۱۰فایده دعا کردن جهت مهدی موعود

%name ۱۰فایده دعا کردن جهت مهدی موعود

در گفتن فواید و همچنین منافع دنیوی می باشد که با دعا کردن جهت امام و پیشوا زمان علیه السلام و همچنین طلب فرج و همچنین ظهور آن هم حضرت حاصل می می شود. و همچنین ما در آن مختصر به ذکر ده فایده اکتفا می کنیم:

۱- دعا موجب طول عمر می می شود؛

زیرا که دعا کردن جهت امام و پیشوا زمان علیه السلام نوعی صله رحم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه وآله می باشد و همچنین در کتاب تفسیر امام و پیشوا حسن عسکری علیه السلام چنین آمده می باشد:

«صله رحم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خداصلی الله علیه وآله افضل و همچنین واجب تر از صله رحم خود شخص می باشد».(۶۶)

بنابراین، فوایدی که از صله رحم خود شخص، حاصل می می شود، در صله رحم پیامبرصلی الله علیه وآله به روش کامل تر و همچنین بهتر حاصل خواهد شد که یکی از آن هم فواید، طول عمر می باشد.

در «کافی»(۶۷) از حضرت امام و پیشوا صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند:

«صله رحم، اعمال را پاکیزه و همچنین بلاها را دفع می کند و همچنین باعث آسان شدن حساب قیامت و همچنین طولانی شدن عمر می گردد».(۶۸)

با آن گفتن می قدرت گفت که هر نوع خدمتی به امام و پیشوا زمان علیه السلام باعث رسیدن به آن منافع و همچنین فواید خواهد شد؛ به خصوص در ثواب و همچنین اثر دعا به آن هم حضرت که روایت آن هم ذکر خواهد شد که موجب طول عمر می می شود.

۲- دعا موجب دفع بلاها و همچنین وسعت روزی می باشد.

در «کافی»(۶۹) به سند صحیح از امام و پیشوا صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند:

«دعا نمودن به برادر دینی خود در غیاب او، روزی را زیاد و همچنین بدی ها را از او همچنین دور می کند».(۷۰)

و همچنین مسلّم می باشد که هرچه آن هم مؤمن دعا شونده، بهتر و همچنین با ثواب و فضیلت تر باشد، حصول آن فایده، اکثرا و بیشتر و همچنین کامل تر خواهد بود. پس دعا به وجود حضرت صاحب الزمان «عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف» در عصر غیبت که افضل همه خلایق و همچنین اصل و همچنین سرچشمه ایمان می باشد، بیش از دعا به هر مؤمنی، سبب رسیدن به آن منفعت پهناور و بزرگ خواهد بود.

۳- دعا به امام و پیشوا زمان علیه السلام موجب اجابت سایر دعاهاست.

هر که بر دعا جهت امام و پیشوا زمان علیه السلام مواظبت و همچنین مراقبت داشته باشد، سبب مستجاب شدن سایر دعاهایی می باشد که فرد در حقّ خود یا دیگران می کند که حدود ده وجه جهت آن مطلب در کتاب «مکیال المکارم» ذکر نموده ام.(۷۱)

پس سزاوار می باشد که شخص مؤمن در ابتدای تمام دعاهایش، اوّل جهت وجود امام و پیشوا زمان علیه السلام و همچنین ظهور و همچنین فرج آن هم حضرت دعا کند.

۴- تشرف به ملاقات امام و پیشوا زمان «عجّل اللَّه تعالی فرجه»؛

یکی از فواید دعا جهت امام و پیشوا زمان علیه السلام شرفیاب شدن به ملاقات آن هم جناب می باشد در بیداری یا خواب؛ چنان که در خصوص دعای دوم که ذکر می می شود و همچنین نیز بعضی دعاهای دیگر روایت شده می باشد.

در «بحارالانوار»(۷۲) و همچنین دیگر کتاب های روایی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند:

«هر که بعد از نماز صبح و همچنین ظهر بگوید: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمّد و همچنینَ آلِ مُحَمَّد و همچنینَ عَجِّل فَرَجَهُم»، نمیرد تا به فیض ملاقات حضرت قائم علیه السلام مشرّف می شود».(۷۳)

ظاهر آن می باشد که مقصود مداومت بر آن عمل می باشد که شامل دعا و همچنین صلوات بر محمّد و همچنین آل محمّد و همچنین نیز درخواست تعجیل فرج ایشان می باشد که با ظهور حضرت قائم «عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف» حاصل می می شود.

۵- زیاد شدن نعمت های الهی؛

گفتن آن فایده به آن مطلب می باشد که به نصّ صریح آیه قرآن،(۷۴) شکر نعمت، سبب زیاد شدن نعمت می می شود و همچنین وجود تبریک و مبارک امام و پیشوا زمان علیه السلام نیز از پهناور و بزرگ ترین و همچنین بالاترین نعمت های الهی می باشد، همچنین و علاوه بر آنکه خود، واسطه تمام نعمت های ظاهری و همچنین باطنی می باشد؛ چنان که در خبرهای جدید متواتر و همچنین فراوانی گفتن شده؛ شامل در «بحارالانوار»(۷۵) و همچنین غیره، از حضرت امام و پیشوا زین العابدین علیه السلام روایت شده که به ابوحمزه ثمالی(۷۶) فرمودند:

«ای ابوحمزه! مبادا که در ساعات بین طلوع فجر و همچنین طلوع آفتاب خواب باشی؛ چرا که در آن هم ساعت، خداوند متعال روزی بندگان را تقسیم می فرماید و همچنین البته که آنها را به دست ما جاری می گرداند».(۷۷)

پس شکرگزاری نعمت آن هم وجود تبریک و مبارک، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین ضروری می باشد و همچنین سبب بسیاری نعمت می می شود؛ چرا که دعا جهت آن هم جناب، نوعی شکرگزاری می باشد.

در کتاب «کمال الدین»(۷۸) و همچنین غیر آن هم از محمّد بن زیاد ازدی(۷۹) روایت شده که می گوید:

از حضرت امام و پیشوا موسی کاظم علیه السلام در مورد تفسیر آیه شریفه: «و همچنینَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَهً و همچنینَ باطِنَهً»(۸۰) پرسیدم، حضرت فرمودند:

«نعمت ظاهره، امام و پیشوا ظاهر و همچنین آشکار می باشد و همچنین نعمت باطنه، امام و پیشوا غایب می باشد».

گفتم: آیا چنین می باشد که یکی از امامان غایب می می شود؟

امام و پیشوا فرمودند:

«آری، آن هم امام و پیشوا از چشم های شهروندان و مردم شهر غایب می می شود؛ ولی یاد او از دل های مؤمنان غایب نمی می شود. او دوازدهمین امام و پیشوا از ماست که خداوند متعال هر مشکلی را برایش آسان می کند و همچنین هر ناهمواری را برایش هموار می نماید، گنج های زمین را برایش آشکار و همچنین هر دوری را برایش نزدیک می سازد، به وسیله او هر سرکش و همچنین ستمکاری را نابود و همچنین هر شیطان نابکاری را هلاک می کند. او پسر سیّده کنیزان می باشد که جریان ولادتش بر شهروندان و مردم شهر مخفی می می شود و همچنین بردن نامش نیز تا آن هم زمان که خداوند متعال او را ظاهر گرداند، حلال نخواهد بود. او زمین را از عدل و همچنین داد پر می کند همچنان که از ظلم و همچنین ستم پر شده باشد».(۸۱)

۶- دعا موجب جلب یاری خداوند تبارک و تعالی و همچنین غلبه بر دشمنان می می شود.

یکی دیگر از فواید دعا جهت امام و پیشوا زمان علیه السلام آن می باشد که سبب جلب یاری خداوند متعال و همچنین غلبه شخص دعا کننده بر دشمنان می می شود؛ زیرا که دعا جهت آن هم حضرت، نوعی یاری رساندن به آن هم جناب می باشد و همچنین یاری ایشان نیز یاری خداوند تبارک و تعالی می باشد و همچنین حقّ تعالی در چند آیه از قرآن مجید وعده فرموده می باشد که یاری نماید هر که او را یاری کند؛ شامل در آیه شریفه: «و همچنینَ لَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ»؛(۸۲) همانا یاری می فرماید خدای تعالی البته هر کسی را که خداوند تبارک و تعالی را یاری کند.

و همچنین نیز آیه شریفه: «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ»؛(۸۳) در صورتی که تو خداوند تبارک و تعالی را یاری کنید، خداوند تبارک و تعالی هم تو را یاری می کند.

۷- برگشت به دنیا در زمان ظهور امام و پیشوا زمان علیه السلام؛

چنان که در کتاب «حدیقه الشیعه»(۸۴) از حضرت صادق علیه السلام روایت شده و همچنین نیز در ثواب و فضیلت دعای عهدنامه(۸۵) به خصوص، در کتب متعددی مانند «بحار الانوار» و همچنین غیره روایت شده می باشد.

۸- ثبوت ایمان و همچنین نجات از فتنه های آخرالزمان؛

دعا جهت تعجیل فرج و همچنین ظهور امام و پیشوا زمان «عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف» باعث ثبوت ایمان و همچنین نجات از مهلکه ها و همچنین فتنه های آخرالزمان می می شود. دلیل بر آن مطلب، حدیثی می باشد که شیخ صدوق رحمه الله در «کمال الدین»(۸۶) از احمد بن اسحاق قمی رحمه الله روایت فرموده که او می گوید:

به محضر امام و پیشوا حسن عسکری علیه السلام رسیدم تا از آن هم جناب در مورد امام و پیشوا و همچنین جانشین بعد از ایشان بپرسم، پیش از آنکه من سؤال خود را مطرح کنم، آن هم جناب فرمود:

«ای احمد بن اسحاق! به درستی که خداوند متعال از زمان خلقت آدم به تا حال زمین را خالی از «حجّت» نگذاشته می باشد و همچنین تا قیامت نیز خالی از «حجّت» نمی گذارد، آن هم حجّتی که به وسیله او بلاها را از اهل زمین دفع می کند و همچنین به برکت او همچنین باران می بارد و همچنین برکات زمین را بیرون می آورد.

احمد بن اسحاق می گوید: عرض کردم: یابن رسول اللَّه! پس امام و پیشوا و همچنین جانشین بعد از تو کیست؟

آن هم حضرت با عجله داخل اطاق رفتند و همچنین بیرون آمدند؛ در حالی که پسری حدود سه ساله که رویش زیرا و به درستی که ماه شب چهارده بود به همراه آورد و همچنین فرمود:

«ای احمد بن اسحاق! در صورتی که به جهت کرامت و همچنین بزرگی تو نزد خداوند تبارک و تعالی و همچنین حجت های او نبود من آن پسرم را به تو نشان نمی دادم. او همنام و همچنین هم کنیه پیامبرصلی الله علیه وآله می باشد که زمین را از عدل و همچنین داد پر می کند؛ چنان که از ظلم و همچنین جور پر شده باشد.

ای احمد بن اسحاق! مَثل او در آن امّت مثل خضر و همچنین ذوالقرنین می باشد. به خداوند تبارک و تعالی قسم! او همچنین غیبتی طولانی خواهد داشت؛ به گونه ای که هیچ کسی از هلاکت در زمان غیبت نجات نمی یابد؛
مگر آن هم که خداوند تبارک و تعالی او را بر قول و همچنین نظر به امامت او همچنین ثابت کند و همچنین به او توفیق دهد که جهت تعجیل فرج و همچنین ظهور ایشان دعا نماید».

احمد بن اسحاق می گوید، گفتم:

ای مولای من! علامت و همچنین نشانه ای به من بنما تا دلم مطمئن و همچنین آرام می شود.

ناگهان آن هم پسر به زبان عربی فصیح، سخن آغاز کرد و همچنین فرمود:

«منم بقیه اللَّه در زمین، و همچنین انتقام گیرنده از دشمنان خداوند تبارک و تعالی.

ای احمد بن اسحاق! پس بعد از آن دیگر دنبال علامت و همچنین نشانه ای نباش».(۸۷)

۹- دفع بلاها؛

دفع شدن بلاها و همچنین عقوبت ها از افرادی که مستحق آن هم می باشند به برکت آنکه دیگران جهت ظهور امام و پیشوا زمان «عجّل اللَّه تعالی فرجه الشریف» دعا می کنند؛ زیرا آن هم روش که در فایده قبلی گفتن شد، دعا جهت امام و پیشوا زمان علیه السلام سبب ثبوت بر ایمان؛ بلکه علامت آن هم، و همچنین باعث نجات از فتنه های آخرالزمان می باشد و همچنین از همین فایده، منافع غیره ای نیز حاصل می می شود که آن هم محفوظ بودن دیگران از بلاها و همچنین عقوبت های ناگهانی می باشد، به برکت وجود افرادی که جهت امام و پیشوا زمان علیه السلام دعا می کنند؛ چنان که در «بحارالانوار»(۸۸) از حضرت صادق علیه السلام(۸۹) روایت شده که فرمودند:

«زمانی بر شهروندان و مردم شهر خواهد آمد که امام و پیشوا آنها پنهان می می شود؛ خوشا به حال افرادی که در آن هم زمان بر امر امامت ما ثابت و همچنین استوار خواهند بود. به درستی که کمترین چیزی که از ثواب جهت آنان می باشد آن می باشد که خداوند متعال، آنها را ندا می فرماید:

ای بندگان من! تو به سرّ من ایمان آوردید و همچنین حجّت غایب مرا تصدیق نمودید. پس مژده باد بر تو به ثواب نیکو از جانب من، به راستی که تو بندگان و همچنین کنیزان من هستید، همانا اعمال خوب تو را قبول و همچنین اعمال زشت تو را عفو می کنم و همچنین تو را می آمرزم. به برکت تو، باران را بر بندگانم می بارم و همچنین بلا را از ایشان دفع می کنم. و همچنین در صورتی که تو نبودید، همانا عذاب خود را بر آنان نازل می کردم».(۹۰)

۱۰- امید به نزدیک شدن ظهور و همچنین فرج امام و پیشوا زمان علیه السلام؛

امید می باشد که به برکت دعا کردن و همچنین تضرّع مؤمنان در درخواست تعجیل فرج و همچنین ظهور امام و پیشوا زمان علیه السلام آن امر عظیم، زودتر واقع گردد.

_________________________________________________________________________________________________________________

) الکافی»، ج ۲، ص ۵۰۷.

۷۰) امالی» شیخ صدوق، ص ۴۵۵؛ «روضه الواعظین» فتال نیشابوری، ج ۲، ص ۳۲۸؛ «عده الداعی» ابن فهد حلی، ص ۱۸۳؛ «مکارم الاخلاق» طبرسی، ص ۲۷۵؛ «وسائل الشیعه» شیخ حر عاملی، ج ۷، ص ۱۰۶؛ «بحارالانوار»، ج ۹۰، ص ۳۵۸.

۷۱) مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم»، ج ۱، ص ۳۳۲.

۷۲) بحارالانوار» علامه مجلسی، ج ۸۳، ص ۷۷.

۷۳) مصباح المتهجد» شیخ طوسی، ص ۳۶۸؛ «مستدرک الوسائل» محدث نوری، ج ۵، ص ۹۶.

۷۴) و همچنینَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ و همچنینَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ»؛ و همچنین (همچنین به خاطر بیاورید) هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: «در صورتی که شکرگزاری کنید، (نعمت خود را) بر تو خواهم افزود؛ و همچنین در صورتی که ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید می باشد!» سوره ابراهیم، آیه ۷.

۷۵) بحارالانوار» ج ۷۳، ص ۱۸۵.

۷۶) ابو حمزه ثمالی که نام او همچنین ثابت بن دینار می باشد، از اصحاب خاص امامان علیهم السلام بوده که هم از امام و پیشوا سجادعلیه السلام و همچنین هم امام و پیشوا باقرعلیه السلام و همچنین هم امام و پیشوا صادق علیه السلام و همچنین امام و پیشوا کاظم علیه السلام روایت نقل کرده می باشد. از امام و پیشوا رضاعلیه السلام نقل شده که ابو حمزه ثمالی در زمان خودش مانند لقمان در زمانش بوده که چهار

انتخاب شفقنا از کتاب کتاب آثار و همچنین برکات دعا جهت امام و پیشوا زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

www.fa.shafaqna.com/ انتهای پیام

۱۰فایده دعا کردن جهت مهدی موعود در تاریخ ۲۰۱۸-۰۵-۰۳ ۱۲:۵۰:۵۷ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان