حضرت آیت الله وحید خراسانی: سجده شکر کنید که به زیارت امام و پيشوا رضا(ع) نائل می شوید/ مجاورین و همچنين زائرین حرم امام و پيشوا رضا(ع) همچنان به شناخت حضرت نرسیدند

%name حضرت آیت الله وحید خراسانی: سجده شکر کنید که به زیارت امام و پيشوا رضا(ع) نائل می شوید/ مجاورین و همچنين زائرین حرم امام و پيشوا رضا(ع) همچنان به شناخت حضرت نرسیدند

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی گفت: معرفت امام و پيشوا هشتم (ع) فوق تصور و همچنين ادارک من و همچنين شماست، بهتر اینکه لب ها را ببندیم و همچنين تنها به حرم که رفتید دو رکعت نماز بخوانید و همچنين سجده شکر کنید که همچین سعادتی نصیب تو شده است. یک زیارت قبر علی بن موسی برابر با هزار سال شمسي و همچنين هزار حج بیت الله است، با این وجود کسی که در مجاور حرم امام و پيشوا رضا(ع) است و همچنين زائری که برای زیارت به مشهد آمده، درک نکرد که چه کسی را دارد زیارت می کند و همچنين حضرت را نشناخت.

به به گفته شفقنا، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی به عظمت و همچنين ارزش زیارت امام و پيشوا رضا(ع) براساس احادیث معتبر، اشاره و همچنين اظهار کرد: مشایخ حدیث ۶ فرد يا شخص شامل سه فرد يا شخص از قدما ثقه الاسلام کلینی، شیخ طائفه و همچنين رئیس الفرقه شیخ طوسی و همچنين شیخ المحدثین شیخ صدوق خواهند بود؛ در صورتي که حدیثی را این سه رکن نقل کنند عظمت آن هم مانند احادیثی از شیخ انصاری، شهید اول، شهید ثانی، بررسي کننده و پروهشگر اول و همچنين بررسي کننده و پروهشگر ثانی است. حدیثی را هر سه رأس یعنی حدیث کلینی در کافی، شیخ طوسی در تهذیب، شیخ صدوق در عیون و همچنين امالی نقل کردند که متن آن هم محیر العقول است.

وی گفت: ابتدا مقدمه ای را بیان می کنم و همچنين سپس در مورد متن حدیث خواهم گفت. در مخلوقات خداوند تبارک و تعالي اعظم از عرش نیست، این منظومۀ شمسی با این عظمتش باز مثل ذره ای در مقابل کهشکان هاست. همۀ این ستاره ها و همچنين کهکشان ها که زیر آسمان دنیا خواهند بود به نص قرآن سماء دنیا مزین به زینت کواکب خواهند بود. در صورتي که همه ستارگان و همچنين کهکشان ها مه برخی میلیونها سال شمسي نوری با هم فاصله دارند، در این کرسی بیفتند مانند حلقه ای در بیابان است. عظمت کرسی این است «و همچنينَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّماواتِ و همچنينَ الْأَرْض» آن هم کرسی با همه این آسمانها و همچنين زمین و همچنين کواکب در قبال عرش مثل یک حلقه ای در صحرایی است. وقتی معلوم می مي شود عرش چیست که کسی قرآن را بفهمد، قرآن در این باره می فرماید: «الله لا اله الا هو، رب العرش عظیم فَإِنْ تَو همچنينَلَّو همچنينْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو همچنينَ عَلَیْهِ تَو همچنينَکَّلْتُ و همچنينَ هُو همچنينَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیم‏»، عرش چنین عظمتی دارد.

این مرجع تقلید ادامه داد: حدیثی که کلینی، شیخ طوسی و همچنين شیخ صدوق هر سه نقل کرده اند چنان است که هشت فرد يا شخص نگهبانان این عرش با عظمت خواهند بود، از این هشت فرد يا شخص، چهار فرد يا شخص از اولین چهار فرد يا شخص از آخرین خواهند بود. چهار فرد يا شخص که از اولینند عبارت خواهند بود از انبیاء خداوند شامل نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله و همچنين عیسی روح الله خواهند بود؛ چهار فرد يا شخص دیگر که از آخرین بر این عرش خواهند بود اول خاتم النبیین(ص)، امیر المومنین(ع)، حسن ابن علی(ع) و همچنين حسین ابن علی(ع) خواهند بود. آنچه محیر العقول هست، این جمله است که امام و پيشوا هفتم امام و پيشوا موسی بن جعفر فرمود: روز قیامت که می مي شود، زوار قبر همۀ ما مقرب و همچنين با ما خواهند بود، ولی اقرب از جمیع زوار همۀ معصومین به آن هم عرش اعلا، زوار قبر فرزند من، علی بن موسی خواهند بود. امام و پيشوا رضا(ع) چنین کسی است ولی زائر و همچنين مجاور از آن هم خبر ندارد.

وی تصریح کرد: آنچه باز عقل را مبهوت می کند بیان امام و پيشوا هفتم هست که ایشان فرمود: هر کس فرزند من را در طوس زیارت کند، خداوند تبارک و تعالي را در عرش زیارت کرده است. این کیست که زیارت او می مي شود زیارت خداوند؟ این کیست که مرقد او می مي شود عرش خداوند؟ این بیان امام و پيشوا هفتم (ع) است. کیست که بفهمد که امام و پيشوا هشتم  (ع) کیست؟  از شیخ طوسی تا شیخ انصاری در فهم این جمله مبهوت اند و همچنين آن هم جمله این است که امام و پيشوا ششم رأس و همچنين رئیس مذهب (که همه حقایق نبوت و همچنين تمام مفاهیم مبداء تا معاد، احکام خداوند تبارک و تعالي از طهارت تا دیات  از طریق او منتشر شد)،  به فرزند خود موسی بن جعفر فرمود: در سلب تو «عالم آل محمد» است، «یا لَیْتَنی‏ کُنْت‏ ادرکته» ای کاش علی بن موسی را درک می کردم. امام و پيشوا صادق (ع) در مورد امام و پيشوا هشتم به امام و پيشوا هفتم می گوید در سلب تو کسی است که «یا لَیْتَنی‏ کُنْت‏ ادرکته».

آیت الله وحید خراسانی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه ما شنیده ایم علی بن موسی، ولي بايد توجه داشت کیست که ایشان را فهمیده باشد؟ گفت: احمد بن ابی نصر بزنتی از اصحاب اجماع است یعنی أجمع الأصحاب همۀ رؤسای مذهب اجماع اتفاق کردند که هرچه از او نقل مي شود، صحیح است «أجمع الأصحاب على تصحیح‏ ما یصحّ عنه»‏ همچین کسی نقلش از معصومی که گفتۀ او گفته خداست این است: «قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ و همچنينَجْهِکَ فِی السَّماءِ فَلَنُو همچنينَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضاها؛ در صورتي که کسی هزار سال شمسي زنده باشد و همچنين هر سال شمسي به حج منزل و خانه خداوند تبارک و تعالي برود یک زیارت قبر علی بن موسی برابر با هزار سال شمسي و همچنين هزار حج بیت الله است.». بر این اساس است که کسی که در مجاور حرم امام و پيشوا رضا(ع) است و همچنين زائری که برای زیارت به مشهد آمده، درک نکرد که چه کسی را دارد زیارت می کند و همچنين حضرت را نشناخت. امام و پيشوا رضا (ع) در چنین مقامی است، زوار قبر او اقرب خلق به عرش خداوند تبارک و تعالي خواهند بود حال در صورتي که زائر قبر او به عرش خداوند تبارک و تعالي انقدر قریب است، خود او مقامش کجا است؟

وی افزود: معرفت امام و پيشوا هشتم فوق تصور و همچنين ادارک من و همچنين تو است، بهتر اینکه لب ها را ببندیم و همچنين تنها به حرم که رفتید دو رکعت نماز بخوانید و همچنين سجده شکر کنید که همچین سعادتی نصیب تو شده است. هیچ کدام تو نخواهید فهمید مگر شب اول قبرتان، در شب اول قبر پدر، مادر، برادر، خواهر، دختر و همچنين پسر در کنار تو نیستند، ولي بايد توجه داشت چشمتان به جمال امام و پيشوا رضا (ع) خواهد افتاد. حضرت وعده داده کسی که به زیارت قبر من بیاید، او را زیارت می کنم.

السلام علیک ایها الامام الرؤوف. امام و پيشوا رضا(ع) اقیانوس رأفت و همچنين دریای بی پایان رحمت است. با اینکه امام و پيشوا رضا دارای علو مقام و همچنين منزلتی است و همچنين زیارت او زیارت خداوند تبارک و تعالي در عرش هست، در بیان حضرت آمده: شب اول قبر به زیارت زائرم می روم «عند تطایرالکتب». این نعمت بسیار حائز اهمیت است.

این مرجع تقلید به سخنی مهم از امام و پيشوا رضا(ع) اشاره و همچنين خاطرنشان کرد: امام و پيشوا رضا(ع) فرمودند: کسی به حقیقت ایمان نمی رسد مگر سه خصلت در او پیدا مي شود؛ یک خصلت از خداوند تبارک و تعالي، یک خصلت از پیغمبر خداوند تبارک و تعالي و همچنين یک خصلت از ولی خداوند تبارک و تعالي؛ ولي بايد توجه داشت خصلتی که از خداست کتمان و همچنين سرّ است؛

وی در بیان این خصلت افزود: به عبارت دیگر اسرار کسی را فاش نکنید. خداوند همه زشتی ها را مخفی و همچنين همه زیبایی ها را آشکار کرده است؛ به عنوان نمونه روده ها، خون، چرک و همچنين کثافات را پنهان کرده، ولي بايد توجه داشت جمالی را روی این پوست کشیده «اظهرالجمیل و همچنين سترالقبیح» لذا باید از خداوند تبارک و تعالي یاد بگیریم که خوبی شهروندان و مردم شهر را ظاهر و همچنين بدی های شهروندان و مردم شهر را می پوشاند.

آیت الله وحید، در مورد دومین خصلت شخص آگاه به حقیقت ایمان در بیان امام و پيشوا رضا (ع)، گفت: خصلت دومی که باید از پیغمر خداوند تبارک و تعالي داشته باشید مدارا با شهروندان و مردم شهر است.

وی در تبیین این خصلت اظهار داشت: پیامبر در دعوت به توحید خداوند تبارک و تعالي با شهروندان و مردم شهر مدارا کرد. پیامبر  مفتاح سعادت دنیا و همچنين آخرت را به این شهروندان و مردم شهر داد، ولی در قبال آن هم خاکستر به سرش ریختند و همچنين سنگ بارانش کردند. پیامبر(ص) لطف را به حدی رساند که به جای نفرین، دعا کرد ْ اللَّهُمَّ اهْدِ قَو همچنينْمِی فَإِنَّهُمْ‏ لَا یَعْلَمُونَ‏. سپس عذر گناهشان را خواست: فَإِنَّهُمْ‏ لَا یَعْلَمُونَ، آنها جاهل خواهند بود و همچنين نمی دانند.  از رسول خداوند تبارک و تعالي مدارا را یاد بگیرید.

ولي بايد توجه داشت خصلت سوم که از ولی خداوند تبارک و تعالي یعنی امام و پيشوا هشتم داشته باشید، آن هم خصلت «الصبر فی الباساء والضراء» است یعنی در خوشی و همچنين ناخوش صبر را از دست ندهید.

آیت الله وحید خراسانی در پاسخ به اینکه زیارت زوار امام و پيشوا رضا(ع) چه زمانی کامل می مي شود؟ گفت: زیارت تو زمانی کامل می مي شود که یک مرهمی روی جراحت قلب امام و پيشوا هشتم گذاشته مي شود جراحتی که گفتنی نیست. ایشان یک کلمه می گوید و همچنين تو تصور کنید. پیغمبری که بشریت را از گرداب بیرون آورد و همچنين به سعادت دنیا و همچنين آخرت رساند چه گفت؟ به بیان قرآن  «ِقُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَو همچنينَدَّهَ فِی الْقُرْبى؛‏ بگو من اجری از تو نمی خواهم به جز مودت در قربا»، بعد هم روی منبر رفت و همچنين گفت «اقرب الخلق الى فاطمه». این کتاب و همچنين این سنت. ولي بايد توجه داشت آنها چه کردند؟ کار را به جایی رساندند که ‏حضرت فاطمه (س) سه روز بعد از وفات پیغمبر (ص) به مسجد آمد و همچنين خطبه خواند که در علم و همچنين  بیان و همچنين اقتدار و قدرت و همچنين منطق و همچنين صلابت شق القمری کرد. چیزی نگذشت که بدن مطهرش را که البته چنان آسیب دیده و همچنين نحیف شده بود، شبانه دفن کردند.  وقتی فرق حضرت علی (ع) با شمشیری که با هزار درهم به زهر آمیخته شده بود، شکافته شد حضرت فرمودند: «فزت و همچنين رب الکعبه» ولي بايد توجه داشت وقتی حضرت علی(ع) جنازه ی زهرا را گذاشت، فرمود: «نفسی على زفراتها محبوسه / یا لیتها خرجت مع الزفرات».  مرهم روی جراجت قلب امام و پيشوا هشتم این است که همه هیأتی که از اقصی بلاد مملکت به مشهد آمده اند باید تصمیم بگیرند روز شهادت حضرت زهرا (س) بیرون بیایند و همچنين بگویند یا علی بن موسی ما برای مرهم زخم دل تو به جبران آن هم شب تار، بانگ «یا زهرا» را بلند می کنیم و همچنين در قبال آن هم شب تار مملکت را یک پارچه عزا خواهیم کرد.

 

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

حضرت آیت الله وحید خراسانی: سجده شکر کنید که به زیارت امام و پيشوا رضا(ع) نائل می شوید/ مجاورین و همچنين زائرین حرم امام و پيشوا رضا(ع) همچنان به شناخت حضرت نرسیدند در تاریخ ۲۰۱۸-۱۱-۰۸ ۱۰:۱۹:۳۵ منتشر شده است

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان