در «دعا» از خداوند چه بخواهیم؟/ تفسیر دعای روز بیست‌ و همچنین هشتم ماه تبریک و مبارک رمضان

%name در «دعا» از خداوند چه بخواهیم؟/ تفسیر دعای روز بیست‌ و همچنین هشتم ماه تبریک و مبارک رمضان

شفقنا _در شرح دعای روز بیست‌وهشتم ماه تبریک و مبارک رمضان می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین. »
«خدایا زیاد کن بهره مرا در آن هم از اقدام به مستحبات و همچنین گرامی‌دار در آن هم به حاضر کردن و همچنین یا داشتن مسائل و همچنین نزدیک گردان در آن هم وسیله‌ام به سویت از میـان وسیله‌ها، ای آنکه سرگرمش نکند اصرار و همچنین سماجت اصرارکنندگان. »

در روز بیست و همچنین هشتم ماه رمضان با قلبی خالی از ذکر غیر می گوییم:

خدایا! در آن روز بهره ام را از مستحبات افزون گردان.

«نوافل» یعنی نمازهای مستحبّی که زیاده از واجبات می باشد. به روش کلی هر عمل مستحبی که انجامش واجب و همچنین الزامی نباشد، «نافله» می باشد. در صورتی که نماز واجبی بدون نوافل و همچنین اذان و همچنین اقامه ادا می شود، تکلیف انجام شده می باشد، امّا لذت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری از آن هم برده نمی می شود. همین نوافل و همچنین کارهای مستحبی می باشد که انسان را جهت نماز آماده می کند. در روایات امامان معصوم علیهم السلام وارد شده می باشد که نوافل کمبودهای نمازهای واجب را نیز جبران می کند، یعنی در صورتی که آن هم کیفیت مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری در ادای نماز واجب رعایت نشده باشد، نافله، آن هم را جبران می کند. از طرف دیگر، نوافل، علاقه و همچنین کشش آدمی را به انجام طاعات و همچنین حسنات نشان می دهد به گونه ای که حتی خارج از تکلیف شرعی واجب، عشق و همچنین علاقه به عبادات، او را به عمل نیک وا می دارد. جهت آشنایی اکثرا و بیشتر از چند و همچنین زیرا و به درستی که نمازهای نافله می قدرت به کتاب های فقهی و همچنین رساله ی عملیّه مجتهدان رفت و آمد و مراجعه کرد. جهت مثال نماز شب، یازده رکعت می باشد که هشت رکعت آن هم نافله و همچنین دو رکعت شفع و همچنین یک رکعت و همچنینَتر می باشد.

نوافل به ویژه نافله ی شب، در نگاه معصومین علیهم السلام از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. محمدبن مسلم از امام و پیشوا باقر علیه السلام نقل می کند که فرمودند:

آنچه از نماز بنده بالا می رود، نیم یا یک سوم یا یک چهارم یا یک پنجم از آن هم می باشد. پس آن هم مقدار که با قلبش نماز خوانده بالا می رود و همچنین آن که خداوند متعال ما را امر فرموده می باشد که نافله بخوانیم، جهت آن می باشد که آن هم چه از نماز واجب کم آوردیم، با نافله جبران گردد.

در روایت غیره ای از امام و پیشوا کاظم علیه السلام در اهمیت نافله آمده می باشد:

نماز نافله وسیله ی تقرب مؤمن می باشد.

به پا داشتن نوافل، به ویژه نافله ی شب، آن هم هم در دل شب و همچنین خلوت با ذات حق، جهت «اهل دل» لذتی فوق لذّات و همچنین حلاوتی وصف ناپذیر دارد.

شب هنگام فرصتی می باشد جهت خلوت با محبوب و همچنین راز دل گفتن با معبود، قرار دادن جان در رهگذر جذبه های روح انگیز الهی و همچنین آخر گرفتن آن هم در بلندای آسمان، تقرّب به کانون جمال و همچنین جلال حق و همچنین عرض مستلزم و نیاز عاشقانه به درگاه خداوند بی مستلزم و نیاز.

شایسته می باشد هرگاه قلب انسان آمادگی کامل پیدا کرد، به عبادت های مستحبی بپردازد، ولی در صورتی که آن پذیرش در قلب وجود نداشت، تنها و فقط به واجبات بسنده می کنیم؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم می فرمایند:(۱)

قلب انسان شامل دو حالت می باشد: گاهی پذیرش دارد و همچنین گاهی ندارد. هرگاه قلب پذیرش داشت، پس به نافله و همچنین عبادت های مستحبی بپردازید و همچنین هرگاه آمادگی نداشت، به آن هم واجبات اکتفا کنید.

به آن ترتیب توفیق به پا داشتن نماز شب، یکی از بهره های مستحبات و همچنین حَظّ از نوافل می باشد. از خداوند متعال می خواهیم در آن ماه و همچنین آن روز، بهره ی ما را از نوافل فراوان گرداند.

در قسمت دوّم از دعای امروز، می گوییم:

خدایا، مرا با اجابت خواسته ها گرامی بدار.

انسان سراپا، خواسته و همچنین حاجت و همچنین مستلزم و نیاز می باشد. او آن گونه خلق شده و همچنین تکوین یافته می باشد. کرامت الهی در آن می باشد که به آن عبد سراپا مستلزم و نیاز رسیدگی کند و همچنین حاجات او را برآورد.

از صفات خداوند، کرامت و همچنین فضل و همچنین بخشش می باشد. جا دارد که دست نیازمند ما را نیز به کرامتش بگیرد و همچنین دلجویی کند. هرچه روح آدمی بلندتر باشد، خواسته های او نیز پهناور و بزرگ تر و همچنین مهم تر خواهد بود.

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامی اسلام صلی الله علیه و همچنین آله وسلم در «خطبه ی شعبانیه» به ما می آموزد چگونه در منزل و خانه ی دوست را به صدا درآوریم و همچنین با چه توشه و همچنین بضاعتی به درگاه او رویم. ایشان می فرماید:

با قلب های پاک و همچنین نیت های درست از خداوند تبارک و تعالی بخواهید که تو را موفق کند جهت روزه داری و همچنین تلاوت قرآن.

کسی که به درگاه خداوند روی می آورد، بایستی و حتما بداند که در جهان آفرینش، تنها اوست که بر همه چیز اقتدار و قدرت دارد و همچنین هر مخلوقی به او محتاج می باشد؛ زیرا تمام موجودات از جمادات و همچنین نباتات و همچنین حیوانات، دست عجز و همچنین ناتوانی خود را به سوی او دراز کرده اند. البته بایستی و حتما در موقع درخواست از او تمنای حاجت، تنها به او توجه پیدا کرد و همچنین با دلی بیدار از او حاجت طلبید.

زمان ها و همچنین مکان ها نیز در اجابت دعا و همچنین برآورده شدن حاجات اهمیت دارند. اوقاتی مانند: سحرگاهان، شب های جمعه، نزدیک زوال شمس، ماه تبریک و مبارک رمضان، هنگام وزیدن بادها، آمدن باران، وقت اذان و همچنین خواندن و قرائت قرآن، وقت مبارزه ی لشکر اسلام با کفر، پدیدار شدن آیتی از آیات خداوند تبارک و تعالی در زمین، بین نماز مغرب و همچنین عشا، آخر شب، وقت افطار، ساعت آخر جمعه، بین الطلوعین، در وقت غروب آفتاب که نصف قرص باقی باشد، روز چهارشنبه بین ظهر وعصر، شب قدر، شب نیمه شعبان، شب بیست و همچنین پنجم ماه ذی القعده و همچنین «دحْو همچنینُالاَرض»، _ که شب پهن شدن زمین از زیر منزل و خانه ی کعبه بر روی آب می باشد _، شب «لَیْلَهُ الرَّغائِب»؛ شب جمعه اوّل ماه رجب، وقت ریختن خون مظلوم، موقع دیدن هلال ماه و همچنین حالت سجده.

از نظر مکانی نیز مکان هایی زیرا و به درستی که: حائر حسینی یعنی در فضای محیط قبر سیدالشهداء علیه السلام باشد، جوف کعبه، زیر ناودان طلا در کنار منزل و خانه ی کعبه، مقام ابراهیم علیه السلام حجرالاسود، بین مقام و همچنین باب کعبه، چاه زمزم، در صفا و همچنین مروه، مشعر، جمرات.(۱)

در مورد ی پذیرفتن دعا، قبل از آن هم که دعا بایستی و حتما با توجه، حضور قلب و همچنین با حالت گریه و همچنین التجا و همچنین التماس و همچنین در مکان و همچنین زمان خاص باشد، شرط می باشد که در «دعا» به صورت همگانی دعا کرد و همچنین چهل مؤمن را قبل از خود دعا کنیم، که در آن صورت دعا مستجاب خواهد شد.

امّا در «دعا» از خداوند چه بخواهیم؟ خواسته های اشخاص گوناگون می باشد؛ زیرا انظار و افکار و همچنین شناخت ها در اشخاص یکنواخت نیست بلکه یکی حاجتش به منزل و خانه و همچنین زن و همچنین فرزند خلاصه می می شود، غیره ای به پُست و همچنین مقام و همچنین منصب دنیوی می اندیشد و همچنین فرد غیره ای نیز در پی معرفت و همچنین کمال و همچنین دیانت می باشد. مهمّ آن هم می باشد که همّت خویش بلند داریم و همچنین بکوشیم تا در هر حالی رضایت کامل محبوب و همچنین معشوق را جلب کنیم.

در فراز سوم از دعای امروز، دست مستلزم و نیاز به ذات بی مستلزم و نیاز دراز کرده و همچنین می خوانیم:

و همچنین از میان وسایل، وسیله ی رسیدنم را به حضورت نزدیک گردان.
کلمه ی «وسیله» در آن گفتن، مفهوم خیلی زیاد وسیعی دارد که هرکار نیک و همچنین شایسته ای را در بر می گیرد و همچنین هر صفت برجسته ای در مفهوم آن هم نهفته می باشد؛ زیرا همه ی آن ها موجب قرب پروردگار می باشد.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند:

بهترین وسیله ای که بندگان با آن هم به درگاه خداوند متعال، تقرّب می جویند، ایمان به خداوند تبارک و تعالی و همچنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله او و همچنین جهاد در راه خداست که قله ی کوهسار اسلام می باشد.(۱)

وسیله ی دیگر جمله ی اخلاص می باشد و همچنین ذکر «لااله الا اللّه» که فطرت توحید می باشد. برپا داشتن نماز، ادای زکات، روزه ی رمضان، حج و همچنین عمره، صله ی رحم، انفاق پنهان و همچنین آشکار در راه خداوند تبارک و تعالی، شفاعت پیامبران و همچنین بندگان صالح خداوند تبارک و تعالی و همچنین مقربان درگاه او از وسایل تقرّب به خداست. قرآن کریم در آن باره می فرماید:

ای افرادی که ایمان آورده اید! پرهیزگاری پیشه کنید و همچنین وسیله ای جهت تقرب به خداوند تبارک و تعالی برگزینید و همچنین در راه او جهاد کنید، شاید رستگار شوید.(۲)

تقوا و همچنین پرهیزگاری، انتخاب وسیله جهت تقرب و همچنین جهاد در راه خداوند تبارک و تعالی، هرسه جهت رستگاری و همچنین تقرب به سوی خداوند مؤثر خواهند بود. منظور از توسل به مقربان درگاه خداوند متعال آن نیست که انسان چیزی را از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و همچنین آله وسلم یا امام و پیشوا علیه السلام تقاضا کند یا حل مشکلی را از او بخواهد، بلکه هدف آن هم می باشد که خود را در مسیر آنان قرار دهد و همچنین با برنامه جذاب و جالب و خوب های آنان مطابق و یکدست می شود و همچنین خداوند تبارک و تعالی را به مقام آنان بخواند تا خداوند تبارک و تعالی نیز اجازه ی شفاعت در مورد او را بدهد.

از روایات متعددی که شیعه و همچنین اهل تسنن نقل کرده اند به خوبی درمی یابیم که توسل به آن معنا، که جهت حل مشکلی، به دامان مقربان دست زنیم، هیچ گونه اشکالی ندارد، بلکه کار پسندیده ای می باشد.

هرچند که می قدرت از طریق عمل صالح و همچنین تقوا و همچنین ایثار و همچنین از خودگذشتگی به خداوند تبارک و تعالی تقرب پیدا کرد ولی جهاد در راه خداوند تبارک و تعالی و همچنین شهادت امتیاز و همچنین اهمیت بیشتری دارد. بنابراین رزمندگان اسلام که در جنگ تحمیلی عراق بر ایران، با حضور در سنگرهای خون و همچنین شهادت و همچنین مبارزه با دشمن، راه های طولانی را یک شبه می پیمودند، چنان عاشقانه به درگاه خداوند تبارک و تعالی اشک می ریختند و همچنین ابراز اشتیاق می کردند که گویا خود را در محضر حق تعالی می بینند و همچنین بدین ترتیب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم و همچنین ائمه اطهار علیهم السلام تمسک می جستند.

شرکت در صفوف رزمندگان اسلام و همچنین جهاد و همچنین مبارزه با دشمنان دین، از بهترین راه های تقرّب می باشد. فراموش نمی کنیم لحظه هایی را که آن عزیزان با ذکر نام امام و پیشوا حسین علیه السلام اشک می ریختند و همچنین عزاداری می کردند و همچنین سرانجام با خون پاکشان بر صحنه ی جبهه می نوشتند:

السلام علیک یااباعبداللّه الحسین.

مرحوم آیت اللّه نجفی مرعشی وصیت کردند که دستمال ایشان را با او همچنین دفن کنند. او همچنین می گفت من هرگاه جهت اباعبداللّه علیه السلام اشک می ریختم، با آن دستمال آن هم ها را پاک می کردم. بنابراین می خواهم در عالم برزخ و همچنین روز قیامت جهت خود شاهد و همچنین گواهی داشته باشم.

در پایان دعای امروز، اشاره به یکی از صفات پروردگار شده می باشد: خدایی که ناله و همچنین ضجّه ی نیازمندان او را مشغول نمی کند تا از مسائل دیگر غافل می شود. خدایی که از هر سر و همچنین نهانی آگاه می باشد.

آری، خداوند تبارک و تعالی شنوا و همچنین بیناست و همچنین از میان آن همه شور و همچنین غوغای نیایشگران، صدای همه را می شنود و همچنین به ندای همه پاسخ می دهد. نقطه ی دیگر آن فراز از دعا آن هم می باشد که خداوند تبارک و تعالی را بایستی و حتما با اصرار و همچنین التجا خواند و همچنین دعای ما بایستی و حتما با ضجّه و همچنین ناله و همچنین استغاثه همراه باشد؛ زیرا پافشاری بر خواسته ها و همچنین اصرار بر آن هم، یکی از رموز استجابت دعاست. در صورتی که کسی مطلبی را سرسری از تو درخواست کند، شاید به خواسته ی او اعتنا نکنید، ولی باید توجه داشت در صورتی که با التماس و همچنین خواهش اکثرا و بیشتر و همچنین تکرار درخواست، تو را متوجه مستلزم و نیاز خود سازد، مصمّم خواهید شد تا مستلزم و نیاز او را برآورید. هرچند کار آدمی قابل قیاس با ذات مقدس حق نیست، ولی از باب تشبیه به محسوس می قدرت فهمید که نحوه ی درخواست و همچنین دعا بایستی و حتما چگونه باشد.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

در «دعا» از خداوند چه بخواهیم؟/ تفسیر دعای روز بیست‌ و همچنین هشتم ماه تبریک و مبارک رمضان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۶-۱۳ ۰۹:۲۶:۱۳ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان