چگونگی کم‌کردن سکرات مردن و مرگ

%name چگونگی کم‌کردن سکرات مردن و مرگ

شفقنا-سکرات از ریشه «سُکر» است و همچنين به حالتی گفته می‌مي شود که بین انسان و همچنين عقل او مانع ایجاد ‌مي شود.[۱] سکرات مردن و مرگ، حالتى شبیه به «مستى» است؛ یعنی آن هم حال نزع و همچنين جان کندن آدمى، که مانند مستان مشغول به خودش است، نه می‌فهمد چه می‌گوید و همچنين نه می‌فهمد اطرافیانش در مورد‌اش چه می‌گویند.[۲] امام و پيشوا علی(ع) برای حالات کسی که سکرات مردن و مرگ بر او عارض شده است می‌فرماید: «سکرات مردن و مرگ، توأم با حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم می‌آورد، اعضاى بدنشان سست می‌گردد، و همچنين رنگ از صورت‌هایشان می‌پرد، کم کم مردن و مرگ در آنها نفوذ کرده، میان آنها و همچنين زبانشان جدایى می‌افکند، در حالی‌که او در میان خانواده خویش
است، با چشمش می‌بیند و همچنين با گوشش می‌شنود و همچنين عقل و همچنين هوشش سالم است، ولي بايد توجه داشت نمی‌تواند سخن بگوید…».[۳]

به به گفته شفقنا، برای کم‌کردن سکرات مردن و مرگ در روایات به انجام اموری دستور داده شده است، که به برخی از آنها اشاره می‌مي شود:
۱. خواندن سوره‌هایی از قرآن
پیامبر اکرم(ص) در سخنانی فرمود:
«کسى که سوره “ق” را بخواند، خداوند معظلات و مسائل و مشکلات و همچنين سکرات مردن و مرگ را بر او آسان می‌سازد».[۴] «…هر مسلمانى سوره “یوسف” را بخواند و همچنين به خاندان و همچنين بردگان خود آن هم‌را یاد بدهد خداوند سختی‌هاى مردن و مرگ را بر وى آسان گرداند…».[۵] «هرکس آیه الکرسى را بخواند سکرات مردن و مرگ بر او آسان می‌گردد».[۶] امام و پيشوا صادق(ع) فرمود: «هرکس سوره یس را در عمرش یک مرتبه بخواند، … خداوند سکرات مردن و مرگ را بر او آسان می‌کند».[۷] ۲. روزه
پیامبر خداوند تبارک و تعالي(ص) یکی از پاداش‌های کسانی را که در ماه تبريک و مبارک رمضان روزه بگیرند، آسان شدن سکرات مردن و مرگ بیان فرمودند.[۸] ۳. پوشاندن لباس بر تن مسلمان
امام و پيشوا صادق(ع) یکی از پاداش‌های کسانی را که بر تن برادر دینى خود لباس بپوشانند، آسان شدن سکرات مردن و مرگ بر آنان بیان می‌فرماید.[۹] ۴. صله رحم
حضرت موسی(ع) به خداوند تبارک و تعالي عرضه داشت که پاداش کسى که صله رحم کند چیست؟ خداوند یکی از پاداش‌های او را آسان شدن سکرات مردن و مرگ معرفی می‌کند.[۱۰] ۵. محبت اهل بیت(ع)
پیامبر اکرم(ص) فرمود: «بدانید هرکس على را دوست بدارد، خداوند شدّت و همچنين سختى جان‌دادن را بر او آسان می‌کند و همچنين قبرش را باغى از باغ‌هاى بهشت قرار می‌دهد».[۱۱] امام و پيشوا علی(ع) در جواب به این سؤال که چه کسانی سکرات مردن و مرگ دارند، شهروندان و مردم شهر را به سه تيم تقسیم کردند:
۱. شیعیان واقعی، که مردن و مرگ برای اینها عین لذّت و همچنين بشارت به زندگی ابدی می‌باشد؛ زيرا و به درستي که به محض مردن وارد بهشت می‌شوند.
۲. کسانی که دشمن اهل‌بیت(ع) خواهند بود. مردن و مرگ برای اینها نیز عین عذاب و همچنين بشارت به عذاب ابدی است.
۳. آنها که نه مثل تيم نخست، خالص می‌باشند، نه مثل تيم دوم، دشمن اهل‌بیت(ع)؛ بلکه مؤمنانی خواهند بود که گناهانی نیز دارند. اینها به هنگام مردن و مرگ، حالتی غصّه‌دار و همچنين ترسان و همچنين وحشت زده دارند؛ زيرا و به درستي که نمی‌دانند بعد از مردن و مرگ چه چیزی در انتظارشان است. این آن هم عذاب جان کندن است.[۱۲] با توجه به سخن امام و پيشوا(ع)، سکرات موت برای دسته نخست؛ یعنی شیعیان واقعی آسان خواهد بود، به‌طوری که مردن و مرگ را متوجه نخواهند شد.[۱۳] با این وجود؛ هر چند مؤمنان نیکوکار، بعد از مردن و مرگ به جهانى پرنعمت و همچنين خوش می‌روند، امّا جدایى روح از بدن به گونه طبیعى سختی‌هایى می‌آورد؛ زیرا جسم با روح رشد و همچنين نمو داشته است و همچنين به حدی رسیده است که درد و همچنين سختی را درک می‌کند.[۱۴] از طرفی، برخی مردن و مرگ‌هایی که ناشی از زخم شمشیر یا آثار مسمومیت و همچنين مواردی از این دست باشد، با درد و همچنين رنج مادی همراه است و همچنين از آن هم‌جا که پیامبران، معصومان و همچنين اولیای الهی نیز از این موضوع استثناء نیستند، آنها نیز دچار درد و همچنين رنج می‌شوند، ولي بايد توجه داشت سکرات مردن و مرگ چیزی فراتر از درد و همچنين رنج مادی و همچنين عادی است که تا انسان بدان مبتلا نشود، به خوبی درکش نخواهد کرد. نوعی کنده شدن اجباری از آنچه به شدت دوستش دارد و همچنين مقاومت و همچنين دست و همچنين پازدن بیهوده برای باقی‌ماندن!
پیامبران، معصومان و همچنين اولیای الهی، اگرچه شاید هنگام مردن و مرگ دچار برخی دردها و همچنين رنج‌های مادی شوند، ولي بايد توجه داشت هرگز دچار چنین سکراتی نخواهند شد.

[۱]. ر. ک: «تفاوت حالت احتضار و همچنين سکرات موت»، ۵۹۴۸۷.
[۲]. طباطبائى، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۱۸، ص ۳۴۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
[۳]. سید رضى، محمد بن حسین‏، نهج البلاغه، بررسي کننده و پروهشگر، صبحی صالح، ص ۱۶۰، قم، هجرت‏، چاپ اول، ۱۴۱۴ق‏.
[۴]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏۹، ص ۲۱۰، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش؛ زمخشرى، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج ‏۴، ص ۳۹۴، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق؛ بیضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و همچنين أسرار التأویل، ج ‏۵، ص ۱۴۵، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق؛
[۵]. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏۵، ص ۳۱۵؛ أنوار التنزیل و همچنين أسرار التأویل، ج ‏۳، ص ۱۷۹.
[۶]. نورى، حسین بن محمد تقى‏، مستدرک الوسائل و همچنين مستنبط المسائل، ج ‏۴، ص ۳۳۵، قم، مؤسسه آل البیت(ع)‏، چاپ اول‏، ۱۴۰۸ق.
[۷]. صدوق، محمد بن على‏، ثواب الأعمال و همچنين عقاب الأعمال‏، ص ۱۱۱ – ۱۱۲، قم، دار الشریف الرضی، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق‏.
[۸]. صدوق، محمد بن على‏، امالی، ص ۱۹۳، بیروت، اعلمى، ‏چاپ پنجم، ۱۴۰۰ق.
[۹]. کلینى، محمد بن یعقوب‏، کافی، ج ۲، ص ۲۰۴، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق‏.
[۱۰]. امالی، ص ۲۰۸.
[۱۱]. صدوق، محمد بن على‏، فضائل الشیعه، ص ۴ – ۵، تهران، أعلمى‏، چاپ اول، بی‌تا.
[۱۲]. صدوق، محمد بن على‏، إعتقادات الإمامیه، ص ۵۱، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق‏.
[۱۳]. برقى، احمد بن محمد، محاسن‏، ج ‏۱، ص ۱۷۷، قم، دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۷۱ق‏.
[۱۴]. ر. ک: مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج ۶، ص ۱۵۸، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، چاپ دوم، بیروت‏، ۱۴۰۳ق‏.

انتخاب شفقنا از سایت اسلام کوئست

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

چگونگی کم‌کردن سکرات مردن و مرگ در تاریخ ۲۰۱۹-۰۱-۰۶ ۰۱:۵۸:۱۵ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان