پاسخ به شبهه ای که مشرکین یهود آفریدند

%name پاسخ به شبهه ای که مشرکین یهود آفریدند

شفقنا- در قبل می‌پرسیدند: «با وجود عقل، چه نیازی به دین وجود دارد»، حال این یک گام فراتر است، و همچنين پرسیده می‌مي شود: «با وجود عقلی که او به ما داده، پس خودش چکاره است و همچنين چه می‌کند»؟!

الف – دقت کنیم که برخی تا خُرده علمی حاصل می‌کنند، سریع با آن هم به جنگ خداوند سبحان می‌روند و همچنين می‌گویند: «قانون این را کشف کردیم، پس خدایی نیست»! – برخی تا اندک توجهی به عقل شریف می‌کنند، یا به اراده و همچنين عمل انسان توجهی می‌کنند، ابتدا سریعاً با آن هم به جنگ خداوند تبارک و تعالي می‌روند می‌گویند: «زيرا و به درستي که انسان عقل، علم، اراده و همچنين عمل دارد، پس خدایی نیست» یا در صورتي که هست، بی‌کار است!

اینان چنان سخیف استدلال می‌کنند که گویی، اذعان و همچنين ایمان به وجود خالق علیم و همچنين حکیم، مستلزم این است که اولاً هیچ علمی بر نظام خلقت حاکم نباشد؛ ثانیاً انسان نیز از موهبت عقل و همچنين علم برخوردار نگردد؛ و همچنين ثالثاً اختیار و همچنين اراده نیز سلب گردد و همچنين یک جبری بر عالم حاکم گردد!

ب – در واقع، در صورتي که دقت نمایید، این دسته از مردمان، به جای آن هم که از آیات (نشانه‌ها)، پی به صاحب نشانه ببرند و همچنين او را بیشتر بشناسند و همچنين باور نمایند، با آن هم آیات، به جنگ خالق و همچنين صاحبش می‌روند!

می‌گویند: زيرا و به درستي که ما کشف کردیم زمین جاذبه دارد، پس خدایی نیست – زيرا و به درستي که سیارات در مداری معین، به دور خورشید می‌چرخد، پس خدایی نیست – زيرا و به درستي که انسان از نطفه و همچنين در رحم زن به وجود می‌آید، پس خدایی نیست – زيرا و به درستي که قوانین فیزیک، شیمی و همچنين ریاضیات و همچنين هندسه، در خلقت و همچنين نظامش وجود دارد، پس خدایی نیست – زيرا و به درستي که ما عقل داریم، پس خدایی نیست و همچنين …، یا در صورتي که هست، تنها و فقط خلق کرده و همچنين دیگر کاره‌ای نیست (؟!) و همچنين حال آن هم که تمامی اینها، خود دلایل محکمی بر وجود و همچنين ربوبیت خداوند متعال می‌باشد.

خداوند تبارک و تعالي و همچنين فعل خداوند تبارک و تعالي:

به نقل از شفقنا سایت پاسخگویی به شبهات در ادامه مینویسد:حال برخی، به روش کلی وجود خداوند سبحان را ناديده گرفتن می‌کنند، ولي بايد توجه داشت برخی دیگر، وجودش را ناديده گرفتن نمی‌کنند، بلکه “فعل” او را زیر سؤال می‌برند، مثل این که می‌گویند: «آیا فلان موضوع در خلقت یا شریعت، با عدل خداوند تبارک و تعالي منافات ندارد» و همچنين یا مثل این سؤال که پرسیده شده: «ما چنین و همچنين چنانیم، پس او چکاره است»؟!

بنابراین، در خداشناسی و همچنين ایمان به او، به ویژه در این زمان که امواج تبلیغاتی و همچنين شبهه‌پراکنی و همچنين نظریه‌پردازی در رد، ناديده گرفتن و همچنين بیشتر از آن هم در دشمنی با او، بیش از هر زمان دیگری فرافکنی می‌مي شود، باید بسیار آگاه، هوشیار و همچنين بصیر باشیم. گاهی دانسته یا ندانسته، با اختیار یا بدون اختیار، در ذهن یا در قلب و همچنين یا عمل (گفتار)، به جنگ او می‌رویم؛ گاهی شدت دشمنی به حدی می‌مي شود که وجودش را ناديده گرفتن نمیکنند، ولي بايد توجه داشت علیه او، علم و همچنين حکمت، اقتدار و قدرت و همچنين ربوبیتش صف کشی می‌کنند [مانند ابلیس لعین و همچنين جنودش از جنّ و همچنين انس].

فراماسون‌ها [شیطان‌پرست‌ها]، همچون رئیس‌شان ابلیس لعین، منکر وجود خداوند تبارک و تعالي نیستند، بلکه می‌گویند: «هست، ولي بايد توجه داشت باید با او جنگید و همچنين غالب شد»!

اندیشه مشرکین یهود:

خداوند متعال، نه تنها به بشر، عقل، اختیار و همچنين اراده داده است، بلکه روح، جسم، اعضا و همچنين جوارح نیز داده است. دنیای علم، هنوز در پیچیدگی‌های مغز انسان مانده است و همچنين هر روز به کشف جدید و همچنين حیرت‌آوری می‌رسد، و همچنين آدمی به پشتوانه‌ی همین “مغز ناشناخته” و همچنين سایر اعضا، به کشف علوم “هوا – فضا” نیز می‌پردازد؛ حال آیا باید بگوید: «عجب خالقی و همچنين عجب خلقتی»؟! یا بگوید: «حال که اینها را داده، پس خودش چه می‌کند»؟!

مشرکین نفوذی به قوم یهود، که به شدت خداپرست شده بودند و همچنين ناديده گرفتن خداوند تبارک و تعالي برایشان مقبول نبود، همین منطق بدلی و همچنين همین تاکتیک شیطانی را به کار بردند و همچنين گفتند: «بله، خداوند تبارک و تعالي و همچنين خالقی هست، ولي بايد توجه داشت زيرا و به درستي که خلق کرده، قانونی گذاشته، توانی داده، پس خودش نه تنها کناره‌گیری کرده و همچنين کاری نمی‌کند، بلکه اساسا نمی‌تواند کاری بکند! (و همچنينَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهٌ – و همچنين یهودیان گفتند: دست خداوند تبارک و تعالي بسته است / المائده، ۶۴)».

هم چنین، این گمان که «من هر کاری بخواهم، خودم تلاش می‌کنم و همچنين به آن هم می‌رسم، همه از علم، قدرت و همچنين هنر خودم هست»، یک گمان و همچنين اندیشه‌ی قارونی و همچنين باطل است. کدام “من”، کدام “خودم”؟! فرمود: در صورتي که همه جمع شوید و همچنين تمامی امکانات خود را نیز به کار گیرید، حتی نمی‌توانید یک مگس خلق کنید و همچنين در صورتي که آن هم مگس چیزی از تو برباید، نمی‌تواند بازپس گیرید (ضَعُفَ الطَّالِبُ و همچنينَالْمَطْلُوبُ).

چند پرسش:

ذهن را عادت دهیم که به محض مواجه با پرسش، چند پرسش استفهامی دیگر در مقابلش بیاورد، چرا که بسیاری از پاسخ در همین پرسش‌هاست. مثل این که خداوند متعال می‌پرسد: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ – آیا از هیچ خلق شده‌اند، یا خودشان (خود و همچنين دیگران را) خلق نموده‌اند؟ / الطور، ۳۵». پاسخ در درون پرسش است. حال از خود بپرسیم:

۱- وقتی اذعان داریم که خداوند متعال خلق کرده، به انسان عقل، شعور و همچنين اختیار و همچنين اراده در برخی مسائل داده، پس دیگر پرسش از «پس، خداوند تبارک و تعالي چه می‌کند؟»، چه جایگاهی دارد؟!

۲- آیا خداوند خالق، یکبار خلق کرده و همچنين یا دم به دم، خلق می‌نماید؟ آیا حتی روح، بدن، مغز، اعضا، جوارح، اعصاب، عقل، شعور و همچنين …، دم به دم خلق و همچنين جديد و تو و تازه می‌شوند، یا یکبار انسانی را خلق نموده و همچنين به او عقل داده و همچنين رهایش نموده است؟!

هر نفس نو می‌مي شود دنیا و همچنين ما بی‌خبر از نو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نو نو می‌رسد مستمری می‌نماید در جسد (مولوی)

۳- آیا خداوند خالق، تنها و فقط خلق می‌کند و همچنين یا حفظ و همچنين ربوبیت هم می‌نماید؟ آیا رها کردن مخلوق، بعد از خلقت، با علم و همچنين حکمت منافات ندارد؟!

هر کاری که بخواهیم، می‌توانیم!

این یک شعار دروغین است! ما کجا می‌توانیم که زيرا و به درستي که عقل و همچنين یا اعضا داریم، هر کاری که می‌خواهیم را انجام دهیم؟! بشری که نه قادر (مقدار و اندازه‌گذار) است، نه خالق (پدیدآورنده)، نه مالک (در اختیار گیرنده و همچنين مسلط) و همچنين نه ربّ (صاحب اختیار و همچنين تربیت کننده‌ی مسائل) می‌باشد، کِی، کجا و همچنين چگونه می‌تواند که هر کاری که دلش خواست را انجام دهد؟! ما (بشر) تنها و فقط برخی از کارها را می‌توانیم انجام دهیم، آن هم هم در چارچوب نظام حاکم بر خلقت که خود آن هم را وضع ننموده‌ایم و همچنين با “حول و همچنين قوه‌ی الهی” – (لا حَو همچنينْلَ و همچنينَلا قُو همچنينَّهَ إِلا بِاللَّهِ العَلیِ العَظیم).

میل و همچنين علاقه‌ی بشر، به هیچ چیزی، مانند و همچنين به شدت تعلق روح به بدن و همچنين میل به تداوم زندگی در دنیا نیست، پس در صورتي که می‌توانسته بود هر کاری را که دلش می‌خواهد انجام دهد، کاری می‌کرد که نمیرد.

«الَّذِینَ قَالُوا لِإِخْو همچنينَانِهِمْ و همچنينَقَعَدُوا لَو همچنينْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِکُمُ الْمَو همچنينْتَ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ» (آل‌عمران، ۱۶۸

ترجمه: آن هم کسانى (منافقانی) که [خود در منزل و خانه به هنگام جنگ، در منزل و خانه‌] نشستند و همچنين در باره دوستان (شهید) خود گفتند: «در صورتي که از ما پیروى مى‌کردند کشته نمى‌شدند.» بگو: «در صورتي که راست مى‌گویید مردن و مرگ را از خودتان دور کنید»!

بشری که با تمام ادعاهایش، نه تنها از فردایش، بلکه از یک لحظه‌ی دیگر خود نیز خبر ندارد که بخواهد بر آن هم مسلط مي شود – در صورتي که دقیقه‌ای تنفسش قطع مي شود می‌میرد – یک جرعه آب، او را خفه می‌کند و همچنين در صورتي که دنیا مال او باشد، وارد شدن یک پشه به بینی‌اش و همچنين حرکت تا مغزش او را مانند نمرود می‌کشد – با اندک مشکلی فغانش بلند می‌مي شود و همچنين با اندک گشایشی کبر و همچنين غرور (فریب) او را می‌گیرد و همچنين بخل می‌ورزد و همچنين …؛ کجا می‌تواند هر کاری را که دلش خواست انجام دهد و همچنين به هر کجا که میلش بود برسد؟!

نتیجه:

پس خداوند متعال، به انسان “عقل نظری” داده، تا بتواند او و همچنين حقایق عالم هستی را بشناسد – “عقل معاش” داده، تا بتواند مسائل زندگی را تدبیر نماید – او را با گشودن کتاب خلقت پیش رویش، و همچنين مسخر (رام) کردن کائنات برای قابلیت شناخت عملی‌اش، و همچنين نیز با گشودن کتاب “وحی”، تعلیم داده، چرا که عقل به نور علم می‌بیند – “قلب” داده، تا با آن هم فهم کند و همچنين بالتبع “حبّ و همچنين بغض” تولا و همچنين تبرا (دوری و همچنين نزدیکی) داشته باشد – بایدها و همچنين نبایدهایش (احکام) را برایش تبیین و همچنين ابلاغ نموده، تا برای رسیدن به هر کدام، مجبور به هزاران سال شمسي مطالعه و همچنين تحقیق علمی و همچنين آن هم هم ناقص نباشد – هم به روحش سمع و همچنين بصر داده، و همچنين هم به جسمش چشم و همچنين گوش داده، تا دانش و همچنين بینش او، مانند حیوان و همچنين یا حتی کمتر و همچنين پست‌تر از آن هم نباشد …، و همچنين البته باز خود اوست که همچنان خلق، ربوبیت و همچنين هدایت می‌نماید.

این خداوند متعال است که عالم هستی را خلق و همچنين ربوبیت می‌کند – بندگان مؤمنش را از ظلمات به نور می‌برد – بندگان مؤمنش، تلاش‌گر و همچنين مجاهدش را به راه‌های خود هدایت می‌کند – به همگان الهام می‌کند – می‌میراند و همچنين زنده می‌کند – رازق تمامی مخلوقاتش می‌باشد …، و همچنين بازگشت به سوی اوست، که این نیز در اختیار و همچنين قدرت بشر نیست، بلکه او باز می‌گرداند. مگر می‌مي شود کارهای رب العالمین را شمرد؟!

انتخاب شفقنا از سایت پاسخگویی به شبهات

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به شبهه ای که مشرکین یهود آفریدند در تاریخ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۴:۴۷:۵۲ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان