زیان کارترین شهروندان و مردم شهر چه افرادی خواهند بود؟/ تفسیر دعای روز بیست و همچنین ششم ماه تبریک و مبارک رمضان

%name زیان کارترین شهروندان و مردم شهر چه افرادی خواهند بود؟/ تفسیر دعای روز بیست و همچنین ششم ماه تبریک و مبارک رمضان

شفقنا _در شرح دعای روز بیست و همچنین ششم ماه تبریک و مبارک رمضان می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْیی فِیهِ مَشْکوراً و همچنینَ ذَنْبِی فِیهِ مَغْفُوراً و همچنینَ عَمَلِی فِیهِ مَقْبُولاً و همچنینَ عَیبِی فِیهِ مَسْتُوراً یا أَسْمَعَ السَّامِعِین

ای خداوند تبارک و تعالی در آن روز سعیم را (در راه طاعتت) بپذیر و همچنین گناهانم را در آن روز ببخش و همچنین عملم را مقبول و همچنین عیبم را مستور گردان ای بهترین شنوای دعای خلق.

در فراز اوّل از دعای روز بیست و همچنین ششم ماه تبریک و مبارک رمضان از خداوند می خواهیم:

خدایا! کوششم را امروز پاداش بده.

انسان هر عملی را جهت رسیدن به پس نتیجه آن می شود که و همچنین ثمر آن هم انجام می دهد. باغبان به امید گل و همچنین میوه ی درخت، درخت می نشاند و همچنین کشاورز جهت برداشتن محصول، تخم می افشاند. آدمی در وقت رسیدن میوه ی عمل، در صورتی که دست خالی و همچنین بی حاصل باشد، خود را در زیان می بیند و همچنین افسرده می می شود. آن هم گاه می باشد که افسوس می خورد چرا عمرش را تباه کرد، ولی پس نتیجه آن می شود که ای نگرفته می باشد. اینک از خداوند متعال ثمره ی عمل می طلبیم و همچنین به دنبال پس نتیجه آن می شود که ایم.

سرنوشت آدمی در قیامت، به سعی و همچنین تلاش او در دنیا بستگی دارد و همچنین او منتظر دیدن اثر اعمال خود مانند روزه، اقامه ی نماز، پرداخت صدقات و همچنین دیگر خیرات می باشد؛ امّا بسی دردناک می باشد در صورتی که ببیند در پرونده ی اعمال او چیزی ثبت نشده می باشد. مانند آن که تندبادی، توفانی، سیلی، آتشی یا آفتی همه را از بین برده باشد. آن را تلاش بی ثمر و همچنین سعی «نامشکور» می نامند:

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم

از یار بماندیم و همچنین به مقصد نرسیدیم

سرمایه ز کف رفت و همچنین تجارت ننمودیم

جز حسرت و همچنین اندوه متاعی نخریدیم

قرآن کریم در باره ی تلاش ثمربخش می فرماید:

آیا به تو خبر دهم که زیان کارترین شهروندان و مردم شهر چه افرادی خواهند بود؟ آنان که تلاششان در زندگی گم شده و همچنین نابود می می شود و همچنین با آن حال خیال می کنند که نیکو عمل می کنند.(۱)

زیان کار کسی می باشد که به بی راهه می رود، ولی می پندارد راه راست می باشد. رو به تباهی می رود، ولی خیال می کند که رو به فلاح و همچنین رشد می باشد. زیان می کند، ولی می اندیشد که در حال سود بردن می باشد.

یکی از شرایط قبولی عمل نزد خداوند، اخلاص در عمل می باشد. بایستی و حتما جهت خداوند تبارک و تعالی کار کرد و همچنین اجر و همچنین مزد را نیز از او خواست، در صورتی که غیر از آن باشد، ریاکاری می باشد و همچنین خود، آفتی می باشد که مخفیانه وارد خرمن عمل آدمی می می شود و همچنین آن هم را به آتش می کشد. عابدی سی سال شمسی نماز خود را اعاده کرد. او تمام آن هم سی سال شمسی را در صف اوّل جماعت، نماز خوانده بود. او همچنین گفت: روزی به علت پیشامدی نتوانستم خود را زود برسانم و همچنین در صف اوّل جماعت بایستم. هنگام و زمانی که که رسیدم، از صف اوّل عقب ماندم. در آن هنگام متوجه شدم که گویا از نگاه کردن شهروندان و مردم شهر به سوی خودم خجالت می کشم؛ زیرا دائما در صف اوّل بوده ام و همچنین امروز عقب افتاده ام. بنابراین دانستم در آن مدت نمازهایم آلوده به ریا بوده می باشد.

آری، در صورتی که عمل انسان از عُجب و همچنین ریا و همچنین دیگر آفات دور باشد، پس نتیجه آن می شود که قسمت و بخش و همچنین مفید خواهد بود و همچنین آدمی را به قرب الهی نزدیک تر می کند. تنها عبادت خالصانه مشکور می باشد و همچنین پروردگار متعال، در مقابل آن هم پاداش عطا می کند.

در فراز دوّم از دعای آن روز، از خداوند می خواهیم:

خدایا! گناهم را ببخش.

آن هم چه نافرمانی خداوند تبارک و تعالی باشد، گناه می باشد که سبب دوری از رحمت خداوند می می شود. با هر گناهی که مرتکب می شویم، گامی از خداوند تبارک و تعالی دور خواهیم شد و همچنین آن دوری گمراهی می باشد.

دعای امروز ما را متوجه خطاها و همچنین گناهانمان می سازد و همچنین آن که بایستی و حتما به دنبال بخشایش و همچنین استغفار بود. قرآن کریم می فرماید:

اِنَّ اللّهِ یُحِبُّ التَّوابین(۲)

خداوند تبارک و تعالی توبه کنندگان را دوست دارد.

مضمون آیه آن می باشد که توبه ی صحیح و همچنین نصوح، موجب غفران الهی می باشد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم
می فرمایند:

کسی که از گناه توبه می کند، مانند آن می باشد که گناهی نکرده می باشد.(۱)

و همچنین نیز در بعضی روایات آمده می باشد:

کسی که به انجام مناسک حج موفق می می شود، در صورتی که دوباره به گناه باز نگردد، همه ی گناهانش بخشیده می می شود و همچنین مانند کسی می باشد که جدید و تو و تازه از مادر متولد شده می باشد.

باری، نخستین گام جهت نجات، توبه از گناه می باشد. توبه ای خالص که جهت اطاعت از دستور خداوند و همچنین ترس از گناه باشد و همچنین نه به سبب وحشت از آثار فرهنگی و اجتماعی و همچنین دنیوی آن هم، چنین توبه ای جهت دائما ما را از معصیت دور می سازد.

واقعیت و حقیقت توبه، آن هم ندامت از قبل و همچنین گناه می باشد که لازمه ی آن هم اراده و تصمیم راسخ بر ترک گناه در بعدی می باشد. ارکان توبه را می قدرت در پنچ چیز خلاصه کرد: ترک گناه، ندامت، اراده و تصمیم راسخ بر ترک آن هم در بعدی، جبران قبل و همچنین استغفار.

هنگامی که مُعاذِبن جَبَل از رسول اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم در مورد ی توبه ی نصوح پرسید، حضرت فرمود:

توبه کننده بازگشت به گناه نکند، آن هم گونه که هرگز شیر به پستان باز نمی گردد.

در فراز سوم از دعای امروز می خوانیم:

و همچنین عمل مرا قبول کن.

چنانچه پیشتر گفتیم صرف انجام عمل، ملاک قبولی آن هم نیست. دانش آموزی که در طول سال شمسی تحصیلی به مدرسه رفته و همچنین در امتحانات شرکت کرده می باشد، انتظار قبولی دارد و همچنین بدترین پس نتیجه آن می شود که جهت او مردودی می باشد؛ زیرا کلمه ی «مردود» بر روی کارنامه ی او همچنین به آن معناست که پس نتیجه آن می شود که ی یک سال شمسی عمرش از دست رفته و همچنین بایستی و حتما کار را دوباره شروع کند.

اعمال ما در مقابل خداوند نیز آن گونه می باشد. در واقعیت و حقیقت آن مهم نیست که ما چه قدر عمل خیر انجام داده ایم، بلکه معیار، پذیرفته شدن آن هم می باشد. آن معیار را به خوبی می قدرت از آیات و همچنین روایت به دست آورد که چه اعمالی مورد قبول می باشد؟

آن هم چه از مفهوم آیات و همچنین روایات بهره بری و استفاده می می شود، آن می باشد که کمیّت و همچنین مقدار عمل ملاک نیست، بلکه کیفیت عمل مورد عنایت می باشد. گاهی ممکن می باشد آداب ظاهری عمل، خوب انجام می شود، ولی به سبب آفتی از بین برود. در باره ی اثر «ریا» در عبادات به داستانی آموزنده توجه کنید.
فردی یا شخصی به ریا و همچنین تظاهر در عبادت عادت کرده بود و همچنین خیلی زیاد می کوشید تا آن هم را ترک کند. شبی با خود گفت: در فلان گوشه ی شهرستان مسجدی می باشد خلوت و همچنین کسی در آن هم جا نیست.

شب تاریکی بود، به سوی مسجد رفت و همچنین شروع به عبادت کرد. پاسی که از شب گذشت، ناگهان در بین نماز متوجه شد دَر مسجد باز گردید و همچنین فردی یا شخصی داخل شد. خیلی زیاد خوشحال شد که اکنون در دل شب و همچنین در مسجدی تاریک، و همچنین دور افتاده، آن شخص آمد و همچنین مرا می بیند که چه حال خوشی دارم و همچنین چگونه به راز و همچنین مستلزم و نیاز مشغول هستم. تا صبح گاه با جدّیت هرچه تمام تر به عبادت ادامه داد. همین که صبح شد و همچنین هوا روشن گردید، دید سگ سیاهی از ترس باران به مسجد پناه آورده می باشد! خیلی زیاد پشیمان و همچنین اندوهگین شد. گفت! افسوس! آن همه کوشش، جهت سگ سیاهی بود؟! در صورتی که تا کنون شهروندان و مردم شهر را شریک عبادت خود می کردم و همچنین نسبت به انسانی ریا و همچنین تظاهر می کردم، وای بر من که دیشب سگی سیاه را پرستش کردم و همچنین او را شریک عبادت خود ساختم! آری، شرط قبولی عمل، توکل، اخلاص و همچنین نیت پاک می باشد.

خداوند متعال شرط پذیرش عمل را تقوی می داند:

خداوند تنها و فقط از پرهیزگاران قبول می کند.(۱)

خداوند در قرآن کریم از کار همسر عمران به نیکویی یاد می کند. زن عمران هنگام و زمانی که مریم علیه السلام را به دنیا آورد، جهت محافظت از گزند شیطان، او را در پناه پروردگار قرار داد. خداوند هم از او قبول کرد و همچنین به بهترین وجهی آن فرزند را در مسیر رشد و همچنین تعالی قرار داد و همچنین سرپرستی هم زیرا و به درستی که زکریّا جهت آن هم مقرّر فرمود.

در فراز آخر از دعای امروز دعا می کنیم:

عیبم را بپوشان ای شنواترین شنوایان!

یکی از ویژگی های پروردگار، ستّار بودن می باشد و همچنین در آن جا از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم که عیب ما را بپوشاند. ما هیچ کدام از عیب بری نیستیم، ولی نمی خواهیم کسی بر آن هم آگاهی یابد. می خواهیم آبرو و همچنین حیثیت ما محفوظ بماند و همچنین شهروندان و مردم شهر به دیده ی احترام به ما بنگرد.

زیرا و به درستی که خداوند متعال به بندگان خود مهربان و همچنین کریم می باشد، با آن که شاهد و همچنین ناظر اعمال ما می باشد و همچنین عیوب را می بیند، با آن حال آن هم ها را می پوشاند و همچنین به عنوان سرّ مخفی نگه می دارد. به همین دلیل، انسان در طول حیات خود احساس امنیت روحی و همچنین روانی می کند و همچنین به زندگی عادی و همچنین معمولی خود ادامه می دهد.
در صورتی که پرده پوشی خداوند نبود،معلوم نیست چه بلایی بر سر انسان و همچنین اجتماع می آمد؟ در آن هم صورت دیگر جهت تشخّص و همچنین اعتبار اشخاص جایی باقی نمی ماند؛ زیرا همه ی عیوب مکشوف بود و همچنین انسان دائما مورد استهزاء و همچنین تمسخر دیگران قرار می گرفت. حسّ اعتماد به نفس از بین می رفت و همچنین کسی حاضر نبود با دیدن عیوب دیگران به او اعتماد کند، کاری را به او بسپارد یا از او سخنی بشنود.

آن پوشش تا روز قیامت ادامه دارد، ولی در آن هم روز که «یَومَ البُرُوز» و همچنین «یَومُ الظُهُور» می باشد، اسرار درون آشکار می می شود و همچنین پرده ها کنار خواهد رفت.

ایمان، نیت خیر و همچنین اخلاص، در قیامت جهت مؤمنان مایه ی افتخار و همچنین سربلندی می باشد و همچنین جهت مجرمان، مایه ی سرافکندگی و همچنین منشاء خواری و همچنین خفت و همچنین چه دردناک می باشد که انسان عمری زشتی های درونی خود را از خلق خداوند تبارک و تعالی مخفی بدارد و همچنین با آبرو در میان شهروندان و مردم شهر زندگی کند، ولی در آن هم روز، در برابر همه ی شهروندان و مردم شهر، شرمساز و همچنین سرافکنده باشد.

آن هم روش که مشیّت پروردگار بر عیب پوشی نسبت به بندگان تعلق گرفته می باشد، ما نیز بایستی و حتما عیوب یکدیگر را بپوشانیم، اسرار یکدیگر را حفظ کنیم و همچنین جهت حیثیت اشخاص و همچنین آبروی ایشان ارزش قایل شویم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:

در صورتی که کسی متوجه عیوب خود می شود، از عیوب دیگران صرف نظر می کند.(۱)

امام و پیشوا صادق علیه السلام نیز می فرمایند:

بهترین دوستان من، افرادی خواهند بود که عیوب مرا به من هدیه کنند.(۲)

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

هرکه در زشتی های شهروندان و مردم شهر بنگرد و همچنین آن هم ها را نپسندد و همچنین جهت خود بخواهد، پس او احمق می باشد.(۳)

در آن جا حکایتی را نقل می کنیم که خالی از لطف نیست. چهارنفر جهت نماز به مسجد رفتند و همچنین به نماز پرداختند. در آن هنگام مؤذن مسجد وارد شد. یکی از آنان در نماز به او گفت: «آیا وقت نماز شده بود که اذان گفتی؟» دومی گفت: «عجب! در نماز سخن گفتی و همچنین نمازت باطل می باشد.» سومی به دومی گفت: «طعنه نزن. خودت نیز در نماز سخن گفتی و همچنین نمازت باطل شد.» چهارمی گفت: «خداوند تبارک و تعالی را شکر که من در نماز، حرفت نزدم.» به آن ترتیب، نماز هرچهارنفر باطل شد.
به راستی در صورتی که بخواهیم خداوند متعال، عیب ما را بپوشاند، خود نیز بایستی و حتما عیوب دیگران را بپوشانیم و همچنین آبروی ایشان را حفظ کنیم.

از مجموع دعای امروز می قدرت پس نتیجه آن می شود که گرفت که دعا باره ی عمل مؤثر و همچنین شایسته و همچنین جبران خطاهای قبل را فراهم می کند و همچنین از طرف دیگر به انسان امید قبولی و همچنین پذیرش عمل و همچنین حفظ آبرو و همچنین امنیت می بخشد. از خداوند کریم که از همه ی شنونده ها شنواتر می باشد، کمک و همچنین مدد می جوییم تا آن دعاها را به اجابت برساند.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

زیان کارترین شهروندان و مردم شهر چه افرادی خواهند بود؟/ تفسیر دعای روز بیست و همچنین ششم ماه تبریک و مبارک رمضان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۶-۱۱ ۰۸:۳۵:۳۵ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان