علمای اهل سنت در مورد امام و پيشوا رضا(ع) چه می گویند؟

%name علمای اهل سنت در مورد امام و پيشوا رضا(ع) چه می گویند؟

شفقنا-احمد بلاذری (در قبل ۲۷۹ ه .ق) می نویسد: «تو والاتر از وصف ما هستی، و همچنين ما از پند دادن به تو ناتوانیم».(۱)

ابراهیم بن عباس می گوید:

علی بن موسی اندک می خوابید و همچنين بسیار روزه می گرفت. هیچ گاه سه روز روزه ماهیانه اش ترک نمی شد و همچنين می فرمود: این سه روز روزه، برابر با روزه یک سال شمسي است. کارهای خیر فراوانی انجام می داد. پنهانی صدقه می داد و همچنين بیشتر این صدقات در تاریکی شب انجام می گرفت. در تابستان بر حصیر و همچنين در زمستان بر پوستین می نشست.(۲)

ابن جوزی (در قبل ۵۹۷ ه .ق) می نویسد: «علی بن موسی الرضا(ع) از تبار بنی هاشم، ملقب به رضاست، او بسیار راستگو بود».(۳)

ابن اثیر (در قبل ۶۰۶ ه .ق) می نویسد: «امامت شیعه در زمان علی بن موسی به آن هم حضرت منتهی گشت. فضائل وی بی شمار است، رحمت و همچنين رضوان خداوند تبارک و تعالي بر او باد».(۴)

ابن طلحه (در قبل ۶۵۲ ه .ق) می نویسد:

علی بن موسی، بزرگوارترین، شریف ترین و همچنين کامل ترین فرزندان موسی الکاظم(ع) است.(۵) وی مناقب و همچنين ویژگی هایی والا و همچنين صفاتی برجسته دارد. منش او پیامبرگونه و همچنين خلق و همچنين خوی پسندیده آن هم حضرت خلق و همچنين خوی انسان های اصیل بوده و همچنين این ویژگی ها را از پدرانش به ارث برده است. روحیاتش هاشمی و همچنين خاندان ارجمندش نبوی است. هر ویژگی از او شمرده مي شود، اندک، و همچنين هر چه در وصفش بیان گردد، والاتر و همچنين بالاتر از آن هم است.(۶)

سبط بن جوزی (در قبل ۶۵۴ ه .ق) می نویسد: «[امام و پيشوا رضا] از اهل فضیلت و همچنين پرهیزکاری و همچنين کَرَم و همچنين بخشندگی بود».(۷)

ابن ابی الحدید (در قبل ۶۵۶ ه .ق) می نویسد: «(امام و پيشوا رضا) داناترین، بخشنده ترین، و همچنين خوش خوترین مردمان بود».(۸)

موصلی شافعی (در قبل ۶۶۰ ه .ق) می نویسد: «آن هم حضرت [امام و پيشوا رضا] از حیث ادب و همچنين بردباری و همچنين بینش بسیار پُرمایه بود. در نهایت بردباری قرار داشت، در پرهیزکاری و همچنين ترس از خداوند و همچنين شهامت و همچنين جوانمردی سر آمد بود».(۹)

قلقشندی شافعی (در قبل ۸۲۱ ه .ق) می نویسد: «زمانی که مأمون، فضل گسترده و همچنين دانش تابان، و همچنين ورع آشکار و همچنين زهد خالص و همچنين دوری اش از دنیا، و همچنين دلدادگی شهروندان و مردم شهر را نسبت به او دید، او را به ولایت عهدی خویش برگزید».(۱۰)

ابن حجر عسقلانی (در قبل ۸۵۲ ه .ق) می نویسد: «علی بن موسی فردی راستگو بود».(۱۱)

ابن صباغ مالکی (در قبل ۸۵۵ ه .ق) می گوید:

مناقب علی بن موسی الرضا(ع) از والاترین مناقب و همچنين ویژگی هاست، آن هم گونه که نیروهای لشکر پشت سر یکدیگر و همچنين پی در پی حرکت می کنند، فضائل و همچنين مناقب وی نیز پی در پی قرار دارد. ولایت او از آن هم آغاز، بجا و همچنين ویژگی ها و همچنين اوصاف وی بسیار شگفت انگیز بود. جایگاه، رتبه و همچنين شرافت او در آخر عظمت است. خوش به حال پیروان او و همچنين شوم باد حال دشمنانش! بزرگی و همچنين شرافت پدران آن هم حضرت، از روز آشکارتر و همچنين از خورشید فروزنده تر است.

ویژگی های اخلاقی و همچنين صفات خاصه او به گونه ای است که کسی به رتبه و همچنين مقام وی نمی رسد. بلندی جایگاه وی همین بس، به راهی رفته که از پدرانش به ارث برده، و همچنين فرزندان از پدرانشان به ارث می برند. تمام آنان در اصالت خانوادگی، اصل و همچنين نسب او مانند دندانه های شانه برابرند، پس شرافت از آن هم ِاین خاندان بلندمرتبه باد که در بلندی و همچنين بزرگواری و همچنين اسم و همچنين رسم بر آسمان خواهند بود و همچنين بی استثنا تمام صفات کمال را دارند و همچنين برای دیگران نگذاشتند.

این پیشوایان زيرا و به درستي که مرواریدها و همچنين دُرّهای یک رشته اند، اول و همچنين آخرشان برابرند و همچنين به رتبه ای در بزرگواری دست یافتند که هیچ کس را بدان راهی نیست. دشمنانشان خواستند آن هم را بشکنند و همچنين آنان را کوچک نمایند، ولي بايد توجه داشت خداوند تبارک و تعالي بالایشان بُرد. با کارهای گوناگون و همچنين حیله ها خواستند جمع آنان را پراکنده سازند و همچنين خداوند اتحادشان را بیشتر کرد و همچنين چه بسیار حقشان را ضایع و همچنين نابود کردند، ولی خداوند نه اهمال ورزید و همچنين نه ضایع ساخت.(۱۲)

عبدالرحمن جامی (در قبل ۸۹۸ ه .ق) می نویسد: «علی بن موسی بن جعفر(ع) امام و پيشوا هشتم است. هر چند آنچه بر زبان ها جاری و همچنين در کتاب ها به نگارش در آمده، اندکی از مناقب و همچنين فضائل فراوان حضرت رضا(ع) و همچنين قطره ای از دریای بی کران است که در این مختصر نمی گنجد. ناگزیر به بیان برخی از کرامات و همچنين کارهای خارق العاده او اکتفا می مي شود…».(۱۳)

خُنجی حنفی (در قبل ۹۲۷ ه .ق) می نویسد: «پروردگارا! درود و همچنين سلام و همچنين صلوات فرست بر امام و پيشوا هشتم که مهتر نیکوخصالان و همچنين صاحب کرم و همچنين بخشش و همچنين مروت و همچنين نیکوکاری است».(۱۴)

قرمانی (در قبل ۱۰۱۹ ه .ق) فصلی از کتابش را به ویژگی های اخلاقی امام و پيشوا اختصاص داده است که در قسمتی از آن هم چنین می نویسد: «فصل هشتم، در یاد کرد شباهت شجاعتش به شجاعت و همچنين دلاوری جدش علی مرتضی، مناقبش والا و همچنين صفاتش بلندمرتبه و همچنين کراماتش بسیار و همچنين مناقبش شهره آفاق است. وی بسیار کم می خوابید و همچنين بسیار روزه می گرفت و همچنين در تابستان روی حصیر و همچنين در زمستان روی پوستین می نشست…».(۱۵)

مَناوی شافعی (در قبل ۱۰۳۱ ه .ق) می نویسد: «علی بن موسی، شخصیتی والا و همچنين بلندمرتبه و همچنين نامش شهره آفاق و همچنين دارای کرامتی بسیار است».(۱۶)

شبراوی شافعی (در قبل ۱۱۷۲ ه .ق) می نویسد: «هشتمین امام و پيشوا پیشوا، علی بن موسی الرضا(ع) است. وی شخصی کریم، بزرگوار و همچنين باوقار بود. پدرش، موسی بن جعفر(ع)، او را بسیار دوست می داشت. نقل شده علی بن موسی الرضا(ع) هزار بنده را در راه خداوند تبارک و تعالي آزاد کرده است.

به نقل از شفقنا، کتاب امام و پيشوا رضا علیه السلام از دیدگاه اهل سنت مینویسد: در ادامه امام و پيشوا رضا علیه السلام از دیدگاه اهل سنت ،آن هم حضرت اهل وضو و همچنين طهارت و همچنين پاکی و همچنين اهل نماز شب بوده است. به گونه ای که برای هر نماز وضو می گرفت و همچنين تا صبح مشغول عبادت و همچنين بندگی بود.

برخی اطرافیان حضرت می گویند: هرگاه امام و پيشوا رضا(ع) را می دیدیم، یاد این آیه قرآن می افتادیم: «قَلیلاً مِنَ الَّلیلِ ما یَهجَعُونَ…؛ اندکی از شب را می خوابید…».(۱۷)

مناقبش والا و همچنين اوصافش عالی و همچنين اخلاق و همچنين روحیاتش هاشمی و همچنين سجایای وحی نبوی و همچنين پیامبرگونه است. کرامات آن هم حضرت بی شمار است و همچنين نیاز به بیان ندارد».(۱۸)

موسوی شافعی (در قبل ۱۱۸۰ ه .ق) می نویسد: «فضائل علی بن موسی(ع) هیچ حد و همچنين مقدار و اندازه ای ندارد و همچنين شمردنی نیست».(۱۹)

فکری شافعی (در قبل ۱۳۷۲ ه .ق) می نویسد:

ابراهیم بن عباس در مورد شخصیت امام و پيشوا رضا(ع) مطالبی یاد کرده است. برای نمونه در مورد عبادت آن هم حضرت چنین می نویسد: «عبادت آن هم حضرت: امام و پيشوا رضا(ع) کم می خوابید و همچنين بسیار روزه می گرفت و همچنين روزه سه روز از هر ماه را انجام می داد و همچنين می فرماید: معادل روزه یک سال شمسي است. ولي بايد توجه داشت کارهای نیک آن هم حضرت: بسیار نیکی می کرد و همچنين بسیار صدقه می داد و همچنين بیشتر این کارها را در شب های تاریک انجام می داد [تا شناخته نشود]. ولي بايد توجه داشت کرم و همچنين بخشش امام و پيشوا: شامل بخشش های وی این بود که روزی ابونواس قصیده ای در مدح اهل بیت سرود و همچنين امام و پيشوا نیز دستور داد سی صد دینار به وی پاداش دهند.

همچنین دِعبِل خُزاعی قصید ه ای طولانی در مدح امام و پيشوا رضا(ع) سرود که امام و پيشوا صد دینار به وی هدیه داد و همچنين از وی به علت کم بودن آن هم پوزش طلبید. ولي بايد توجه داشت زهد و همچنين پرهیزکاری امام و پيشوا: آن هم حضرت بسیار زاهد و همچنين پرهیزکار بود، به گونه ای که در تابستان روی حصیر و همچنين در زمستان روی پوستین می نشست.(۲۰)

خنجی حنفی می گوید:

هزار دفتر در صورتي که در مناقبش گویند

هنوز ره به کمال علی نشاید برد

۱- نویری، نهایه الارب فی فنون الادب، ج۵، ص۱۶۸.
۲- فصول المهمه، ص۳۸۴؛ نور الابصار، ص۳۱۲.
۳- ابن جوزی، فنون الافنان فی عجایب علوم القرآن، ص۵۹.

۴- ابن اثیر، تتمه جامع الاصول، ج۲، ص۷۱۵.
۵- الاتحاف بحب الاشراف، ص۱۵۵.
۶- مباحث و مطالب السؤول، ص۲۹۵.
۷- تذکره الخواص، ص۳۲۱.
۸- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱۲، ص۲۵۴.
۹- موصلی، النعیم المقیم لعتره النبأ العظیم، ص۳۷۷.
۱۰- قلقشندی، صبح الاعشی فی صناعه الانشاء، ج۹، ص۳۸۳؛ مآثر الانافه فی معالم الخلافه، ص۳۰۴.

۱۱- تقریب التهذیب، ج۲، ص۴۲.
۱۲- الفصول المهمه، ص۴۰۲.

۱۳- شواهد النبوه، ص۳۸۰.
۱۴- وسیله الخادم الی المخدوم، ص۲۱۳.
۱۵- خبرهاي جديد الدول و همچنين آثار الاول، ص۱۱۴.
۱۶- مناوی، الکواکب الدریه، ج۱، ص۲۶۵؛ زبیدی، اتحاف الساده المتقین، ج۷، ص۳۶۰؛ سویدی، سبائک الذهب فی معرفه قبائل العرب، ص۳۳۴؛ عروسی شافعی، نتایج الافکار الشمسیه، ج۱، ص۸۰.

۱۷- نک: الذریات: ۱۷.
۱۸- الاتحاف بحب الاشراف، ص۱۵۶.
۱۹- نُزهه الجلیس و همچنين مُنیه الادیب الأنیس، ج۲، ص۱۰۵.
۲۰- احسن القصص، ج۴، ص۲۸۹.

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

علمای اهل سنت در مورد امام و پيشوا رضا(ع) چه می گویند؟ در تاریخ ۲۰۱۸-۱۱-۰۳ ۱۴:۴۷:۴۴ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان