منزل و خانه امام و پيشوا حسن عسکری (ع) را شبانه تفتیش می کردند/شدت تقیه شیعیان بحدی بود که حتی به امام و پيشوا اشاره هم نمی کردند

%name منزل و خانه امام و پيشوا حسن عسکری (ع) را شبانه تفتیش می کردند/شدت تقیه شیعیان بحدی بود که حتی به امام و پيشوا اشاره هم نمی کردند

شفقنا-حضرت امام و پيشوا هادی و همچنين امام و پيشوا عسکری (علیه السلام)، علی الاجبار به سامراء بسر می بردند که در آن هم زمان پایتخت خلافت بود، و همچنين در محلی بنام (العسکر) که محل نظامیان و همچنين پادگان نظامی بود، منزل و خانه برایشان انتخاب کرده بودند. حضرت امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) مدت شش سال شمسي اقامت خود در سامراء، یا در حبس بود و همچنين یا در صورتي که آزاد بود، تحت نظر و همچنين ممنوع الملاقات بود. زیرا روایات متعددی از زندانی شدن امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) خبر می دهد، شامل آن هم که المعتزبالله خلیفه ی عباسی، به سعید حاجب دستور داده بود که امام و پيشوا (علیه السلام) را به حبس ببرد. ابوالهیثم نگرانی خود را از این وضع به امام و پيشوا (علیه السلام) نوشت: و همچنين آن هم حضرت در جواب نوشت که بعد از سه روز گشایش حاصل می مي شود، و همچنين بعد از سه روز المعتز کشته شد. آوردن و همچنين ماندن هر دو امام و پيشوا هادی و همچنين امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) در سامراء به اکراه و همچنين اجبار، از جهاتی مانند سیاست مأمون در آوردن امام و پيشوا رضا (علیه السلام) به نزد خود بوده است، تا بتوانند از نزدیک روابط امام و پيشوا (علیه السلام) را با شیعیانش کنترل نمایند، زیرا آنان که در سرتا سر جهان اسلام پراکنده بودند، با امام و پيشوا هادی و همچنين امام و پيشوا عسکری (ع)، ارتباطات عمیق داشتند، بخصوص در دوره ی امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) که شیعیان اهلبیت (علیه السلام) به میلیونها فرد يا شخص رسیده بودند، و همچنين همه به این عقیده بودند که حق امامان شان از طرف حکام ظالم غصب شده است، ازین رو خمس و همچنين هدایا و همچنين سایر وجوهات شرعیه ی خود را به آن هم حضرت

می فرستادند و همچنين هئیت هایی از نمایندگان شهروندان و مردم شهر وارد سامراء می شدند و همچنين ضمن فراگیری احکام شرعی، دارايي ها و همچنين وجوهات شرعی خود را به امام و پيشوا تسلیم می کردند. بدینسان پیشرفت و همچنين گسترش شبکه ی منظم و همچنين متشکل شیعیان که از قبل شکل گرفته بود، برای حاکمیت عباسی ها خطر آفرین بود، لذا حضرت امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) شدیداً تحت مراقبت دارالخلافه قرار داشت و همچنين از آن هم حضرت خواسته بود که تا همیشه ارتباط خود را با دستگاه خلافت برقرار کند، و همچنين در هر دوشنبه و همچنين پنج شنبه در دربار حضور یابد، و همچنين وضعیت به گونه ای بوده است که شهروندان و مردم شهر نمی توانسته اند بطور مستقیم با امام و پيشوا (علیه السلام) ملاقات نمایند. موقعیت اخلاقی و همچنين اجتماعی امام و پيشوا (علیه السلام) در میان شهروندان و مردم شهر و همچنين حتی در میان اشخاص حکومت مشهود بود، و همچنين کسی در وقار و همچنين عفاف، و همچنين زیرکی و همچنين پهناور و بزرگ منشی زيرا و به درستي که او نبود. و همچنين در یوم النویه یعنی روز رفتن امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) به دارالخلافه، شور و همچنين شعفی در شهروندان و مردم شهر بوجود آمده و همچنين خیابان ها مملو از جمعیت که سوار بر مرکب های خود بودند، می شد. وقتی امام و پيشوا (علیه السلام) می آمد همه ی هیاهوها خاموش می گردید، و همچنين امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) از میان آنان عبور می کرد و همچنين به دارالخلافه وارد می گردید. اغلب این اشخاص می توانستند از شیعیانی باشند که از منطقه ها و مناطق متنوع و گوناگون و مختلف برای دیدار امام و پيشوا (علیه السلام) به سامراء می آمدند. افزایش شیعه و همچنين رفت و همچنين آمدهای هیئت های نمایندگی شهروندان و مردم شهر، و همچنين دارايي ها و همچنين دارایی فراوانی که به امامان (علیه السلام) می رسید، موجب می شد که خلفاء

به نقل از شفقنا کتاب حکومت و همچنين سیاست در سیره امام و پيشوا حسن عسکری علیه السلام در ادامه مینوسد:نسبت به امامان سخت گیری نمایند و همچنين همین موجب شد که ائمه ی معصومین (علیه السلام) به پنهان کاری و همچنين کتمان و همچنين تقیه دست زنند. سخت گیری ها و همچنين فشارها در زمان امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) بیشتر شد و همچنين امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) با ديدن ی این وضعیت بیشتر امر خود را از دید خلفا و همچنين عمال آن هم می پوشاند، و همچنين تقیه را پیشه ی خود قرار داده بود. شدت تقیه و همچنين کتمان مسائل به مقدار و اندازه ای بود که امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) به شیعیان خود دستور داد که وقتی بطرف کاخ خلیفه می رود به آن هم حضرت اشاره نکنند، سلام نکنند، زیرا تحت تعقیب قرار می گرفتند، و همچنين کار به حبس وکشتن شان کشانده می شد. علی ابن جعفر از حلبی در این زمینه نقل می کند که ما در عسکر اجتماع کرده و همچنين منتظر امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) در روز رفتن به مرکز حکومت بودیم که نوشته ی از امام و پيشوا (علیه السلام) به ما رسید بدین مضمون که کسی بر من سلام نکند، و همچنين بر من اشاره نیز نکند، زیرا تو بر خود ایمن نیستید: الا لا یسلمن احد و همچنين لا یشیر الی بیده ولایؤمی فانکم لاتومنون علی انفسکم. این سخن امام و پيشوا به خوبی می رساند که حکام برای کنترل روابط امام و پيشوا (علیه السلام) با شیعیان تلاش فراوانی می کردند. البته هم امام و پيشوا و همچنين هم شیعیان در فرصت های بسیاری همدیگر را ملاقات می کرده اند و همچنين حتی این ارتباطات تحت پوشش بقال و همچنين روغن فروش و همچنين … صورت می گرفته است. مراقبت نسبت به امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) آن هم چنان شدید بود

که شب هنگام و همچنين بی خبرانه به منزل و خانه ی امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) هجوم می بردند و همچنين منزل و خانه ی آن هم حضرت را تفتیش می کردند. چنان که بطحایی علوی پیش موکل سعایت کرده بود که اسلحه و همچنين دارايي ها در منزل و خانه ی عسکری (علیه السلام) گردآوری شده است. سعید حاجب گوید: شب بسوی منزل و خانه ی او شدم و همچنين نردبانی پشت منزل و خانه گذاشتم و همچنين بالای بام آن هم حضرت بالا رفتم، سپس نردبان را در میان حیاط گذاشتم و همچنين فکر کردن و انديشيدن کردن و انديشيدن می کردم چگونه در این تاریکی وارد منزل و خانه ی او شوم که صدایی شنیدم: سعید همانجا باش تا شمعی برایت بیاورم کمی درنگ کردم که شمعی برایم آوردند و همچنين با روشنایی آن هم وارد منزل و خانه شدم و همچنين جبه ی از پشم و همچنين کلاه و همچنين سجاده روی حصیر انداخته شده دیدم، و همچنين یقین کردم امام و پيشوا (علیه السلام) در آن هم زمان نماز می خوانده است، پس برایم گفت: اینک منزل و خانه و همچنين اطاق هایش را ببین و همچنين هر چه تفتیش کردم در آن هم چیزی نیافتم . خلفاء به دستگیری و همچنين زندانی کردن امامان اکتفاء نمی کردند، بلکه یاران آن هم حضرت را نیز دستگیر و همچنين زندانی می کردند، در سامراء گروهی از اصحاب امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) را دستگیر کرده بودند که شامل ی آنان بود: ابوهاشم جعفری، داود ابن قاسم، حسن ابن محمد عقیقی، محمد ابن ابراهیم عمری و همچنين غیر ایشان که زیر نظر صالح ابن وصیف قرار داشتند. با ملاحظه ی این وضعیت چاره ای نبود جز این که امامان (علیه السلام) اسرار خود را کتمان نمایند و همچنين تقیه پیشه سازند و همچنين شیوه ی پنهان کاری را طی نمایند، ابوهاشم

جعفری از داود ابن اسود روایت کند که گفت: مولایم حسن العسکری (علیه السلام) مرا بسوی خود خواند و همچنين تخته چوبی را که مانند پایه ی (در) دراز و همچنين مدور بود به من داد و همچنين گفت : این چوب را برای عثمان ابن سعید عمری که وکیل آن هم حضرت بود برسان. به راه افتادم و همچنين در اثناء راه به یک فرد يا شخص که استری داشت برخوردم، و همچنين استر او مزاحم راه رفتن من شد، و همچنين با چوبی که با خود داشتم بلند کردم و همچنين استر را با آن هم زدم، و همچنين چوب شق شد و همچنين کاغذ نوشته های را در میان شکستگی چوب نگریستم، و همچنين بسرعت آن هم را در میان چوب گذاشتم و همچنين چوب را در آستین خود پنهان کردم. ولي بايد توجه داشت در برگشت وقتی به نزدیک منزل و خانه ی امام و پيشوا (علیه السلام) رسیدم، عیسی خادم مرا استقبال کرد و همچنين گفت: مولا می گوید: چرا استر را زدی و همچنين چوب را شکاندی ؟ گفتم : نمی دانستم که در داخل آن هم چیست؟ گفت : چرا کاری بکنی که بعداً به توجیه و همچنين عذرخواهی محتاج شوی؟ مبادا دیگر مثل این کار تکرار مي شود، هرگاه شنیدی کسی مرا دشنام می دهد، راهی را که به رفتن آن هم مأموریت یافته ای، در پیش گیر و همچنين مبادا واکنش نشان بدهی، و همچنين یا خود را معرفی نمایی که کیستی، احوالت به من می رسد. وجود یک دستگاه منظم که هم پل ارتباطی باشد بین امام و پيشوا (علیه السلام) و همچنين شهروندان و مردم شهر، و همچنين هم وجوهات و همچنين مالیات از نقاط دور دست جمع آوری مي شود و همچنين بدست امام و پيشوا (علیه السلام) برسد، ضروری و همچنين مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري بود. و همچنين این دستگاه

با تعیین وکلاء از ناحیه ی ائمه (علیه السلام) ایجاد گردید و همچنين با ارتباطی که بین امام و پيشوا و همچنين وکلاء بوجود آمد، سعی شد تا راهنمایی های مورد بهره بري و استفاده و نياز ضروري دینی و همچنين سیاسی ارائه مي شود و همچنين این حرکتی سابقه دار بود که امام و پيشوا عسکری (علیه السلام) نیز در گسترش این دستگاه و همچنين بهره بري و استفاده از آن هم می کوشید و همچنين افرادی با پیشینه ی علمی و همچنين ارتباط محکم با امامان پیشین یا با خود آن هم حضرت برای وکالت گمارده می شدند، و همچنين در نامه ی خود به وکلاء توصیه می کرد که نامه ها و همچنين مراسلات را از شیطان ها پوشیده نگهدارند و همچنين برای دوستانش ارائه دهند.

انتخاب شفقنا از کتاب حکومت و همچنين سیاست در سیره امام و پيشوا حسن عسکری علیه السلام

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

منزل و خانه امام و پيشوا حسن عسکری (ع) را شبانه تفتیش می کردند/شدت تقیه شیعیان بحدی بود که حتی به امام و پيشوا اشاره هم نمی کردند در تاریخ ۲۰۱۸-۱۱-۱۶ ۱۳:۲۰:۲۷ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان