نامه تاریخی رئیسعلی دلواری در جواب پمپئو

نامه تاریخی رئیسعلی دلواری در جواب پمپئو

|نامه تاریخی رئیسعلی دلواری در جواب پمپئو از مسیح داراب|

صدای شیعه: چند روز پیش آقای پمپئو با سخنانی شرم‌آور انگار که با شهروندان و مردم شهر ژاپن اشغال شده در جنگ دوم صحبت می‌کنند، شهروندان و مردم شهر ایران را مخاطب قرار دادند. به یاد زمانه رئیسعلی دلواری افتادم و همچنین افرادی که به‌علت اشتباهات و همچنین  حتی خود فروختگی مسئولین حکومت قاجار، غرق در تردید در مقابله با اشغال ایران و همچنین بوشهر به‌دست امپراطوری فخیمه  بریتانیا بودند. بعضی دیگر هم که از آن هم سوی آب‌ها به بهانه‌های متنوع و گوناگون و مختلف همراه با نیروهای متجاوز از کشتی‌های جنگی دشمن پیاده و همچنین خاک و همچنین ملتشان را هدف قرار می‌دادند.

حال در آن اوضاع و همچنین احوال ما چه می‌کردیم؟ با تمام دلخوری‌ها با  رئیسعلی‌ها و همچنین در کنارشان بودیم  و همچنین یا بمانند آن هم اندک جماعت،  جهت تنبلی‌ها و همچنین دلخوری‌هایمان ، فلسفه همراهی با دشمنان همیشگی آن آب و همچنین خاک را برمی‌گزیدیم؟

نامه تاریخی رئیسعلی را در جواب غیر مستقیم به ریاست سابق سیا و همچنین وزیرخارجه فعلی ترامپ می‌گذارم، که چگونه آن  رادمرد راه را جهت دائما‌مان مشخص می‌کند.

نامه ریاست علی دلواری به شیخ محمدحسین برازجانی، ۱۱جمادی الاولی ۱۳۳۳
در بحبوحه تهدیدات انگلیس به اشغال بوشهر در جنگ اول جهانی:

قربان حضور باهر النورت گردم. ای به فدای همت و همچنین غیرت و همچنین شجاعتت گردم. می‌دانم که شهروندان و مردم شهر در آن کار [مقصود مدافعه از خاک وطن می باشد] چندان مساعدت و همچنین همراهی نمی‌کنند و همچنین بنده هم پابست کرده‌ام که نظرم به سوی ایشان می باشد. هر آیینه پای حضرت مستطاب عالی و همچنین امید از آن هم وجود تبریک و مبارک که در واقعیت و حقیقت مجسمه شرف و همچنین وطن و همچنین اسلام خواهی می باشد نداشتم. هر آیینه تا حال پروانه‌وار خود را فدای ملت و همچنین وطن و همچنین اسلامیت کرده بودم.

همین قدر اطمینان از حضرت مستطاب عالی دارم که روز مضائق [روز سختی‌ها] از خط بیرون نمی‌روید [کنایه از آن می باشد که در سختی‌ها با ما هستید] و همچنین جان را ناقابل می‌دانید نه مانند اشخاص راحت طلب تنبل، راحتی آن دنیای فانی را به هیچ نمی‌شمارید. قربانت گردم درجه بهشت پیدا کردن و همچنین شربت شهادت را داوطلبانه خواستن بایستی و حتما همتی عالی و همچنین عزمی راسخ داشت و همچنین بهای درجه عالی و همچنین نعیم اخروی و همچنین نام نیک ابدی به غیر از جان شیرین نیست. نه آن هم که مرعوبانه طرف مقابل مثل گربه مومور کرد مثل موش بروند آن گونه احساسات قابل همدردی با اسلام و همچنین وطن نیست و همچنین در تاریخ دنیا چنین اشخاص را ننگ عالم انسانیت دانسته‌اند. امروز روزی می باشد که هر کس ادعای شرف و همچنین اسلامیت و همچنین وطن پرستی دارد بایستی و حتما امتحان داده از بوته امتحان بی غل و همچنین غش به در آید.

چنانچه عقلا فرموده‌اند:

خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی می شود هر که در او غش باشد

انگلیس‌ها نشر می‌دهند که فلانی حمایت به قونسول جرمن دارد. به حول و همچنین قوه خداوندی از هیچ کس اندیشه و همچنین باک ندارم. می‌خواهند به تشر بنده را بترسانند، کما آن که تلگراف تهدیدآمیز به حضرت مستطاب عالی کرده بودند. در واقعیت و حقیقت جوابی که از طرف ذی شرف در جواب تلگراف ایشان صادر شده بود، به قدری مشعوف شدم که خداوند عالم حد آن هم را می‌داند. همین جواب بود که فرموده‌اید. آفرین، آفرین، آفرین خداوند تبارک و تعالی بر تو باد. شایسته می باشد که عموم اهالی فارس و همچنین خلیج به داشتن وجد مبارکی مثل حضرت عالی که در آن مواقع آن گونه جواب قوانین و قانونی دندان‌شکن به اجانب داده‌اید، فخر و همچنین مباهات نمایند. خدایت در همه حال از بلا نگه دارد. استدعا دارم یک ذره فروگذاری نفرمایید. در صورتی که از شهروندان و مردم شهر مأیوس شده‌اید که همراهی ندارید، اجازه بفرمایید تا خودم هنگامه بلند کنم و همچنین دست به کار شوم.

قربانت شوم، هر آیینه خودمان دست به کار شده بودیم هم اکنون بصره خالی شده بود و همچنین در شمار مجاهدین محسوب بودیم. به بوشهر هم نمی‌توانند اردو پیاده کنند، در صورتی که خودمان نزدیک و همچنین مواظب آنها باشیم، چرا که بنده به خوبی اینها را [انگلیسی‌ها] می‌شناسم. هر آیینه فی الجمله حمله‌ای به عساکر[سربازان] ایشان در قلعه بهمنی شده بود، هم اکنون بصره خالی بود [از] قوه و همچنین مخارج از بوشهر جهت آنها حمل می‌می شود. در صورتی که خودمان به همین حالت باقی بمانیم، مسلم می باشد که هیچ کاری نمی‌کنیم و همچنین هیچ حمایتی به علمای عراق هم نکرده‌ایم و همچنین در بعدی نام خودمان را به بی حسی و همچنین بی‌دیانتی ثبت تاریخ دنیا خواهیم دید. کسی که حکم جنگ از علماء دیده باشد و همچنین حکم امام و پیشوا باشد و همچنین جنگ نکند، بهانه آن هم چیست؟

هم اکنون در کربلا و همچنین نجف جنگ می باشد، تمام علماء و همچنین پیشوایان دین ما در جهاد آب چشمان خود می‌خورند و همچنین امیدهای کلی از ماها داشتند که خیال می‌کردند به وارد شدن حکم تمام اهل دشتستان و همچنین تنگستان دست به کار می‌شوند. الحمدلله از آن طرف هم مأیوس شدند [منظور از الحمدلله یعنی متأسفانه از منطقه جنوب کسی همکاری با علمای نجف و همچنین کربلا نکرد.] چنانچه تا به حال خدمت آقای حاج سید غلام حسین [از علمای دشتی مقیم بوشهر] ۱۰ عریضه عرض کرده‌ام جانب خداوند تبارک و تعالی به کلی جواب نکرده‌اند. همین قدر با خود خیال کردم که بنی هاشم در مدینه خیلی زیاد باقیماند جز حضرت سیدالشهداء که به تنهایی در صحرای کربلا با لب تشنه شهیدش کردند. در کوفه حبیب بن مظاهر به تنهایی به یاری آن هم امام و پیشوا مظلوم حرکت کرد.

قربانت آخر کار؛ همین روش می بینم هفتصد تفنگچی سوای دستگاه زائر خضرخان [اهرمی] حاضر و همچنین آماده می باشد که اینها از بنده دور نیستند. هر وقت بخواهیم تمام حاضر و همچنین مستعد می‌باشند. خوب ملاحظه فرمایید، روزی بهتر از امروز جهت اهالی ایران فراهم نمی‌یابند. یک طرف حکومت آلمان، یک طرف حکومت اتریش، عثمانی چه کارها بر سر انگلیس و همچنین روس و همچنین فرانسه آورده‌اند. دیگر انگلیس چه عضوی [چه اعتباری] دارد که ماها بایستی و حتما از آنها بترسیم و همچنین از آن طرف هم حکم محکم علمای اعلام بر وجوب جهاد البته خداوند تبارک و تعالی با ماست و همچنین فتح و همچنین نصرت نصیب جیش [سپاه]اسلام خواهد بود.

در منزل و خانه نشستن خودمان و همچنین راحت طلبیدن تمام وسوسه شیطان می‌باشد. مستحق آن هم نیستیم که خداوند تبارک و تعالی و همچنین رسول را از خود خشنود سازیم. روس و همچنین انگلیس حق دارند در صورتی که خودمان هیچ کاری نکنیم و همچنین آسوده بنشینیم، چرا که همه نوع احترام به بقعه مقدس امام و پیشوا ثامن در شمال و همچنین[هتک] احترام به منبر سیدالشهداء در جنوب کردند. در بمباران دلبار(به دلوارف دلبار هم می‌گفتند)کارهای خوب کردند. تف به ما، تف به ما. قربانت بروم، هوش ندارم [یعنی حضور ذهن ندارم] که شرح حالات به درستی عرض نمایم و همچنین مصدع زیاده از آن نمی‌شوم. خیلی میل به دستبوسی و همچنین زیارتت دارم نمی‌دانم به چه قسم به آن آرزو نایل شوم.

«از خداوند جلی توفیق می‌خواهد علی»

انتهای پیام

نامه تاریخی رئیسعلی دلواری در جواب پمپئو در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان