آثار گناه / تقسیر دعای روز چهاردهم ماه رمضان

%name آثار گناه / تقسیر دعای روز چهاردهم ماه رمضان

شفقنا _ در شرح دعای روز چهاردهم ماه رمضان می خوانیم:

اللَّهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِی فِیهِ بِالْعَثَرَاتِ و همچنینَ أَقِلْنِی فِیهِ مِنَ الْخَطَایا و همچنینَ الْهَفَو همچنینَاتِ و همچنینَ لاَ تَجْعَلْنِی فِیهِ غَرَضاً لِلْبَلاَیا و همچنینَ الْآفَاتِ بِعِزَّتِک یا عِزَّ الْمُسْلِمِین [۱] ای خداوند تبارک و تعالی در آن روز مرا به لغزشهایم مؤاخذه مفرما و همچنین عذر خبطو خطاهایم بپذیر و همچنین مرا هدف تیر بلاها و همچنین آفتها قرار مده به حق عزت و همچنین جلالت ای عزت قسمت و بخش اهل اسلام.

در روز چهاردهم چنین دعا می کنیم:

خدایا! امروز مرا به لغزش هایم باز خواست مکن

از گناهکار در صحنه ی قیامت بازخواست می کنند و همچنین شعله های جهنم در انتظار اوست. بر حسب توصیف های هولناکی که قرآن از آن هم کرده می باشد، کسی تاب و همچنین قدرت آن مؤاخذه و همچنین عقوبت را ندارد. هنگام و زمانی که اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله وسلم توصیف آتش جهنم را می شنیدند، فریاد می زدند: «آه از کمی توشه و همچنین دوری سفر». و همچنین بعضی نیز می گفتند: «ای کاش! مادر ما را نزاییده بود و همچنین ذکر جهنم را نشنیده بودیم».

در فراز اوّل از دعای امروز، از مؤاخذه و همچنین عذاب الهی سخن گفته شد. شدت عذابی که «عمّار یاسر» در مورد ی آن هم می گوید: «ای کاش! در بیابان ها مرغی بودم و همچنین حسابی و همچنین عقابی نداشتم.»

امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل در مورد ی آن هم می فرماید:

ای خداوند تبارک و تعالی! تو آگاهی از ناتوانی من در مقابل مصیبت های دنیا و همچنین عقوبت های آن هم

ولی با همه ی آن اوصاف، بایستی و حتما به فضل و همچنین کرم خدای مهربان و همچنین بخشنده، امیدوار بود و همچنین با توبه و همچنین انابه، به درگاه او روی آورد و همچنین آن ذکر را مترنم شد:

خدایا! با فضل و همچنین بخششت با ما عمل کن و همچنین با عدلت ما را بازخواست مکن

در فراز دوّم آن دعا می خوانیم:

خدایا! عذر اشتباهات و همچنین خطاهایم را بپذیر

ما با خدای خود در عالم «ذر» پیمان بسته ایم که در مقابل خطاها و همچنین لغزش ها حساب پس دهیم و همچنین بازخواست شویم. هم اکنون که در اعمال خود می نگریم، ترس و همچنین وحشت ما را فرا می گیرد؛ زیرا بار گناهانمان، خیلی زیاد سنگین و همچنین به یقین توانایی تحمل آن همه عذاب را نخواهیم داشت.
آری، چه کسی در آن مقام مهربان تر و همچنین بخشنده تر از خداست؟ پس بایستی و حتما به پیشگاهش استغاثه و همچنین ناله بریم و همچنین اظهار ندامت و همچنین پشیمانی کنیم تا اعمال زشت ما را به خود ما باز گرداند و همچنین به دیده ی اغماض بنگرد.

آن هم چه از کلام معصومین علیهم السلام به دست می آید، آن می باشد که ریشه ی تمام خطاها عشق و همچنین علاقه به دنیاست. امام و پیشوا صادق علیه السلام در همین باره می فرمایند:

ریشه ی هر خطاکاری، دوستی دنیاست.(۱)

در روایتی دیگر می فرمایند:

هرکه اکثرا و بیشتر به دنیا آلوده می باشد، هنگام جدایی از آن هم اکثرا و بیشتر حسرت می خورد(۲)

اینک به مضمون داستانی از امام و پیشوا صادق علیه السلام در مورد ی ویژگی های دنیا توجه فرمایید:

حضرت عیسی علیه السلام از قریه ای می گذشت که اهالی آن هم و همچنین جانداران و همچنین پرندگان همه یک جا مرده بودند. فرمود: «آن ها به خشم و همچنین عذاب خداوند تبارک و تعالی هلاک شده اند؛ زیرا در صورتی که به مردن و مرگ خود از دنیا می رفتند، یکدیگر را به خاک سپرده بودند.» حواریّون گفتند: «از خداوند تبارک و تعالی بخواه اینان را جهت ما زنده کند تا به ما بگویند که گناهشان چه بوده می باشد؟» عیسی علیه السلام به دستور خداوند، شب هنگام بر بلندای تپه ای رفت و همچنین صدا زد: «وای بر تو! چه کرده اید که چنین گرفتار عذاب شده اید؟» یکی از ایشان پاسخ داد: «پرستش طاغوت، دوستی دنیا، عدم ترس از خداوند تبارک و تعالی و همچنین آرزوی دور و همچنین دراز و همچنین غفلت در تفریحی و سرگرم شدن و همچنین بازی»

عیسی علیه السلام فرمود: «دوستی تو به دنیا چگونه بود؟» جواب داد: «مانند دوستی کودک به مادرش هرگاه به ما رو می آورد، شاد و همچنین خوشحال می شدیم و همچنین هرگاه از ما روی می گرداند، گریان و همچنین غمناک می شدیم.» همین روش پرسش و همچنین پاسخ ادامه داشت تا سرانجام عیسی علیه السلام پرسید: «چرا در میان آن جماعت جز تو کسی سخن نگفت؟» جواب داد: «زیرا همه ی آنان با لگام آتشین مهار شده اند و همچنین به دست فرشتگان عذاب گرفتارند _ من در میان آنان بسر می بردم، ولی از آنان نبودم، تا آن که عذاب خداوند تبارک و تعالی نازل شد و همچنین مرا هم با ایشان دربر گرفت. پس من به تار مویی بر لبه ی دوزخ آویزانم و همچنین نمی دانم که آیا فرو خواهم افتاد و همچنین یا رهایی پیدا می کنم؟»

حضرت عیسی علیه السلام رو به حواریون کرد و همچنین فرمود: «ای دوستان خداوند تبارک و تعالی! خوردن نان خشکی با نمکی زِبر، و همچنین خوابیدن بر محل های دفن زباله بهتر می باشد، در صورتی که دنیا و همچنین آخرت در سلامت و همچنین عافیت باشد.»(۳)
در قسمت دیگر از فراز دوم آن دعا، از خداوند می خواهیم تا ما را از هرنوع تندروی که منجر به لغزش ها و همچنین اشتباهات می می شود، باز دارد. آن هم چه مسلّم می باشد، اسلام با هرگونه افراط و همچنین تفریط مخالف می باشد و همچنین دائما جهت پیمودن راه صحیح حد وسط را معرفی می کند تا جایی که حتی نسبت به مسایل دینی و همچنین دین داری نیز خداوند متعال، نسبت به مسیحیان در قرآن کریم چنین می فرماید:

ای اهل کتاب! در دین خود غلو و همچنین زیاده روی نکنید و همچنین در مورد ی خداوند تبارک و تعالی غیر از حق نگویید.(۱)

از آن هم جا که انسان به خود علاقه دارد، دوست دارد که بزرگان و رهبران و همچنین پیشوایان خویش را هم بیش از آن هم چه خواهند بود، پهناور و بزرگ نشان دهد تا بر عظمت خود افزوده باشد.

گاهی بعضی به تصور آن که «غلّو همچنین» در مورد ی پیشوایان، نشانه ی ایمان و همچنین عشق و همچنین علاقه به آن هم هاست، دست بر چنین کاری می زدند، در حالی که «علّو همچنین» همواره ریشه ی اصلی مذهب یعنی خداپرستی و همچنین توحید را خراب می کند و همچنین به همین دلیل اسلام در مورد ی آن اشخاص سخت گیری شدید کرده و همچنین آنان را از بدترین کفار معرفی می کند. در صورتی که مسیحیان قائل به تثلیث یعنی خدایان سه گانه شدند، به همین علت بوده و همچنین آن خود ریشه ی انحرافات بسیاری در مسیحیت و همچنین ادیان دیگر گردیده می باشد.

امیرالمؤمنین علیه السلام در همین باره می فرمایند:

به زودی دو تیم درمورد ما منحرف می شوند: دوست زیاده رو که علاقه ی زیاد او را به با طل می کشاند و همچنین دشمن زیاده رو که دشمنی بیش از حد، او را به نادرست رهنمون می می شود(۲)

تاریخ هیچ گاه خیانت خوارج نهروان را فراموش نمی کند، آنانی که بر اثر افراط خویش سرانجام به انحراف از دین کشیده شدند.

خوارج نهروان، به دلیل افراطی گری از دین خداوند تبارک و تعالی منحرف شدند. در جنگ صفّین در حالی که پیروزی مسلمانان فرا رسیده بود، هنگام و زمانی که معاویه قرآن ها را بر سر نیزه کرد به علامت آن که ما تابع قرآن هستیم، شمشیرهای نابخردان و همچنین تندروها از کار افتاد هرقدر امیرالمؤمنین علیه السلام فریاد زد: «بزنید و همچنین آن قرآن ها را بیندازید؛ زیرا دشمن در پشت آن هم کمین کرده می باشد»، خوارج در پاسخ امام و پیشوا علیه السلام گفتند: «ما با قرآن نمی جنگیم».

در فراز آخر از دعای امروز می خوانیم:

خدایا! مرا هدف تیر بلاها و همچنین آفت ها قرار مده، به عزّتت، ای مایه ی عزّت مسلمانان!

«بلا» به معنی امتحان و همچنین آزمایش می باشد، و همچنین دنیا محلّی می باشد که با انواع بلاها احاطه شده می باشد، تا جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد ی آن هم می فرماید:

دنیا منزل و خانه ای می باشد که دیوارهای آن هم را بلاها پوشانیده می باشد.(۱)

البته آن بلا و همچنین امتحان درجات متنوع و گوناگون و مختلف دارد و همچنین در مورد ی اشخاص گوناگون نیز متغایر و متفاوت می باشد.

خداوند متعال، هرکسی را به تناسب ظرفیت خودش مورد ابتلا و همچنین امتحان قرار می دهد. بعضی آزمون های مهم تنها و فقط یک بار به سراغ انسان می آید و همچنین همین نوع آزمون، سرنوشت انسان را مشخص کردن می کند. به آن ترتیب که یا باعث ترفیع درجه و همچنین مقام او می می شود یا آن که موجب سقوط و همچنین تنزّل معنوی او می گردد.

به همین مناسبت در روایت وارد شده می باشد که:

بلا جهت ظالم، ادب و همچنین جهت مؤمنان، امتحان و همچنین آزمایش و همچنین جهت انبیا، درجه و همچنین مقام و همچنین جهت اولیا، کرامت و همچنین بزرگواری می باشد(۲)

خداوند در مورد ی حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید:

ما ابراهیم را بارها مورد امتحان قرار دادیم و همچنین سرانجام او را جهت شهروندان و مردم شهر، امام و پیشوا و همچنین جانشین خود قرار دادیم.

یکی از آن هم امتحانات پهناور و بزرگ و همچنین بی نظیر جهت ابراهیم علیه السلام، ذبح اسماعیل بود که در خواب می بیند تنها فرزندش اسماعیل را که در سن پیری، خداوند به او عنایت کرده می باشد، ذبح می کند. با یقین کامل دست او را می گیرد و همچنین به سوی قربانگاه می برد. در حالی که اسماعیل آراسته و همچنین نظیف همراه پدر قدم بر می دارد، ابراهیم به او می گوید: «تو را به فرمان خداوند تبارک و تعالی به قربانگاه می برم». اسماعیل بدون هیچگونه ترسی می گوید: «ای پدر! به آن هم چه مأموری، عمل کن».(۳)

در همین مورد در بعضی از روایات نقل شده می باشد که اسماعیل در آن هم حال سه وصیت کرد:

اوّل آن هم که دست و همچنین پای مرا ببند تا من در آن هم حالت به تو اسائه ی ادب نکنم؛

دوم آن هم که صورت مرا روی خاک قرار بده؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی دوست دارد در آن حالت بنده اش را ملاقات کند؛

سوم آن هم که بعد از مردن و مرگ من، با مادرم مدارا کن؛ زیرا داغ جوون بر مادر سنگین می باشد.

امّا سرانجام خداوند در آن بلای عظیم، فدیه ای جهت اسماعیل می فرستد که به جای او قربانی می شود. در روایت می باشد که می فرمایند:

هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، او را با انواع بلاها احاطه می کند(۴)
آری، در صورتی که بلاها و همچنین امتحانات الهی، موجب ترقی و همچنین تکامل انسان نشود و همچنین انسان از امتحان روسیاه بیرون بیاید، آن بلاها تغییر پیدا کردن به تیرهایی می شوند که انسان را هدف قرار می دهند. در آن دعا می خوانیم:

خدایا! ما را مورد تهاجم تیرها و همچنین آفات، قرار مده.

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

آثار گناه / تقسیر دعای روز چهاردهم ماه رمضان در تاریخ ۲۰۱۸-۰۵-۳۰ ۱۰:۲۳:۰۸ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان