توضیح قرآن در مورد چگونگی پوشش چشم وبدن/تفسیر نمونه والمیزان

%name توضیح قرآن در مورد چگونگی پوشش چشم وبدن/تفسیر نمونه والمیزان

شفقنا-سوره نور به رعایت عفّت و همچنین پاکدامنی پرداخته می باشد ودر روایات نسبت به فراگیری و همچنین خواندن و قرائت آن سوره توسط زنان، تأکید شده می است و خواهد بود.آیه ای از آن سوره که پوشش چشم و همچنین بدن جهت زنان ومردان پرداخته می باشد را در تفسیر المیزان ونمونه بررسی کردن می کنیم:
تفسیر المیزان آیه ۳۱ سوره نور در مورد پوشش
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و همچنین یحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم ان اللّه خبیر بما یصنعون
کلمه (غض ) به معناى روى هم نهادن پلک هاى چشم می باشد، و همچنین کلمه (ابصار) جمع بصر می باشد که آن هم عضو بیننده باشد و همچنین از اینجا معلوم مى می شود که کلمه (من ) در جمله(من ابصارهم ) براى ابتداى غایت می باشد، و همچنین یا براى گفتن جنس، و همچنین یا تبعیض باشد که هر یک را مفسرى گفته، و همچنین معنایش آن می باشد که مؤمنین چشم پوشى را از خود چشم شروع کنند.
دستور غضّ بصر و همچنین حفظ عورات
پس در جمله (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ) از آنجایى که کلمه (یغضوا) مترتب بر(قل – بگو) مى باشد نظیر ترتبى که جواب شرط بر شرط دارد قهرا دلالت مى کند بر آنکه قول در اینجا به معناى امر می باشد، و همچنین معناى جمله آن می باشد که به مؤمنین امر کن که چشم خود را بپوشند، و همچنین تقدیر آن هم آن می باشد که : ایشان را امر به غض و همچنین چشم پوشى کن که در صورتی که امر بکنى چشم خود را مى پوشند، و همچنین آن آیه به جاى آنکه نهى از چشم چرانى کند، امر به پوشیدن چشم کرده و همچنین فرقى ندارد، آن هم امر آن نهى را هم افاده مى کند و همچنین زیرا و به درستی که مطلق می باشد نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و همچنین نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحریم فرموده.
و همچنین جمله (و همچنین یحفظوا فروجهم ) نیز به معناى آن می باشد که به ایشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند و همچنین کلمه (فرجه ) و همچنین (فرج ) به معناى شکاف در میان دو چیز می باشد که با آن هم از عورت کنایه آورده اند، و همچنین در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و همچنین ادب می باشد دائما آن کنایه را استعمال کرده، به طورى که راغب گفته در عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص و همچنین اسم صریح براى عورت شده می باشد.
و همچنین مقابله اى که میان جمله (یغضوا من ابصارهم ) با جمله (یحفظوا فروجهم ) افتاده،آن معنا را مى رساند که مراد از (حفظ فروج ) پوشاندن آن هم از نظر نامحرمان می باشد، نه حفظ آن هم از زنا و همچنین لواط که بعضى پنداشته اند، در روایت هم از امام و پیشوا صادق (علیه السلام) رسیده که فرمود: تمامى آیاتى که در قرآن در مورد حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا می باشد، به غیر آن آیه که منظور در آن هم حفظ از نظر می باشد.
و همچنین بنابراین ممکن می باشد جمله اولى از آن دو جمله را با جمله دومى تقیید کرده، و همچنین گفت مدلول آیه تنها نهى از نظر کردن به عورت، و همچنین امر به پوشاندن آن هم می باشد.
آنگاه به مصلحت آن حکم اشاره نموده، و همچنین با گفتن آن هم شهروندان و مردم شهر را تحریک مى کند که مراقب آن حکم باشند و همچنین آن هم اشاره آن می باشد که مى فرماید: (آن بهتر تو را پاک مى کند، همچنین و علاوه بر آن خداوند تبارک و تعالی به آنچه مى کنید با خبر می باشد ).
و همچنین قل للمؤمنات یغضضن …
کلام در جمله (و همچنین قل للمؤمنات…) آن هم می باشد که در جمله (قل للمؤمنین…) گذشت. پس براى زنان هم جایز نیست نظر کردن به چیزى که براى مردان جایز نیست، و همچنین بر ایشان هم واجب می باشد که عورت خود را از اجنبى – چه مرد و همچنین چه زن – بپوشانند.
امر به حجاب دارى و همچنین آشکار نساختن مواضع زینت و همچنین…
و همچنین ولی باید توجه داشت آنکه فرمود: (و همچنین لا یبدین زینتهنّالا ما ظهر منها) کلمه (ابداء) به معناى اظهار می باشد و همچنین مراد از (زینت زنان )، مواضع زینت می باشد، زیرا اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و همچنین دست بند حرام نیست، پس مراد از اظهار زینت، اظهار محل آنها می باشد.
خداى تعالى از آن حکم آنچه را که ظاهر می باشد استثناء کرده. و همچنین در روایت آمده که مقصود از آنچه ظاهر می باشد صورت و همچنین دو کف دست و همچنین قدمها مى باشد، که بحثش به زودى خواهد آمد. ان شاء الله.
(و همچنین لیضربن بخمرهنّعلى جیوبهنّ)- کلمه (خمر) به دو ضمه – جمع (خمار) می باشد، و همچنین خمار آن هم جامه اى می باشد که زن سر خود را با آن هم مى پیچد، و همچنین زاید آن هم را به سینه اش آویزان مى کند. و همچنین کلمه (جیوب ) جمع جیب – به فتح جیم و همچنین سکون یاء می باشد که معنایش معروف می باشد، و همچنین مراد از جیوب، سینه ها می باشد، و همچنین معنایش آن می باشد که به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه ها را به سینه هاى خود انداخته، آن هم را بپوشانند.
(و همچنین لا یبدین زینتهنّالا لبعولتهن… او بنى اخواتهنّ)- کلمه (بعوله ) به معناى شوهران می باشد. و همچنین طوایف هفتگانه اى که قرآن از آنها نام برده محرم هاى نسبى و همچنین سببى خواهند بود. و همچنین اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ایشان، و همچنین نوههاى شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان می باشد. و همچنین آنکه فرمود: (نسائهنّ) و همچنین زنان را اضافه کرد به ضمیر زنان، براى اشاره به آن معنا بوده که مراد از (نساء) زنان مؤمنین می باشد که جایز نیست خود را در برابر زنان غیر مؤمن برهنه کنند، از روایات وارده از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هم همین معنا بهره بری و استفاده مى می شود.
اطلاق جمله (او ما ملکت ایمانهنّ) هم شامل غلامان مى می شود و همچنین هم کنیزان، و همچنین از روایات نیز آن اطلاق بهره بری و استفاده مى می شود، همچنان که به زودى خواهد آمد، و همچنین آن جمله یکى از مواردى می باشد که کلمه ما در صاحبان عقل استعمال شده، و همچنین در معناى من – کسى که به کار رفته می باشد.
(او التابعین غیر اولى الاربه من الرجال ) – کلمه (اربه ) به معناى حاجت می باشد، و همچنین منظور از آن حاجت شهوتى می باشد که مردان را محتاج به ازدواج مى کند، و همچنین کلمه (من الرجال) گفتن تابعین می باشد. و همچنین مراد از آن رجال تابعین اشخاص سفیه و همچنین ابلهى خواهند بود که تحت قیمومت دیگران خواهند بود و همچنین شهوت مردانگى ندارند.
(او الطفل الّذین لم یظهروا على عورات النساء) – الف و همچنین لام در (الطفل ) براى استفراق می باشد و همچنین کلیت را مى رساند، یعنى جماعت اطفالى که بر عورتهاى زنان غلبه نیافته اند یعنى آنچه از مسائل زنان که مردان از تصریح به آن هم شرم دارند، اطفال زشتى آن هم را درک نمى کنند، و همچنین آن به طورى که دیگران هم گفته اند کنایه از حد بلوغ می باشد.
(و همچنین لا یضربن بارجلهنّ لیعلم ما یخفین من زینتهنّ)- پاهاى خود را محکم به زمین نزنند تا صداى زیور آلاتشان از قبیل خلخال و همچنین گوش واره و همچنین دستبند به صدا در نیاید.
(و همچنین توبوا الى اللّه جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون ) – مراد از (توبه ) به طورى که از سیاق بر مى آید بازگشت به سوى خداى تعالى می باشد، به امتثال اوامر او، و همچنین انتهاء از نواهیش و همچنین خلاصه پیروى از راه و همچنین صراطش.
|

تفسیرنمونه آیه ۳۱ سوره نور در مورد پوشش
در کتاب کافى در شاءن نزول نخستین آیه از آیات فوق از امام و پیشوا باقر (علیه السلام ) چنین نـقـل شـده اسـت کـه جـوانـى از انصار در مسیر خود با زنى روبرو شد و همچنین در آنروز زنان مقنعه خود را در پشت گوشها قرار مى دادند (و همچنین طبعا گردن و همچنین مقدارى از سینه آنها نمایان مـى شـد) چـهـره آن هم زن نظر آن هم جوون را به خود جلب کرد و همچنین چشم خود را به او دوخت هنگامى کـه زن گـذشـت جـوان هـمـچنان با چشمان خود او را بدرقه مى کرد در حالى که راه خود را ادامـه مـى داد تـا آنکه وارد کوچه تنگى شد و همچنین باز همچنان به پشت سر خود نگاه مى کرد ناگهان صورتش به دیوار خورد و همچنین تیزى استخوان یا قطعه شیشه اى که در دیوار بود صورتش را شکافت ! هنگامى که زن گذشت جوون به خود آمد و همچنین دید خون از صورتش جارى اسـت و همچنین بـه لبـاس و همچنین سینه اش ریخته ! (سخت ناخوش و غمگین شد) با خود گفت به خداوند تبارک و تعالی سوگند من خدمت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله
مى روم و همچنین آن ماجرا را بازگو مى کنم ، هنگامى که چشم رسولخدا (صلى اللّه علیه و همچنین آله و همچنین سلّم ) به او افتاد فرمود چه شده می باشد ؟
و همچنین جـوان مـاجـرا را نـقـل کـرد، در ایـن هـنـگـام جـبـرئیـل ، پـیـک وحـى خـدا نازل شد و همچنین آیه فوق را آورد (قل للمؤ منین یغضوا من ابصارهم …).
تفسیر:
مبارزه با چشم چرانى و همچنین ترک حجاب
پـیـش از ایـن هـم گـفـتـه ایـم کـه ایـن سـوره در واقعیت و حقیقت سوره عفت و همچنین پاکدامنى و همچنین پاکسازى از انـحـرافـات جـنـسى می باشد ، و همچنین بحثهاى متنوع و گوناگون و مختلف آن هم از آن نظر انسجام روشنى دارد، آیات مورد بـحـث کـه احـکـام نـگـاه کـردن و همچنین چشم چرانى و همچنین حجاب را گفتن مى دارد نیز کاملا به آن امر مـربـوط اسـت و همچنین نـیـز ارتباط آن بحث با بحثهاى مرتبط به اتهام های ناموسى بر کسى مخفى نیست .
نـخـسـت مـى گـویـد: (به مؤ منان بگو چشمهاى خود را (از نگاه کردن به زنان نامحرم و همچنین آنـچـه نـظـر افـکـنـدن بـر آن هم حـرام اسـت ) فـرو گـیـرنـد، و همچنین دامـان خـود را حـفـظ کـنـنـد) (قل للمؤ منین یغضوا من ابصارهم و همچنین یحفظوا فروجهم ).
(یـغـضـوا) از مـاده (غـض ) (بـر وزن خـز) در اصـل بـه مـعـنى کم کردن و همچنین نقصان می باشد و همچنین در بسیارى از موارد در کوتاه کردن صدا یا کم کـردن نـگـاه گـفـتـه مى می شود، بنابراین آیه نمى گوید مؤ منان بایستی و حتما چشمهاشان را فرو بـنـدند، بلکه مى گوید بایستی و حتما نگاه خود را کم و همچنین کوتاه کنند، و همچنین آن تعبیر لطیفى می باشد به ایـن منظور که در صورتی که انسان به راستى هنگامى که با زن نامحرمى روبرو مى می شود بخواهد چشم خود را به کلى ببندد ادامه راه رفتن و همچنین مانند آن هم براى او ممکن نیست ، ولی باید توجه داشت در صورتی که نگاه را از صورت
و همچنین انـدام او بـر گـیـرد و همچنین چـشـم خود را پائین اندازد گوئى از نگاه خویش کاسته می باشد و همچنین آن هم صحنه اى را که ممنوع می باشد از منطقه دید خود به کلى حذف کرده .
قابل توجه آنکه قرآن نمى گوید از چه چیز چشمان خود را فرو گیرند (و همچنین به اصطلاح متعلق آن هم فعل را حذف کرده ) تا دلیل بر عموم باشد، یعنى از دیدن تمام آنچه نگاه به آنها حرام می باشد چشم برگیرند.
ولی باید توجه داشت با توجه به سیاق آیات مخصوصا آیه بعد که سخن از مساءله حجاب به میان آمده به خـوبـى روشن مى می شود که منظور نگاه نکردن به زنان نامحرم می باشد ، شاءن نزولى را که در بالا آوردیم نیز آن مطلب را اثبات و یا تایید مى کند.
از آنـچـه گفتیم آن نقطه روشن مى می شود که مفهوم آیه فوق آن نیست که مردان در صورت زنان خیره نشوند تا بعضى از آن هم چنین بهره بری و استفاده کنند که نگاههاى غیرخیره مجاز می باشد ، بلکه مـنـظـور ایـن اسـت کـه انـسـان بـه هـنـگـام نگاه کردن معمولا منطقه وسیعى را زیر نظر مى گـیرید، هر گاه زن نامحرمى در حوزه دید او قرار گرفت چشم را چنان فرو گیرد که آن هم زن از مـنـطـقـه دیـد او خـارج شـود یعنى به او نگاه نکند ولی باید توجه داشت راه و همچنین چاه خود را ببیند و همچنین آنکه (غض ) را به معنى کاهش گفته اند منظور همین می باشد (دقت کنید).
دومین دستور در آیه فوق آن هم مساءله حفظ (فروج ) می باشد .
(فرج ) چنانکه قبلا هم گفته ایم در اصل به معنى (شکاف ) و همچنین فاصله میان دو چیز اسـت ، ولى در ایـنگونه موارد کنایه از عورت مى باشد و همچنین ما براى حفظ معنى کنائى آن هم در فارسى کلمه دامان را به جاى آن هم مى گذاریم .
منظور از (حفظ فرج ) به طورى که در روایات وارد شده می باشد پوشانیدن
آن هم از نـگـاه کـردن دیـگـران اسـت ، در حـدیـثـى از امـام صـادق (عـلیه السلام ) مى خوانیم : کـل آیـه فـى القـرآن فیها ذکر الفروج فهى من الزنا الا هذه الایه فانها من النظر: (هر آیـه اى کـه در قـرآن سـخـن از حفظ فروج مى گوید، منظور حفظ کردن از زنا می باشد جز آن آیه منظور از آن هم حفظ کردن از نگاه دیگران می باشد ).
و همچنین از آنـجـا کـه گـاه بـه نـظـر مـى رسـد که چرا اسلام از آن کار که با شهوت و همچنین خواست دل بـسـیـارى هـمـاهنگ می باشد نهى کرده ، در پایان آیه مى فرماید: (آن براى آنها بهتر و همچنین پاکیزه تر می باشد (ذلک ازکى لهم ).
سـپـس بـه عـنـوان اخطار براى کسانى که نگاه هوس آلود و همچنین آگاهانه به زنان نامحرم مى افـکنند و همچنین گاه آن هم را غیر اختیارى قلمداد مى کنند مى گوید: (خداوند از آنچه انجام مى دهید مسلما آگاه می باشد ) (ان الله خبیر بما تصنعون ).
در آیـه بـعد به شرح وظائف زنان در آن باره مى پردازد، نخست به وظائفى که مشابه مـردان دارنـد اشـاره کـرده مـى گـویـد: (و همچنین بـه زنان با ایمان بگو چشمهاى خود را فرو گـیـرنـد (و همچنین از نگاه کردن به مردان نامحرم خوددارى کنند) و همچنین دامان خود را حفظ نمایند) (و همچنین قل للمؤ منات یغضضن من ابصارهن و همچنین یحفظن فروجهن ).
و همچنین بـه ایـن ترتیب (چشم چرانى ) همانگونه که بر مردان حرام می باشد بر زنان نیز حرام مـى بـاشـد، و همچنین پـوشانیدن عورت از نگاه دیگران ، چه از مرد و همچنین چه از زن براى زنان نیز مثل مردان واجب می باشد .
سپس به مساءله حجاب که از ویژگى زنان می باشد ضمن سه جمله اشاره فرموده :
۱ – (آنـهـا نـبـایـد زیـنت خود را آشکار سازند جز آن هم مقدار که طبیعتا ظاهر می باشد (و همچنین لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها).
در ایـنـکـه مـنـظـور از زیـنتى که زنان بایستی و حتما آن هم را بپوشانند و همچنین همچنین زینت آشکارى که در اظهار آن هم مجازند چیست ؟ در میان مفسران سخن خیلی زیاد می باشد .
بـعـضى زینت پنهان را به معنى زینت طبیعى (اندام زیباى زن ) گرفته اند، در حالى که کلمه زینت به آن معنى کمتر اطلاق مى می شود.
بـعـضـى دیـگـر آن هم را بـه مـعـنى محل زینت گرفته اند، زیرا آشکار کردن خود زینت مانند گـوشـواره و همچنین دسـتـبـند و همچنین بازوبند به تنهائى مانعى ندارد، در صورتی که ممنوعیتى باشد مرتبط به محل آن زینتها می باشد ، یعنى گوشها و همچنین گردن و همچنین دستها و همچنین بازوان .
بعضى دیگر آن هم را به معنى خود زینت آلات گرفته اند منتها در حالى که روى بدن قرار گـرفـته ، و همچنین طبیعى می باشد که آشکار کردن چنین زینتى توام با آشکار کردن اندامى می باشد که زینت بر آن هم قرار دارد.
(آن دو تفسیر اخیر از نظر پس نتیجه آن می شود که یکسان می باشد هر چند از دو راه مساءله تعقیب مى می شود).
حق آن می باشد که ما آیه را بدون پیشداورى و همچنین طبق ظاهر آن هم تفسیر کنیم که ظاهر آن هم آن هم معنى سـوم اسـت و همچنین بنابراین زنان حق ندارند زینتهائى که معمولا پنهانى می باشد آشکار سازند هر چـنـد اندامشان نمایان نشود و همچنین به آن ترتیب آشکار کردن لباسهاى زینتى مخصوصى را کـه در زیـر لباس عادى یا چادر مى پوشند مجاز نیست ، چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینتهائى نهى کرده می باشد .
در روایـات مـتـعـددى کـه از ائمـه اهـلبـیـت (عـلیـهـمـالسـلام ) نـقـل شـده نیز همین معنى دیده مى می شود که زینت باطن را به (قلاده ) (گردنبند) (دملج ) (بازوبند) (خلخال )
(پاى برنجن آن هم زینتى که زنان عرب در مچ پاها مى کردند) تفسیر شده می باشد .
و همچنین چـون در روایـات مـتعدد دیگرى زینت ظاهر به انگشتر و همچنین سرمه و همچنین مانند آن هم تفسیر شده مى فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود زینتهائى می باشد که نهفته و همچنین پوشیده می باشد (دقت کنید).
۲ – دومـین حکمى که در آیه گفتن شده می باشد که : (آنها بایستی و حتما خمارهاى خود را بر سینه هاى خود بیفکنند)(و همچنین لیضر بن بخمرهن على جیوبهن ).
(خـمـر) جـمـع (خـمـار) (بـر وزن حـجـاب ) در اصل به معنى پوشش می باشد ، ولى معمولا به چیزى گفته مى می شود که زنان با آن هم سر خود را مى پوشانند (روسرى ).
(جـیـوب ) جـمـع (جیب ) (بر وزن غیب ) به معنى یقه پیراهن می باشد که از آن هم تعبیر به گـریـبـان مـى شـود و همچنین گاه به قسمت بالاى سینه به تناسب مجاورت با آن هم نیز اطلاق مى گردد.
از ایـن جمله بهره بری و استفاده مى می شود که زنان قبل از نزول آیه ، دامنه روسرى خود را به شانه ها یـا پشت سر مى افکندند، به طورى که گردن و همچنین کمى از سینه آنها نمایان مى شد، قرآن دستور مى دهد روسرى خود را بر گریبان خود بیفکنند تا هم گردن و همچنین هم آن هم قسمت از سینه که بیرون می باشد مستور گردد. (از شاءن نزول آیه که قبلا آوردیم نیز آن معنى به خوبى بهره بری و استفاده مى می شود).
۳ – در سـومـیـن حکم مواردى را که زنان مى توانند در آنجا حجاب خود را برگیرند و همچنین زینت پنهان خود را آشکار سازند با آن عبارت شرح مى دهد:
آنها نباید زینت خود را آشکار سازند (و همچنین لا یبدین زینتهن ).
(مگر (در دوازده مورد):
۱ – براى شوهرانشان ) (الا لبعولتهن ).
۲ – (یا پدرانشان ) (او آبائهن )
۳ – (یا پدران شوهرانشان ) (او آباء بعولتهن ).
۴ – (یا پسرانشان ) (و همچنین ابنائهن ).
۵ – (یا پسران جوان همسرانشان ) (او ابناء بعولتهن ).
۶ – (یا برادرانشان ) (او اخوانهن ).
۷ – (یا پسران جوان برادرانشان ) (او بنى اخوانهن ).
۸ – (یا پسران جوان خواهرانشان ) (او بنى اخواتهن ).
۹ – (یا زنان هم کیششان ) (او نسائهن ).
۱۰ – (یا بردگانشان ) (کنیزانشان ) (او ما ملکت ایمانهن ).
۱۱ – (یـا پـیـروان و همچنین طـفـیلیانى که تمایلى به زن ندارند) (اشخاص سفیه و همچنین ابلهى که مـیـل جـنـسـى در آنـهـا وجـود نـدارد) (او التـابـعـیـن غـیـر اولى الاربـه مـن الرجال ).
۱۲ – (یـا کـودکـانـى کـه از عـورات زنـان (امـور جـنـسـى ) آگـاه نـیـسـتـنـد) (او الطفل الذین لم یظهروا على عورات النساء).
۴ – و همچنین بـالاخـره چـهـارمـین حکم را چنین گفتن مى کند: (آنها به هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته می شود) (و همچنین صداى خلخالى که بر پا دارند به گوش رسد) (و همچنین لا یضر بن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن ).
آنـهـا در رعـایـت عـفـت و همچنین دورى از امـورى کـه آتـش شـهـوت را در دل مـردان شـعـله ور مـى سـازد و همچنین ممکن می باشد منتهى به انحراف از جاده عفت می شود، آنچنان بایستی و حتما دقیق و همچنین سختگیر باشند که حتى از رساندن صداى خلخالى را که در پاى دارند به گوش مردان بیگانه خود دارى کنند، و همچنین آن گواه باریک بینى اسلام در آن باره می باشد .
و همچنین سـرانـجام با دعوت عمومى همه مؤ منان اعم از مرد و همچنین زن به توبه و همچنین بازگشت به سوى خـدا آیه را پایان مى دهد، مى گوید: (همگى به سوى خداوند تبارک و تعالی باز گردید اى مؤ منان !، تا رستگار شوید) (و همچنین توبوا الى الله جمیعا ایها المؤ منون لعلکم تفلحون ).
و همچنین اگـر در گـذشته کارهاى خلافى در آن باره انجام داده اید اکنون که حقایق احکام اسلام براى تو تبیین شد از خطاهاى خود توبه کنید و همچنین براى نجات و همچنین فلاح به سوى خداوند تبارک و تعالی آئید که رستگارى تنها بر در منزل و خانه او می باشد ، و همچنین بر سر راه تو لغزشگاههاى خطرناکى وجود دارد که جز با لطف او، نجات ممکن نیست ، خود را به او بسپارید!
درسـت اسـت کـه قـبـل از نـزول آن احکام ، گناه و همچنین عصیان نسبت به آن مسائل مفهومى نداشت ، ولى مى دانیم قسمتى از مسائل مرتبط به آلودگیهاى جنسى جنبه عقلانى دارد و همچنین به تعبیر مصطلح از مستقلات عقلیه می باشد که حکم عقل در آنجا به تنهائى براى ساخته یا ایجاد مسئولیت کافى می باشد .


خرده گیریهاى مخالفان حجاب

در اینجا مى رسیم به ایرادهائى که مخالفان حجاب مطرح مى کنند که بایستی و حتما
به روش فشرده بررسى می شود:
۱ – مهمترین چیزى که همه آنان در آن هم متفقند و همچنین به عنوان یک ایراد اساسى بر مساءله حجاب ذکـر مـى کـنـنـد ایـن اسـت کـه زنـان نـیـمـى از جـامـعـه را تشکیل مى دهند ولی باید توجه داشت حجاب سبب انزواى آن جمعیت عظیم مى گردد، و همچنین طبعا آنها را از نظر فکرى و همچنین فـرهـنـگـى بـه عقب میراند، مخصوصا در دوران شکوفائى اقتصاد که احتیاج زیادى به نیروى فعال انسانى می باشد از نیروى زنان در حرکت اقتصادى هیچگونه بهره گیرى نخواهد شـد، و همچنین جـاى آنـهـا در مـراکز فرهنگى و همچنین اجتماعى نیز خالى می باشد !، به آن ترتیب آنها به صورت یک موجود مصرف کننده و همچنین سربار اجتماع در مى آیند.
امـا آنـهـا کـه بـه ایـن مـنـطـق مـتـوسـل مـى شـونـد از چـنـد امـر بـه کـلى غافل شده یا تغافل کرده اند.
زیرا:
اولا: چه کسى گفته می باشد که حجاب اسلامى زن را منزوى مى کند، و همچنین از صحنه اجتماع دور مى سـازد؟ اگـر در گـذشـتـه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری بود ما زحمت استدلال در آن موضوع را بر خود هموار کنیم امروز بعد از انقلاب اسلامى هیچ نیازى به استدلال نیست ، زیرا با چشم خود تیم تیم زنـانـى را مـى بـیـنـیـم کـه بـا داشـتـن حـجـاب اسلامى در همه جا حاضرند، در اداره ها، در کارگاهها، در راهپیمائیها و همچنین تظاهرات سیاسى ، در رادیو و همچنین تلویزیون ، در بیمارستانها و همچنین مـراکـز بهداشتى ، مخصوصا و همچنین در مراقبتهاى پزشکى براى مجروحین جنگى ، در فرهنگ و همچنین دانشگاه ، و همچنین بالاخره در صحنه جنگ و همچنین پیکار با دشمن .
کـوتـاه سخن آنکه وضع موجود پاسخ دندانشکنى می باشد براى همه آن ایرادها و همچنین در صورتی که ما در سـابق سخن از امکان چنین وضعى مى گفتیم امروز در برابر وقوع آن هم قرار گرفته ایم ، و همچنین فلاسفه گفته اند بهترین دلیل بر امکان چیزى وقوع آن هم می باشد و همچنین آن عیانى می باشد که مستلزم و نیاز به گفتن ندارد.
ثـانـیـا: از آن که بگذریم آیا اداره منزل و خانه و همچنین تربیت فرزندان برومند و همچنین ساختن انسانهائى که در بعدی بتوانند با بازوان تواناى خویش چرخهاى عظیم جامعه را به حرکت در آورند، کار نیست ؟
آنـهـا کـه ایـن رسالت عظیم زن را کار مثبت محسوب نمى کنند از نقش خانواده و همچنین تربیت ، در سـاخـتن یک اجتماع سالم و همچنین آباد و همچنین پر حرکت بى خبرند، آنها گمان مى کنند راه آن می باشد که زن و همچنین مرد ما مثل زنان و همچنین مردان غربى اول صبح منزل و خانه را به نیت و اراده ادارات و همچنین کارخانه ها و همچنین مـانـنـد آن هم تـرک کـنـنـد، و همچنین بـچـه هـاى خود را به شیر خوارگاهها بسپارند، و همچنین یا در اطاق بـگـذارنـد و همچنین در را بـر روى آنـهـا بـبـنـدنـد، و همچنین طـعـم تـلخ زندان را از آن هم زمان که غنچه ناشکفته اى خواهند بود به آنها بچشانند.
غـافـل از ایـنـکـه با آن عمل شخصیت آنها را در هم مى کوبند و همچنین کودکانى بى روح و همچنین فاقد عواطف انسانى بار مى آورند که بعدی جامعه را به خطر خواهند انداخت .
۲ – ایـراد دیـگـرى کـه آنـهـا دارنـد ایـن می باشد که حجاب یک لباس دست و همچنین پاگیر می باشد و همچنین با فـعـالیـتهاى اجتماعى مخصوصا در عصر ماشینهاى مدرن سازگار نیست ، یک زن حجاب دار خودش را حفظ کند یا چادرش را و همچنین یا کودک و همچنین یا برنامه جذاب و جالب و خوب اش را؟!
ولى ایـن ایـراد کنندگان از یک نقطه غافلند و همچنین آن هم آنکه حجاب دائما به معنى چادر نیست ، بـلکـه بـه مـعنى پوشش زن می باشد ، حال آنجا که با چادر امکان پذیر می باشد چه بهتر و همچنین آنجا که نشد به پوشش قناعت مى می شود.
زنـان کـشـاورز و همچنین روسـتـائى ما، مخصوصا زنانى که در برنجزارها مهمترین و همچنین مشکلترین کـار کـشـت و همچنین بـرداشـت محصول برنج را بر عهده دارند عملا به آن پندارها پاسخ گفته اند، و همچنین نشان داده اند که یک زن روستائى با داشتن حجاب اسلامى در بسیارى از موارد حتى اکثرا و بیشتر و همچنین بهتر از مرد کار مى کند، بى آنکه حجابش مانع کارش می شود.
۳ – ایراد دیگر آنکه آنها مى گویند حجاب از آن نظر که میان زنان
و همچنین مـردان فـاصـله مـى افکند طبع حریص مردان را آزمندتر مى کند، و همچنین به جاى آنکه خاموش کننده باشد آتش حرص آنها را شعله ورتر مى سازد که (الانسان حریص على ما منع )!
پـاسـخ ایـن ایـراد یـا صحیحتر سفسطه و همچنین مغلطه را مقایسه جامعه امروز ما که حجاب در آن هم تقریبا در همه مراکز بدون استثناء حکمفرما می باشد با دوران رژیم طاغوت که زنان را مجبور به کشف حجاب مى کردند مى دهد.
آنـروز هـر کـوى و همچنین بر زن مرکز فساد بود، در خانواده ها بى بند و همچنین بارى عجیبى حکمفرما بود، آمار طلاق فوق العاده زیاد بود، سطح تولد فرزندان نامشروع بالا بود و همچنین هزاران بدبختى دیگر.
نـمى گوئیم امروز همه اینها ریشه کن شده ولی باید توجه داشت بدون شک خیلی زیاد کاهش یافته و همچنین جامعه ما از ایـن نـظـر سـلامـت خود را باز یافته ، و همچنین در صورتی که به خواست خداوند تبارک و تعالی وضع به همین صورت ادامه یـابـد و همچنین سـایـر نابسامانیها نیز سامان پیدا کند، جامعه ما از نظر پاکى خانواده ها و همچنین حفظ ارزش زن به مرحله مطلوب خواهد رسید.
۲ – استثناء وجه و همچنین کفین
در ایـنـکـه آیـا حـکـم حـجـاب صـورت و همچنین دسـتـهـا حـتـى از مـچ بـه پـائیـن را نـیـز شامل مى می شود یا نه ، در میان فقهاء بحث فراوان می باشد ، بسیارى عقیده دارند که پوشاندن ایـن دو (وجـه و همچنین کـفـیـن ) از حـکـم حـجـاب مـسـتـثـنى می باشد ، در حالى که جمعى فتوا به وجوب پوشاندن داده ، یا حداقل احتیاط مى کنند، البته آن هم دسته که پوشاندن آن دو را واجب نمى دانند نیز آن هم را مقید به صورتى مى کنند که منشا فساد و همچنین انحرافى نگردد، و همچنین گرنه واجب می باشد .
در آیـه فـوق قـرائنـى بـر ایـن اسـتـثـنـاء و همچنین تـاءیـیـد قول اول وجود دارد شامل :
الف : اسـتـثـنـاء (زیـنـت ظـاهـر) در آیـه فـوق خـواه بـه مـعـنـى محل زینت باشد
یا خود زینت دلیل روشنى می باشد بر آنکه پوشاندن صورت و همچنین کفین مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نیست .
ب – دسـتـورى کـه آیـه فـوق در مـورد انـداختن گوشه مقنعه به روى گریبان مى دهد که مـفـهـومـش پوشانیدن تمام سر و همچنین گردن و همچنین سینه می باشد و همچنین سخنى از پوشانیدن صورت در آن هم نیست قرینه دیگرى به آن مدعا می باشد .
توضیح آنکه : همانگونه که در شاءن نزول نیز گفته ایم عربها در آن هم زمان روسرى و همچنین مقنعه اى مى پوشیدند که دنباله آن هم را روى شانه ها و همچنین پشت سر مى انداختند به طورى که مـقـنـعـه پـشـت گوش آنها قرار مى گرفت و همچنین تنها سر و همچنین پشت گردن را مى پوشاند، ولى قسمت زیر گلو و همچنین کمى از سینه که بالاى گریبان قرار داشت نمایان بود. اسلام آمد و همچنین آن وضـع را اصلاح کرد و همچنین دستور داد دنباله مقنعه را از پشت گوش یا پشت سر جلو بیاورند و همچنین به روى گریبان و همچنین سینه بیندازند و همچنین پس نتیجه آن می شود که آن هم آن بود که تنها گردى صورت باقى مى ماند و همچنین بقیه پوشانده مى شد.
ج – روایات متعددى نیز در آن باره در منابع اسلامى و همچنین کتب حدیث ، وارد شده می باشد که شاهد زنـده اى بـر مـدعا می باشد هر چند روایات معارضى نیز دارد که در آن حد از صراحت نیست ، و همچنین جـمـع مـیـان آنـهـا از طـریـق اسـتـحـبـاب پـوشـانـدن وجـه و همچنین کـفـیـن ، و همچنین یـا حمل بر مواردى که منشا فساد و همچنین انحراف می باشد کاملا ممکن می باشد .
شـواهـد تـاریـخى نیز نشان مى دهد که نقاب زدن بر صورت در صدر اسلام جنبه عمومى نـداشـت (شـرح بـیـشتر در باره بحث فقهى و همچنین روائى آن مساءله در مباحث نکاح در فقه آمده می باشد ).
ولى بـاز تـاءکـید و همچنین تکرار مى کنیم که آن حکم در صورتى می باشد که سبب مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده و همچنین انحراف نگردد.
ذکـر ایـن نقطه نیز مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد که استثناء وجه و همچنین کفین از حکم حجاب مفهومش آن نیست که جائز می باشد دیگران عمدا نگاه کنند، بلکه در واقع آن یکنوع
تسهیل براى زنان در امر زندگى می باشد .
۳ – منظور از نسائهن چیست ؟
چـنـانکه در تفسیر آیه خواندیم نهمین گروهى که مستثنى شده اند و همچنین زن حق دارد زینت باطن خـود را در بـرابـر آنـهـا آشکار کند زنان خواهند بود، منتهى با توجه به تعبیر (نسائهم ) (زنـان خـودشـان ) چنین بهره بری و استفاده مى می شود که زنهاى مسلمان تنها مى توانند در برابر زنان مـسـلمـان حـجـاب را بـر گـیـرنـد، ولى در برابر زنان غیرمسلمان بایستی و حتما با حجاب اسلامى بـاشـنـد و همچنین فـلسفه آن موضوع چنانکه در روایات آمده آن می باشد که ممکن می باشد آنها بروند و همچنین آنچه را دیده اند براى همسرانشان توصیف کنند و همچنین آن براى زنان مسلمانان صحیح نیست .
در روایتى که در کتاب (من لا یحضر) آمده از امام و پیشوا صادق (علیه السلام ) چنین مى خوانیم : لا ینبغى للمراه ان تنکشف بین یدى الیهودیه و همچنین النصرانیه ، فانهن یصفن ذلک لازواجهن : (سـزاوار نـیـسـت زن مـسلمان در برابر زن یهودى یا نصرانى برهنه می شود، چرا که آنها آنچه را دیده اند براى شوهرانشان توصیف مى کنند).
۴ – تفسیر جمله او ما ملکت ایمانهن
ظـاهـر ایـن جمله مفهوم وسیعى دارد و همچنین نشان مى دهد که زن مى تواند بدون حجاب در برابر بـرده خـود ظـاهـر شـود، ولى در بـعـضى از روایات اسلامى تصریح شده می باشد که منظور ظـاهـر شـدن در بـرابـر کـنـیـزان اسـت هـر چـنـد غـیـر مـسـلمـان بـاشـنـد، و همچنین غـلامـان را شـامـل نـمـى شـود، در حـدیـثـى از امـام امـیرالمؤ منین على (علیه السلام ) مى خوانیم که مى فـرمـود: لا یـنـظـر العـبد الى شعر مولاته : (غلام نباید به موى زنى که مولاى او می باشد نگاه
کند) ولى از بعضى روایات دیگر تعمیم بهره بری و استفاده مى می شود، ولی باید توجه داشت مسلما خلاف احتیاط می باشد .
۵ – تفسیر (اولى الاربه من الرجال )
(اربه ) در اصل از ماده (ارب ) (بر وزن عرب ) چنانکه راغب در مفردات مى گوید ـ به معنى شدت احتیاج می باشد که انسان براى بر طرف ساختن آن هم چاره جوئى مى کند، گاهى نیز به معنى حاجت بطور مطلق استعمال مى می شود.
و همچنین مـنـظـور از (اولى الاربـه مـن الرجـال ) در ایـنـجـا کـسـانـى هـسـتـنـد کـه مـیـل جـنـسـى دارنـد و همچنین نـیـاز بـه هـمـسـر بـنـابـرایـن (غـیـر اولى الاربـه ) کـسـانـى را شامل مى می شود که آن تمایل در آنها نیست .
در ایـنـکـه مـنظور از آن عنوان چه کسانى می باشد ؟ در میان مفسران گفتگو می باشد : بعضى آن هم را بـه مـعـنـى پـیـر مـردانـى دانـسـتـه انـد کـه شـهوت جنسى در آنها خاموش شده می باشد ، مانند (القـواعـد مـن النـسـاء) (زنـانـى کـه از سـر حد ازدواج بیرون رفته اند و همچنین از آن نظر بازنشسته شده اند).
بعضى دیگر آن هم را به مردان (خصى ) (خواجه ).
و همچنین بعضى دیگر به (خنثى ) که آلت رجولیت مطلقا ندارد تفسیر کرده اند.
امـا آنـچـه بـیش از همه مى قدرت روى آن هم تکیه کرد و همچنین در چند حدیث معتبر از امام و پیشوا باقر (علیه السلام ) و همچنین امام و پیشوا صادق (علیه السلام ) نقل شده آن می باشد که منظور از آن تعبیر مردان ابلهى اسـت کـه بـه هـیـچ وجـه احساس جنسى ندارند، و همچنین معمولا از آنها در کارهاى ساده و همچنین خدمتکارى بهره بری و استفاده مى کنند، تعبیر به (التابعین ) نیز همین معنى را تقویت مى کند.
امـا از آنـجـا کـه آن وصف یعنى عدم احساس میل جنسى در مورد گروهى از پیران صادق می باشد بـعـیـد نـیـسـت کـه مـفـهـوم آیـه را تـوسـعه دهیم و همچنین آن دسته از پیر مردان نیز در معنى آیه داخل باشند.
در حدیثى از امام و پیشوا کاظم (علیه السلام ) نیز روى آن تیم از پیر مردان تکیه شده می باشد .
ولى به هر حال مـفـهـوم آیـه ایـن نیست که آن دسته از مردان مثل محارمند، قدر مسلم آن می باشد که پوشیدن سر یا کمى از دست و همچنین مانند آن هم در برابر آن تیم واجب نیست .
۶ – کدام اطفال از آن حکم مستثنا خواهند بود
گـفتیم دوازدهمین گروهى که حجاب در برابر آنها واجب نیست ، اطفالى خواهند بود که از شهوت جنسى هنوز بهره اى ندارند.
جـمـله (لم یـظـهـروا) گـاهى به معنى (لم یطلعوا) (آگاهى ندارند) و همچنین گاه به معنى (لم یقدروا) (توانائى ندارند) تفسیر شده ، زیرا آن ماده به هر دو معنى آمده می باشد و همچنین در قرآن گاه در آن و همچنین گاه در آن هم بکار رفته .
مـثـلا در آیـه ۲۰ سـوره کـهـف مـى خـوانـیـم : (ان یـظـهـروا عـلیـکـم یـرجـمـوکـم ) (در صورتی که اهل شهرستان از وجود تو آگاه شوند سنگسارتان مى کنند).
و همچنین در آیـه ۸ سـوره توبه مى خوانیم (کیف و همچنین ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا و همچنین لا ذمه ) (چگونه با پیمانشکنان پیکار نمى کنید در حالى که در صورتی که آنها بر تو چیره شوند نه ملاحظه خویشاوندى با تو مى کنند و همچنین نه پیمان ).
ولى بـه هـر حـال ایـن تفاوت در آیه مورد بحث تفاوت چندانى از نظر پس نتیجه آن می شود که ندارد منظور اطـفـالى اسـت کـه بـر اثر عدم احساس جنسى نه توانائى دارند و همچنین نه آگاهى . بنابراین اطفالى که به سنى رسیده اند که آن تمایل و همچنین توانائى در آنها بیدار شده بایستی و حتما بانوان مسلمان حجاب را در برابر آنها رعایت کنند.
۷ – چرا عمو و همچنین دائى جزء محارم نیامده اند؟
از مـطـالب سؤ ال انگیز آنکه در آیه فوق ضمن گفتن محارم به هیچوجه سخنى از عمو و همچنین دائى در مـیـان نـیـسـت ، بـا ایـنـکـه بـه روش مسلم محرمند و همچنین حجاب در برابر آنها مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری نمى باشد.
مـمـکـن می باشد نقطه آن هم آن باشد که قرآن مى خواهد نهایت فصاحت و همچنین بلاغت را در گفتن مباحث و مطالب بـه کـار گـیـرد و همچنین حـتـى یک کلمه اضافى نیز نگوید، از آنجا که استثناى پسر برادر و همچنین پسر خواهر نشان مى دهد که عمه و همچنین خاله انسان نسبت به او محرمند روشن مى می شود که عمو و همچنین دائى یک زن نیز بر او محرم مى باشند و همچنین به تعبیر روشنتر محرمیت دو جانبه می باشد ، هنگامى کـه از یـکـسـو فرزندان خواهر و همچنین برادر انسان بر او محرم شدند، طبیعى می باشد که از سوى دیگر و همچنین در طرف مقابل عمو و همچنین دائى نیز محرم باشند (دقت کنید).
۸ – هر گونه عوامل تحریک ممنوع !
آخرین سخن در آن بحث آنکه در آخر آیه فوق آمده می باشد که نباید زنان به هنگام راه رفتن پـاهاى خود را چنان به زمین کوبند تا صداى خلخالهایشان به گوش رسد! آن امر نشان مـى دهـد کـه اسـلام به مقدار و اندازه اى در مسائل مرتبط به عفت عمومى سختگیر و همچنین مو شکاف می باشد کـه حـتـى اجـازه چـنـیـن کـارى را نـیـز نـمـى دهـد، و همچنین البـتـه بـه طـریـق اولى عـوامل مختلفى را که دامن به آتش شهوت جوانان مى زند مانند نشر عکسهاى تحریک آمیز و همچنین فـیـلم هـاى اغـوا کننده و همچنین رمانها و همچنین داستانهاى جنسى را نخواهد داد، و همچنین بدون شک محیط اسلامى بـایـد از ایـنگونه مسائل که مشتریان را به مراکز فساد سوق مى دهد و همچنین پسران جوان و همچنین دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون را به آلودگى و همچنین فساد مى کشاند پاک و همچنین مبرا باشد.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

توضیح قرآن در مورد چگونگی پوشش چشم وبدن/تفسیر نمونه والمیزان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۷-۱۵ ۰۰:۳۰:۱۱ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان