چگونه علوم متنوع و گوناگون و مختلف به امام و پيشوا علی (ع) منتهی میشود؟

%name چگونه علوم متنوع و گوناگون و مختلف به امام و پيشوا علی (ع) منتهی میشود؟

شفقنا-پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از جانب خداوند تبارک و تعالي مأموریّت داشت علوم و همچنين معارف و همچنين احکام و همچنين قوانین دین را به حضرت علی علیه‌السلام تعلیم دهد. رسول خداوند تبارک و تعالي در طول رسالت خویش، به روش مستمر، بدین وظیفه عمل کرد و همچنين علی هم با تأییدات الهی و همچنين مراقبت‌های پیامبر، همه علوم را حفظ کرد. همچنين و علاوه، با توصیّه‌های پیامبر، آن هم‌ها را برای امامان بعد از خودش نوشت، و همچنين از این طریق کتاب‌هایی فراهم آمد، به گونه‌ای که می‌قدرت حضرت علی علیه‌السلام را «گنجینه علوم نبوّت» نامید.
پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله بارها مقام علمی علی را مورد ستایش قرار می‌داد و همچنين شامل در حدیثی فرمود: «من، شهرستان علم هستم و همچنين على‏‌، دَرِ آن هم است. هر کس علم مى‏‌خواهد باید از دَرِ آن هم وارد مي شود.».

صحابه رسول خداوند تبارک و تعالي صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز به مقام دانش علی، بویژه در امر قضا، اعتراف داشتند. ابوهریره، از عمربن خطاب نقل کرده که: «در امر قضا، على‏‌، از همه ما عالم‏تر است.».
سعید بن مسیّب گفته است: «عُمَر، همواره به خداوند تبارک و تعالي پناه مى‏‌برد از پيشامد جديد مشکلى‏‌ که ابوالحسن در آن هم نباشد.».

علقمه از عبدالله نقل کرد که می‌گفت: «در بین ما، گفته مى‏‌شد، على‏‌ ابن ابى‏‌ طالب در امر قضا، از همه اهل مدینه آگاه‏تر است.».
ابان بن عیاش گفته است: از حسن بصری در مورد علی علیه‌السلام  سوال کردم. گفت: «در مورد او چه بگویم؟ در قبول اسلام بر همه سبقت دارد؛ فضل و همچنين علم و همچنين فقه و همچنين راى‏‌ او بر کسى‏‌ پوشیده
نیست؛ همواره با پیامبر همکارى‏‌ داشت و همچنين شجاعت و همچنين زهد و همچنين آشنایى‏‌ با مسائل قضا و همچنين خویشاوندى‏‌ او با رسول خداوند تبارک و تعالي، قابل ناديده گرفتن نیست.».
ابن عباس گفته است: «علم رسول الله، از علم خداوند تبارک و تعالي است و همچنين علم على‏‌، از علم پیامبر است و همچنين علم من، از علم على‏‌ است. علم من و همچنين سایر اصحاب، در برابر علم على‏‌، به مقدار قطره‏اى‏‌ در برابر هفت دریا بیش نیست.».[۲۶۳] ابن عباس گفته است: هرگاه فرد مورد وثوقی، فتوایی را از علی نقل می‌کرد، ما از آن هم تجاوز نمی‌کردیم.».[۲۶۴]

اذینه عبدی گفته است: از عمر سوال کردم: «براى‏‌ انجام عمره، از کجا مُحْرِم شوم؟». گفت: «از على‏‌ سؤال کن.».

ابوحازم گفته است: مردی نزد معاویه آمد و همچنين از پيشامد جديد‌ای سوال کرد. معاویه در جواب گفت: «از على‏‌ سؤال کن، همانا که او اعلم است.». آن هم مرد گفت: «جواب تو، از جواب على‏‌، براى‏‌ من بهتر است.». معاویه گفت: «بد سخن گفتى‏‌! تو از سخن شخصى‏‌ اظهار کراهت مى‏‌کنى‏‌ که رسول خداوند تبارک و تعالي علوم خود را به او تعلیم داد و همچنين فرمود: ,,تو، نسبت به من، به منزله هارون نسبت به موسى‏‌ هستى‏‌، جز این که بعد از من، پیامبرى‏‌ نخواهد آمد“. عمر، در حلِّ مسائل مشکل، به او رفت و آمد و مراجعه مى‏‌ کرد.».

%name چگونه علوم متنوع و گوناگون و مختلف به امام و پيشوا علی (ع) منتهی میشود؟
نقاشی لا فتی الا علی

سرچشمه همه علوم

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در ارتباط و رابطه با فضائل و همچنين کمالات و همچنين علم حضرت علی علیه‌السلام بحث فشرده و همچنين جالبی دارد که ذکر آن هم در این جا مناسب است.
در بیان علم آن هم حضرت چنین می‌نویسد:

علی ابن ابی طالب علیه‌السلام سرچشمه و همچنين منبع همه علوم است. همه علوم به او منتهی می‌مي شود و همچنين رئیس العلماء است.
یکی از علوم و همچنين اشرف آن هم‌ها، علم الهی (مبدأ و همچنين معاد) است که از سخنان حضرت علی علیه‌السلام گرفته شده است.

معتزله، علم خود را از واصل بن عطا  گرفته‌اند و همچنين او، شاگرد ابوهاشم، و همچنين ابوهاشم، شاگرد محمّد بن حنیفه بوده است و همچنين محمّد، علم خود را از پدرش علی ابن‌ابی‌طالب فراگرفته است.
اشاعره، به اسماعیل بن ابی‌بشر اشعری منسوب خواهند بود که شاگرد ابوعلی جبایی که ـ یکی از مشایخ معتزله است ـ بود. پس اشاعره نیز در نهایت، به علی ابن ابی‌طالب علیه‌السلام منتهی می‌شوند.

ولي بايد توجه داشت انتساب علم (الهی) امامیّه و همچنين زیدیّه به علی ابن ابی طالب علیه‌السلام امری است واضح و همچنين روشن.
در علم فقه نیز علی علیه‌السلام منشأ و همچنين سرچشمه بوده است. همه فقها جیره خوار او خواهند بود و همچنين از فقهش بهره بري و استفاده نموده اند.

اصحاب ابوحنیفه، مانند یوسف و همچنين محمّد و همچنين دیگر اشخاص، در فقه، شاگرد ابوحنیفه بوده‌اند.
شافعی هم، فقه خود را از محمّد بن حسن فرا گرفته است. پس فقه شافعی نیز در نهایت به ابوحنیفه منتهی می‌مي شود.

احمد بن حنبل نیز شاگرد شافعی بوده و همچنين از این طریق، فقهش، به ابوحنیفه منتهی می‌مي شود.
ابوحنیفه هم در فقهِ خود از محضر جعفر بن محمّد علیه‌السلام بهره بري و استفاده کرده و همچنين[امام و پيشوا] جعفر [صادق]، علم خود را از پدرش و همچنين از این طریق به علی ابن ابی طالب علیه‌السلام منتهی می‌مي شود.

مالک بن انس نیز در علم خود، شاگرد ربیعه الرأی بوده و همچنين ربیعه، شاگرد عکرمه، و همچنين عکرمه، شاگرد عبدالله بن عباس، و همچنين او، شاگرد علی ابن ابی طالب علیه‌السلام بوده است.
امّا مرجعیّت فقهی حضرت علی علیه‌السلام برای شیعیان، امری واضح و همچنين روشن است.

عمر بن خطاب و همچنين عبدالله بن عباس، از فقها بوده‌اند. در حالی که هر دو فرد يا شخص، علم خود را از علی فرا گرفته‌اند.
شاگردی ابن عباس، امری مسلم است و همچنين نیاز به شاهد ندارد. در ارتباط و رابطه با عمر، همه می‌دانند که در حلِّ مسائل و همچنين معظلات و مسائل و مشکلات، در بسیاری از اوقات، به علی رفت و آمد و مراجعه می‌کرد و همچنين در این باره می‌گفت: «لولا على‏‌ لهلک عمر.».

نیز می‌گفت: «لا بقیت لمعضله لیس لها ابوالحسن.».
نیز می‌گفت: «لا یفتین أحد فی المسجد و همچنين على‏‌ حاضر.». پس معلوم می‌مي شود فقه، به [حضرت] علی منتهی می‌مي شود.

عامّه و همچنين خاصه، از پیامبر نقل نموده اند که فرمود: «أقضاکم على‏‌.»، و همچنين قضا، آن هم فقه است. بنابراین، [حضرت] علی از همه افقه بوده است.
باز هم عامّه و همچنين خاصه، روایت نموده اند که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله هنگامی که علی را برای قضاوت به یمن فرستاد فرمود: «اللهم! اهد قلبه و همچنين ثبت لسانه.».

[حضرت] علی فرمود: «بعد از آن هم، در اثر این دعا، من، در هیچ قضایى‏‌ شک و همچنين تردید نداشتم.».
علم تفسیر نیز به حضرت علی علیه‌السلام منتهی می‌مي شود. در صورتي که به کتب تفسیر رفت و آمد و مراجعه کنید، می‌بینید که اکثر مباحث و مطالب، یا از آن هم حضرت نقل شده یا از ابن عباس که شاگرد آن هم جناب بوده است. به ابن عباس گفته شد: «علم تو، چه نسبتى‏‌ با علم على‏‌ دارد؟». گفت: «نسبت یک قطره باران در برابر دریاى‏‌ محیط.».

علم طریقت و همچنين حقیقت و همچنين عرفان نیز به حضرت علی منتهی می‌مي شود. علمای این فن در همه بلاد اسلامی، خود رابه آن هم حضرت منتهی می‌سازند. چنان که شبلی و همچنين جنید و همچنين ابو یزید بسطامی و همچنين ابومحفوظ معروف کرخی، بدین مطلب تصریح نموده اند و همچنين خود را با اسناد، به آن هم جناب متّصل می‌سازند.
علم نحو و همچنين عربی نیز به حضرت علی منسوب است. حضرت علی علیه‌السلام بود که اصول و همچنين قواعد کلی این علم را به ابوالاسود دؤلی تعلیم داد و همچنين شامل به او فرمود: «کلام، بر سه قسم است: اسم؛ فعل؛ حرف». و همچنين فرمود: «اسم، یا معرفه است یا نکره».

و همچنين فرمود: «اِعراب، چهار نوع است: رفع؛ نصب؛ جر؛ جزم».

این سخن امیرالمؤمنین علیه‌السلام شبیه معجزه است؛ زیرا، احصای کلمات برای یک بشر عادی امکان‌پذیر نیست.
برای شناخت مقام شامخ علمی حضرت علی علیه‌السلام می‌توانید به کتاب نهج البلاغه رفت و آمد و مراجعه کنید. به شهادت دانشمندان، بعد از قرآن کریم، این کتاب، غنی‌ترین کتاب علمی است. نیز می‌توانید به صدها بلکه هزارها حدیث که در فنون متنوع و گوناگون و مختلف، از آن هم جناب نقل شده و همچنين در کتب حدیث به ثبت رسیده است رفت و آمد و مراجعه کنید.
انتخاب شفقنا از کتاب الگوهای فضیلت آیت الله ابراهیم امینی

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

چگونه علوم متنوع و گوناگون و مختلف به امام و پيشوا علی (ع) منتهی میشود؟ در تاریخ ۲۰۱۹-۰۵-۲۶ ۰۱:۵۹:۴۶ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان