید و همچنين فرمود: این گونه به خونْ خضاب خواهم بود تا جدّم محمدصلی الله علیه وآله را دیدار کنم و همچنين بگویم ای رسول خداوند تبارک و تعالي! فلانی و همچنين فلانی مرا کشتند.

 

امام و پيشوا که از نبرد خسته شده بود در جای خود ایستاد و همچنين هر که به سویش می آمد باز می گشت و همچنين دست به خونش نمی آلود تا آن هم که مردی از قبیله کنده به نام مالک بن نسر(۵) پیش آمد و همچنين شمشیری بر سر آن هم حضرت زد. شب کلاهی که بر سرش بود پاره شد و همچنين خون جاری شد. امام و پيشوا فرمود: با این دستت غذا نخوری و همچنين نیاشامی و همچنين خداوند تبارک و تعالي تو را با ستمکاران محشور کند.

 

آن هم گاه برنس را انداخت و همچنين قلنسوه(۶) بر سر گذاشت و همچنين بر آن هم عمامه پیچید ولی خسته و همچنين وامانده شده بود. مرد کِندی برنس را که از جنس خز بود برداشت و همچنين بعد از واقعه برای شوهر يا همسر خود ام عبداللَّه برد تا آن هم را بشوید. زن گفت: کلاه فرزند رسول خداوند تبارک و تعالي را برداشته و همچنين به منزل و خانه من می آیی؟ از منزل و خانه ام بیرون رو که خداوند تبارک و تعالي قبرت را از آتش پر کند. دوستان او گفته اند دستان او خشک شد و همچنين پیوسته در فقر و همچنين بد حالی به سر می برد تا مرد.

 

شمر صدا زد: منتظر چه هستید؟ تیرها حسین را ناتوان کرده است. در این هنگام نیزه ها و همچنين شمشیرها بر امام و پيشوا باریدن گرفت. مردی به نام زرعه بن شریک تمیمی، ضربتی کاری بر او وارد آورد و همچنين سنان بن انس، تیری بر گلوی آن هم حضرت زد.

 

صالح بن وهب مُرّی نیزه ای سخت بر امام و پيشوا زد و همچنين امام و پيشوا با طرف راستِ صورت از اسب بر زمین افتاد.. برخاست و همچنين نشست و همچنين تیر را از گلو بیرون کشید. در این حال عمر سعد به امام و پيشوا نزدیک شد تا وضع او را ببیند. حمید بن مسلم گوید: زینب علیها السلام در حالی که گوشواره هایش تکان می خورد بیرون آمد و همچنين گفت: کاش آسمان بر زمین می آمد، ای عمر بن سعد! آیا اباعبداللَّه کشته می مي شود و همچنين تو او را نگاه می کنی؟ اشک بر گونه و همچنين ریش عمر جاری شد و همچنين صورت از زینب گرداند. حسین علیه السلام نشسته بود و همچنين جُبّه ای از خز در بر داشت و همچنين شهروندان و مردم شهر از نزدیک شدن به او پرهیز می کردند. شمر صدا زد: وای بر تو! منتظر چه هستید؟ او را بکشید، مادر به عزایتان بنشیند. زُرعه بن شریک، ضربه ای زد و همچنين کفّ راست امام و پيشوا را جدا کرد. سپس به شانه اش زد. امام و پيشوا به زمین می افتاد و همچنين بلند می شد. در این حال سنان بن انس بر او حمله کرد و همچنين نیزه ای بر امام و پيشوا زد و همچنين او را بر زمین انداخت و همچنين به خولی بن یزید گفت: سرش را جدا کن. او سست شد و همچنين دستانش لرزید. سنان گفت: دستانت بریده باد. نصر بن خرشه ضبابی و همچنين به نقلی شمر بن ذی الجوشن که ابرص بود پا بر او زد و همچنين او را از پشت بر زمینش انداخت و همچنين محاسنش را گرفت

 

امام و پيشوا فرمود: تو آن هم سگ ابقع هستی که در خواب دیده بودم. شمر گفت: ای پسر فاطمه! مرا به سگان تشبیه می کنی؟ آن هم گاه با شمشیر بر گلوگاه حسین علیه السلام زد و همچنين گفت: «امروز تو را می کشم و همچنين با اطمینان و همچنين یقین می دانم و همچنين تردیدی ندارم که پدرت بهترین انسان ها بود».

 

… از عمرو بن حسن نقل شده است که گفت با حسین علیه السلام در نهر کربلا بودیم که (قبل از شهادت) به شمر نگریست و همچنين فرمود: «اللَّه اکبر، خداوند تبارک و تعالي و همچنين رسولش راست گفته اند، زيرا و به درستي که پیامبر فرمود: گویا سگ ابقعی می بینم که در خون اهل بیت من غوطه ور است». عمر سعد از این سخن خشمگین شد و همچنين به مردی که طرف راستش بود گفت: پایین بیا و همچنين کار حسین را تمام کن. او خولی بن یزید بود و همچنين سر حسین را برید.(۲) برخی هم گفته اند او شمر بود.

 

روایت دیگر این است که شمر بن ذی الجوشن و همچنين سنان بن انس به طرف حسین آمدند و همچنين او در آخرین رمق هایش بود و همچنين از تشنگی زبانش را در دهان می چرخاند. شمر با پای خود بر سینه امام و پيشوا زد و همچنين گفت:

 

ای فرزند ابوتراب! مگر تو نمی گویی پدرت بر سر حوض پیامبر، دوستانش را سیراب می کند؟ صبر کن تا از دست او آب بنوشی. سپس به سنان گفت: سرش را از پشت ببر. سنان گفت: من این کار را نمی کنم زيرا و به درستي که جدّش محمدصلی الله علیه وآله طرف انتقام من خواهد شد. شمر از دست او عصبانی شد و همچنين خود بر سینه حسین نشست و همچنين محاسن امام و پيشوا را گرفت و همچنين خواست او را بکشد که حسین علیه السلام خندید و همچنين فرمود: آیا تو می خواهی مرا بکشی؟ نمی دانی من کیستم؟ گفت: به خوبی می شناسمت. مادرت فاطمه، پدرت علی مرتضی، پدر بزرگت محمد مصطفی و همچنين منتقم تو خدای پهناور و بزرگ مرتبه است. تو را می کشم و همچنين باکی ندارم. آن هم گاه دوازده ضربه شمشمیر بر آن هم حضرت زد و همچنين سپس سر امام و پيشوا را جدا کرد. بعد از آن هم اسود بن حنظله پیش آمد و همچنين شمشیر آن هم حضرت را برداشت و همچنين جعونه حضرمی پیراهنش را برداشت و همچنين پوشید و همچنين پیس شد و همچنين موهایش ریخت.

 

سلب و همچنين غارت

روایت شده که در لباس امام و پيشوا بیش از ۱۱۰ جای تیر و همچنين شمشیر بود. جعفر بن محمد – امام و پيشوا صادق علیه السلام – فرموده است: در آن هم لباس، جای ۳۳ ضربت نیزه و همچنين ۳۴ ضربت شمشیر بود.

شلوار آن هم حضرت را بحیر بن عمرو جَرَمی برداشت و همچنين زمین گیر شد. عمامه اش را جابر بن یزید ازدی برداشت و همچنين بر سر گذاشت و همچنين جذام گرفت. مالک بن نسر کندی زره او را برداشت و همچنين دیوانه شد. در این حال، غبار غلیظ و همچنين سیاهی برخاست که همراه با باد سرخ بود که هیچ چیز دیده نمی شد و همچنين شهروندان و مردم شهر گمان کردند عذاب واقع شده است. مدتی درنگ کردند و همچنين هوا صاف شد. به نظرِ همه راویان، شهادت امام و پيشوا حسین علیه السلام در روز عاشورا، دهم محرم سال شمسي ۶۱ اتفاق افتاد و همچنين آن هم حضرت ۵۴ سال شمسي و همچنين شش ماه و همچنين نیم داشت. اسب امام و پيشوا کاکل خود را به خون امام و پيشوا زد و همچنين از میان دشمن گريز و فرار کرده به سمت خیمه زنان آمد. شیهه کشید و همچنين سرش را به زمین مقابل خیمه می زد. زيرا و به درستي که خواهران و همچنين زنان و همچنين خانواده امام و پيشوا به اسب نگریستند و همچنين کسی را روی آن هم ندیدند صدا به ناله و همچنين زاری بلند کردند. ام کلثوم دست بر سر گذاشت و همچنين به ناله، صدای جدش پیامبر، علی و همچنين جعفر و همچنين حمزه و همچنين حسن علیهم السلام را زد و همچنين گفت: این حسین است که در بیابان کربلا افتاده، سرش از پشت جدا شده و همچنين عمامه و همچنين عبایش را برده اند. این سخنان را گفت و همچنين غش کرد.

 

 

۱- ۱۷۸. در تاریخ طبری {۵/۴۵۰} و همچنين انساب الاشراف (۳/۴۰۷) ابو الجنوب آمده که بی تردید تصحیف شده است. تفاوت مختصری هم در مورد این نقل از میان خوارزمی و همچنين نقل ابو مخنف وجود دارد.

۲- ۱۷۹. هر چند این نفرین ها در منابع وجود دارد و همچنين مشهور است، لیکن نگارنده با توجه به حلم امام و پيشوا و همچنين دیگر قراین تاریخی مانند سیره ائمه، در مورد آن هم ها تردیدهایی دارد.

۳- ۱۸۰. حصین بن نمیر {نه مالک} در کشتن و قتل مسلم در کوفه شریک بود، در کربلا نقش مهمی داشت، در مقابله با مختار سهیم بود، در نبرد حَرّه جزو فرماندهان یزید بود و همچنين سرانجام همراه ابن زیاد توسط ابراهیم بن اشتر کشته شد.

۴- ۱۸۱. شاید نتوان این جمله را به درستی ترجمه کرد، یا معادل فارسی اش مفهوم خاص خود را نرساند. منظور امام و پيشوا آن هم است که من شهادت و همچنين رفتن به دنیای باقی را به نام خداوند تبارک و تعالي شروع می کنم و همچنين به اتکای خداوند تبارک و تعالي و همچنين با نظر به دین جدّم رسول خداوند تبارک و تعالي از این دنیا می روم.

 

 

۵- ۱۸۲. مالک بن نُسَیر کندی کسی است که نامه معروف «جعجع بالحسین علیه السلام» را از سوی ابن زیاد برای حرّ آورد و همچنين وقتی ابوالشعثاء به او اعتراض کرد، گفت: فرمان امامم {یزید} را اطاعت کرده ام!

۶- ۱۸۳. قلنسوه را کلاهی بلند و همچنين دراز دانسته اند.

انتخاب شفقنا از کتاب شرح غم حسین ( علیه السلام ) – ترجمه تحقیقی مقتل خوارزمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

جزییات مقتل امام و پيشوا حسین (ع)/ عاقبت کسانی که لباس های پادشاه کربلا را غارت کردند در تاریخ ۲۰۱۹-۰۹-۰۹ ۰۲:۴۹:۴۲ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان