آیت الله سبحانی: شفاعت بازدارنده مایه کمال انسان می باشد

%name آیت الله سبحانی: شفاعت بازدارنده مایه کمال انسان می باشد

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی سبحانی عنوان کرد: شفاعت روزنه امید می باشد و همچنین تنها و فقط در انسان امید ساخته یا ایجاد می کند ولی آنکه به آن هم تکیه کنیم و همچنین گناه کنیم آن شفاعت علی رغم قرآن و همچنین احادیث ائمه اهل بیت(ع) می باشد.

به نقل از شفقنا، آن مرجع تقلید در برنامه جذاب و جالب و خوب چشمه معرفت که شبهای ماه تبریک و مبارک رمضان از شبکه دوم سیما پخش می می شود، با اشاره به موضوع رحمت و همچنین مغفرت گفت: شفاعت یکی از وسائل مغفرت و همچنین رحمت می باشد شفاعت از کلمه شفع مشتق می باشد که به معنای جفت در مقابل تاق می است و خواهد بود.حال آنکه چرا به پیشامد جدید شفاعت واژه شفاعت اطلاق می کنند؛ شاید وجه آن هم آن باشد که اراده گنهکار ضمیمه می می شود به اراده شفیع آن دو اراده در کنار هم قرار می گیرند تا بتوانند رحمت خداوند تبارک و تعالی را نسبت به گنهکار جلب کنند.

او تصریح کرد: بنابراین شفاعت در صورتی که به معنای جفت می باشد به خاطر آن می باشد که در اینجا اراده گنهکار با توجه به مقامی که شفیع دارد می تواند درهای مغفرت را به سوی او باز کند.

آیت الله سبحانی گفت: نباید خیال کنیم که شفاعت عامل موثر به تمام معنا می باشد یعنی در واقعیت و حقیقت همه تکیه ها بر شفاعت باشد بلکه شفاعت جزئی از علت موثره می باشد.

او به گفتن مثال شیخ مفید پرداخت و همچنین افزود: شیخ مفید می گوید که در صورتی که انسانی در دریایی در حال غرق شدن می باشد یک فرد یا شخص که در کنار می باشد طنابی را می فرستد و همچنین می گوید دست به آن طناب بزن تا ما تو را به سوی خود بکشیم آن آدمی که در حال غرق شدن می باشد دست به طناب می زند و همچنین و همچنین کسی هم که بیرون از آب می باشد آن هم را می کشد و همچنین فرد را نجات می دهد در واقع نجات آن فرد دو عامل دارد یک عامل آن طنابی می باشد که آن فرد می فرستد که آن جزء عله می باشد جز دیگر اراده خود انسان می باشد که دست به طناب می زند تا او را به سوی ساحل بکشند.

آن مرجع تقلید ادامه داد: آن مثال می تواند واقعیت شفاعت را روشن کند؛ در واقعیت و حقیقت تنها اراده شفیع و همچنین یا تنها اراده گنهکار نیست آن دو بایستی و حتما کنار هم ضمیمه بشوند تا درهای رحمت را به روی گنهکار باز کنند بنابراین بایستی و حتما مقام آن گنهکار به مقامی باشد که بتواند در کنار اراده شفیع قرار بگیرد و همچنین الا در صورتی که از نظر گناه به قدری سقوط کند که دیگر نمی تواند طنابی که آن فرد می فرستد او را نجات دهد چنین فردی محکوم به غرق می باشد.

او ابراز داشت: شفاعت دو نوع می باشد؛ گاهی شفاعتی داریم که سبب تقرب انسان می می شود در واقعیت و حقیقت باز دارنده گناه می باشد و همچنین حالت بازدارنده دارد مثلا در صورتی که انسانی مدتی گناه کند ولی باید توجه داشت در وسط بفهمد که در صورتی که آن گناه را ادامه دهد بعدی او خطرناک می باشد کم کم به خود می آید و همچنین خود را پالایش می کند در واقعیت و حقیقت یک نوع ارتباط و رابطه خود را با خداوند تبارک و تعالی و همچنین ارتباط و رابطه ایمانی ،اخلاقی و همچنین روحانی را با شفیع حفظ می کند آن دو حالت می تواند جهت انسان نجات قسمت و بخش باشد ولی باید توجه داشت آن هم هم به صورت روزنه امید قطعی نیست.

آیت الله سبحانی اضافه کرد: انسان گنهکار نمی تواند به شفاعت تکیه کند و همچنین بگوید حتما نجات پیدا خواهم کرد آن را از آن نظر بایستی و حتما گفت که شفاعت روزنه امید می باشد نه آنکه مایه نجات باشد البته آن نوع شفاعت به آن معنا می تواند تا حدی انسان را به کمال برساند.

او همراه با مثالی از جامعه کنونی در خصوص شفاعت گفت: در قوانین کشور خودمان و همچنین کشورهای دیگر نیز آن عمل نظیر دارد در صورتی که انسانی در زندان محکوم به چند سال شمسی حبس می شود ولی باید توجه داشت زندگی آن گنهکار در زندان به قدری منظم و همچنین مرتب باشد و همچنین قوانین زندان را به نحو احسنت رعایت کند کم کم نقل از به عالم بالا می دهند طبعا آن هم ما فوق در مورد اراده و تصمیم راسخ آن فرد عوض می می شود یعنی در صورتی که ۵ سال شمسی محکوم به زندان می باشد وقت زندانش کمتر می می شود زیرا و به درستی که در زندان خودسازی کرده می باشد و همچنین لیاقت خود را نسبت به آن مغفرت جمع کرده همینطوری که در قوانین کشور آن پیشامد جدید هست در قوانین الهی هم هست در صورتی که انسانی مدتی گنهکار باشد ولی باید توجه داشت در باقی مانده عمر بتواند تا حدی ارتباط خود را با دو مقام حفظ کند آن سبب می می شود که مغفرت حق به روی او باز می شود آن نوع شفاعت بازدارنده می باشد.

آن مرجع تقلید شفاعتی که سبب غلو می می شود را سبب افزایش گناه در انسان خواند و همچنین ادامه داد: ولی باید توجه داشت یک نوع نظر به شفاعت داریم که مایه بازدارندگی نیست بلکه سبب غلو انسان می می شود مثلا مانند قوم یهود که می نامند ما فرزندان خداوند تبارک و تعالی و همچنین دوستان خداوند تبارک و تعالی هستیم با چنین نظر مسلما شفاعت جهت آن فرد مایه غلو و همچنین تجاوز می باشد وما هر چه هم گناه کنیم چند روزی اکثرا و بیشتر در دوزخ نیستیم با آن طرز فکر کردن و اندیشیدن نظر به شفاعت نه تنها بازدارنده نیست بلکه  سبب می می شود که انسان اکثرا و بیشتر گناه کند.

او با اشاره به داستانی از یکی از علمای تهران در خصوص شفاعت گفت: از یکی از علمای تهران آن داستان را شنیدم که شاعری در دوران ناصری بود به نام حاجب و همچنین شعری در حق امیر مومنان سروده بود در آخر شعر هم چنین گفته بود {حاجب در صورتی که معامله حشر با علی می باشد      من ضامنم توهرچه بخواهی گناه کن}.   آن آن هم شفاعت می باشد که سبب می می شود انسان اکثرا و بیشتر گناه کند و همچنین جرات گناه را در انسان ساخته یا ایجاد می کند. آن هم عالم جهت ما نقل کرد که حاجب در عالم رویا امیرمومنان(ع) را دید و همچنین قصیده خود را بر امام و پیشوا خواند هنگامی که به بیت اخیر رسید دیدم رنگ امام و پیشوا علی(ع) عوض شد و همچنین گفت شعرت را عوض کند و همچنین بگو{ حاجب در صورتی که معامله حشر با علی می باشد     شرم از رخ علی کن و همچنین کمتر گناه کن} آن آن هم شفاعتی می باشد که روزنه امید می باشد.

آیت الله سبحانی به روایتی از امام و پیشوا صادق(ع) اشاره کرد و همچنین گفت: در روایت می باشد ابوبصیر وارد منزل و خانه امام و پیشوا صادق(ع) شد و همچنین با یکی از همسران امام و پیشوا صادق(ع) روبرو شد عرض کرد: ابو بصیر! هنگامی که امام و پیشوا صادق(ع) احساس کرد که آخرین لحظات عمر خودش می باشد، گفت: تمام بستگان مرا جمع کنید. تمام بستگان امام و پیشوا صادق(ع) را جمع کردیم و همچنین سخنانی فرمود و همچنین در آخر آن جمله را فرمود: فرزندان من بدانید شفاعت ما در روز قیامت از آن هم کسی می باشد که نسبت به نماز عنایت داشته باشد افرادی که نماز را سبک می شمارند و همچنین گاهی قضا می می شود و همچنین گاهی ادا اینها منتظر شفاعت ما نباشند.

او یادآور شد: بنابراین در ماه رمضان که معتقد به شفاعت از ائمه هستیم بایستی و حتما بدانیم آن شفاعت روزنه امید می باشد و همچنین تنها و فقط در ما امید ساخته یا ایجاد می کند ولی آنکه به آن هم تکیه کنیم و همچنین گناه کنیم آن شفاعت علی رغم قرآن و همچنین احادیث ائمه اهل بیت می باشد.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

آیت الله سبحانی: شفاعت بازدارنده مایه کمال انسان می باشد در تاریخ ۲۰۱۸-۰۶-۱۲ ۰۴:۲۹:۲۳ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان