کدامیک از دستگیره های ایمان محکم تر می باشد؟/ تفسیر دعای روز بیست و همچنین پنجم ماه رمضان

%name کدامیک از دستگیره های ایمان محکم تر می باشد؟/ تفسیر دعای روز بیست و همچنین پنجم ماه رمضان

شفقنا _در شرح دعای روز بیست و همچنین پنجم ماه رمضان می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

« اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِکَ ومُعادیاً لأعْدائِکَ مُسْتَنّاً بِسُنّهِ خاتَمِ انْبیائِکَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن .»

«خدایا مرا در آن روز از دوستان دوستانت و همچنین دشمن دشمنانت قرار ده و همچنین در راه و همچنین روش به طریقه و همچنین سنت خاتم پیغمبرانت بدار ای عصمت قسمت و بخش دلهای پیغمبران.»

در روز بیست و همچنین پنجم ماه تبریک و مبارک رمضان دعا می کنیم که:

خدایا! مرا امروز دوستدار دوستانت و همچنین دشمن دشمنانت قرار بده.

یکی از مسایل مهم زندگی، دوستی ها و همچنین دشمنی هاست. دعای امروز ملاک و همچنین معیار دوستی و همچنین دشمنی را جهت ما گفتن می کند. بایستی و حتما دانست یکی از واجبات دینی و همچنین اعتقادی ما «تولی» و همچنین «تبری» می باشد؛ یعنی دوستی با دوستان خداوند تبارک و تعالی و همچنین دشمنی با دشمنان خداوند تبارک و تعالی.

پیوند و همچنین محبّت انگیزه ای می باشد جهت نزدیکی انظار و افکار و همچنین اعتقادات انسان ها. بنابراین اسلام از دوستی با کفّار و همچنین مشرکان نهی کرده و همچنین پذیرفتن ولایت آنان را، دشمنی با خداوند تبارک و تعالی و همچنین پیامبران دانسته می باشد. پیشتر نیز گفتیم که محبت با دوستان خداوند تبارک و تعالی و همچنین اولیای او بایستی و حتما ثمره ی عملی داشته باشد و همچنین ما را به میدان و همچنین عرصه ی عمل بکشاند.

مصداق بارز و همچنین روشن اولیا الهی و همچنین دوستان واقعی خداوند، پیشوایان معصوم علیهم السلام خواهند بود. همانها که دوستی با آنان، دوستی با خداست و همچنین دشمنی ایشان، دشمنی با خداوند تبارک و تعالی. در قرآن کریم آمده می باشد: اولیای خداوند تبارک و تعالی افرادی خواهند بود که ترس و همچنین اندوهی ندارند.(۱)

خوف و همچنین ترس معمولاً به دلیل فقدان نعمت هایی می باشد که انسان در اختیار دارد یا ناشی از خطراتی می باشد که ممکن می باشد در بعدی او را تهدید کند. آن هم گونه که غم و همچنین اندوه معمولاً نسبت به قبل و همچنین فقدان امکاناتی می باشد که در اختیار داشته می باشد.

امّا دوستان راستین خداوند تبارک و تعالی از هرگونه وابستگی و همچنین اسارت جهان مادّه آزادند و همچنین میان آنان و همچنین خداوند فاصله ای نیست. حجاب ها از قلبشان کنار رفته و همچنین در پرتو نور معرفت و همچنین ایمان و همچنین عمل، خداوند تبارک و تعالی را با چشم دل چنان می بینند که هیچ گونه تردیدی به دل راه نمی دهند.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:

دوستان خداوند تبارک و تعالی، ما هستیم و همچنین پیروان ما؛ آنان که بعد از ما می آیند. خوشا به حال ما و همچنین اکثرا و بیشتر از آن هم خوشا به حال آنان!

اصحاب پرسیدند: «چرا اکثرا و بیشتر از ما؟ مگر ما و همچنین آنان هردو پیرو یک مکتب نیستیم و همچنین اجر ما به یک مقدار و اندازه نیست؟» فرمود: «خیر، آنان مسوولیت هایی بر دوش دارند که تو ندارید و همچنین تن به مشکلاتی می دهند که تو نمی دهید.»(۲)

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم در مورد ی ویژگی های اولیای خداوند تبارک و تعالی چنین فرمودند:

سه نشانه از صفات اولیای خداست: اوّل، اطمینان و همچنین اعتماد به خداوند متعال در هر چیزی؛ دوّم، بی نیازی جستن از غیر او در هرچیزی و همچنین سوّم، احساس مستلزم و نیاز به او در هر چیزی.

در واقع آن هم چه ولّی خداوند تبارک و تعالی را به راستی شایسته ی آن مقام می کند، ارتباط عمیق او با آن سه نقطه می باشد و همچنین شاید از همه مهم تر آن هم نقطه ی اوّل یعنی اعتماد به خداوند باشد که ریشه ی هر سه نقطه می باشد.

به همین ترتیب انسان در دشمنی ورزیدن نیز بایستی و حتما روش الهی و همچنین مکتبی داشته باشد. گرچه بعضی به عنوان مسیحیت تنها و فقط از محبت سخن می نامند و همچنین مسیحیت را دین محبّت می دانند و همچنین می نامند: در صورتی که کسی سیلی به طرف راست صورت تو زد، طرف چپ را هم بیاور تا سیلی غیره ای بزند.

ولی اسلام به انسان درک می دهد و همچنین می گوید در مقابل دشمنان نمی قدرت سکوت کرد، بلکه بایستی و حتما مبارزه کرد و همچنین شربت شهادت نوشید. چنان چه سیره و همچنین روش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام آن گونه بود. سرور شهیدان عالم، اباعبداللّه الحسین علیه السلام زیر بار بیعت با دشمنان خداوند تبارک و تعالی نرفت و همچنین قاطعانه با آنان جنگید و همچنین فرمود:

من مردن و مرگ را جز سعادت نمی بینم و همچنین زندگی ستمکاران را بر خود ننگی پهناور و بزرگ می دانم.
آن حدیث، شدت خشم و همچنین انزجار امام و پیشوا را نسبت به دشمنان اسلام می رساند.

مؤمن در جامعه اسلامی بایستی و حتما موضع، هدف و همچنین قاطعیت داشته باشد. با منکرات و همچنین دسیسه های دشمنان اسلام مبارزه کند و همچنین هویت انسانی و همچنین اسلامی خود را نشان دهد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامی اسلام صلی الله علیه و همچنین آله وسلم فرمودند:

آیا می دانید کدامیک از دستگیره های ایمان محکم تر می باشد؟

هرکس جوابی داد ولی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و همچنین آله وسلم فرمود:

محکم ترین دستگیره ی ایمان، دوستی و همچنین دشمنی در راه خداوند تبارک و تعالی و همچنین تولی با اولیای خداوند تبارک و تعالی و همچنین بیزاری از دشمنان خداست.(۱)

امام و پیشوا سجاد علیه السلام در مورد ی دوستی با دوستان خداوند تبارک و تعالی و همچنین دشمنی با دشمنان او چنین می فرماید:

هنگامی که روز قیامت فرا رسد، خداوند، انسان های قبل و همچنین بعد را در یک جا جمع می کند. سپس منادی فریاد می زند: کجایند آنان که دوستان خداوند تبارک و تعالی خواهند بود؟ جمعی برمی خیزند. به آنان خطاب می می شود: تو بدون حساب به سوی بهشت روانه گردید. آنان نیز رهسپار بهشت می شوند. در راه، جمعی از فرشتگان با ایشان ملاقات کرده و همچنین می پرسند: تو از کدام گروه و حزب هستید؟ در پاسخ می گوید: ما جهت خداوند تبارک و تعالی و همچنین به فرمان خداوند تبارک و تعالی، با دوستان خداوند تبارک و تعالی دوست بودیم و همچنین با دشمنان او، دشمن. فرشتگان به آنان بشارت می دهند و همچنین می نامند: چه نیکوست پاداش عمل کنندگان.(۲)

فراز دوّم آن گونه آغاز می می شود:

خدایا! مرا پیرو راه روشن آخرین پیامبرانت مقرر فرما،ای نگهدارنده ی دل های پیامبران.

یکی از منابع فقهی ما در احکام اسلامی، سنت رسول اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام می باشد. آنچه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم و همچنین جانشینان ایشان امر فرموده، انجام داده یا تأیید کرده اند، سنّت می باشد و همچنین بایستی و حتما به آن هم عمل کرد.

البته همه ی موارد سنّت بر ما واجب نیست، بلکه بعضی مسائل مستحب می باشد. یکی از سنت های مهمّ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم آن هم دوستی با اولیای خداوند تبارک و تعالی و همچنین دشمنی با دشمنان اوست که در فراز قبلی از آن هم سخن گفتیم.

نحوه ی زندگی فردی یا شخصی و همچنین فرهنگی و اجتماعی رسول اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم جهت ما جنبه ی قانون دارد. روش راه رفتن، خوردن، آشامیدن، معاشرت با شهروندان و مردم شهر، رسیدگی به فقرا و همچنین ایتام، برخورد با فرزندان، همسران و همچنین نزدیکان آن هم بزرگوار، هرکدام دیدن کردن و نمایش و همچنین تجسمّی از اسلام اصیل می باشد. فرهنگ اسلام، دستورات انسان ساز فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد که سرچشمه ی آن هم، سنت نبوی صلی الله علیه و همچنین آله وسلم می باشد.

از دعای امروز می قدرت به آن موضوع دست یافت که تکالیف و همچنین وظایف ما چگونه می باشد؟ بایستی و حتما سنت و همچنین سیره ی رسول اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم را مطالعه کرد و همچنین بعد از شناخت کامل، در مسیر آن هم گام برداشت. در امتداد آن سنت، سیره ی امام و پیشوا و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام می باشد که پیروی از آن هم مانند پیروی از نبی اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم می باشد.

پیروی از امامان معصوم علیهم السلام نیز مانند پیروی از نبی اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم می باشد؛ زیرا امامت تداوم رسالت می باشد و همچنین امام و پیشوا، جانشین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین پیروی از او، تضمین سعادت دنیا و همچنین آخرت می باشد در صورتی که کسی، در امتداد سنت های انبیا و همچنین اولیای الهی، سنت و همچنین روش حسنه ای را در میان شهروندان و مردم شهر و همچنین جامعه رواج دهد، مورد ستایش و همچنین تحسین می باشد. حتی در روایت داریم که فرمودند بعد از او نیز هرکس به آن سنت شایسته عمل کند، جهت ساخته یا ایجاد کننده ی سنت، اجر و همچنین ثواب خواهد داشت. به همین ترتیب در صورتی که کسی کار زشتی را در میان شهروندان و مردم شهر ابداع کند و همچنین آن هم کار زشت، سرمشق عملی دیگران می شود، جهت ساخته یا ایجاد کننده ی آن هم سنت غلط، گناه نوشته خواهد شد. در آن صورت وای بر احوال افرادی که بعضی سنت های ناشایسته و همچنین غیر اسلامی را در میان شهروندان و مردم شهر ترویج می کنند.

مؤمنان هوشیار نیز بایستی و حتما جهت جلوگیری از آن کارهای ناشایسته قیام و همچنین اقدام کنند تا نسل بعدی از دستبرد اختلاط و همچنین بدعت های دیگران در امان بماند.

در باره ی عمل به سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم و همچنین جانشینان بر حقش علیه السلام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم می فرمایند:

کسی که سنت شایسته ای را پایه گذاری کند و همچنین بعد از او دیگران به آن سنت عمل کنند، اجرش مانند اجر افرادی می باشد که عمل می کنند، بدون آن هم که از اجر عمل کنندگان چیزی کاسته می شود، و همچنین هرکس سنت ناشایست و همچنین غلطی را بنا گذارد و همچنین بعد از او دیگران به آن روش عمل کنند، جهت او مثل عمل کنندگان گناه محسوب می می شود؛ بدون آن که از گناه عمل کنندگان چیزی کاسته می شود.(۱)

در پایان دعای امروز، خداوند تبارک و تعالی را با نام، «یا عاصِمَ قُلُوبَ النَّبین» صدا می زنیم؛ زیرا او نگهبان دل های انبیا می باشد. آری، عصمت یکی از ویژگی هایی می باشد که خداوند به انبیا علیهم السلام عنایت فرموده و همچنین آن ویژگی سبب می می شود که ایشان از خطا و همچنین لغزش ها در امان باشند.

مسؤولیت سنگین رهبری جامعه اقتضا می کند که پیامبران شامل چنین مقامی باشند؛ زیرا در صورتی که آنان نیز مانند دیگران خطا و همچنین لغزش داشتند، دعوتشان بی پاسخ می ماند.

خداوند با به ودیعه گذاشتن مقام عصمت در انبیا ایشان را در برابر هر خطا و همچنین سهو و همچنین نسیان و همچنین لغزشی، محافظت می فرماید. خداوند جهت آن که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم بتواند سرمشق شهروندان و مردم شهر باشد و همچنین الگویی جهت نیکی ها گردد و همچنین از عواقب لغزش هایی که ممکن می باشد دامن گیر یک رهبر پهناور و بزرگ می شود، در امان باشد و همچنین در پس نتیجه آن می شود که امت به تضاد و همچنین هرج و همچنین مرج دچار نگردد، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خود را در برابر خطا و همچنین گناه بیمه می کند تا اعتماد کامل شهروندان و مردم شهر نسبت به او جلب می شود.

نقطه قابل توجه آن می باشد که عصمت مراحلی دارد که یکی از مهم ترین آن هم ها، عصمت قلب می باشد؛ زیرا ممکن می باشد کسی در عمل گناه نکند، ولی در قلب خود خطا کند. آن هم چه مهم می باشد آن که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم گناه را به قلب خود نیز راه نمی دهد و همچنین آن کاری می باشد بس دشوار که تنها با عنایت و همچنین فضل الهی میسر خواهد بود.

پس خداوندی که چنین فضل و همچنین رحمتی دارد، می تواند در مراحلی پایین تر به بندگانش عنایت فرموده و همچنین دستشان را بگیرد و همچنین از منجلاب گناه و همچنین معصیت نجات دهد و همچنین ایشان را پیرو سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامی اسلام صلی الله علیه و همچنین آله وسلم و همچنین ائمه معصومین علیهم السلام قرار دهد.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

کدامیک از دستگیره های ایمان محکم تر می باشد؟/ تفسیر دعای روز بیست و همچنین پنجم ماه رمضان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۶-۱۰ ۰۸:۴۱:۵۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان