چگونگی بکارگیری قدرت جسمانی در اطاعت خداوند/تفسیر دعای روز چهارم ماه رمضان

شفقنا-در نخستین فراز از دعای روز چهارم ماه تبریک و مبارک رمضان، دست مستلزم و نیاز به سوی خالق یکتا بلند می کنیم و همچنین می گوییم:

خدایا! مرا در آن روز جهت به پا داشتن فرمان خود نیرو قسمت و بخش.
اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَهِ أمْرِکَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَهَ ذِکْرِکَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُکْرَکَ بِکَرَمِکَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْکَ وسِتْرِکَ یـا أبْصَرَ النّاظرین.

خدایا نیرومندم نما در آن هم روز به پا داشتن دستور فرمانت و همچنین بچشان در آن هم شیرینى یادت را و همچنین مهیا کن مرا در آنروز راى انجام سپاس‌گذاریت به کـرم خودت نگهدار مرا در آن روز به نگاه‌داریت و همچنین پرده‌پوشى خودت اى بیناترین بینایان.

آدمی در به پاداشتن اوامر الهی، به قوه جسمی و همچنین روحی نیازمند می باشد؛ اقتدار و قدرت بدنی جهت انجام شکل ظاهری عبادت و همچنین قدرت روحی جهت درک روح عمل و همچنین توجه به پروردگار. بایستی و حتما دانست خوردن هرگونه غذایی، به ما قوّت و همچنین اقتدار و قدرت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را جهت اطاعت نمی بخشد، بلکه صرف نظر از اثرهای فیزیکی، غذای ناپاک و همچنین لقمه ی حرام، روح را آلوده می کند و همچنین انسان را از یاد خداوند تبارک و تعالی و همچنین بسیاری دیگر از توفیق های معنوی باز می دارد. بنابراین انسان بایستی و حتما در نوع غذایی که می خورد، دقت کافی داشته باشد؛ زیرا بر سر هر سفره نشستن و همچنین بهره بری و استفاده از هرگونه خوردنی و همچنین نوشیدنی بدون دقت در چگونگی فراهم آمدن آن هم جهت مؤمن جایز نیست.

پروردگار بلند مرتبه نیز در آیه ی بیست و همچنین چهارم سوره ی شریفه ی «عَبَس» می فرماید:

انسان بایستی و حتما به غذای خود بنگرد.

آری، به کارگیری قدرت جسمانی تنها در راه تحقق اوامر الهی، پسندیده می باشد.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آن باره می فرماید:

هنگام و زمانی که اقتدار و قدرت و همچنین نیرو یافتی، آن هم را جهت اطاعت خداوند متعال به کار بند و همچنین آن هم گاه که ضعیف و همچنین ناتوان شدی، از معصیت خداوند تبارک و تعالی دوری کن.(۱)

در دعای شریف کمیل نیز می فرماید:

قَو همچنینِّعلی خِدْمَتِکَ جَوارِحی؛

ای خداوند تبارک و تعالی به من نیرو و همچنین اقتدار و قدرت عنایت کن تا قوه خود را صرف خدمت تو نمایم».

در قسمت و بخش دوم از دعای روز چهارم، از یزدان هستی قسمت و بخش چنین می خواهیم:

شیرینی یاد و همچنین ذکر خود را به من بچشان.

یاد خداوند تبارک و تعالی، لذت و همچنین حلاوت ویژه ای دارد که با شناخت او به دست می آید. در صورتی که خداوند تبارک و تعالی را با چشمِ دل دیدیم و همچنین زیبایی و همچنین جمال حق را درک کردیم، به او عشق می ورزیم و همچنین با یاد او مأنوس و همچنین دلگرم می شویم. خداوند متعال در آیه بیست و همچنین هشتم سوره ی رعد می فرماید:
۱- قصار الجمل، ج ۱، ص ۴۱۱.
اَلا بِذِکْرِاللّهِ تَطْمَئِنُّ القُلوب؛

همانا با یاد خداوند تبارک و تعالی قلب ها آرام می گیرد.

آن هم کس که عاشق و همچنین دلباخته ی خداست، به هرجا بنگرد جمالِ دوست و همچنین رخ یار را می بیند و همچنین در راه او همه ی وجود خویش را فدا می کند.

خواجه عبدالله انصاری عارف و همچنین شاعر دلباخته نیز در همین باره گفته می باشد:
آن هم کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟

فرزند و همچنین عیال و همچنین خانمان را چه کند؟

دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی

دیوانه ی تو، هر دو جهان را چه کند؟

آن شیرینی و همچنین لذّت، تنها از راه محاسبه و همچنین مراقبت از نفس و همچنین ریاضت های نفسانی به دست می آید نه با شکم پروری، دنیاپرستی و همچنین بی مبالاتی. به راستی فراموشی یاد خداوند تبارک و تعالی جز غفلت و همچنین پشیمانی حاصلی نخواهد داشت.

در احوال یکی از علما نقل می کنند که می گفت: در تابستان خیلی زیاد گرمی، در حجره ی طلبگی خود سرگرم مطالعه بودم. از شدّت گرما، صدای اعتراض «نفس امّاره» بلند بود و همچنین تمنّای جای خنکی می کرد تا از آن گرما نجات یابد. به او گفتم: صبر کن به جای خنک هم می رسی! بعد از دقایقی کتاب را بستم و همچنین بالای بام کاه گلی رفتم. پیراهن را از تن بیرون آوردم و همچنین چند مرتبه ای زیر آفتاب داغ بر روی پشت بام غلتیدم. سپس پایین آمدم و همچنین داخل حجره شدم. احساس خنکی درون حجره آرامم کرد و همچنین «نفس امّاره» نیز راضی شد و همچنین آرام گرفت.

در آن فراز سخن از شیرینی نام و همچنین یاد خداوند تبارک و تعالی از راه مبارزه با نفس بود. مبارزه با نفس ما را به جایی خواهد رساند که به گفته ی شاعر:

در صورتی که لذّت ترک لذت بدانی

دگر لذّت نفس، لذت نخوانی

در آن باره بد نیست به نقطه ای اشاره کنیم:

عظمت شخصیت والای رهبر فقید انقلاب، امام و پیشوا خمینی رحمه الله بر هیچ کس پوشیده نیست. آن مرد الهی که در مبارزه با هواپرستی و همچنین دنیامداری، به درجه ی بالایی از اقتدار و قدرت و همچنین صلابت روحی دست یافته بود، چنان از ذکر پروردگارش لذت می برد که تا آخرین لحظه های عمر نیز با بدنی خسته و همچنین رنجور در بستر بیماری به نماز می پردازد. و همچنین آن گونه می باشد که «ارجعی الی ربک راضیه مرضیه».

خداوند در مورد ی «ذکر» در آیه ی ۴۵ سوره ی عنکبوت می فرماید:

یاد خداوند تبارک و تعالی از همه بالاتر می باشد.

و همچنین در آیه ی ۱۰ از سوره ی جمعه نیز می فرماید:

خداوند را خیلی زیاد یاد کنید تا رستگار شوید.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامی اسلام صلی الله علیه و همچنین آله وسلم نیز فرمودند:
کسی که عاشق چیزی می باشد، از او خیلی زیاد یاد می کند.(۱)

در جای دیگر می فرمایند:

بهترین ذکرها، ذکر پنهان می باشد و همچنین بهترین روزی ها، روزی ای می باشد که انسان را از هر جهت کفایت کند.(۲)

در فراز سوم، از دعای آن روز می گوییم:

و همچنین جهت ادای سپاس آماده ام ساز.

به دنبال فراز اوّل و همچنین دوم آن دعا که صحبت از اطاعت و همچنین معرفت خداوند و همچنین حلاوت ذکر او بود، باره جهت سپاس او فراهم می می شود؛ زیرا در صورتی که اهمیت نعمت را درک کنیم، حتما سپاس آن هم را نیز به جا خواهیم آورد. خداوند متعال در مورد ی نعمت ها، در آیه ی ۴ سوره ی ابراهیم می فرماید:

در صورتی که بخواهید نعمت های خداوند تبارک و تعالی را بشمارید، نمی توانید.

نعمت های الهی بی کران می باشد و همچنین ما نمی توانیم از عهده ی شکر آن هم ها برآییم. به قول سعدی رحمه الله :

از دست و همچنین زبان که برآید

کز عهده ی شکرش به در آید

ولی باید توجه داشت بایستی و حتما بکوشیم به فراخور قدرت خویش سپاس گزار نعمت های بی زوال پروردگار باشیم.

شکر نعمت تنها در زبان و همچنین گفتار خلاصه نمی می شود، بلکه بنده ی مؤمن در عمل نیز شاکر می باشد، یعنی به آن هم چه خداوند از او خواسته می باشد، عمل می کند و همچنین آن بهترین و همچنین بالاترین درجه ی شکر می باشد.

بهره بری و استفاده ی صحیح از نعمت های خداوند، خود، شکر الهی می باشد و همچنین سبب افزونی نعمت می گردد. از سوی دیگر ناسپاسی در برابر نعمت های خداوندی موجب از دست رفتن آن هم ها می می شود.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در باب شکر نعمت های الهی می فرمایند:

هیچ کسی توانایی شکر نعمت های الهی را ندارد، مگر آن که به وسیله ی آن نعمت ها، احسان و همچنین خوبی را پیشه سازد.(۳)

و همچنین نیز در جای دیگر می فرمایند:

دائما سپاس خداوند تبارک و تعالی را به جای آور تا نعمت بر تو مداوم و همچنین همیشگی باشد.(۴)

در قسمت و بخش پایانی از دعای روز چهارم ماه تبریک و مبارک رمضان، می خوانیم:

مرا با حفاظت و همچنین پوشش خود محافظت فرما، ای بیناترین بینایان!
۱- عرفان اسلامی، ج ۳، ص ۱۰۴.
۲- عرفان اسلامی، ج ۳، ص ۱۰۴.
۳- قصار الجمل، ج ۱، ص ۳۲۹.
۴- قصار الجمل، ج ۱، ص ۳۲۹.
مسلم می باشد که بدن بیمار، توانایی عبادت و همچنین اطاعت امر خداوند را ندارد و همچنین کسالت جسمانی به نوبه ی خود سبب کسالت روحی می می شود. از آن رو از خداوند درخواست می کنیم که ما را از حوادث و همچنین ناملایمات روزگار نگهداری و همچنین محافظت کند و همچنین در انجام وظایفش استوارتر گرداند. در قسمت غیره ای از آن قسمت و بخش نیز از خداوند درخواست می کنیم تا عیب بندگانش، را بپوشاند؛ زیرا در صورتی که پرده ها کنار رود و همچنین انسان ها، گناهان و همچنین عیوب یکدیگر را ببینند، معلوم نیست با چه صحنه ی وحشتناکی روبه رو خواهند شد؟! آیا آن هم چه خواهند دید، جز حیوانات درنده خو و همچنین زشت رو چیز غیره ای می باشد؟ آیا خطاپوشی پروردگار بلندمرتبه با آن هم که بر همه ی احوال و همچنین اعمال ما شاهد می باشد، چیزی جز بزرگواری و همچنین کرامت پروردگار عالم نسبت به بندگانش می باشد؟ تنها راه گناه نکردن آن هم می باشد که انسان، خداوند تبارک و تعالی را بر اعمال خود شاهد و همچنین ناظر ببیند و همچنین بداند عالَم محضر خداست و همچنین نباید در محضر او نافرمانی کرد.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:

از نافرمانی خداوند در خلوت ها بپرهیزید؛ زیرا آن هم که شاهد و همچنین ناظر می باشد، قضاوت می کند و همچنین به حساب انسان رسیدگی می کند.(۱)

امام و پیشوا حسین علیه السلام در دعای عرفه می فرمایند:

در صورتی که رحمتت نبود از هلاک شدگان بودم و همچنین تو لغزش مرا نادیده گرفتی، و همچنین در صورتی که پرده پوشیت نسبت به من نبود، به یقین از رسوا شدگان بودم.

آری، آن هم گونه که در فراز آخر از دعای روز چهارم گذشت، قرآن و همچنین روایات، پوشانیدن عیب ها و همچنین کتمان راز مسلمان را عبادت دانسته اند و همچنین چنین تصریح کرده اند که هرکس عیب مسلمانی را بپوشاند، در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی از اجرای پهناور و بزرگ بهره مند خواهد شد.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

چگونگی بکارگیری قدرت جسمانی در اطاعت خداوند/تفسیر دعای روز چهارم ماه رمضان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۵-۲۰ ۰۸:۰۰:۳۱ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان