معنای اسارت جهت بخل ورزان

%name معنای اسارت جهت بخل ورزان

شفقنا-بخل ورزیدن کانون تمامی عیب هاست, حضرت علی علیه السلام می فرمایند بخل ورزیدن کانون تمام عیب ها و همچنین مهاری می باشد که انسان را به سوی هر بدی می کشاند

و همچنینَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَبْخَلُونَ بِما اتیهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو همچنینَ خَیْرا لَهُمْ بَلْ هُو همچنینَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُط_َو همچنینَّق_ُونَ م_ا بَخِلُوا بِهِ یَو همچنینْمَ الْقِیمَهِ و همچنینَ لِلّهِ میراثُ السَّمواتِ و همچنینَ الاَْرْضِ و همچنینَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ:(۲) افرادی که بخل می ورزند و همچنین آن هم چه را خدااز فضل خویش به آنان داده ، انفاق نمی کنند ، گمان نکنند آن کار به سود آن هم ها می باشد ، بلکه جهت آن هم ها شرّ می باشد ، به زودی در روز قیامت ، آن هم چه را نسبت به آن هم بخل ورزیدند ، مثل طوقی به گردنشان می افکنند و همچنین می__راث آسم__ان ها و همچنین زمی__ن ، از آن هم خداوند تبارک و تعالی می باشد و همچنین خداوند ، از آن هم چه انجام می دهید ، آگاه می باشد» .

آیه فوق ، سرنوشت بخیلان را در روز رستاخیز ، توضیح می دهد ، آن هم ها که در جمع آوری و همچنین حفظ ثروت می کوشند و همچنین از انفاق کردن در راه بندگان خداوند تبارک و تعالی ، خودداری می کنند. گرچه درآیه، نامی از زکات و همچنین حقوق واجب اقتصادی و مالی برده نشده ، ولی در روایات اهل بیت علیهم السلام و همچنین هم چنین در گفتار مفسّران ، آیه به مانعان زکات تخصیص داده شده می باشد و همچنین تشدیدهایی که در آیه به چشم می خورد ، نیز دلیل بر آن می باشد که منظور انفاق مستحب____ی نیس__ت .

آیه می گوید : « افرادی که بخل می ورزند و همچنین از آن هم چه خداوند از فضل خود به آن هم هاداده در راه اونمی دهند ، تصوّر نکنند به سود آن هم ها می باشد : و همچنینَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذینَ یَبْخَلُونَ بِما اتیهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُو همچنینَ خَیْرا لَهُمْ بَلْ هُو همچنینَ شَرٌّ لَهُمْ » .

« بلکه ( علی رغم تصوّر آن هم ها )
آن کار به زیان آن هم ها تمام می می شود : بَلْ هُو همچنینَ شَرٌّ لَهُمْ » .

سپس سرنوشت آن هم ها را در روز رستاخیز ، چنین توصیف می کند : « به زودی اموای را که در مورد آن هم بخل ورزیدند ، مثل طوقی در گردنشان می افکنند : سَیُطَو همچنینَّقونَ ما بَخِلُوا بِهِ یَو همچنینْمَ الْقِیمَ_____هِ » .

از آن جمله بهره بری و استفاده می می شود اموالی که حقوق واجب آن هم پرداخت نشده و همچنین اجتماع ، از آن هم بهره ای نگرفته می باشد و همچنین تنها در مسیر هوس های فردی و همچنین گاهی مصارف جنون آمیز به کارگرفته شده و همچنین یا بی دلیل روی هم انباشته گردیده و همچنین هیچ کس از آن هم بهره بری و استفاده نکرده ، مثل سایر اعمال زشت انسان ، در روز رستاخیز طبق قانون « تجسم اعمال » تجسم می یابد و همچنین به صورت وسیله عذاب دردناکی درخواهد آمد .

تجسّم آن گونه دارایی ها به طوقی که بر گردن می افتد اشاره به آن واقعیت و حقیقت می باشد که انسان تمام سنگینی مسؤولیت آن هم ها را تحمل می کند بدون آن که از آثار آن هم بهره مند گردد ، دارایی ها سرشاری که به روش جنون آمیز جمع آوری و همچنین نگاهداری گردد و همچنین در خدمت اجتماع نباشد جز زنجیر و همچنین زندان ، جهت صاحب آن هم چیزی نیست زیرا

می دانیم بهره گیری فردی یا شخصی از مال و همچنین ثروت ، حدود معینی دارد و همچنین از آن هم که بگذرد جز یک نوع اسارت و همچنین سنگینی بیهوده پس نتیجه آن می شود که ای نخواهد داشت مگر آن که از برکات معنوی آن هم برخوردار و همچنین در مسیر کارهای مثبت قرار گیرد .

آن گونه دارایی ها نه تنها در قیامت طوق سنگینی بر گردن صاحبانش خواهد بود بلکه در آن دنیا چنین می باشد ، منتها در رستاخیز آشکارا و همچنین در آن جا به صورت مخفی تر می ب__اش__د

چ_ه جنون و همچنین حماقتی از آن بالاتر که انس__ان مسؤولیت های فراوان تحصیل ثروت را به اضافه مسؤولیت ها و همچنین زحمات فراوان که جهت حفظ و همچنین محاسبه و همچنین نگهداری و همچنین دفاع از آن هم مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد بر دوش کشد ، درحالی که هیچ گونه از آن هم منتف__ع نگ__ردد آیا ط_وق اسارت چیزی جز آن می باشد ؟

در تفسیر عیاشی از امام و پیشوا باقر روایت شده که « هرکس زکات مال خود را نپردازد خداوند تبارک و تعالی آن هم مال را به طوق هایی از آتش مبدّل می کند ، سپس به او گفته می می شود که آن هم روش که در دنی__ا به هی__چ قیم__ت ، آن ام__وال را از خود دور نمی ک__ردی اکن__ون آن هم ها را بردار و همچنین به گردن خود بیفکن » .

قابل توجه آن که : در آیه ، از مال ، تعبیر به « ما اتیهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ » شده که مفهوم آن هم آن می باشد که مالک حقیقی ، دارایی ها و همچنین منابع دخل و درآمد ، خداوند تبارک و تعالی می باشد و همچنین آن هم چه به هرکس داده شده از فضل و همچنین کرم او می باشد ، بنابراین جای آن نیست که کسی از انفاق در راه مالک حقیقی ، بخل بورزد. بعضی از مفسران ، معتقدند که مفهوم آن جمله عمومیت دارد و همچنین همه مواهب الهی حتی علم و همچنین دانش را شامل می می شود ، ولی آن احتمال با ظاهر تعبیرات آیه تطبیق نمی کند .

سپس آیه اشاره به یک نقطه دیگر می کند و همچنین می گوید : آن دارایی ها ، چه در راه خداوند تبارک و تعالی و همچنین بندگان او انفاق می شود یا نشود ، بالاخره از صاحبان آن هم جدا خواهد شد « و همچنین خداوند وارث هم__ه می__راث ه__ای زمی__ن و همچنین آسمان خواهد بود : و همچنینَ
لِلّهِ میراثُ السَّمواتِ و همچنینَ الاَْرْضِ » .

اکنون که چنین می باشد چه بهتر که پیش از جدا شدن از آن هم ها ، از برکات معنوی آن هم به__ره من__د گ__ردن___د ، نه تنه__ا از حس__رت و همچنین مس__ؤولیت آن هم .

و همچنین درپایان آیه می فرماید: « خدااز اعمال تو آگاه می باشد : و همچنینَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ » .

بنابراین در صورتی که بخل بورزید می داند و همچنین در صورتی که در راه کمک به جامعه انسانی از آن هم بهره بری و استفاده کنید آن هم را نیز می داند و همچنین به هرکس پاداش مناسبی خواهد داد .(۱)

۱- « تفسیر نمونه » ، جلد ۲۰ صفحه ۴۴۶ .

۲- ۱۸۰ / آل عمران .

انتخاب شفقنا از کتاب راز خوشبختی از دیدگاه قرآن و همچنین نهج البلاغه

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

معنای اسارت جهت بخل ورزان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۴-۱۶ ۲۱:۳۶:۵۱ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان