مکتب نجف: ویژگی های شخصیتی و همچنین سیره سیاسی حضرت آیت الله سیستانی در گفت و همچنین گو با سید منیر خباز

1399676429 مکتب نجف: ویژگی های شخصیتی و همچنین سیره سیاسی حضرت آیت الله سیستانی در گفت و همچنین گو با سید منیر خباز
حجت الاسلام والمسلمین سید منیر خباز

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – گفت و همچنین گو با حجت الاسلام والمسلمین سید منیر خباز که از شاگردان برجسته حضرت آیت الله العظمی سیستانی  و همچنین دانش آموخته مکتب نجف می باشد حلاوت ویژه ای دارد و همچنین حاوی اطلاعات و همچنین تحلیل های ناب و همچنین اصیلی می باشد که شناخت وسیع و همچنین عمیقی از حوزه علمیه نجف اشرف، مرجعیت شیعی و همچنین همچنین شخصیت حضرت آیت الله العظمی سیستانی به دست می دهد . 

سید منیر خباز به شفقنا می گوید:

 • چیزی به نام تزاحم و همچنین تعارض بین روش های تدریس آن هم زمان در حوزه علمیه وجود نداشت بلکه بین آنها نوعی ارتباط و رابطه تکاملی حاکم بود.
 •  ایرادی ندارد که بین حوزه علمیه نجف اشرف و همچنین دیگر حوزه های علمیه در قم، اصفهان و همچنین یا هر مکان دیگر تمایز وجود داشته باشد و همچنین آن موضوع مشکلی ساخته یا ایجاد نمی کند.
 • تمایز نجف نسبت به دیگر حوزه ها در دو سطح کیفی و همچنین کمی می باشد همچنین و علاوه بر آن در سطح فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن حوزوی نیز نجف اشرف با دیگر بحث ها در حوزه های علمیه تمایز دارد.
 • شامل مشخصه بارز علمای نجف اشرف فی الواقع آن هم زهد و همچنین خودداری از اموری بود که خرد را تباه می سازد.
 • تعامل حوزه علمیه نجف با عامه شهروندان و مردم شهر تعاملی صمیمی و همچنین ساده می باشد.
 • از ویژگی های متمایز آیت الله سیستانی آن می باشد که توانستند مکاتب متنوع و گوناگون و مختلف را به هم گره بزنند.
 • از ویژگی های شخصیت علمی حضرت آیت الله العظمی سیستانی، تخصص، کاردانی و همچنین توانایی در فقه عام و همچنین احادیث عامه می باشد.
 •  ایشان مثل حضرت آیت الله العظمی بروجردی معتقدند روایات اهل بیت علیهم السلام ناظر به سخنان فقهای عامه، احادیث آنها و همچنین مرویات آنها می باشد.
 • از دیگر ویژگی های شخصیت علمی حضرت آیت الله سیستانی وارد کردن نظریات برگرفته از علوم دیگر به بحث فقه و همچنین اصول می باشد؛ ایشان بعضی از نظریات روان شناسی را به بحث وضع در علم اصول، رویکرد روان شناختی تفسیر گفتار را به بحث تعادل و همچنین تراجیح موسوم به «تعارض ادله» و همچنین راهنمای نظریه احتمال را به علم اصول وارد کردند و همچنین آن هم را در باب اجماع، شناخته شدن و شهرت و همچنین تواتر  به کار گرفتند.
 •  ایشان تمامی منابع و همچنین کتب مرتبط با پژوهش را از قدیم و همچنین جدید مطالعه می کنند بلکه بارها پژوهش های خود را مرور می کنند و همچنین موارد و نکات جدیدی را به آنها اضافه می کنند.
 • روش پژوهشی ایشان در واقع روش بررسی کامل و همچنین روش دستیابی به واقعیت و حقیقت می باشد نه به صرف آنکه مفاهیم کلی را به شاگردان و همچنین طلاب برسانند بلکه روش ایشان رسیدن به تمامی زوایای پژوهش و همچنین جزئیات آن هم می باشد.
 • تمایز دیگر، شخصیت تربیتی ایشان می باشد؛ ارتباط و رابطه حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) با طلاب و همچنین شاگردانش ارتباط و رابطه پدر و همچنین فرزندی و همچنین متواضعانه بود و همچنین هیچ گاه خود را فراتر از طلاب محسوب نمی کردند و همچنین حتی در حضور طلاب روی زمین می نشستند و همچنین به مباحثه با طلاب می پرداختند و همچنین تعداد طلاب به هر مقدار و اندازه و میزان هم می رسید باز هم از نشستن روی صندلی پرهیز می کردند.
 •  ایشان تنها در علم نابغه نبودند و همچنین تنها یک پژوهشگر برجسته در مطالعات متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین یک پدر دلسوز جهت شاگردانشان نبودند بلکه در کنار شخصیت متمایزی که از آن هم برخودارند، شامل مولفه های رهبری نیز می باشند؛ او از آن هم جوانی واجد شرایط رهبری بودند و همچنین چنین ویژگی متمایزی را شاید بسیاری از علما نداشته باشند
 • ویژگی شخصیت رهبری و همچنین مسیر سیاسی حضرت آیت الله العظمی سیستانی آن می باشد که ایشان همواره خود را از اختلافات دور نگه می دارند.
 • در مسیر سیاسی و همچنین رهبری حضرت آیت الله سیستانی، تمرکز و همچنین تاکید ایشان روی حکومت مدنی  در عراق می باشد
 •  ایشان رهبری نیستند که خط امام و پیشوا خوئی و همچنین امام و پیشوا خمینی را با هم ادغام کرده باشند، [گرچه از هر دو تجربه بهره برده اند] و همچنین آنگونه نیست که در صورتی که هر کدام از آن شخصیت ها جای ایشان می بودند [ضرورتا] به همین شکل عمل می کردند، بلکه تجربه ایشان تجربه غیره ای می باشد.
 • ویژگی دیگر مسیر سیاسی حضرت آیت الله سیستانی، قلت کلام و همچنین کم گویی و همچنین پرهیز از زیاده گویی می باشد؛ حکمت اقتضا می کند که رهبر تاثیرگذار و همچنین نافذ باشد و همچنین قطعا یکی از نشانه های حکمیت و همچنین تاثیرگذاری در نفوس شهروندان و مردم شهر، ایراد سخنان وافی و همچنین کافی جهت علاج معظلات و مسائل و مشکلات و همچنین پرهیز از زیاده گویی  می باشد.
 • دیگر ویژگی مسیر سیاسی و همچنین رهبری حضرت آیت الله سیستانی، عملگرا بودن، واقع گرایی و همچنین مصلحت گرایی ایشان می باشد؛ ایشان همواره تاکید می کنند اکثرا و بیشتر از آنکه حرف بزنیم بایستی و حتما عمل کنیم.
 • حضرت آیت الله العظمی سیستانی از رهگذر سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی حکومت مدنی را در عراق مطرح می کنند نه از آن رهگذر که چنین دولتی آن هم حکومت شرعی الهی می باشد بلکه در واقع از نظر ایشان راه حل سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی که شهروندان و مردم شهر بتوانند با امنیت و همچنین صلح در کنار هم زندگی کنند و همچنین هردینی با آزادی کامل مناسک و همچنین حقوق خود را اعمال کند،  حکومت مدنی می باشد.
 • نقش علما در چنین دولتی همواره حول آن محور می چرخد که  بایستی و حتما از حکومت و همچنین سیاست و همچنین وارد شدن به احزاب سیاسی و همچنین اعمال وظایف حکومتی دوری کند تا روحانی بتواند شفافیت، وثاقت، موقعیت و همچنین استحکام خود را در بین شهروندان و مردم شهر حفظ کند و همچنین به عنوان نماد معنوی باقی بماند نه سیاستمداری  که وارد نزاع، جدال، رقابت و همچنین تنش می شود و همچنین جهت آنکه روحانیون بتوانند موقعیت معنوی خود که متصف به شفافیت و همچنین محبت می باشد را حفظ کنند بایستی و حتما از وارد شدن به احزاب، سیاست و همچنین مسئولیت های حکومتی پرهیز کنند…بنابراین نقش علما در حکومت مدنی درواقع نصیحت و همچنین ارشاد می باشد و همچنین مداخله نیست.
 • در صورتی که به معیارهای طبیعی و همچنین شرایط فرهنگی و اجتماعی نگاهی بیافکنیم شاید به نظر نمی رسد که مرجعیت به صورت شناخته شده کنونی و همچنین به آن حالت تاثیرگذار در بین شهروندان و مردم شهر باقی بماند ولی باید توجه داشت ایمان ما و همچنین دیدگاه ما از رهگذر معیار های ایمانی نه معیارهای طبیعی آن می باشد که خداوند حافظ دینش می باشد.
1399676421 مکتب نجف: ویژگی های شخصیتی و همچنین سیره سیاسی حضرت آیت الله سیستانی در گفت و همچنین گو با سید منیر خباز
حجت الاسلام والمسلمین سید منیر خباز

 متن کامل گفت و همچنین گوی تفصیلی شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) با ایشان را به شرح ذیل در اختیار مخاطبان ارجمند قرار می دهیم:

 ابتدا معرفی از خود بفرمایید

من سید منیر سید عدنان الخباز از شاگردان حضرت آیت الله العظمی سیستانی(دام ظله) و همچنین حضرت آیت الله العظمی شیخ میرزا جواد تبریزی (قدس سره) هستم.

از چه سالی به نجف اشرف آمدید؟

۱۰ سال شمسی در نجف اشرف اقامت داشتم یعنی از  سال شمسی ۱۹۸۱ میلادی تا سال شمسی ۱۹۹۱ میلادی.

اوضاع حوزه علمیه نجف اشرف در آن هم زمان چگونه بود؟ مراجع عظام و همچنین شخصیت های اصلی و همچنین مجتهدان شهرستان نجف اشرف چه افرادی بودند و همچنین روش های تدریس در حوزه علمیه به چه شکلی بود؟

زمانی که در سال۱۹۸۱ میلادی پای به نجف اشرف گذاشتم، آن شهرستان از مراجع عظام سرشار بود و همچنین شخصیت های بزرگی نظیر حضرات آیات عظام امام و پیشوا خوئی «قدس سره»، امام و پیشوا خمینی «قدس سره»، شهید سید محمد باقر صدر رحمه الله علیه  و همچنین علمای فاضلی امثال حضرات آیات عظام حضرت آیت الله سید محمد روحانی، آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری، آیت الله العظمی سید علی سیستانی و همچنین بسیاری دیگر از علمای مجتهد در حوزه علمیه حضور داشتند. در آن هم زمان  روش های تدریس و همچنین مکاتب علمی متعددی در حوزه  نجف اشرف فعال بود که از آن هم جمله می قدرت به موارد زیر اشاره کرد: مکتب بررسی کننده و پروهشگر نائینی که اساس آن هم را فقه و همچنین اصول تشکیل می داد و همچنین در بحث های خارج فقه و همچنین اصول حضرت آیت الله العظمی خویی قدس سره تجلی می یافت، مکتبی که امتداد مکتب بررسی کننده و پروهشگر عراقی بود و همچنین در بحث های آیت الله سید شهید محمد باقر صدر قدس سره نمود پیدا می کرد، مکتبی که امتداد مکتب بررسی کننده و پروهشگر اصفهانی کمپانی بود و همچنین گفتن‌گر بحث های حضرت آیت الله العظمی سید محمد روحانی قدس سره بود و همچنین همچنین مکتب امتزاج یافته بین اصول و همچنین فلسفه که بیانگر روش حضرت آیت الله العظمی خمینی قدس سره بود  و همچنین همچنین و علاوه بر آن روش های تدریس و همچنین مکاتب غیره ای نیز وجود داشت که حضور چشم گیر و همچنین تاثیرگذاری در حوزه نجف اشرف در آن هم زمان داشتند.

آیا بین آن مدارس و همچنین روش های تدریس در حوزه علمیه نجف اشرف  در آن هم زمان تزاحم و همچنین تعارضی وجود نداشت؟ آیا افرادی بودند که مخالف آن وضع باشند؟

 چیزی به نام تزاحم و همچنین تعارض بین روش های تدریس آن هم زمان در حوزه علمیه وجود نداشت بلکه بین آنها نوعی ارتباط و رابطه تکاملی حاکم بود. آن روش ها در واقع نوعی فضای علمی عمیق و همچنین ریشه دار را در حوزه علمیه نجف اشرف ساخته یا ایجاد کرده بودند. طلاب در مساجد و همچنین مدارس نجف اشرف نظیر مسجد خضراء، مسجد هندی و همچنین مسجد شیخ الاعظم و همچنین مدارسی نظیر مدرسه خلیلی، مدرسه آخوند، و همچنین مدرسه یزدی حضور فعال داشتند و همچنین مدارس متنوع و گوناگون و مختلف در پرتو روش های متنوع، از بحث و همچنین مباحثه و همچنین گفتگو و همچنین تعامل  مملو بود و همچنین هرکدام مکمل یکدیگر به شمار می رفتند…

چند ساله بودید که به نجف اشرف مشرف شدید؟

زمانی که به نجف اشرف رفتم، سی ساله بودم و همچنین اکنون وارد سن پنجاه سالگی شده ام… به مدت ده سال شمسی یا اکثرا و بیشتر در آن شهرستان اقامت داشتم….

می خواهیم به موضوع مکتب نجف اشرف وارد شویمویژگی های نجف در آن هم زمان از حیث جایگاه، مراجع، روش تدریس، روش اخلاقی، معنوی، روحی و همچنین روش پژوهش به چه شکلی بود؟ ارتباط و رابطه استاد با طلاب به چه شکل بود ؟ لطفا کمی در مورد مکتب نجف اشرف سخن بگویید و همچنین آنکه آیا اساسا چیزی به نام مکتب نجف اشرف وجود دارد یا خیر؟ آیا تفاوتی بین حوزه نجف اشرف و همچنین دیگر حوزه های علمیه وجود دارد و همچنین یا آنکه هیچ تفاوتی بین آنها نیست و همچنین همه حوزه های علیمه شبیه به هم بودند؟

ایرادی ندارد که بین حوزه علمیه نجف اشرف و همچنین دیگر حوزه های علمیه در قم، اصفهان و همچنین یا هر مکان دیگر تمایز وجود داشته باشد و همچنین آن موضوع مشکلی ساخته یا ایجاد نمی کند…تمایز نجف نسبت به دیگر حوزه ها در دو سطح کیفی و همچنین کمی می باشد همچنین و علاوه بر آن در سطح فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن حوزوی نیز نجف اشرف با دیگر بحث ها در حوزه های علمیه تمایز دارد…در کنار اینها حوزه عملیه نجف همچنین در سطح کیفی نسبت به دیگر حوزه ها شامل تمایز می باشد و همچنین آن تمایز کیفی در چند جنبه نمود پیدا می کند؛ جنبه اول ویژگی استحکام بررسی در  فقه و همچنین اصول می باشد؛ مسیر پژوهش های فقهی در حوزه علمیه نجف با مدرسه علمیه  حضرت آیت الله بروجردی (رحمه الله تعالی) در قم یکی نیست. ویژگی پژوهش های فقهی در قم مقدس علی الخصوص در بحث های  آیت الله بروجردی قدس سره، تتبع کلمات (توجه به کتب قدما و همچنین آرای آنها و همچنین تتبع در آنها )، مقایسه بین فقه امامیه و همچنین فقه عامه و همچنین اعتنا به بحث های رجالی و همچنین حدیث می باشد.

ولی باید توجه داشت روش فقهی در حوزه نجف اشرف مبتنی بر بررسی و همچنین تجدید بود؛ روش فقهی در نجف به تتبع کلمات و همچنین تفسیر آنها منحصر نمی شد بلکه بر بررسی قواعد و همچنین تنقیح آنها نیز مبتنی بود و همچنین هر فقیه و همچنین یا مجتهدی در نجف اشرف تلاش می کرد که طرح جدیدی در سطح قواعد متنوع و گوناگون و مختلف فقهی ابداع کند. از آن رو مشخصه بارز حوزه علمیه نجف بررسی می باشد.

دومین مشخصه بارز حوزه  نجف تنوع مکاتب و همچنین روش های تدریس در آن هم می باشد؛ یکی از آن مکاتب روش سنتی و همچنین عرفی بود که در بحث های حضرت آیت الله سید محسن حکیم (قدس سره) و همچنین کتاب «مستمسک العروه الوثقی» ایشان تجلی می یافت، روش دیگر نوعی روش عقلی بود که در فقه بررسی کننده و پروهشگر اصفهانی نمود پیدا می کرد و همچنین مبتنی بر روش عقلی – فلسفی بود. از دیگر روش های تدریس در حوزه علمیه، روش عقلائی و همچنین مبتنی بر اصول عقلانیت و همچنین موارد و نکات عقلائی عامه بود که به روش بررسی کننده و پروهشگر نائینی در فقه اختصاص داشت  و همچنین آشکارا در بحث های شاگردش حضرت آیت الله خوئی (قدس سره) انعکاس می یافت…از آن رو چنین تنوعی در گرایش ها و همچنین روش های تدریس، باعث عمقیت و همچنین  ابداع در حوزه علمیه شد و همچنین آن هم را ازدیگر حوزه ها  متمایز کرد که با نگاهی به تولیدات و همچنین دستاوردهای حوزه علمیه نجف می قدرت به آن موضوع پی برد مثلا از میان تولیدات حوزه علمیه نجف میتوان به موارد زیر اشاره کرد: جواهر الکلام، آثار شیخ انصاری، مصباح الفقیه بررسی کننده و پروهشگر همدانی و همچنین مکاتب سه گانه اصول که همچنان علم اصول بعد از گذشت صد سال شمسی مدیون آنهاست که به نائینی، عراقی و همچنین اصفهانی برمی گردد.

از دیگر تولیدات حوزه نجف، موسوعه حضرت آیت الله العظمی خوئی در فقه  می باشد که به چهل و همچنین سه جلد می رسد و همچنین همچنین کتاب فقهی پهناور و بزرگ مستمسک . . . لذا هم‌چنان که می بینیم محصولات علمی حوزه نجف، پربار، غنی، متنوع و همچنین مشتمل بر بررسی، نوآوری و همچنین ابداع می باشد…

ولی باید توجه داشت سومین مشخصه بارز حوزه علمیه نجف، استقبال از  زوایای متنوع و گوناگون و مختلف فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین اندیشه می باشد؛ در حوزه علمیه علم فلسفه هم تدریس می شد و همچنین آنگونه که گفته می می شود، تنها به قم اختصاص ندارد. آنکه گفته می می شود تنها در قم فلسفه تدریس می می شود، صحت ندارد…در حوزه نجف اشرف بزرگانی در علم فلسفه وجود داشتند که از آن هم جمله می قدرت به بررسی کننده و پروهشگر اصفهانی اشاره کرد..علامه طباطبایی صاحب المیزان نیز از حوزه علمیه نجف فارغ التحصیل شدند. ایشان محصول حوزه نجف بودند و همچنین از قم فارغ التحصیل نشدند. بلکه محصول نجف بودند  سپس به حوزه قم رفتند. از دیگر بزرگان فلسفه در حوزه نجف، شیخ صدرا بادکوبه ای مدرس معروف فلسفه بود، همین‌روش آیت الله شیخ عباس قوچانی و همچنین آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری که در فلسفه و همچنین عرفان شهره خاص و همچنین عام بودند… بنابراین حوزه نجف بر علم فلسفه منفتح بود و همچنین آن کاملا روشن بود… همچنین و علاوه بر آن حوزه نجف بر علم رجال هم منفتح بود حتی  آیت الله العظمی خویی در آن باره «معجم علم رجال»را به رشته تحریر درآوردند که به بیست و همچنین دو جزء می رسد…درب حوزه علمیه نجف به روی علوم دیگر نیز باز بود…

در آن خصوص هم‌چنین می قدرت به نهادهای کلیه الفقه و همچنین منتدی النشر در نجف اشرف اشاره کرد که علوم جدیدی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیا و همچنین علومی از آن قبیل را وارد حوزه نجف اشرف کردند…در علم تاریخ و همچنین علوم دیگر،  نویسندگان بسیاری از حوزه نجف اشرف سربرمی آوردند از همین حوزه بود که سید شهید محمد باقر صدر کتابهای فلسفتنا و همچنین اقتصادنا را به رشته تحریر درآورد و همچنین در آنها نظریات مارکسیسم، سوسیالیسم و همچنین مکاتب اروپایی را مورد مناقشه قرار داد…موسوعه تاریخی معروف «علامه شیخ باقر قرشی» نیز محصول حوزه علمیه نجف می باشد همه آن موارد گواه بر آن بحث و داستان می باشد که حوزه نجف اشرف متصف به تنوع می باشد و همچنین درب آن هم به روی علوم متنوع و گوناگون و مختلف باز می باشد…

تو گفتید که حوزه علمیه از علم فلسفه استقبال می کرد ولی باید توجه داشت امروز شاید بعضی با تدریس فلسفه در حوزه نجف مخالف باشندآن را چگونه توضیح می دهید؟

منشأ چنین موضوعی به آنچه از مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره در زمان حضور ایشان در حوزه عملیه نقل شده، برمی گردد؛ آن هم مرحوم اعطای شهریه و همچنین دستمزد ماهیانه به مدرسان فلسفه و همچنین عرفان را ممنوع کردند ولی باید توجه داشت بعد از وفات ایشان، اوضاع به حالت طبیعی خود بازگشت و همچنین بار دیگر فلسفه و همچنین عرفان بدون هیچ محدودیتی تدریس می شد…بله در آن قسمتهای آخر مخالفت هایی با تدریس آن دو علم در حوزه نجف وجود دارد زیرا و به درستی که مانند دیگرعلوم حاوی نظریات اشتباه و همچنین  نظریات صحیح می باشد و همچنین در آنها دشواری ها و همچنین حقایقی وجود دارد و همچنین زیرا و به درستی که باعث می شد بعضی طلاب و همچنین معممین نسبت به بعضی نظریات فلسفه اصرار بورزند و همچنین آن هم نظریات را بر متون برگرفته از قرآن و همچنین احادث  مسلط بودن و تسلط داشتن دهند، بعضی مراجع تدریس فلسفه و همچنین عرفان را به هدف جلوگیری از وارد شدن به آن باب منع کردند؛ بابی که در واقع انتفاع از بعضی نظریات فلسفه و همچنین یا عرفان جهت تحریف بعضی حقایق به دست آمده از متون قرآنی و همچنین احادیث شریف محسوب می شد…ولی باید توجه داشت با آن حال آن موضوع به معنای از بین رفتن ارزش واقعی  دو علم فلسفه و همچنین عرفان در حوزه نجف نبود بلکه آن دو بحث همچنان درحوزه نجف اشرف وافر و همچنین شکوفا می باشد و همچنین اکنون نیز تدریس می می شود.

کمی در مورد سلوک فرهنگی و اجتماعی و همچنین اخلاقی علما در آن هم دوره صحبت کنید آنکه سلوک علما در آن هم دوره چگونه بود؟ ارتباط و رابطه علما با شهروندان و مردم شهر و همچنین طلاب به چه شکل بود؟ بیوت مراجع چگونه اداره می شد و همچنین توجهات اخلاقی علمای پهناور و بزرگ ما در آن هم دوره چگونه بود؟

در خصوص روابط فرهنگی و اجتماعی میان علمای نجف و همچنین عموم شهروندان و مردم شهر عراق جنبه های مثبتی وجود داشت هم‌چنان‌که نمی قدرت جنبه های منفی آن روابط را نیز نادیده گرفت؛ ولی باید توجه داشت در ارتباط و رابطه با جنبه های مثبت آن روابط می قدرت به مشخصه بارز علمای نجف اشرف اشاره کرد که فی الواقع آن هم زهد و همچنین خودداری از اموری بود که خرد را تباه می سازد…آن ویژگی در واقع آن هم زهد و همچنین پرهیز از تلاش جهت دستیابی به مادیات، منصب ها و همچنین عناوین پر زرق و همچنین برق فرهنگی و اجتماعی می باشد. معروف می باشد که علمای نجف مثل فقرا زندگی می کنند و همچنین به دارایی ها شهروندان و مردم شهر چشم نمی دوختند و همچنین از تلاش جهت رسیدن به منصب ها، عناوین و همچنین شناخته شدن و شهرت و همچنین تبلیغات دوری می کردند. از آن روست که مراجع در نجف اشرف مثل بسیاری دیگر از شهرستان ها و همچنین حوزه های علمیه دیگر نیست که درآنها علما تنها در اوقات ویژه ای رویت شوند و همچنین تنها با شرایط و همچنین حدود مشخص می قدرت با آنها ملاقات کرد.. در بسیاری از آن حوزه ها موانع و همچنین شرایطی وجود دارد که مانع از گفتگوی مستقیم مراجع با شهروندان و مردم شهر می شوداما نجف اشرف آن گونه نیست آنچه از علمای نجف اشرف می بینیم، بیوت گرم، زندگی ساده و همچنین لباس متواضع آنهاست. آنها از طریق حرم مظهر امام و پیشوا علی(ع) با شهروندان و مردم شهر اختلاط می کنند و همچنین همواره در حرم مطهر آن هم حضرت حضور دارند و همچنین با عام شهروندان و مردم شهر معاشرت دارند و همچنین با فقیر و همچنین غنی نشست و همچنین برخاست می کنند…خود مرجع تقلید در حرم شریف علوی(ع) حاضر می می شود و همچنین به مسائل شهروندان و مردم شهر پاسخ می دهد و همچنین با آنها به گپ و همچنین گفت می پردازد و همچنین هیچ مانع و همچنین محدودیت ویژه ای جهت دیدار شهروندان و مردم شهر با مراجع وجود ندارد…تعامل حوزه علمیه نجف با عامه شهروندان و مردم شهر تعاملی صمیمی و همچنین ساده می باشد… به همین دلیل شهروندان و مردم شهر با علما محترمانه برخورد می کنند و همچنین به انها ارج می نهند و همچنین به علما اعتماد تام دارند مثلا فروشندگان مایحتاج علما را بدون چشم داشت به انها می فروشند و همچنین از اوضاع اقتصادی و مالی علما و همچنین آنکه متکی به حقوق ماهیانه خواهند بود، آگاهی دارند و همچنین به آنها کالاهای خود را به صورت نسیه می دهند. از آن رو نوعی حالت پدرانه و همچنین برادرانه عمیق و همچنین آشکار در تعامل روحانیون حوزه با عامه شهروندان و مردم شهر وجود دارد…در اغلب مساجد مراجع عظام با عامه شهروندان و مردم شهر نماز جماعت را اقامه می کنند در صورتی که دیده نشده که در شهرستان ها و همچنین کشورهای دیگر مراجع جهت نماز جماعت خارج شوند…محدودیت های مرتبط به دیدار با مراجع در نجف اشرف وجود ندارد. بنده به شخصه مرجعیت حضرت آیت الله العظمی خویی (قدس سره) را درک کرده ام و همچنین هر زمانی که می خواستم بر ایشان وارد می شدم و همچنین هر سوالی که می خواستم از ایشان می پرسیدم و همچنین درخواست استخاره می کردم و همچنین درمورد قضایای فرهنگی و اجتماعی به گفتگو با ایشان می پرداختم.. دسترسی به آن هم بزرگوار آسان بود وهیچ مانعی از دیدار با ایشان وجود نداشت. من خودم از آیت الله العظمی سید عبدالاعلی سبزواری مراقبت می کردم. ایشان زاهد، باتقوا و همچنین خیلی زیاد متواضع بودند؛ در کنار ما که طلبه های کم سن و همچنین سالی بودیم می نشستند و همچنین با ما گفتگو و همچنین مزاح می کردند و همچنین مشوق ما بودند و همچنین حتی از سوالات معمولی ما در باره شرایع اسلام در لمعه و همچنین کتاب الفیه ابن مالک با روی باز استقبال می کردند…

بله از جانب دیگر نباید جنبه های منفی در روابط حوزه علمیه را نادیده گرفتن کرد مثلا در دوران مرحوم مقدس امام و پیشوا حکیم (قدس سره) علمایی از حوزه علمیه به منظور انجام مسئولیت تبلیغ، ارشاد و همچنین آگاهی دهی به شهروندان و مردم شهر به تمامی شهرستان ها و همچنین روستاهای عراق روانه می شدند و همچنین بین ملت عراق و همچنین حتی کشورهای شیعه امامیه و همچنین حوزه نجف اشرف نوعی همبستگی وجود داشت ولی باید توجه داشت بعد از وفات امام و پیشوا حکیم، آن اوضاع افول کرد و همچنین ماموریت ارشاد، تبلیغ و همچنین آگاهی دهی جهت دیگر شهرهای عراق و همچنین خارج از عراق واضح نبود و همچنین همین موضوع موجبات کاهش ارتباط و همچنین ضعف تعامل میان ملت و همچنین مرجعیت و همچنین بین شهروندان و مردم شهر و همچنین حوزه علمیه را فراهم آورد…شاید یکی از دلایل چنین موضوعی شرایط سیاسی خفقان آوری بود که در دوران صدام وجود داشت و همچنین مانع تعامل میان حوزه علمیه و همچنین ملت می شد به همین دلیل در آن هم زمان تعامل روشنی بین ملت و همچنین روحانیون وجود نداشت.

1465788892 مکتب نجف: ویژگی های شخصیتی و همچنین سیره سیاسی حضرت آیت الله سیستانی در گفت و همچنین گو با سید منیر خباز
حجت الاسلام والمسلمین سید منیر خباز

شیوه آشنایی تو با حضرت آیت الله العظمی سیستانی چگونه بود؟ ایشان در آن هم زمان چه اوضاع و همچنین جایگاهی داشتند؟ در محضر کدام یک از اساتید درس می خواندند؟  ویژگی های متمایز ایشان که باعث شد تو شاگردی ایشان را انتخاب کنید، چه بود؟ در مورد ویژگی های ایشان از آن هم دوره به تا حال سخن بگویید

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) از ویژگی های متمایز فکری، علمی، فرهنگی و همچنین معنوی برخوردارند؛ شخصیت حضرت آیت الله سیستانی را می قدرت در چند محور بررسی کردن کرد؛ محور اول  ویژگی های متمایز علمی معظم له هست که اولین ویژگی متمایز ایشان در آن خصوص آن می باشد که توانستند مکاتب متنوع و گوناگون و مختلف را به هم گره بزنند؛ ایشان از یک طرف به مکتب میرزا مهدی اصفهانی در مشهد منسوب می شوند و همچنین نسبت به توسعه، تعمیق و همچنین تحکیم نظریه های علامه میرزا مهدی اصفهانی در باره های متنوع و گوناگون و مختلف شامل فرق بین مقام افتاء و همچنین مقام تعلیم، علل اختلاف حدیث و همچنین باب مطلق و همچنین مقید همت گماشتند ..آیت الله سیستانی آن نظریات را از مکتب میرزا مهدی اصفهانی کسب و همچنین در راستای تعمیق آنها اقدام کرد تا آن‌که در نهایت به بخشی از شیوه ایشان در علم اصول تغییر پیدا کردن شد… از سوی دیگر حضرت آیت الله سیستانی به مکتب حضرت آیت العظمی بروجردی (رحمه الله تعالی) نیز متفرع می شوند؛ ایشان چندین سال شمسی را در محضر آیت الله بروجردی تلمذ کردند و همچنین از مهارتش در علم رجال و همچنین حدیث و همچنین روایت بهره فراوان بردند و همچنین از آن حیث نیز به سرآمد مهندسین و متخصصین علم رجال و همچنین حدیث تغییر پیدا کردن شدند… حضرت آیت الله العظمی سیستانی  همچنین و علاوه بر انتسابش به دو مکتب مذکور، به واسطه حضور در محضر آیت الله العظمی خویی(قدس سره)، ملازمت آیت الله العظمی شیخ حسین حلی (قدس سره) و همچنین ارتباط و رابطه علمی نزدیک با مرحوم آیت الله العظمی سید حسن بجنوردی، به مکتب نجف اشرف با گرایش های سه گانه آن هم در علم اصول نائینی، عراقی و همچنین اصفهانی نیز متفرع می شوند… بنابراین آیت الله سیستانی توانسته بود با ذکاوت و همچنین عقلانیت خود، مکاتب مشهد، قم و همچنین نجف را به هم پیوند دهند و همچنین توانستند با تلاش های خود و همچنین از رهگذر تلمذ در محضر اساتید عظام، مکاتب نجف اشرف را در بحث اصول و همچنین فقه خود جمع ببندند.

دومین ویژگی متمایز شخصیت علمی حضرت آیت الله العظمی سیستانی، تخصص، کاردانی و همچنین توانایی در فقه عام و همچنین احادیث عامه می باشد؛ ایشان به کتب فقه، رجال و همچنین حدیث دیگر مذاهب اسلامی احاطه کامل دارند و همچنین از رهگذر همین توانایی بالایی که در آن باره داشتند توانستند از کتب دیگر مذاهب اسلامی در راستای فهم روایات اهل بیت علیهم السلام بهره بری و استفاده کنند زیر ایشان مثل حضرت آیت الله العظمی بروجردی معتقدند روایات اهل بیت علیهم السلام ناظر به سخنان فقهای عامه، احادیث آنها و همچنین مرویات آنها می باشد…

ویژگی سوم شخصیت علمی حضرت آیت الله سیستانی وارد کردن نظریات برگرفته از علوم دیگر به بحث فقه و همچنین اصول می باشد؛ ایشان بعضی از نظریات روان شناسی را به بحث وضع در علم اصول، رویکرد روان شناختی تفسیر گفتار را به بحث تعادل و همچنین تراجیح موسوم به «تعارض ادله» و همچنین راهنمای نظریه احتمال را به علم اصول وارد کردند و همچنین آن هم را در باب اجماع، شناخته شدن و شهرت و همچنین تواتر  به کار گرفتند همچنانکه بحث فلسفی در مورد نظریه معرفت بین فلسفه سنتی و همچنین فلسه جدید را وارد بحث حجیت قطع در علم اصول کردند همچنین و علاوه بر آن آیت الله سیستانی در بحث حجیت ثقه خبر در علم اصول، آرای دیگر مذاهب اسلامی را مطالعه می کردند و همچنین کتب پژوهشگران مصری و همچنین لبنانی در باره میراث را وارد بحث اصول می کردند و همچنین بر آنها حاشیه می نوشتند. اینها ویژگی های برجسته شخصیت علمی حضرت آیت الله العظمی سیستانی می باشد..

ولی باید توجه داشت محور دوم، محور پژوهشی شخصیت حضرت آیت الله العظمی سیستانی(دام ظله) هست؛ مثلا در صورتی که مدرسانی که در محضرشان تلمذ کردیم، جهت انجام  و همچنین تهیه پژوهش های فقهی و همچنین اصولی دو ساعت یا سه ساعت را صرف می کردند، حضرت آیت الله العظمی سیستانی ده یا پانزده ساعت را جهت تهیه یک پژوهش فقهی و همچنین اصولی صرف می کنند. زیرا ایشان تمامی منابع و همچنین کتب مرتبط با پژوهش را از قدیم و همچنین جدید مطالعه می کنند بلکه بارها پژوهش های خود را مرور می کنند و همچنین موارد و نکات جدیدی را به آنها اضافه می کنند…روش پژوهشی ایشان در واقع روش بررسی کامل و همچنین روش دستیابی به واقعیت و حقیقت می باشد نه به صرف آنکه مفاهیم کلی را به شاگردان و همچنین طلاب برسانند بلکه روش ایشان رسیدن به تمامی زوایای پژوهش و همچنین جزئیات آن هم می باشد…آن آن هم مشخصه بارز مسیر علمی معظم له می باشد. حضرت آیت الله العظمی سیستانی دریای معلومات متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین متنوعی خواهند بود که در طول شصت سال شمسی بررسی و همچنین پژوهش و همچنین مطالعه کتب و همچنین منابع متنوع و گوناگون و مختلف به آن هم نائل آمده اند.

ولی باید توجه داشت سومین محور، شخصیت تربیتی ایشان می باشد؛ ارتباط و رابطه حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) با طلاب و همچنین شاگردانش ارتباط و رابطه پدر و همچنین فرزندی و همچنین متواضعانه بود و همچنین هیچ گاه خود را فراتر از طلاب محسوب نمی کردند و همچنین حتی در حضور طلاب روی زمین می نشستند و همچنین به مباحثه با طلاب می پرداختند و همچنین تعداد طلاب به هر مقدار و اندازه و میزان هم می رسید باز هم از نشستن روی صندلی پرهیز می کردند..ایشان نسبت به پاسخ به اشکالات طلاب در داخل و همچنین خارج بحث مُصِر بودند. در دورانی که در محضر ایشان بودم، تا زمان طولانی بعد از پایان درس می ماندند و همچنین تمام اشکالات و همچنین سوالات طلاب را پاسخ می گفتند…هرگز یک طلبه را به واسطه سوال هایی که می پرسید، تحقیر نمی کردند و همچنین از ارزش اشکالات طلاب نمی کاستند بلکه با تمام وجود به اشکالات طلاب گوش می دادند و همچنین آنها را اشکالاتی بجا برمی شمردند…تنها حضرت آیت الله سیستانی بین اساتیدی که در محضرشان حضور داشتم، شامل چنین شخصیت تربیتی منحصر به فردی بودند.

چهارمین محور شخصیت حضرت آیت الله العظمی سیستانی، ویژگی های برجسته و همچنین متمایز معنوی دام ظله هست؛ ایشان تنها در علم نابغه نبودند و همچنین تنها یک پژوهشگر برجسته در مطالعات متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین یک پدر دلسوز جهت شاگردانشان نبودند بلکه در کنار شخصیت متمایزی که از آن هم برخودارند، شامل مولفه های رهبری نیز می باشند؛ او از آن هم جوانی واجد شرایط رهبری بودند و همچنین چنین ویژگی متمایزی را شاید بسیاری از علما نداشته باشند. حضرت آیت الله العظمی سیستانی مولفه ها و همچنین صفات رهبری از قبیل  حکمت، درایت، دوراندیشی، خوانش شرایط متنوع و گوناگون و مختلف از موقعیت های متنوع و گوناگون و مختلف، دقت در اظهارات و همچنین سخنان، انتخاب فرصت ها و همچنین شرایط مناسب جهت اراده و تصمیم راسخ گیری و همچنین اتخاذ موضع، همپایی با اهداف و همچنین تغییرو تحولات جهانی و همچنین امتیاز معنوی ناشی از تحجد و همچنین زهد و همچنین دوری از زخارف دنیا و همچنین وسوسه های آنها را دارا خواهند بود. همه آن صفات متنوع و گوناگون و مختلف در شخصیت ایشان گرد هم آمده و همچنین ایشان را واجد شرایط رهبری امت اسلامی در چنین شرایط سختی قرار داده می باشد و همچنین من به ضرس قاطع می گویم که خداوند تبارک و همچنین تعالی جهت هر دوره زمانی رهبری متناسب با آن هم دوره را مهیا می کند و همچنین جهت دوره سخت کنونی نیز که امت اسلامی به رهبری حکیمانه و همچنین متصف به تمامی مولفه های رهبریت مستلزم و نیاز دارد، ایشان را آماده کرده می باشد.

از نظر تو حضرت آیت الله العظمی سیستانی به کدام یک از مراجع سابق شباهت بیشتری دارند؟

پاسخ دادن به آن سوال دشوار می باشد و همچنین چه بسا تعریض در آن هم باشد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی در دوران اخیر  تاریخ عراق نقشی متغایر و متفاوت از قبل را ایفا می کنند و همچنین آن نقش فراتر از نقش مراجع سابق می باشد به طوری که اهتمام اول علمای سابق، حفظ اندیشه تشیع و همچنین حفظ حوزه علمیه به هدف حفظ مکتب اهل بیت علیهم السلام بود ولی باید توجه داشت پس از سقوط رژیم صدام به علما رجوع می می شود و همچنین از آنها خواسته می می شود که در اصلاح و همچنین حل بعضی معظلات و مسائل و مشکلات مشارکت کنندحضرت آیت الله العظمی سیستانی در همین باره روشی را انتخاب کردند که بعضی معتقدند که آن روش حد وسط بین شیوه حضرت آیت الله العظمی خویی (قدس سره)  و همچنین شیوه حضرت آیت الله العظمی خمینی(قدس سره) می باشد به آن معنا که آیت الله سیستانی از تلاقی آن دو رویکرد، ایده جدیدی را تولید کردند در حالی که بعضی نیز براین باروند که شرایط تغییر کرده و همچنین در صورتی که حضرت آیت الله العظمی  خمینی(قدس سره)  هم در عراق بودند همین روش را دنبال می کردند و همچنین در صورتی که حضرت آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)   هم بودند همین رفتار را درپیش می گرفتند و همچنین بعضی نیز براین باروند که موضع حضرت آیت الله العظمی سیستانی حد وسط بین آن دو روش هست. آن موضوع را چگونه تشریح می کنید؟

مسیر سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی شخصیت رهبری  حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) در چند ویژگی قابل  تشریح می باشد؛ ویژگی اول آن می باشد که رهبریت معنوی و همچنین تربیتی در جامعه اسلامی به فرد زاهدی مستلزم و نیاز دارد که از وسوسه های دنیوی، مادیات و همچنین زرق و همچنین برق آن هم به دور باشد. آن موضوع را همواره حضرت آیت الله العظمی سیستانی در سخنانشان تکرار می کنند و همچنین همواره در خط اقتدا به امام و پیشوا امیرالمومنین حضرت علی (ع) گام برمی دارند که می فرمودند:«معلومت باد که هر مأمومی را امامی می باشد که به او اقتدا می کند و همچنین از نور علمش بهره می گیرد. آگاه باش که امام و پیشوا تو از تمام دنیایش به دو جامه کهنه و همچنین از خوراکش به دو قرص نان قناعت نموده»…ایشان همواره می نامند که الگویشان امام و پیشوا علی(ع) می باشد که تاریخ آن هم حضرت را به عنوان رهبر معنوی امت می شناسد…

دومین ویژگی شخصیت رهبری و همچنین مسیر سیاسی حضرت آیت الله العظمی سیستانی آن می باشد که ایشان همواره خود را از اختلافات دور نگه می دارند…نه خود ایشان و همچنین نه دفترشان وارد هیچ گونه اختلاف مذهبی چه در داخل شیعه و همچنین چه در سطح کلی جامعه اسلامی نمی شوند و همچنین از هرگونه اقدام تحریک آمیزی که باعث تنش و همچنین اختلاف شدید می شود، دوری می کنند بلکه همواره نسبت به گذر از آن هم و همچنین عدم تمرکز روی چنین اختلافاتی تاکید می کنند تا روحیه همبستگی و همچنین تعامل و همچنین همگرایی بین مذاهب متنوع و گوناگون و مختلف اسلامی و همچنین فرزندان مذهب یکپارچه شیعه حفظ می شود…اختلاف از هرنوعی چه دینی و همچنین چه فرهنگی و اجتماعی باشد، ایشان همواره بر اولویت ها تمرکز می کنند و همچنین به مسائل ثانوی اهمیتی نمی دهند…شامل اولویت ها در نظر ایشان، وحدت اسلامی در کنار وحدت شیعی می باشد و همچنین آن وحدت از نظر ایشان، عنصر قوام مسلمانان می باشد و همچنین یکی از مظاهر تمدن پهناور و بزرگ اسلامی می باشد به همین دلیل همواره از وارد شدن به اختلافات مذهبی و همچنین اختلافات فرهنگی و اجتماعی پرهیز می کنند و همچنین همین باعث شده می باشد تا بسیاری از افرادی که با او اختلاف نظر دارند هم جذب ایشان شوند.جریان هایی در داخل عراق خواهند بود که با حضرت آیت الله سیستانی اختلاف نظر دارند ولی باید توجه داشت آنها را مجذوب خود کرده می باشد. ایشان هرگز به دنبال مواجهه و همچنین مجابهه آنها نبوده بلکه از آنها با روی باز در بیت خود استقبال کرده و همچنین به گفتگو با آنها نشسته می باشد و همچنین در حق آنها دلسوزی و همچنین استعانت به خرج داده تا با مرور زمان آنها را مجذوب خود کردند و همچنین به شرکای خود تغییر پیدا کردن کردند…

نقطه سوم در مسیر سیاسی و همچنین رهبری حضرت آیت الله سیستانی، تمرکز و همچنین تاکید ایشان روی حکومت مدنی  در عراق می باشد؛ اینجا مشخص می می شود که ایشان رهبری نیستند که خط امام و پیشوا خوئی و همچنین امام و پیشوا خمینی را با هم ادغام کرده باشند، [گرچه از هر دو تجربه بهره برده اند] و همچنین آنگونه نیست که در صورتی که هر کدام از آن شخصیت ها جای ایشان می بودند [ضرورتا] به همین شکل عمل می کردند، بلکه تجربه ایشان تجربه غیره ای می باشد و همچنین تنها ایشان حامل آن فرهنگ خواهند بود که تنها راه حل تامین نیازهای جامعه اسلامی در حکومت مدنی نهفته می باشد. جامعه اسلامی که حاوی اقلیت هایی از ادیان دیگر نظیر مسیحی، ایزدی، صابئی و همچنین مذاهب اسلامی متنوع و گوناگون و مختلف می باشد جهت آنکه بتوانند با آزادی مناسک خود را انجام دهند، راه حل آن هم حکومت مدنی می باشد؛ دولتی که مبتنی بر صندوق آرا و همچنین تمایز بین قوات سه گانه مقننه، مجریه و همچنین قضائیه باشد. در صورتی که در صورتی که محور را حکومت مدنی قرار ندهیم، قادر نخواهیم بود جهت پیروان ادیان و همچنین مذاهب متنوع و گوناگون و مختلف شامل مذهب تشیع آزادی فراهم کنیم…پافشاری روی حکومت مذهبی درگیری های شدید و همچنین خشونت باری رادر عراق  به همراه خواهد داشت که تا صد ها سال شمسی نیز تداوم خواهد یافت و همچنین به همین دلیل می باشد که حضرت آیت الله سیستانی به تمرکز روی حکومت مدنی دعوت کرده می باشد و همچنین چنین دعوتی در بین مراجع شیعه و همچنین علمای شیعه به تا حال دیده نشده می باشد.

ویژگی چهارم مسیر سیاسی حضرت آیت الله سیستانی، قلت کلام و همچنین کم گویی و همچنین پرهیز از زیاده گویی می باشد؛ حکمت اقتضا می کند که رهبر تاثیرگذار و همچنین نافذ باشد و همچنین قطعا یکی از نشانه های حکمیت و همچنین تاثیرگذاری در نفوس شهروندان و مردم شهر، ایراد سخنان وافی و همچنین کافی جهت علاج معظلات و مسائل و مشکلات و همچنین پرهیز از زیاده گویی  می باشد. حضرت آیت الله سیستانی به خوبی بیانگر آن ویژگی خواهند بود و همچنین به آن حکمت آراسته خواهند بود و همچنین همواره تاکید می کنند که «کسی که زیاد سخن می گوید، زیاد هم اشتباه دارد» .براین اساس هرچه حکمت، احتیاط و همچنین کم گویی اکثرا و بیشتر باشد، تاثیرگذاری در شهروندان و مردم شهر نیز اکثرا و بیشتر می باشد. آن حدیث همچنین بیانگر آن موضوع نیز می باشد که کثرت سکوت بر وفور عقل دلالت می کند…  البته سکوت ایشان از نوع خاموشی نیست بلکه از نوع خوانش موقعیت و همچنین اتخاذ موضع مناسب جهت هر موقعیت می باشد.

آخرین ویژگی مسیر سیاسی و همچنین رهبری حضرت آیت الله سیستانی، عملگرا بودن، واقع گرایی و همچنین مصلحت گرایی ایشان می باشد؛ ایشان همواره تاکید می کنند اکثرا و بیشتر از آنکه حرف بزنیم بایستی و حتما عمل کنیم…جامعه اسلامی از ما می خواهد که عملگرا باشیم به همین دلیل هنگامی که بسیاری از احزاب سیاسی بر ایشان وارد شدند و همچنین در مورد وحدت میان شیعه و همچنین سنی ووحدت اقشار متنوع و گوناگون و مختلف ملت عراق با معظم له گفتگو کردند، آشکارا به آنها گفت که وحدت را در قول نمی دانم بلکه در عمل می دانم و همچنین از همین منظر دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی از پناهجویان ایزدی، صابئی، مسیحی و همچنین سنی استقبال کرد و همچنین جهت آنها مسکن، حقوق ماهیانه، آب و همچنین غذا فراهم کرد و همچنین معتمدان خود را به جبهه های نبرد فرستاد تا به یاری شهروندان و مردم شهر و همچنین عشایر شیعی و همچنین سنی بشتابند و همچنین درفتوای جهاد کفایی و همچنین  توصیه های خود به مبارزان عراقی هماره بر اصل کسی که عضو شهر است و همچنین شهروندی تاکید می کنند نه بر شیعی و همچنین سنی و همچنین یا هر عنوان دیگر مذهبی…تاکید ایشان همواره بر وحدت می باشد و همچنین همواره بر جنبه عملگرایی وحدت تاکید می کنند و همچنین معتقدند که نباید در قول محدود می شود و همچنین همین حکمت و همچنین درایت و همچنین عملگرایی ایشان بود که باعث شد فضایی از همبستگی و همچنین همگرایی در عراق ساخته یا ایجاد می شود.

1418435240 مکتب نجف: ویژگی های شخصیتی و همچنین سیره سیاسی حضرت آیت الله سیستانی در گفت و همچنین گو با سید منیر خباز

تو در صحبت هایتان گفتید که حضرت آیت الله العظمی سیستانی به حکومت مدنی در عراق  نظر دارند؛ نقش علما و همچنین وظایف آنها در چنین دولتی چیست؟

حضرت آیت الله العظمی سیستانی از رهگذر سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی حکومت مدنی را در عراق مطرح می کنند نه از آن رهگذر که چنین دولتی آن هم حکومت شرعی الهی می باشد بلکه در واقع از نظر ایشان راه حل سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی که شهروندان و مردم شهر بتوانند با امنیت و همچنین صلح در کنار هم زندگی کنند و همچنین هردینی با آزادی کامل مناسک و همچنین حقوق خود را اعمال کند،  حکومت مدنی می باشد. ولی باید توجه داشت نقش علما در چنین دولتی همواره حول آن محور می چرخد که  بایستی و حتما از حکومت و همچنین سیاست و همچنین وارد شدن به احزاب سیاسی و همچنین اعمال وظایف حکومتی دوری کند تا روحانی بتواند شفافیت، وثاقت، موقعیت و همچنین استحکام خود را در بین شهروندان و مردم شهر حفظ کند و همچنین به عنوان نماد معنوی باقی بماند نه سیاستمداری  که وارد نزاع، جدال، رقابت و همچنین تنش می شود و همچنین جهت آنکه روحانیون بتوانند موقعیت معنوی خود که متصف به شفافیت و همچنین محبت می باشد را حفظ کنند بایستی و حتما از وارد شدن به احزاب، سیاست و همچنین مسئولیت های حکومتی پرهیز کنند…بنابراین نقش علما در حکومت مدنی درواقع نصیحت و همچنین ارشاد می باشد و همچنین مداخله نیست..به همین دلیل می باشد که می بینیم حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله از وارد شدن به جزئیات در حکومت عراق دوری می کند و همچنین جزئیات را به اشخاص متخصص واگذار می کنند.

 امروز حوزه علمیه نجف شرف یک طراوت و همچنین نشاط جدیدی پیدا کرده می باشد و همچنین نزدیک به چهارده هزار طلبه وارد حوزه شده اند البته تعداد طلبه های ایرانی کم شده می باشددو سوال اینجا هست بعضی اشکال آورده اند که کم شدن تعداد طلبه های ایرانی در بعدی حوزه عملیه نجف تاثیر منفی می گذارد زیرا و به درستی که خیلی از رجال برجسته قبل که اسم بردید ایرانی بودند و همچنین بعضی هم عرب بودند…. منزلت و همچنین بعدی مرجعیت شیعه را چگونه می بینید آیا بعد از حضرت آیت الله العظمی سیستانی آن مکتب، آن تفرد و همچنین آن اندیشه ادامه پیدا می کند یا خیر؟

حضرت آیت الله العظمی سیستانی همواره تلاش می کنند که حوزه علمیه نجف اشرف جامع باشد و همچنین طلاب ایرانی، پاکستانی، افغانی، انگلیسی، عرب و همچنین غیر عراقی با شایستگی و همچنین قابلیت های خود، شامل جایگاه در حوزه علمیه باشند…حضور اندک طلاب ایرانی در دوره کنونی به دلیل شرایط حاکم و همچنین اضاع ناپایدار حاکم در عراق می باشد و همچنین مانعی از حضور طلاب ایرانی از سوی مرجعیت در حوزه نجف اشرف وجود ندارد.

به نظر من آن حجم از ویژگی های متمایز علمی، فرهنگی و همچنین رهبری که حضرت آیت الله العظمی سیستانی از آن هم برخوردارند در حوزه علمیه وجود ندارد و همچنین تا مدت ها بعد از ایشان نیز وجود نخواهد داشت. گمان نمی کنم که حوزه علمیه نجف اشرف بتواند در دوران کوتاهی شخصیت علمی و همچنین رهبرانه ای نظیر حضرت آیت الله العظی سیستانی در چنین سطحی را تولید کند بلکه به دوران طولانی مستلزم و نیاز دارد تا بتواند چنین شخصیت عظیمی را خلق کند.

به روش کلی به عنوان یک شخصیت آشنا با حوزه های علمیه شیعه در عراق و همچنین ایران و همچنین لبنان، حضرتعالی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید که بعدی مرجعیت شیعه چگونه می باشد آیا آن منزلت و همچنین عظمت به نظر تو ادامه پیدا خواهد  کرد؟ بعضی می گویند و همچنین اشکال می گیرند و همچنین می گویند در دوره اخیر یک سری از شاگردها آمدند قبل از آنکه آن هم ثواب و فضیلت علمی  اصیل و همچنین واقعی  را پیدا کنند فتوا دادند و همچنین رساله دادند و همچنین امثال اینها و همچنین آن منزلت مرجعیت را پایین می آوردتو فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنید با آن روند از نظر علمی و همچنین اقتدار و قدرت فکری  منزلت مرجعیت ایا محفئظ می ماند یا ممکن می باشد دچار خدشه هایی می شود با وجود تنوعی که وجود دارد؟

در صورتی که به معیارهای طبیعی و همچنین شرایط فرهنگی و اجتماعی نگاهی بیفکنیم شاید به نظر نمی رسد که مرجعیت به صورت شناخته شده کنونی و همچنین به آن حالت تاثیرگذار در بین شهروندان و مردم شهر باقی بماند ولی باید توجه داشت ایمان ما و همچنین دیدگاه ما از رهگذر معیار های ایمانی نه معیارهای طبیعی آن می باشد که خداوند حافظ دینش می باشد و همچنین همانطور که عبدالمطلب رضی الله عنه فرمود:«کعبه خدایی دارد که از آن هم محافظت می کند»، برکات صاحب الامر(عجل الله تعالی فرجه الشریف ) شامل حال شیعه  خواهد شد و همچنین آنها را در حفظ دین و همچنین حفظ تعامل معنوی و همچنین ثمربخش امت با روحانیون یاری می کند ان شاء الله و همچنین الحمد الله ربنا…

1405685832 مکتب نجف: ویژگی های شخصیتی و همچنین سیره سیاسی حضرت آیت الله سیستانی در گفت و همچنین گو با سید منیر خباز
حجت الاسلام والمسلمین سید منیر خباز

 

 

 

مکتب نجف: ویژگی های شخصیتی و همچنین سیره سیاسی حضرت آیت الله سیستانی در گفت و همچنین گو با سید منیر خباز در تاریخ ۲۰۱۸-۰۴-۱۷ ۰۶:۱۸:۰۴ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان