حضرت آیت الله جوادی آملی: ادب متقابل جامعه را حفظ می کند

%name حضرت آیت الله جوادی آملی: ادب متقابل جامعه را حفظ می کند

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: اینکه به ما گفتند سلام کنید، برای این است که جامعه‌ای که با سلامت، سِلم و همچنين و همچنينِداد زندگی می‌کند، این جامعه ادب متقابل دارد و همچنين آنچه جامعه را حفظ می‌کند همین ادب متقابل است.

به نقل از شفقنا، درس اخلاق هفتگی حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی به روال پنجشنبه هر هفته در محل نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء در قم برگزار شد.

مرجع تقلید شیعیان در این جلسه، در شرح کلمه ۵۸ از کلمات قصار نهج البلاغه بیان داشت: حضرت امیر علیه السلام در بیان نورانی فرمود: «الْمَالُ مَادَّهُ الشَّهَو همچنينَاتِ»؛ مال را مال گفتند زيرا و به درستي که طبع به آن هم میل دارد، نه زيرا و به درستي که عقل به آن هم مایل است. وجود تبريک و مبارک رسول گرامی(علیه و همچنين علی آله آلاف التّحیه و همچنين الثّناء) فرمود: عقل را عقل گفتند برای اینکه دو زانوی سرکش شهوت و همچنين غضب، را عقال می‌کند. مال که ماده شهوت است، را عقل عقال می‌کند و همچنين نمی‌گذارد طغیان کند که ﴿إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغی ٭ أَن رَآهُ اسْتَغْنَی﴾. ولي بايد توجه داشت در صورتي که انسان آن هم را در راه خیر صرف کند یا از راه حلال به دست بیاورد ولو اندک، این عقال شده است وگرنه مال حرام تا آبروی آدم را نبرد انسان را رها نمی‌کند.

او ابراز داشت: هرگز خیال نکنیم حرفی که زدیم، مال حرامی که گرفتیم و همچنين یا آبرویی کسی را بردیم، قبل گذشت! هیچ چیز نمی‌گذرد! هر کاری که کردیم بالاخره ثمر آن هم را می بینیم مگر اینکه با توبه آن هم را ترمیم کنیم. زيرا و به درستي که نظام عالم طبیعت، جای تغییر و همچنين تبدیل است، تو ببینید بدبوترین کود وقتی تحت تدبیر کشاورز قرار بگیرد، می‌مي شود گل یاس یا می‌مي شود سیب و همچنين گلابی. اینجا جای تبدیل و همچنين تغییر است. کار توبه، اِنابه و همچنين توجه همین است؛ «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ» ولي بايد توجه داشت تا زنده‌ایم جای تغییر و همچنين تبدیل است.

آیت الله جوادی آملی به کلمه ۵۹ از کلمات قصار نهج البلاغه اشاره و همچنين اظهار کرد: حضرت در اینجا فرمود: «مَنْ حَذَّرَکَ کَمَنْ بَشَّرَکَ»؛ کسی که تو را از عواقب کار بد ترساند، مثل این است که به تو مژده داده باشد. در صورتي که کسی تو را تحذیر کرد و همچنين به تو گفت معتاد نشو، رفیق بد نگیر، حرف بد نزن، یعنی گفت: ﴿خُذُوا حِذْرَکُمْ﴾؛ و همچنين به تو گفت هوشتان و همچنين عقلتان را بگیرید و همچنين با چراغ عقل حرکت کنید؛ مثل آن هم است که به تو مژده داده است، برای اینکه وقتی با چراغ عقل حرکت کردید، قطعا به مقصد می‌رسید.

او در شرح کلمه قصار ۶۰ نهج البلاغه تصریح داشت: حضرت فرمود «اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّی عَنْهُ عَقَرَ»؛ زبان یک نیش عقربی است که در صورتي که تو او را رها کنید نیش می‌زند؛ این زبان می‌تواند انسان را نجات بدهد، می‌تواند ـ خدای ناکرده ـ انسان را به دام بیندازد؛ لذا بیست گناه برای زبان ذکر کردند که گفتند زبان «قلیل الجِرم و همچنين کثیر الجُرم» است.

این مرجع تقلید در شرح کلمه ۶۱ نهج البلاغه، با بیان این مطلب که «باید روایت را با قرآن الهی تفسیر بکنیم» اظهار داشت: حضرت فرمود: «الْمَرْأَهُ عَقْرَبٌ حُلْو همچنينَهُ اللَّسْبَهِ»؛ در نهج البلاغه راجع به زنان در جریان جنگ جمل حرف‌های تُندی است. مستحضرید آن هم غائله جنگ جمل به وسیله عایشه بود. در صورتي که نقدی در مورد بعضی از اینهاست در مورد آن هم رهبری جنگ جمل بود.

او ادامه داد: ما در همه این موارد دو کار باید بکنیم؛ یکی اینکه آیات قرآن را با روایات توجیه کنیم؛ یکی روایات اهل بیت(علیهم السلام) را که قرآن ناطق‌اند، مفسّر قرآن بدانیم. در اینجا باید این روایت را با قرآن الهی تفسیر بکنیم. در قرآن وقتی سخن از زن و همچنين مرد است، فرمود: ﴿هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ و همچنينَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ﴾، زن لباس مرد است و همچنين مرد لباس زن است. لباس، انسان را از سرد و همچنين گرم حفظ می‌کند، همچنین آبروی انسان را حفظ می‌کند، و همچنين نیز زیور و همچنين فخر انسان را در پذیرایی‌ها و همچنين مهمانی‌ها تأمین می‌کند، بعد فرمود زندگی جامعه را دو رکن اساسی اداره می‌کند: ﴿خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیها﴾، از یک سو؛ ﴿و همچنينَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَو همچنينَدَّهً و همچنينَ رَحْمَهً﴾، از سوی دیگر. اینها بیانات خداوند تبارک و تعالي در قرآن است که انسان چه زن و همچنين چه مرد را آفرید.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به جایگاه رفیع زن در اسلام بیان داشت: خداوند فرمود زندگی را، خانواده را، اساس جامعه را، رَحم اداره می‌کند و همچنين ملکه رَحم زن‌ها خواهند بود، ﴿خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیها﴾؛ این عظمت، جلال و همچنين  شکوه زن است، این حق‌شناسی خداوند تبارک و تعالي در مورد زن‌هاست. ما مأمور به صله ارحام هستیم نه صله اصلاب. اصلاب آن هم هنر را ندارد که در ما رحم و همچنين رحامت ایجاد کند. این مادری مادر است که می‌تواند این کار را بکند؛ لذا فرمود اساس خانواده این است.

او در شرح حکمت ۶۲ نهج البلاغه حضرت امیر(ع) بیان داشت: حضرت فرمود: «إِذَا حُییتَ بِتَحِیهٍ فَحَی بِأَحْسَنَ مِنْهَا و همچنينَ إِذَا أُسْدِیتْ إِلَیکَ یدٌ فَکَافِئْهَا بِمَا یرْبِی عَلَیهَا و همچنينَ الْفَضْلُ مَعَ ذَلِکَ لِلْبَادِئِ‏»؛ فرمود جامعه را ادب اداره می‌کند، اینکه به ما گفتند سلام کنید، برای این است که جامعه‌ای که با سلامت، سِلم و همچنين و همچنينِداد زندگی می‌کند، این جامعه ادب متقابل دارد و همچنين آنچه جامعه را حفظ می‌کند همین ادب متقابل است.

این مرجع تقلید ادامه داد: به استناد آیه ﴿و همچنينَ إِذَا حُییتُم بِتَحِیهٍ فَحَیوا﴾، وجود تبريک و مبارک حضرت امیر(ع) فرمود «إِذَا حُییتَ بِتَحِیهٍ فَحَی»؛ یعنی در صورتي که کسی تحیه‌ای به تو داد، تو معادل آن هم یا بهتر از آن هم را به او برگردانید، فرمود در صورتي که کسی به تو سلام کرد که جواب سلام واجب است و همچنين در صورتي که تحیتی به تو داد، تو معادل آن هم یا بهتر از آن هم را برای او جبران کنید.

آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: در قرآن نفرمود جزای احسان، عدل است؛ فرمود جزای احسان، احسان است؛ ﴿هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ﴾. ما در صورتي که مشکلی داشتیم و همچنين کسی مشکل ما را حلّ کرد و همچنين بعد او مشکلی پیدا کرد و همچنين ما مشکل او را حلّ کردیم، این می‌مي شود عدل، نه احسان؛ زيرا و به درستي که ما بدهکار بودیم و همچنين دَین خود را ادا کردیم، هنوز جزای او را ندادیم. بار دیگر در صورتي که او مشکلی پیدا کرد، ما ابتدائاً و همچنين ارتجالاً مشکل او را حلّ کردیم، این می‌مي شود احسان، این احسان جزای آن هم احسان است. «هل جزاءُ الاحسان الا العدل» نیست؛ بلکه ﴿هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ﴾ است.

او تاکید کرد: ما با همین دوستی و همچنين رحمت می‌توانیم زندگی کنیم. انقلاب ما و همچنين نظام ما بر همین اساس شکل گرفته است. این جنگ ده ساله را نه هشت ساله، دو سال شمسي که جنگ داخلی بود و همچنين هشت سال شمسي جنگ خارجی، همه را رحمت و همچنين ادب و همچنين دوستی و همچنين گذشت اداره کرد و همچنين آبرو و همچنين عظمت برای این کشور به بار آورد، مگر کسی برای ایران حساب قائل می‌شد؟ الآن تو ببینید بهترین و همچنين برجسته‌ترین شخصیت‌ها در صدد دیدار با رهبری‌اند. این خاصیت است، این نعمت است، این شکر است. اینها به برکت همین قرآن پیدا شده است، این به برکت همین تشیع پیدا شده است و همچنين ما باید این سرمایه ها را حفظ کنیم.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

حضرت آیت الله جوادی آملی: ادب متقابل جامعه را حفظ می کند در تاریخ ۲۰۱۹-۰۱-۱۳ ۱۵:۲۰:۲۰ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان