پیشگامان مقرب چه افرادی خواهند بود/تفسیر دعای روزدهم ماه تبریک و مبارک رمضان

%name پیشگامان مقرب چه افرادی خواهند بود/تفسیر دعای روزدهم ماه تبریک و مبارک رمضان

شفقنا-در روز دهم با آن عبارت خداوند تبارک و تعالی را می خوانیم:

خدایا! در آن روز، مرا از توکل کنندگان بر خودت قرار بده

االلهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْکَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَهَ الطّالِبین.

خدایا قرار بده مرا در آن روز از متوکلان بدرگاهت و همچنین مقرر کن در آن هم از کامروایان حضرتت و همچنین مقرر فرما در آن هم از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.

گاهی انسان در زندگی به مسائل پوچ و همچنین توخالی دل می بندد و همچنین در آن هم حال و همچنین هوا از چیزهای دیگر فارغ می باشد. هنگام و زمانی که همه درها به روی او بسته می می شود و همچنین از نزدیک ترین دوستان و همچنین خویشانش قطع امید می کند، یک باره به خود می آید و همچنین تمام آن هم پیوندها را گسسته می بیند. در آن جاست که به پناهگاهی مطمئن و همچنین استوار رو می آورد؛ ملجاء و همچنین پناهی که غایت و همچنین مقصود همه ی بندگان و همچنین بی پناهان می باشد.

مقام «توکلّ)، مقام رفیعی می باشد که سبب می می شود انسان، از دنیا و همچنین آن هم چه در آن هم می باشد، جدا می شود و همچنین با فراموش کردن همه چیز و همچنین همه کس، تنها و فقط به خداوند تبارک و تعالی توکل و همچنین به او توسّل جوید. تکیه بر اقتدار و قدرت لایزال الهی به انسان چنان اقتدار و قدرت نفوذناپذیری می دهد که سخن او بر دل دشمنان خداوند تبارک و تعالی لرزه می اندازد. قدرتی که در پناه آن هم امام و پیشوا راحل رحمه الله بدون ترس و همچنین هراس از اقتدار و قدرت پوشالی آمریاک می فرمایند:

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

و همچنین با همین اقتدار و قدرت معنوی، همه ی اقتدار و قدرت های مادی و همچنین طاغوتی جهان را به زانو در می آورد.

در آن فراز، از «توکل» گفتیم. در آن باره روایت می باشد که یکی از اهل ایمان به محضر امام و پیشوا علیه السلام رسید و همچنین در موضوع «توکل» پرسید. آن هم حضرت زیرا و به درستی که اثار صلاح و همچنین صدق و همچنین ایمان و همچنین ورع را در سیمای آن هم مرد
دیدن کرد، به او فرمود: «ساعتی تأمل کن تا بعد با هم مذاکره کنیم». در آن هم مدت که حضرت سر بزیر داشت و همچنین متفکر و همچنین ساکت بود، مرد فقیری رسید. امام و پیشوا علیه السلام دست در جیب لباس کرد و همچنین یک درهم به او داد. سپس به آن هم مرد با ایمان فرمود: «آن هم چه را می خواهی اظهار کن» آن هم مرد پرسید: «قبل از هرچیزی می خواهم بدانم چرا در جواب دادن از من مهلت خواستید؟ زیرا معتقدم که امام و پیشوا عالم می باشد و همچنین می تواند بدون تأمل هرگونه پرسشی را پاسخ دهد» امام و پیشوا علیه السلام فرمود: «می خواستم قبل از مذاکره، واقعیت و حقیقت پرسش خود را دریابی! در آن هم حال در صورتی که در مورد توکل سخن می گفتم، نزد من درهمی موجود بود و همچنین پاسخ گفتار تو جایز نبود، مگر بعد از انفاق و همچنین ایثار. اکنون در واقعیت و حقیقت آن حکایت دقت کن و همچنین سرّ آن هم را دریاب.»(۱)

در فراز دوّم از دعای روز دهم چنین می گوییم:

خدایا! در آن روز، مرا از رستگاران بر خودت قرار بده

کلمه ی «فوز» به معنای نجات و همچنین رستگاری می باشد و همچنین منظور، آن هم می باشد که بذر وجودی انسان از مرحله ی نقص به کمال برسد و همچنین انسان خود را موفق ببیند.

در آن عالم هرکس سعادت و همچنین کمال خود را در چیزی می بیند و همچنین جهت خود آرمانی ساخته می باشد. رفاه و همچنین آسایش، اقتدار و قدرت، پول، منزل و خانه، ماشین، فرزندان سالم و همچنین همسر خوب، جهت بعضی آخر سعادت و همچنین کمال، تلقّی می می شود. در حالی که قرآن کریم همه ی آن ها را زینت زندگی دنیا می داند. آن موارد می توانند وسیله و همچنین مقدمه یا پل و همچنین گذرگاهی باشند جهت رسیدن به سعادت اخروی و همچنین حیات ابدی.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در محراب عبادت ندای «فُزْتُ و همچنین رَبِّ الکَعْبَه» را سر داد. یعنی آن هم بزرگوار شهادت را آخر رستگاری و همچنین سعادت خود می داند.

در زیارت جامعه ی «کبیره» می خوانیم:

کسی که به ائمه هدی علیهم السلام متمسّک می شود، به پیروزی نهایی و همچنین سعادت کامل نایل خواهد شد.

حضرت علی علیه السلام در پایان خطبه ی شعبانیه از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامی اسلام صلی الله علیه و همچنین آله وسلم پرسید: «بهترین اعمال در ماه تبریک و مبارک رمضان چیست؟» حضرت فرمود:

بهترین اعمال دوری از معاصی خدای پهناور و بزرگ می باشد

آن هم گاه حضرت گریست. علی علیه السلام پرسید: «چرا گریه می کنید؟» فرمود:

یا علی! گویا می بینم که در حال نماز ضربتی بر فرق تبریک و مبارک تو می زنند و همچنین محاسن تو را با خون سرت خضاب می کنند

علی علیه السلام پرسید: «آن هم گاه آیا دین من در سلامت می باشد؟» فرمودند:

آری. هرکه تو را بِکُشد مرا کشته می باشد و همچنین هرکه تو را دشمن بدارد، مرا دشمن داشته می باشد؛ زیرا تو از من هستی.

با توجه به آن داستان می قدرت فهمید که چرا علی علیه السلام در محراب خون فرمودند: «به خدای کعبه رستگار
۱- مصباح الشریعه، باب توکل.

شدم.» خداوند متعال در مورد ی پاداش راستگویان می فرمایند:

هم خداوند از آنان راضی می باشد و همچنین هم ایشان از خداوند تبارک و تعالی راضی و همچنین خشنودند و همچنین آن پهناور و بزرگ ترین رستگاری می باشد.

بنابراین پهناور و بزرگ ترین نعمت آن می باشد که خداوند تبارک و تعالی از انسان خشنود و همچنین او نیز از خدایش راضی باشد.

در قسمت و بخش آخر از دعای روز دهم آمده می باشد:

خدایا! در آن روز، مرا از مقرّبان پیشگاهت قرار بده. قسم به احسانت ای مقصد خواستاران و همچنین جویندگان!

کلمه «قرب» در آن فراز از آیه، به معنی نزدیکی می باشد و همچنین مقرّب به خداوند تبارک و تعالی آن هم کسی می باشد که عالم را محضر الهی می داند و همچنین در محضر او گناه و همچنین معصیت نمی کند و همچنین مقام عبودیت را دائما به یاد دارد. آیات الهی و همچنین امامان معصوم علیهم السلام و همچنین اولیای خداوند تبارک و تعالی همگی راهنمای «قرب» خواهند بود و همچنین قبله نمای تقرب و همچنین وصل به جوار حضرت باری تعالی.

پس تقرب به آنان نیز به یک معنا، تقرب به خداوند می باشد. نزدیک شدن به خاندان عصمت و همچنین طهارت علیه السلام و همچنین عشق ورزیدن خالصانه به فاطمه زهرا علیهاالسلام، که رشته ی ولایت و همچنین دوستی خداست، خود نوعی تقرب می باشد. چنان که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام صلی الله علیه و همچنین آله وسلم فرمودند: «فاطمه پاره ی تن من می باشد. هرکه او را آزار دهد، مرا آزار داده و همچنین هرکس مرا آزار دهد، خداوند تبارک و تعالی را آزار داده می باشد.» قرآن کریم «مقربین» را آن گونه معرفی می کند:

پیشگامانِ پیشگام، افرادی خواهند بود که نزد خداوند تبارک و تعالی مقرّبند(۱)

مقربان الهی افرادی خواهند بود که نه تنها در ایمان پیشگامند، بلکه در اعمال خود و همچنین صفات و همچنین اخلاق انسانی نیز پیشقدم اند. آنان الگوی شهروندان و مردم شهر و همچنین پیشوای خلقند و همچنین به همین دلیل، مقربان درگاه خداوند به شمار می آیند.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم در مورد ی اولیای مقرب چنین می فرمایند:

آیا می دانید چه افرادی پیشگامان به سوی سایه ی لطف پروردگار در قیامتند؟!(۲)

اصحاب عرض کردند: «خداوند تبارک و تعالی و همچنین رسولش آگاه تر می باشد» پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «آنان افرادی خواهند بود که هنگام و زمانی که حق به ایشان عرضه می می شود، پذیرا می گردند و همچنین هنگامی که از حق سؤال شوند، آن هم را در اختیار می گذارند و همچنین در مورد ی شهروندان و مردم شهر آن هم گونه حکم می کنند که در مورد ی خود حکم می کنند.» در روایت دیگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم فرمودند:

جبرئیل به من چنین گفته می باشد: پیشگامان مقرب، علی علیه السلام و همچنین پیروان او خواهند بود که پیشگامان به سوی بهشت و همچنین مقرّبان درگاه خدایند، به سبب احترامی که خداوند جهت آنان قایل شده می باشد.(۳)
۱- واقعه، ۱۰.
۲- تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۲۰۵.
۳- تفسیر نمونه، ج ۲۳، ص ۲۰۵.

انتخاب شفقنا از کتاب راه بندگی: شرحی گذرا بر دعاهای هر روز خدا ی ماه رمضان

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

پیشگامان مقرب چه افرادی خواهند بود/تفسیر دعای روزدهم ماه تبریک و مبارک رمضان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۵-۲۶ ۰۸:۲۷:۱۴ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان