آیا در هنگام تولد حضرت محمد(ص) معجزاتی همچو خاموش شدن آتشکده ها رخ داده است؟

%name آیا در هنگام تولد حضرت محمد(ص) معجزاتی همچو خاموش شدن آتشکده ها رخ داده است؟

شفقنا-حوادث شگفتی در آستانه میلاد پیامبران یا بعد از آن هم و همچنين پیش از ادعای نبوت‌ به وقوع می‌پیوندد که از نبوتِ آنان در آینده حکایت دارد، تا شهروندان و مردم شهر با ديدن آن هم مسائل، آماده شنیدن دعوت انبیا‌(ع) شوند
سوالی که در مورد تولد حضرت محمد(ص) به وجو دمی آید این است که آیا فرو ریختن ایوان کسری یا خاموش شدن آتشگده فارس حقیقت دارد؟سایت اسلام کوئست به این پرسش اینگونه پاسخ داده است:
پرسش
هنگام ولادت نبی اکرم(ص) چه حوادثی در دنیا اتفاق افتاد؟ آیا روایت بیانگر این اتفاقات را می‌قدرت پذیرفت؟
پاسخ اجمالی
گزارشی در کتاب‌های تاریخ وجود دارد که از اتفاقات خارق العاده‌ای؛ مانند فرو ریختن ایوان کسری، خاموش شدن آتشکده فارس، و همچنين خشک شدن دریاچه ساوه. در زمان تولد پیامبر اسلام(ص) خبر می‌دهد.
این روایت هرچند از جهت حدیث‌شناسی، سند ضعیفی دارد، ولی باید گفت؛ اولاً: در مورد برخی از گزارشات تاریخی نباید به دنبال سند صحیح بود، بویژه در صورتي که با قرائن و همچنين شواهد دیگری همراه شوند مانند این روایت که نوعی تواتر معنوی در به گفته‌های تاریخی، روایات و همچنين اشعار در مورد آن هم وجود دارد. ثانیاً: این حوادث، جزو «ارهاصات» و همچنين هشدارها است که به اذن الهی صورت می‌گیرد؛ یعنی حوادث شگفتی در آستانه میلاد پیامبران یا بعد از آن هم و همچنين پیش از ادعای نبوت‌ به وقوع می‌پیوندد که از نبوتِ آنان در آینده حکایت دارد، تا شهروندان و مردم شهر با ديدن آن هم مسائل، آماده شنیدن دعوت انبیا‌(ع) شوند.

پاسخ تفصیلی
بر اساس به گفته‌های تاریخی؛ اتفاقات خارق العاده‌ای همزمان با تولد پیامبر اسلام(ص) رخ داده است. یکی از این به گفته‌ها چنین است:
در شب میلاد پیامبر(ص) ایوان کسرى به لرزه دخل و درآمد و همچنين شکست برداشت و همچنين چهارده کنگره آن هم فرو ریخت، آتشکده فارس که هزار سال شمسي پیوسته روشن بود خاموش شد، دریاچه ساوه خشکید و همچنين مؤبد پهناور و بزرگ در خواب دید که شتران تنومند همراه اسب‌هاى عربى از دجله گذشتند و همچنين در سرزمین ایران پراکنده شدند.
انوشیروان سخت به وحشت افتاد و همچنين هر چند خواست شکیبایى کند نتوانست، و همچنين مصلحت در این دید که موضوع را با وزیران و همچنين فرماندهان نظامى و همچنين مرزبانان در میان نهد، ایشان را فرا خواند و همچنين در حالی که تاج بر سر نهاده و همچنين بر تخت نشسته بود به ایشان گفت: می‌دانید براى چه تو را خواسته‌ام؟ گفتند: نه! در همین هنگام از فارس خبر خاموشى آتشکده هم رسید و همچنين مایه افزونى غم و همچنين اندوه انوشیروان گشت، او موضوع را به اطلاع حضار رساند، مؤبد پهناور و بزرگ هم خواب خود را اظهار داشت.
خسرو از او پرسید نظر تو در این‌باره چیست؟ گفت: خیال می‌کنم بین اعراب حادثه مهمى اتفاق افتاده است، و همچنين یا براى ما از طرف ایشان پیش‌آمدى مي کند، خسرو، نامه‏اى به نعمان بن منذر نوشت و همچنين از او خواست عالِمى از خواب‌گزاران پیش او بفرستد تا از او پرسش‌هایى انجام دهد.
نعمان مردى به نام عبد المسیح را که از قبیله غسان بود به دربار فرستاد، خسرو به او گفت: آیا می‌دانى که چه می‌خواهم از تو بپرسم؟ عبد المسیح گفت: پرسش‌هاى خود را طرح کن و همچنين به من بگو، در صورتي که چیزى دانستم می‌گویم و همچنين در صورتي که ندانستم می‌توانم ترا به شخصى راهنمایى کنم که خواهد دانست. خسرو پرسش‌هاى خود و همچنين موضوع خواب مؤبد پهناور و بزرگ را طرح کرد، عبد المسیح گفت: دایى من در بلندی‌هاى شام زندگى می‌کند و همچنين نام او سطیح است و همچنين خواهد توانسته بود که پاسخ مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري بدهد، انوشیروان گفت: پیش او برو و همچنين از معناى این مسائل بپرس و همچنين باز گرد.
عبد المسیح با شتاب به راه افتاد اتفاقاً هنگامى نزد سطیح رسید که او در حال مردن و مرگ بود، عبد المسیح به دایى خود سلام داد و همچنين درود فرستاد و همچنين زيرا و به درستي که پاسخى نشنید اشعارى خواند.
سطیح زيرا و به درستي که اشعار را شنید چشم گشود و همچنين گفت: عبد المسیح تو هستى که بر شترى تیزپا سوارى و همچنين پیش سطیح آمدى، ولي بايد توجه داشت هنگام مردن و مرگ او رسیدى، پادشاه ساسانى ترا فرستاده است براى لرزه ایوان و همچنين خاموش شدن آتش‌ها و همچنين خواب مؤبد پهناور و بزرگ که خواب دیده شتران تنومند اسبان تازى را با خود می‌کشند و همچنين از دجله عبور کردند و همچنين در همه شهرهاى او پراکنده شدند، اى عبد المسیح هنگامى که تلاوت بسیار مي شود و همچنين صاحب عصا ظاهر گردد و همچنين رودخانه سماوه جارى گردد و همچنين دریاچه ساوه فروخشکد و همچنين آتش پارسیان خاموش گردد، دیگر شام، شام سطیح نباشد.
همانا از ساسانیان چند زن و همچنين مرد به عدد کنگره‌هایى که فرو ریخته است پادشاهى می‌کنند و همچنين هر چه آمدنى باشد خواهد آمد: این بگفت و همچنين هماندم مرد.
عبد المسیح بر شتر خویش پرید و همچنين اشعاری را خواند. ولي بايد توجه داشت نمی‌دانست که پادشاهى ده فرد يا شخص از ایشان تنها و فقط چهار سال شمسي خواهد بود و همچنين بقیه هم تنها و فقط تا روزگار عثمان بن عفان پادشاهى کردند.[۱] اکنون به بررسی سند و همچنين محتوای این روایت خواهیم پرداخت:
الف. بررسی سندی
۱. در سند این روایت، افرادی خواهند بود که از دیدگاه خود اهل سنت مجهول‌اند و همچنين در کتاب‌های رجالی و همچنين تراجم آنها شرح حالی -هرچند کوتاه- از آنها ننوشته‌اند؛ این اشخاص عبارتند از: ابو أیوب یعلى بن عمران البجلی‏، و همچنين مخزوم بن هانئ المخزومی.[۲] ‏افزون بر این‌که در منابع، تنها زمانی از این اشخاص نام برده می‌مي شود، که در صدد نقل همین روایت باشند[۳] و همچنين همین نشانگر آن هم است که این اشخاص مجهول تنها همین روایت را نقل کرده‌ و همچنين روایت دیگری نیز از آنان نقل نشده است.
۲. ظاهراً نخستین کسی که در کتاب خود از این حوادث سخن گفته؛ احمد بن أبی‌یعقوب (متوفی: ۲۸۴ یا ۲۹۲ هـ.ق) مشهور به یعقوبی است[۴] که از نویسندگان دوره عبّاسی به شمار می‌رود. امّا یعقوبی برای این سخن، سندی نشان نداده و همچنين مدرکی را بازگو نکرده است، جز آن هم‌که او نیز به رسم برخی از نویسندگان قدیم، در سرآغاز کتابش می‌نویسد: «ما در این کتاب به گردآوری سخنان و همچنين روایات پرداخته‌ایم؛ زیرا دیده‌ایم که مورّخان قبل در حدیث‌ها و همچنين خبرهای خود اختلاف دارند و همچنين نیز در تاریخ سال شمسي‌ها و همچنين کارها روایات گوناگون آورده‌اند و همچنين برخی از آنان، چیزی را افزوده و همچنين برخی کاسته‌اند. از این‌رو خواستیم همه آنچه را که هر کدام آورده‌اند و همچنين به ما رسیده جمع کنیم».[۵] یعقوبی نیز مانند طبری به گردآوری أخبار برخاسته و همچنين با تصریح بر این‌که خبرها با یکدیگر ناسازگارند، همه را ضبط کرده است و همچنين هرگز درستی مجموعه روایات خود را ضمانت ننموده و همچنين مُهر تصدیق بر پای تمام آنها ننهاده است و همچنين این شیوه علمای اسلامی در قدیم بوده که آثار را در کتاب‌ها گرد می‌آوردند تا اهل استنباط بدان‌ها بپردازند و همچنين سره را از ناسره جدا کنند.
همچنین ابن سعد واقدی(م ۲۳۰ق) مورّخ و همچنين سیره‌نویس مشهور بغداد و همچنين مؤلف کتاب «الطبقات الکبرى‏» که معاصر یعقوبی بوده است؛ در مورد حوادث خارق‌العاده هنگام حمل و همچنين تولد رسول خداوند تبارک و تعالي‌(ص)، با عنوان «ذکر علامات النبوه فی رسول الله‌(ص) قبل أن یُوحی الیه»[۶] به گفته‌هایی را در این‌باره، نقل کرده است، ولي بايد توجه داشت این روایت را نیاورده است.
۳. این روایت در برخی از منابع روایی اولیه شیعی نیز آمده است؛ مانند: «أمالی»[۷] و همچنين «کمال الدین و همچنين تمام النعمه»[۸] شیخ صدوق(م ۳۸۱ق)، «اعلام الوری» طبرسی(م ۵۴۸ق)،[۹] و همچنين «الخرائج و همچنين الجرائح»[۱۰] قطب الدین راوندی(م ۵۷۳ق). در سند این روایت در همه این کتاب‌ها –غیر از سند ارائه شده در کتاب امالی شیخ صدوق- مخزوم بن هانئ المخزومی قرار دارد که در منابع رجالی شیعه نیز مجهول است. برخی از راویان سند ارائه شده در امالی شیخ صدوق نیز ضعیف خواهند بود؛ از این‌رو با آن هم‌که بیان این خبر در منابع شیعی، ارزش استنادی آن هم‌را بالاتر می‌برد، ولي بايد توجه داشت بر اساس دانش رجال، نمی‌قدرت روایات موجود در این منابع را روایاتی صحیح قلمداد کرد.
۴. البته نقطه‌ای که باید به آن هم توجه داشت این است که؛ این روایت از گزارشات تاریخی است و همچنين در مورد بیشتر گزارشات تاریخی نباید به دنبال اثبات صحت سند بود؛ از این‌رو بررسی محتوای آن هم مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري است.
ب. بررسی دلالی
برخی نویسندگان معاصر، وقوع چنین حوادثی را با این استدلال مورد تردید قرار دادند که ولادت پیامبر اسلام(ص) رحمت است و همچنين نه نقمت که مثلاً دریاچه ساوه را خشک کند! ضمن این‌که به تا حال کسی بررسی نکرده که واقعاً در منطقه ساوه دریاچه‌ای بوده که خشک مي شود یا خیر؟!
در صورتي که این نقل واقعیت داشته باشد ‌که در آن هم شب، همه بت‌های مکه سرنگون شدند، این موضوع در میان بت‌پرستان متعصّب مکه، انعکاس وسیعی ‌یافته و همچنين به این سادگی از ذهن آنان پاک نمی‌شد!
در مورد ایران، در صورتي که گفته مي شود؛ اتفاقات در مناطقی رخ داده که نشانه‌ای از کفر و همچنين اقتدار پادشاهان مشرک آن هم منطقه بود، باید گفت؛ شهروندان و مردم شهر ایران نمی‌توانستند میان تولّد نوزادی الهی در مکّه و همچنين خاموش‌شدن آتشکده‌ای در ایران ارتباط و رابطه‌ای علّی و همچنين معلولی برقرار کنند. و همچنين … .
در این زمینه باید گفت که تردید و همچنين تشکیک از جهاتی که گفته شد، قابل نقد است زیرا:
۱. این حوادث، جزو «ارهاصات» است که به اذن الهی صورت می‌گیرد؛ یعنی حوادث خارق‌العاده و همچنين شگفتی است که در آستانه میلاد پیامبران یا بعد از آن هم و همچنين پیش از ادعای نبوت‌ به وقوع می‌پیوندد و همچنين از نبوتِ آنان در آینده حکایت دارد تا شهروندان و مردم شهر با ديدن آن هم مسائل، آماده شنیدن دعوت انبیا‌(ع) شوند.[۱۱] با مطالعه و همچنين بررسی در زندگی انبیای الهی، دانسته می‌مي شود که ارهاصات از اموری است که کم و همچنين بیش در زندگی آنان پیش از پیامبریشان اتفاق افتاده است، ولي بايد توجه داشت به نظر می‌رسد با توجه به آن هم‌که پیامبر(ص) آخرین فرستاده خداوند تبارک و تعالي و همچنين آیینش فراگیر بود، ارهاصات و همچنين هشدارهای بیشتر و همچنين قوی‌تری رخ داده است؛ لذا متکلمان شیعه[۱۲] و همچنين اهل سنت؛[۱۳] برای امکان ارهاص، به وقوع معجزات پیامبر‌(ص) پیش از نبوت استدلال کرده و همچنين سپس به برخی از موارد ارهاص، از قبیل شکست و همچنين نابودی اصحاب فیل، شکاف برداشتن ایوان کسری، خشک شدن دریاچه ساوه و همچنين خاموش شدن آتشکده فارس(روایت مورد بحث) که نزدیک یا هنگام ولادت حضرت روی داده و همچنين سایه افکندن ابر بر سر حضرت و همچنين حرکت آن هم با او و همچنين سلام کردن سنگ‌ها بر ایشان پیش از بعثت، اشاره نموده اند. و همچنين آن هم‌را به عنوان یک مبنای کلامی و همچنين عقیدتی پذیرفته‌اند. لذا این روایت مطابق این مبنای کلامی می‌باشد.
۲. این نوع اتفاق‌هاى غیر عادى مخصوص پیامبر گرامى اسلام(ص) نیست، بلکه تولّد پیامبران دیگر نیز با این نوع حوادث مقارن و همچنين همراه بوده است.
همچنين و علاوه بر قرآن؛ تاریخ امت‌ها و همچنين ملت‌هاى یهود و همچنين مسیح، این نوع سرگذشت‌ها را در مورد پیامبران خود نقل نموده اند.
در همین راستا، وقوع چنین حوادثی، حس کنجکاوى جباران و همچنين ستمگران را که ملت‌ها را به بند کشیده‌اند، تحریک می‌کند که در مورد دلیل آن هم بیندیشند.
اصولاً مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري نیست که حوادث در آن هم روز وقوع، مایه عبرت و همچنين وسیله پند و همچنين اندرز گردد؛ بلکه کافى است که حادثه‌اى در سالى رخ دهد و همچنين بعد از سالیان درازى از آن هم بهره‌بردارى مي شود. حوادث شب میلاد پیامبر اسلام(ص) می‌تواند از این مقوله باشد؛ زیرا هدف از آنها ایجاد تکان و همچنين توجه در قلب‌هاى مردمى بود که در بت‌پرستى و همچنين ظلم و همچنين بیدادگرى غرق شده بودند.
شهروندان و مردم شهر عصر رسالت و همچنين یا کسانى که بعد از آن هم آمده‌اند؛ وقتى نداى مردى را می‌شنوند که با تمام اقتدار و قدرت به ضدیّت با بت‌پرستى و همچنين ظلم و همچنين بیدادگرى برخاسته است، آن هم‌گاه که سوابق زندگى او را مطالعه و همچنين بررسى می‌کنند، ملاحظه می‌کنند که در شب میلاد این مرد، حوادثى رخ داده است که با دعوت او کاملاً هم آهنگ است. طبعاً تقارن این دو نوع حادثه را، نشانه راست‌گویى او می‌گیرند و همچنين به تصدیق او برمی‌خیزند.
وقوع این نوع حوادث، در میلاد پیامبران؛ مانند ابراهیم، موسى، مسیح و همچنين محمد(ص)، کمتر از بروز در دوران نبوّت آنها نیست و همچنين همگى از لطف الهى سرچشمه گرفته و همچنين براى هدایت شهروندان و مردم شهر و همچنين جذب آنان به دعوت برانگیختگان خود، صورت پذیرفته است.[۱۴] [۱]. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و همچنين الملوک(تاریخ طبری)، ج ۲، ص ۱۶۶- ۱۶۹، بیروت، دار التراث، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق.
[۲]. ر. ک: فالوجی اثری، أکرم بن محمد، المعجم الصغیر لرواه الإمام ابن جریر الطبری، ج ۲، ص ۵۴۱ و همچنين ۷۵۱، اردن، قاهره، الدار الأثریه، دار ابن عفان، بی‌تا.
[۳]. ر. ک: ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، سیره ۱، ص ۴۲، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ سوم، ۱۴۰۵ق؛ ابن اثیر جزری، أبو الحسن علی بن أبی الکرم محمد، أسد الغابه فی معرفه الصحابه، ج ۵، ص ۳۵۷، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
[۴]. یعقوبی، احمد بن أبی یعقوب‏، تاریخ الیعقوبی، ج ‏۲، ص ۸، بیروت، دار صادر، چاپ اول، بی‌تا.
[۵]. تاریخ ‏الیعقوبى، ج ‏۲، مقدمه مؤلف، ص ۵.
[۶]. ر. ک: ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد‏، الطبقات الکبری‏، ج ۱، ص ۱۱۹ – ۱۳۳، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
[۷]. شیخ صدوق، الامالی، ص ۲۸۵، تهران، کتابچی، چاپ ششم، ۱۳۷۶ش.
[۸]. شیخ صدوق، کمال الدین و همچنين تمام النعمه، ج ‏۱، ص ۱۹۱ – ۱۹۲، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق.
[۹]. ر. ک: طبرسى، فضل بن حسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، ص ۱۱، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ق.
[۱۰]. قطب الدین راوندی، سعید بن عبد الله، الخرائج و همچنين الجرائح، ج ‏۲، ص ۵۱۰، قم، مؤسسه امام و پيشوا مهدی(عج)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
[۱۱]. ر. ک: تهانوى‏، محمد على، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و همچنين العلوم، ج ‏۱، ص ۱۴۱، بیروت، مکتبه لبنان ناشرون‏، چاپ اول، ۱۹۹۶م؛ ابو الحسن شعرانى،‏ شرح فارسى تجرید الاعتقاد، ص ۴۹۱،‏ تهران، انتشارات اسلامیه‏، بی‌تا؛ فیاض لاهیجى‏، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، ص ۹۴، تهران، انتشارات الزهراء، چاپ سوم‏، ۱۳۷۲ش.
[۱۲]. برای نمونه؛ ر. ک: فاضل مقداد، اللوامع الإلهیه فی المباحث الکلامیه، ص ۲۸۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامى‏، چاپ دوم‏، ۱۴۲۲ق؛ سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، ص ۹۴؛ استر آبادى‏، محمد جعفر، البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد الساطعه، ج ‏۳، ص ۳۳، قم، مکتب الأعلام الإسلامی‏، چاپ اول‏، ۱۳۸۲ش؛ مقدس اردبیلی، الحاشیه على إلهیات الشرح الجدید للتجرید، ص ۱۷۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامى‏، چاپ دوم‏، ۱۴۱۹ق.
[۱۳]. برای نمونه؛ ر. ک: سعد الدین تفتازانى،‏ شرح المقاصد، ج ‏۵، ص ۱۲ – ۱۳، افست قم، الشریف الرضی‏، چاپ اول‏، ۱۴۰۹ق.
[۱۴]. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت‏، ص ۱۴۷ – ۱۴۸، قم، بوستان کتاب‏، چاپ بیست و همچنين یکم‏، ۱۳۸۵ش.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

آیا در هنگام تولد حضرت محمد(ص) معجزاتی همچو خاموش شدن آتشکده ها رخ داده است؟ در تاریخ ۲۰۱۸-۱۱-۲۶ ۰۱:۳۵:۳۴ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان