مراتب هفتگانه اخلاص در نظر آیت الله مظاهری

%name مراتب هفتگانه اخلاص در نظر آیت الله مظاهری

شفقنا- حضرت آیت الله مظاهری در جلسه درس اخلاق خود با موضوع حدیث اخلاص به گفتن اقسام و همچنین مراتب اخلاص پرداخت و همچنین مرتبه هفتم که تنها خداوند تبارک و تعالی را می بیند و همچنین جهت او عمل را انجام می دهد والاترین نوع اخلاص عنوان کرد.

به نقل از شفقنا، متن سخنان ریاست حوزه علمیه اصفهان در زیر می آید:

بِسْمِ‏ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

«رَبِّ اشْرَحْ لی صَدْری‏ و همچنینَ یَسِّرْ لی أَمْری و همچنینَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانی یَفْقَهُوا قَو همچنینْلی‏»

بحث ما در شرح چهل حدیث، به شرح روایت: «مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ عَزَّ و همچنینَ جَلَّ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً إِلَّا جَرَتْ یَنَابِیعُ الْحِکْمَهِ مِنْ‏ قَلْبِهِ‏ عَلَى‏ لِسَانِهِ‏»[۱]رسید و همچنین در آن ارتباط و رابطه مقداری راجع به «خلوص» صحبت کردیم. در آن خصوص از قول علامه طباطبایی«رحمت‌الله‌علیه» گفتن شد که خلوص، اکسیری می باشد که به هرچه بخورد، پَر کاه هم باشد یک دنیا ارزش پیدا می‌کند؛ و همچنین به هرچه نخورد، حتی در صورتی که یک دنیا ارزش ظاهری داشته باشد، چنان بی‌ارزش می‌می شود که از خاک هم کم‌بهاتر خواهد شد.

خلوص، به یک اعتبار سه قسم دارد:

قسم اوّل: خلوص در اعتقادات؛ آن قسم از خلوص، در واقع آن هم جمله‌اى می باشد که به ما دستور داده‌اند دست کم روزى ده مرتبه در نماز بخوانیم: «إِیَّاکَ نَعْبُدُ و همچنینَ إِیَّاکَ نَسْتَعینُ»[۲]؛ یعنى خدایا تنها و فقط تو را عبادت مى کنم و همچنین کرنشم براى توست،  چشم داشت به احدى جز تو ندارم، پناهى جز تو ندارم و همچنین باور دارم که مؤثرى جز تو در جهان نیست. فطرت انسان نیز تنها و فقط مى گوید: خداوند تبارک و تعالی، و همچنین پیروی از فطرت، خلوص در اعتقادات می باشد: «فَاذا رَکِبُوا فِى الْفُلْکِ دَعَو همچنینُا اللَّهَ مُخْلِصینَ‏ لَهُ الدّینَ»[۳]

قسم دوّم: خلوص در اعمال؛ آن قسم مرتبط به خلوص در اعضاء و همچنین جوارح و همچنین در اعمال ظاهری می باشد و همچنین معنای آن هم آن می باشد که به‌روش کلی کردار و همچنین گفتار انسان جهت خداوند تبارک و تعالی باشد.

قسم سوّم: خلوص در دل؛ خلوص در دل یا در قلب، به آن معناست که دل خالص باشد، دل جای خداوند تبارک و تعالی می شود، هیچ‌چیز و همچنین هیچ‌کس جز خداوند تبارک و تعالی در دل نباشد و همچنین توقع و همچنین انتظار تعریف از احدی جز خداوند تبارک و تعالی نداشته باشد. به‌دست آوردن قسم سوّم خلوص خیلی مشکل می باشد. در صورتی که انسان نوعی حالت پیدا کند که تنها و فقط شناخت وظیفه و همچنین عمل‌کردن به وظیفه را در نظر داشته باشد، به چنین مقامی می‌رسد. آنگاه تعریف‌ها و همچنین اعتراض‌ها جهت او تفاوت ندارد، از تحسین و همچنین تمجیدها خوشش نمی‌آید و همچنین از انتقادها ناخوش و غمگین نمی‌می شود؛ زیرا وظیفۀ خویش را  شناخته و همچنین به آن هم عمل کرده می باشد، جهت آنکه کارهایش تنها و فقط جهت خداوند تبارک و تعالی بوده و همچنین در دلش به غیر از خداوند تبارک و تعالی چیزی یا کسی نبوده می باشد.

اخلاص قلبی، به تدریج باعث می‌می شود که انسان به بندۀ واقعی خداوند مبدّل گردد. بندگی هوا و همچنین هوس، بندگی نفس امّاره، بندگی شیاطین جنّی و همچنین انسی، بندگی صفات رذیله و همچنین بندگی مخلوقات را رها کند و همچنین به جز خداوند تبارک و تعالی بندۀ کسی یا چیزی نباشد. به آن جایگاه، مقام عبودیّت می‌گویند. همین مقام عبودیّت می باشد که انسان را به مقام لقاء و همچنین فنای الهی می‌رساند، که به قول حضرت امام و پیشوا خمینی«قدّس‌سرّه» جدید و تو و تازه اوّل راه می باشد. در پی آن هم، سالک، سیر غیرمتناهی پیدا می‌کند، حتی در بهشت نیز به سوی خداوند تبارک و تعالی سیر غیر متناهی دارد و همچنین تا خداوند تبارک و تعالی، خدایی می‌کند، آن بنده به سوی خداوند تبارک و تعالی به پیش می‌رود.

در صورتی که رنگ خدایی به اعمال انسان و همچنین مهم‌تر به قلب و همچنین نیّت‌ها و همچنین انظار و افکار او بخورد، به چنین مقام‌هایی خواهد رسید. رنگ خداوند تبارک و تعالی آن هم می باشد که قرآن کریم می‌فرماید: «صِبْغَهَ اللَّهِ و همچنینَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهً»[۴].

اهل معرفت نباید صرفاً به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن صحّت اعمال و همچنین عبادات باشند، بلکه بایستی و حتما مقدار و اندازه و میزان اخلاص را در اعمال و همچنین نیّات خود بسنجند. بایستی و حتما ببینند که رنگ خداوند تبارک و تعالی، «صِبْغَهَ اللَّه» به کردار و همچنین افکارشان خورده می باشد یا نه؟ در واقع بایستی و حتما ارزش اعمال خود را با مقدار و اندازه و میزان «اخلاص»، مقدار و اندازه‌گیری کنند.

«اخلاص»، مراتبی نیز دارد. جهت آن ثواب و فضیلت ارزشمند، هفت مرتبه برشمرده‌اند که با توجه به هدف و همچنین انگیزۀ انسان از انجام اعمال و همچنین عبادت‌ها، نام‌گذاری می‌می شود.

مرتبۀ اوّل: منافع دنیوی؛ گاهى انگیزه یا داعى انسان، دنیاست. مثلاً جهت رفع گفتاری نماز مستحب می‌خواند یا جهت برآورده شده حاجتی، یک کار خیر انجام می‌دهد. آن مرتبه از خلوص خوب می باشد و همچنین مثل ریا نیست که عمل را باطل کند، ثواب هم دارد، ولی کم‌ترین مرتبه از آن ثواب و فضیلت ارزشمند می باشد.

مثال دیگر آنکه، یک سخنران جهت سخنرانی و همچنین موعظه، پول گرفتن کند؛ در آن صورت، عمل او به‌جای آنکه تنها و فقط جهت خداوند تبارک و تعالی باشد، به اصطلاح داعی بر داعی می باشد. آن عمل، گرچه صحیح می باشد، امّا ضعیف‌ترین مرتبۀ خلوص را دارد و همچنین برکات و همچنین تأثیرات موعظه‌ای که به جز خداوند تبارک و تعالی جهت هیچ چیز و همچنین هیچ کس نباشد را نخواهد داشت.

در واقع، در آن مرتبه، محرّک انسان جهت انجام عمل، دنیا و همچنین منافع دنیوی می باشد، گرچه نیّت رضای خداوند تبارک و تعالی هم دارد و همچنین عمل را جهت خداوند تبارک و تعالی انجام می‌دهد. نماز جناب جعفر طیّار را جهت خداوند تبارک و تعالی می‌خواند، امّا محرّک او جهت نماز، رفع حاجت دنیوی و همچنین گرفتاری اوست. درخواست منافع دنیوی در قرآن کریم آمده و همچنین جزو دعاهای قرآنی می باشد: «رَبَّنا اتِنا فِى الدُّنیا حَسَنَهً و همچنین فِى الآخِرَهِ حَسَنهً و همچنینَ قِنا عَذابَ النّارِ»[۵]  

 مرتبۀ دوم: خوف خداوند تبارک و تعالی و همچنین ترس از کیفر اعمال؛ انسان‌ها بعضی اعمال را جهت خوف از قهر و همچنین غضب الهی و همچنین به‌خاطر ترس از عذاب جهنّم به‌جا می‌آورند. در واقع، خداوند که منشأ رحمت و همچنین مغفرت می باشد، ترس ندارد و همچنین آن اشخاص از عاقبت کردار خویش می‌ترسند. آن مرتبه نیز داعی بر داعی می باشد. مثلاً بعضی نماز می‌خوانند یا روزه می‌گیرند که جهنّم نروند و همچنین در صورتی که خداوند تبارک و تعالی جهنم نداشت، معلوم نبود آنها واجبات را به‌جا آورند. همۀ انبیای الهی، انذار داشته‌اند و همچنین به‌واسطۀ ترس از عقوبت‌های برزخی و همچنین اخروی، شهروندان و مردم شهر را هدایت و همچنین کنترل ‌نموده اند. اساساً یکی از نیروهای کنترل کنندۀ انسان، انذار و همچنین مقام خوف می باشد. حتی در صورتی که باور هم در کار نباشد، انسان می‌تواند با توجه و همچنین با دوری از غفلت، خودش را کنترل نماید. قرآن کریم می‌فرماید: «أُولئِکَ الَّذینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلى‏ رَبِّهِمُ الْو همچنینَسیلَهَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ و همچنینَ یَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و همچنینَ یَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّکَ کانَ مَحْذُوراً»[۶]

مرتبۀ سوّم: تمنّای بهشت؛ انذار تنها، جهت هدایت بشر کافی نیست و همچنین در کنار آن هم، تبشیر، به‌معنای تشویق و همچنین تحریک به بهشت، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد. قرآن کریم، انذار و همچنین تبشیر را با هم گفتن کرده و همچنین جهت هدایت انسان‌ها به ‌کار برده می باشد. تیمی از شهروندان و مردم شهر، اعمال خویش را به شوق رسیدن به بهشت و همچنین به طمع برخورداری از نعمت‌های آن هم انجام می‌دهند. قرآن کریم نیز بندگان را جهت گرفتن پاداش تشویق کرده، می‌فرماید: «لِمِثْلِ هذا فَلْیَعْمَلِ الْعامِلُونَ»[۷].

آن مرتبه نیز داعی بر داعی می باشد و همچنین با آنکه عمل را جهت خداوند تبارک و تعالی و همچنین رضای خداوند تبارک و تعالی انجام می‌دهد، ولی محرّک او، اشتیاق رسیدن به بهشت می باشد و همچنین به نعمت‌های بهشتی طمع می‌ورزد.

مرتبۀ چهارم: حیا از خداوند؛ گاهی انسان به مقامی می‌رسد که در مقابل خداوند متعال، حیا پیدا می‌کند. آن شرم و همچنین حیا موجب می‌می شود گناه نکند یا واجبات را به جا آورد. در واقع، به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام و پیشوا خمینی«قدّس‌سرّه»، همه‌جا را محضر خداوند تبارک و تعالی می‌داند و همچنین ادب حضور را مراعات می‌کند. آن ادب حضور، از حیا گرفته شده می باشد. انسان در آن مرتبه، خداوند و همچنین اولیای خداوند تبارک و تعالی را ناظر بر اعمالش می‌داند: «قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرىَ‏ اللَّهُ‏ عَمَلَکُمْ و همچنینَ رَسُولُهُ و همچنینَ الْمُؤْمِنُونَ»‏[۸]،  حتی خداوند تبارک و تعالی را ناظر بر انظار و افکار و همچنین نیّت‌هایش و همچنین ناظر بر دلش می‌داند: «أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ و همچنینَ قَلْبِهِ»[۹] و همچنین از خدایی که از همه به او نزدیک‌تر می باشد: «أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْو همچنینَریدِ»[۱۰]، حیا می‌کند.

در آن مرتبه، حیا محرّک انجام عمل می باشد و همچنین باز هم داعی بر داعی می باشد.

مرتبۀ پنجم: شکر خداوند و همچنین وفا به او؛ در آن مرتبه، انسان جهت تشکر از خداوند و همچنین جهت اعلام وفاداری به او، به انجام اعمال نیکو و همچنین عبادات مبادرت می‌ورزد.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم«صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم»  به قدری عبادت می‌کردند که پاهای ایشان ورم می‌کرد. آیۀ شریفه نازل شد: «طه، ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآن همَ لِتَشْقى‏»[۱۱]. به ایشان می‌گفتند: چقدر عبادت می‌کنید؟ چرا تا آن حد خود را به رنج می اندازید؟ می‌فرمودند: «أَ لَا أَکُونُ عَبْداً شَکُورا»[۱۲]؛ من شکرگزار نعمت های خداوند تبارک و تعالی نباشم؟

نقل می‌کنند حضرت عیسی«سلام‌الله‌علیه» به یک فرد یا شخص نابینای فلج برخورد کردند که به غیر از زبان هیچ چیز نداشت. نه چشم داشت، نه دست و همچنین پا، و همچنین نه فرشی که روی آن هم زندگی کند. کنار یک خرابه روی زمین افتاده بود و همچنین مرتب خداوند تبارک و تعالی را شکر می‌کرد و همچنین می‌گفت: «الحمدلله رب‌العالمین». به او گفتند تو با آن اوضاع، چرا حمد می‌گویی؟ گفت: خداوند به من قلب و همچنین زبانی شاکر عنایت فرموده، پس چرا عبادت او را به‌جا نیاورم؟ الحمدلله که زبان دارم و همچنین می‌توانم شکر کنم.

در آن مرتبه هم توجه انسان به نعمت‌های ظاهری و همچنین باطنی: «و همچنینَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَهً و همچنینَ باطِنَهً»[۱۳]، او را به مقام شکر و همچنین وفا می‌رساند و همچنین در واقع، شکرگزاری و همچنین وفاداری، محرّک انجام عمل می باشد. یعنی در حالی که جهت خداوند تبارک و تعالی عمل می‌کند، امّا داعیِ او شکر و همچنین وفاست، یعنی داعی بر داعی می باشد.

مرتبه ششم: محبّت خداوند؛ در صورتی که آدمی به کسی یا چیزی محبّت داشته باشد و همچنین عشق بورزد، حاضر می باشد جهت معشوق و همچنین محبوب خویش دست به هر کاری بزند. حال در صورتی که محبوب او خداوند متعال باشد و همچنین به‌خصوص در صورتی که محبت و همچنین عشق خداوند تبارک و تعالی در دل او رسوخ کرده و همچنین در عمق جانش ریشه دوانده باشد، آن محبّت، محرّک مؤثری جهت انجام اعمال نیکو و همچنین عبادات در او همچنین خواهد شد. نماز جهت چنین کسی یک معاشقه می باشد، زیرا و به درستی که مکالمه با خداست. از انفاق در راه خداوند تبارک و تعالی، لذت می‌برد، زیرا آن هم‌روش که محبّت انسان به یک شخص باعث می‌می شود، وابستگان به او را هم دوست داشته باشد، محبّت به خداوند تبارک و تعالی نیز خواه‌ناخواه سبب محبّت به بندگان و همچنین مخلوقات او خواهد شد و همچنین از آن جهت خدمت به خلق خداوند تبارک و تعالی، جهت چنین کسی لذت‌قسمت و بخش می باشد.

در آن مرتبه، محرّک انسان جهت عمل یا داعی او، محبّت به خداست که نوعی داعی بر داعی می باشد؛ البته محبّت خداوند دو طرفه می باشد، چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ‏ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَو همچنینْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَو همچنینْمٍ یُحِبُّهُمْ و همچنینَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّهٍ عَلَى الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّهٍ عَلَى الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ و همچنینَ لا یَخافُونَ لَو همچنینْمَهَ لائِمٍ»[۱۴]

مرتبۀ هفتم: خداوند متعال؛ مرتبۀ هفتم خلوص آن هم می باشد که در انجام عمل، هیچ انگیزه و همچنین هیچ داعیِ غیره ای به جز خداوند متعال جهت انسان نیست. آن مرتبه، مختصّ معصومین«سلام‌الله‌علیهم» و همچنین بعد از ایشان مختصّ افرادی می باشد که تالی‌تلو معصوم باشند. چنان‌که امیرالمؤمنین علی«سلام‌الله‌علیه»می‌فرمایند: «مَا عَبَدْتُکَ خَو همچنینْفاً مِنْ نَارِکَ و همچنینَ لَا طَمَعاً فِی جَنَّتِکَ‏ لَکِنْ و همچنینَجَدْتُکَ‏ أَهْلًا لِلْعِبَادَهِ فَعَبَدْتُک»[۱۵].انصافاً تنها کسی مثل امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه» می‌تواند بگوید: خدایا من تو را تنها و فقط و همچنین تنها و فقط به خاطر خودت عبادت می‌کنم و همچنین عبادت من جهت ترس از جهنّم یا به طمع بهشت نیست. هنگام و زمانی که در نظر انسان دنیا و همچنین عالم هستی در مقابل خداوند متعال، پوچ و همچنین بی‌ارزش باشد، می‌تواند در انجام اعمال و همچنین حتی در انظار و افکار و همچنین نیّات، هیچ چیزی و همچنین هیچ کسی جز خداوند تبارک و تعالی را در نظر نیاورد. امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه» در خصوص دنیا می‌فرمایند: «فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَو همچنینِی الْعُقُولِ کَفَیْ‏ءِ الظِّل‏»[۱۶]، دنیا در نظر اشخاص عاقل و همچنین خردمند، مثل سایه می باشد.

والاترین مرتبۀ خلوص، همین مرتبۀ هفتم می باشد که داعی بر داعی نیست و همچنین یک داعی دارد، آن هم هم خداوند سبحان می باشد. انگیزه و همچنین داعی تنها و فقط خداست و همچنین همۀ اعمال و همچنین انظار و افکار و همچنین حتی دل انسان رنگ خداوند تبارک و تعالی دارد. آن هم رنگی که به تعبیر قرآن بهترینِ رنگ‌ها می باشد: «صِبْغَهَ اللَّهِ و همچنینَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهً»[۱۷].

در آن مرتبه، نه تنها ترس از عذاب و همچنین شوق بهشت، انگیزۀ عمل نیست، بلکه محبّت خداوند تبارک و تعالی نیز کارساز نخواهد بود و همچنین همه چیز تنها و فقط جهت خود خداست، تمام گفتار و همچنین کردار انسان براى خداست و همچنین معنا ندارد براى غیر خداوند تبارک و تعالی، حرکتی از او سر بزند؛ زیرا تمام دلش را خداوند تبارک و تعالی که صاحب منزل و خانه می باشد، فراگرفته و همچنین توانسته می باشد اغیار را از دل خارج سازد: «قَلْب‏ الْمُؤْمِنِ‏ عَرْشُ الرَّحْمَنِ»[۱۸].

در صورتی که انسان بتواند صاحب منزل و خانه را به منزل و خانه بیاورد، و همچنین دلش را از خداوند تبارک و تعالی پر کند، به جایى مى رسد که همچون تشنه‌اى که تشنگى را دریافته می باشد، خداوند تبارک و تعالی را مى‌یابد. آنگاه بت‌ها را یکى بعد از دیگرى شکسته، و همچنین درونش را  از همۀ کدورت‌ها، پلیدی‌ها و همچنین رذائل پاک مى‌سازد و همچنین ثواب و فضیلت‌ها را در دل می‌نشاند. بعد از آن هم، خود به خود نور خداوند تبارک و تعالی در دل او همچنین جلوه‌گر خواهد شد. در آن حالت، خداوند تبارک و تعالی بر دل او حکومت می‌کند و همچنین هیچ کسی یا هیچ چیزی جز خداوند تبارک و تعالی در دلش راه نمی‌یابد و همچنین وجود او سراسر خدایی می‌می شود. خوشا به حال آن اشخاص.

[۱]. عیون خبرهای جدید الرّضا، ج ۲، ص ۶۹.

[۲]. فاتحه، ۵: «تو را مى‏پرستیم تنها و همچنین بس، بجز تو نجوییم یارى ز کس.»

[۳]. عنکبوت، ۶۵: «هنگامى که در کشتى سوار شوند [و همچنین با خطرات مواجه گردند] خداوند تبارک و تعالی را با اخلاص (و همچنین یکتایى) مى‏خوانند».

[۴]. بقره، ۱۳۸: «آن می باشد نگارگرى الهى‏؛ و همچنین کیست خوش‏نگارتر از خداوند تبارک و تعالی؟»

[۵]. بقره، ۲۰۱: «پروردگارا به ما در دنیا و همچنین در آخرت نیکى عطا کن و همچنین ما را از عذاب آتش نگاه دار.»

[۶] . اسراء، ۵۷: «کسانى [ از فرشتگان ، پریان‏و همچنین ارواح را ] که آنان [ به عنوان معبود ] مى‏پرستند [ خود آنان براى رفع‏نیازمندى‏هایشان ] به سوى پروردگارشان وسیله مى‏جویند ، تا کدامشان [به خداوند تبارک و تعالی] نزدیک‏تر باشد ، و همچنین به رحمت او امید دارند ، و همچنین از عذابش مى‏ترسند ؛ زیرا عذاب‏پروردگارت شایسته پرهیز می باشد».

[۷]. صافات، ۶۱: «براى چنین [پاداشى‏] بایستی و حتما کوشندگان بکوشند.»

[۸] . توبه، ۱۰۵: «بگو عمل کنید، خداوند و همچنین فرستاده او و همچنین مؤمنان اعمال تو را مى‏بینند.»

[۹]. أنفال، ۲۴: «و همچنین بدانید که خداوند تبارک و تعالی میان آدمى و همچنین دلش حایل مى‏گردد.»

[۱۰]. ق، ۱۶: «و همچنین ما از شاهرگ [او] به او نزدیکتریم.»

[۱۱]. طه، ۱و۲: « طه. قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتى.»

[۱۲]. الکافی، ج ۲، ص ۹۵.

[۱۳]. لقمان، ۲۰: «و همچنین نعمت‌هاى ظاهر و همچنین باطن خود را بر تو تمام کرده می باشد؟»

[۱۴] . مائده، ۵۴: «اى اهل‏ایمان! هر کس از تو از دینش برگردد [زیانى به خداوند تبارک و تعالی نمى‏رساند] خداوند تبارک و تعالی به زودى‏گروهى را مى‏آورد که آنان را دوست دارد، و همچنین آنان هم خداوند تبارک و تعالی را دوست دارند ؛ در برابرمؤمنانْ فروتن‏اند، و همچنین در برابر کافرانْ سرسخت و همچنین اقتدار و قدرت‌مندند، همواره در راه خداوند تبارک و تعالی جهاد مى‏کنند، و همچنین از سرزنش هیچ سرزنش کننده‏اى نمى‏ترسند.»

[۱۵]. بحار الانوار، ج ۶۷، ص ۱۸۶.

[۱۶]. نهج البلاغه، خطبۀ ۶۳.

[۱۷]. بقره، ۱۳۸: «آن می باشد نگارگرى الهى‏؛ و همچنین کیست خوش‏نگارتر از خداوند تبارک و تعالی؟»

[۱۸]. بحارالأنوار، ج ۵۵، ص ۳۹

 

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

مراتب هفتگانه اخلاص در نظر آیت الله مظاهری در تاریخ ۲۰۱۸-۰۶-۲۴ ۱۲:۲۹:۰۳ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان