در گفت و همچنین گویی مطرح شد ؛ روایت آیت الله دین پرور از تالیف الغدیر از سوی علامه امینی تا ماجرای تاسیس بنیاد نهج البلاغه

در گفت و همچنین گویی مطرح شد ؛ روایت آیت الله دین پرور از تالیف الغدیر از سوی علامه امینی تا ماجرای تاسیس بنیاد نهج البلاغه

|در گفت و همچنین گویی مطرح شد ؛ روایت آیت الله دین پرور از تالیف الغدیر از سوی علامه امینی تا ماجرای تاسیس بنیاد نهج البلاغه از مسیح داراب|

صدای شیعه: آیت الله سید جمال الدین دین پرور در گفت و همچنین گویی به تشریح فعالیت های بنیاد بین المللی نهج البلاغه پرداخت و همچنین گفت: اساس فعالیت آن بنیاد بر اساس کتاب شریف نهج البلاغه به عنوان یکی از مهمترین منابع حدیثی شیعه بوده که در طول بیش از هزار سال شمسی مورد توجه مزایا و خاصیت های و همچنین در ادامه مورد اقبال عموم شهروندان و مردم شهر بوده می باشد.

او همچنین اظهار داشت: در تاریخ یعقوبی آمده که در آن هم زمان، ۴۰۰ خطبه از حضرت امیر(ع) در میان شهروندان و مردم شهر معروف بوده و همچنین آن هم را حفظ می کردند.

* بعد از اختراع صنعت چاپ، رشته حدیث کم رنگ شد

ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه ابراز داشت: پیشامد جدید حدیث در قبل از مهمترین منابع درسی حوزه های علمیه بوده و همچنین تا قبل از اختراع صنعت چاپ، کتاب های خطی حدیثی از ارزش و همچنین جایگاه والایی برخوردار و همچنین حدیث نویسان نزد اساتید و همچنین با اجازه آنان به نوشتن آن هم مبادرت داشته و همچنین به عنوان فرهنگ رایج حوزه های علمیه مرسوم بود؛ ولی باید توجه داشت بعد از اختراع صنعت چاپ، آن رشته علمی کم رنگ شده و همچنین اشخاص شروع به چاپ کتب حدیثی کرده و همچنین در اختیار شهروندان و مردم شهر قرار می گرفت که سبب ضعف و همچنین نقص در حوزه های علمیه شیعه شد.

آن استاد حوزه خاطرنشان ساخت: یکی از دلائل پیاده سازی و راه اندازی بنیاد بین المللی نهج البلاغه، گسترش پیشامد جدید حدیث در حوزه های علمیه بوده تا طلاب و همچنین فضلا بتوانند در فضای علمی و همچنین درسی آن احادیث را مطالعه کرده و همچنین تحت نظر اساتید مبرز آن رشته به تجزیه و همچنین تحلیل آن هم بپردازند؛ لذا با موافقت حوزه تلاش شد که یکی از دروس حوزه های علمیه، کتاب شریف نهج البلاغه باشد.

* نگاهی به ویژگی کتاب شریف نهج البلاغه

آیت الله دین پرور با اشاره به ویژگی های کتاب نهج البلاغه، تصریح کرد: صدور ۹۹ قسمت و بخش خطبه های نهج البلاغه در دوران حکومت ظاهری حضرت امیر(ع)، یکی از ویژگی های آن کتاب شریف می باشد که کتب حدیثی دیگر آن ویژگی را ندارند؛ چراکه امام و پیشوا علی(ع) در رأس حکومت بوده و همچنین بایستی و حتما جامعه را از منظرهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و همچنین … هدایت می کردند؛ ولی باید توجه داشت در زمان دیگر ائمه، آن موقعیت نبوده می باشد و همچنین به عنوان مثال در صورتی که فردی یا شخصی نیت و اراده سؤال از امام و پیشوا صادق(ع) را داشت، بایستی و حتما خود را به شکل خیارفروش در آورده و همچنین محضر امام و پیشوا می رسید و همچنین سؤال خود را می پرسید.

او همچنین گفتن داشت: امروز در حال زندگی در حکومت اسلامی بوده که در رأس آن هم فقیه مجتهد جامع الشرایط وجود دارد و همچنین از آن منظر شباهت بسیاری به دوران حضرت علی(ع) دارد و همچنین قطعا دستورات آن هم حضرت که بخشی از آن هم در کتاب شریف نهج البلاغه آمده، می تواند خیلی زیاد کارساز و همچنین مهم باشد.

ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه اظهار داشت: فضای کتاب نهج البلاغه می طلبد که فعالیت علمی و همچنین پژوهشی مناسب همراه با توجه به منابع تاریخی بر روی آن هم انجام می شود تا بتوان مباحث مهم آن هم را به درستی به جامعه عرضه کرد.

* به بنده القاء شد که به سمت نهج البلاغه بروم

آن استاد حوزه در پاسخ به آن سؤال که چه شد به سمت نهج البلاغه رفتید؟، ابراز داشت: بنده به همراه جمعی از دوستان در مؤسسه «در راه حق»، «اصول دین» و همچنین … فعالیت داشته و همچنین از مؤسسان آن هم بودیم؛ ولی باید توجه داشت آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین اندیشه که در عرصه نهج البلاغه فعالیتی را آغاز کنیم، جهت خود ما نبود؛ بلکه به ما القاء شد که آن کار را انجام دهیم.

آیت الله دین پرور با گفتن آن مطلب که اخیرا متوجه شدم پیاده سازی و راه اندازی بنیاد بین المللی نهج البلاغه، سابقه غیره ای دارد، ادامه داد: ما در اوائل طلبگی دو جلسه خدمت علامه امینی(ره) در منزل خود بودیم و همچنین قریب به چهار ساعت در مورد الغدیر صحبت کردند؛ از ایشان پرسیدیم که چه شد به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن تألیف کتاب الغدیر افتادید؟ که گفتند: ما سال شمسی ها در نجف حضور داشته و همچنین مشغول تحصیل و همچنین تدریس بودیم؛ روزی به حرم حضرت امیر(ع) رفته و همچنین عرض کردیم: آقاجان، ما سال شمسی ها مشغول تحصیل و همچنین تدریس هستیم؛ کاری دست ما دهید تا انجام دهیم؛ از حرم که به بیرون آمدم، فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن تألیف الغدیر به ذهنم افتاد و همچنین آن کار را انجام دادم.

او همچنین افزود: خود بنده در آن هم جلسه بعد از آن هم نقل قول علامه امینی(ره)، نیت کردم که خوب می باشد حضرت امیر(ع) کاری دست ما هم بدهند که بعد از ۱۵ یا ۲۰ سال شمسی که ما از قم به تهران آمدیم، تنها در اتاقی نشسته بودم و همچنین بدون فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن، تأمل و همچنین مشورت قبلی، قلم روی کاغذ چرخید و همچنین نوشته شد: «بنیاد بین المللی نهج البلاغه».

ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه یادآور شد: حتی بنده در مقابل بعضی که با آن اسم مخالفت می کردند، قاطعانه ایستاده و همچنین بر بودن آن نام تأکید کردم؛ در حالی که معمولا در مسائل علمی نظر جمع را مهم دانسته و همچنین به آن هم نظر دارم؛ ولی باید توجه داشت بر روی اسم آن بنیاد، تأکید کرده و همچنین به دنبال پیاده سازی و راه اندازی آن هم رفتیم.

آن استاد حوزه خاطرنشان ساخت: آن بنیاد تقریبا از سال شمسی ۱۳۵۰ پیاده سازی و راه اندازی شد و همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در خدمت انقلاب بوده و همچنین فعالیت های انقلابی داشتیم؛ ولی باید توجه داشت بنیاد را رها نکرده و همچنین مسئولیت های مختلفی را رد کردیم تا کار آن بنیاد بر روی زمین نماند؛ حتی در سال شمسی ۱۳۷۰ که رهبر انقلاب ما را به سفر هند فرستادند، با ایشان شرط قبول کردم که بنیاد نهج البلاغه بایستی و حتما سرپا مانده و همچنین در صورتی که آیت الله خزعلی را جایگزین ما در بنیاد کنید، به آن سفر خواهم رفت که خوشبختانه آن کار انجام شد و همچنین ما توانستیم به آن کشور برویم.

آیت الله دین پرور تصریح کرد: ما بدون هیچگونه بودجه دولتی و همچنین کار تجاری، فعالیت در بنیاد نهج البلاغه را با حضور آقایان شهید مصطفوی، مرحوم موحدی ساوجی، بنده و همچنین آقای حیدری چیذری در اتاقی در منزل ما شروع کرده و همچنین ادامه دادیم.

*نمایش ۱۶ کنگره داخلی و همچنین بین المللی نهج البلاغه

او همچنین در پاسخ به آن سؤال که از مهمترین خروجی های بنیاد بین المللی نهج البلاغه چه بوده می باشد؟، گفتن داشت: نمایش ۱۶ کنگره داخلی و همچنین بین المللی با حضور دانشمندانی از شیعه و همچنین اهل سنت که جهت نخستین بار نام نهج البلاغه را در سطح بین الملل مطرح کرد، از خروجی های آن بنیاد بوده می باشد.

ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه اظهار داشت: نخستین کنگره بین المللی نهج البلاغه در سال شمسی ۱۳۶۰ و همچنین با پیام امام و پیشوا خمینی(ره) فعالیت خود را آغاز کرد که فضای عجیبی ساخته یا ایجاد و همچنین آن کتاب شریف از غربت دخل و درآمد و همچنین انصافا صدا و همچنین سیمای کشور نیز همکاری مناسبی با ما داشت و همچنین پوشش وسیعی انجام داد.

آن استاد حوزه ابراز داشت: در آن هم کنگره وزارت خانه های گوناگونی همچون، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت پست و همچنین تلگراف و همچنین … مشارکت مؤثر داشته و همچنین شش روز به طول انجامید؛ وزارت خارجه دستگاه های ترجمه ای را مهیا کرده بود تا مهمانان خارجی بتوانند مباحث و مطالب آن کنگره را داشته باشند؛ همچنین وزارت کشور نیز ماشین های مخصوصی را جهت مهمانان خارجی فراهم کرده بود؛ چراکه کشور در زمان جنگ قرار داشت و همچنین از فتنه گروهک های منافقین در أمان نبودیم.

آیت الله دین پرور با گفتن آن مطلب که بعد از نمایش آن هم کنگره حتی یک ریال هم به کسی بدهکار نشدیم، خاطرنشان ساخت: خاطرم هست که خرج کنگره نخست نهج البلاغه قریب به یک میلیون و همچنین ۴۰۰ هزار تومان شده بود که یک میلیون آن هم را آیت الله امامی کاشانی تقبل کرد و همچنین جهت ۴۰۰ هزار تومان نیز امام و پیشوا راحل قبول کردند که از وجوهات بتوانیم بهره بری و استفاده نماییم.

* چمدان به دست ها را به کنگره دعوت نمی کردیم

او همچنین تصریح کرد: افرادی جهت کنگره های گوناگون نهج البلاغه دعوت شده اند که فعالیتی در مباحث حدیثی و همچنین نهج البلاغه داشته اند؛ نه اشخاص چمدان به دست که در تمام همایش ها حضور دارند.

آیت الله دین پرور با گفتن آن مطلب که به تا حال قریب به ۲۰۰ عنوان کتاب در آن بنیاد نشر یافته شده شده می باشد، اذعان داشت: آن بنیاد نه بودجه دولتی دارد؛ نه بودجه حوزوی؛ ولی باید توجه داشت فعالیت ها تعطیل نشده و همچنین به تا حال ادامه داده ایم؛ ولی باید توجه داشت اخیرا با مشکلاتی مواجه شده و همچنین مرکز تخصصی نهج البلاغه ما با اشکالاتی همراه شده می باشد.

ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه گفتن داشت: مرکز تخصصی نهج البلاغه تقریبا از سال شمسی ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و همچنین در سال شمسی اول، کار را با پذیرش ۴۰ طلبه آغاز کردیم؛ ولی باید توجه داشت در ادامه به دلیل معظلات و مسائل و مشکلات بودجه ای، تعداد پذیرش آن مرکز کمتر شد.

آن استاد حوزه اظهار داشت: در آغاز فعالیت های مرکز تخصصی نهج البلاغه با کمبود استاد مواجه بودیم؛ چراکه مباحثی همچون فقه، اصول، کلام و همچنین … در حوزه های علمیه مسبوق به سابقه بود و همچنین اساتیدی تربیت شده بودند؛ ولی باید توجه داشت نهج البلاغه سابقه نداشت و همچنین کمبود استاد داشتیم؛ ولی باید توجه داشت خوشبختانه اساتیدی که در آن باره کار کرده بودند، قبول همکاری کرده و همچنین فضلا و همچنین طلاب توانستند از آن موقعیت بهره بری و استفاده نمایند.

آیت الله دین پرور ابراز داشت: از دروس موفق ما در آن مرکز، متن خوانی نهج البلاغه بود؛ چراکه بعضی از متون آن کتاب شریف، حتی از کفایه و همچنین … هم سخت می باشد و همچنین بایستی و حتما مطالعه بیشتری جهت آن هم انجام می شود تا بتوان کلام امام و پیشوا را فهمید.

او همچنین خاطرنشان ساخت: در طول هشت دوره ای که آن مرکز به فعالیت خود ادامه می دهد، قریب به ۱۲۰ دانش پژوه در مقطع سطح سه حوزه داشته و همچنین هر دوره در آن مرکز قریب به سه سال شمسی به طول می انجامد.

* امروز در عربستان سعودی علیه نهج البلاغه کتاب چاپ می می شود

آن استاد حوزه در قسمت و بخش دیگر از آن مصاحبه به مقابله دشمنان با کتاب شریف نهج البلاغه اشاره و همچنین تصریح کرد: امروز در عربستان سعودی کتاب هایی علیه نهج البلاغه به چاپ رسیده و همچنین به دست حاجیان داده می می شود که نشان دهنده کیمیابودن آن کتاب شریف می باشد؛ پس ما بایستی و حتما آن هم را گسترش داده و همچنین تبیین نماییم تا بتوان آن هم را در حوزه های علمیه و همچنین جامعه پیاده سازی کرد.

* پاسخی بر اشکال بعضی حوزویان

آیت الله دین پرور گفتن داشت: عجیب می باشد که امروز بعضی در حوزه آن سخن را گفتن می کنند که چه فرقی میان کتاب کافی و همچنین نهج البلاغه وجود دارد؟ که در پاسخ ذکر همین نقطه کفایت می کند که مباحث آن کتاب شریف در نهاد ملل متحد گفتن می می شود.

او همچنین در پاسخ به شبهه بعضی از شبهه اندازان، اظهار داشت: امروز بعضی گفتن می کنند که امروز با معارف نهج البلاغه نمی قدرت زندگی کرد؛ در حالی که متأسفانه افرادی آن سخنان را مطرح می کنند که نه امام و پیشوا علی(ع) را شناخته و همچنین نه آن کتاب را می شناسند؛ حضرت امیر(ع) فرازمانی و همچنین فرامکانی می باشد و همچنین در حجاب زمان قرار نمی گیرند؛ به عنوان مثال آن امام و پیشوا همام سخنان نابی در مورد مالیات دارند که خیلی زیاد به روز می باشد و همچنین الگوهای مناسبی را ارائه کرده اند.

ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه ابراز داشت: ما با اساتید مبرز دانشگاهی که در خارج از کشور تحصیل کرده بودند، جلساتی را در خصوص مباحث جامعه شناسی داشتیم که هنگام و زمانی که سخنان امام و پیشوا علی(ع) در آن ارتباط و رابطه مطرح شد، خود آنان گفتن کردند که حضرت امیر(ع) مباحث بیشتری نسبت به تحصیلاتی که به تا حال داشته ایم، گفتن کرده اند.

آن استاد حوزه خاطرنشان ساخت: کتاب نهج البلاغه بخشی از کلمات، خطبه ها و همچنین بیانات حضرت امیر(ع) می باشد و همچنین آن بیناد طی پروژه ای کل کلمات و همچنین سخنان امام و پیشوا را از ۸۰۰ منبع جمع آوری کرد که تغییر پیدا کردن به ۷۰ هزار خطبه، نامه و همچنین کلمه شد که بعد از حذف مباحث تکراری، به ۱۰ هزار خطبه، نامه و همچنین کلمه رسیدیم که در ۳۰ جلد با عنوان موسوعه الاحادیث العربیه به چاپ رسیده می باشد.

* روش صحیح مطالعه نهج البلاغه

آیت الله دین پرور در پاسخ به آن سوال که روش مناسب مطالعه کتاب نهج البلاغه چگونه می باشد؟ تصریح کرد: آن کتاب بایستی و حتما زیر نظر اساتید متخصص مطالعه می شود؛ بایستی و حتما جلساتی ترتیب داده می شود تا استاد در مورد آن کتاب صحبت نماید تا بتوان به اهمیت آن هم پی برد.

او همچنین ادامه داد: طلاب در ابتدا بایستی و حتما آن کتاب را به صورت مطالعه سریع هم متن عربی و همچنین هم ترجمه آن هم در طول مدت یک سال شمسی خوانده و همچنین یادداشت های خود را در کنار آن هم بنویسند و همچنین در دوره های بعدی می توانند به صورت موضوعی مطالعه نموده و همچنین از شروح موجود بهره بری و استفاده نمایند.

ریاست بنیاد بین المللی نهج البلاغه گفتن داشت: بلاغت و همچنین سبک حضرت امیر(ع) در آن کتاب، متغایر و متفاوت با سایر کتب می باشد و همچنین متن خوانی صحیح جهت فهم بهتر مباحث و مطالب خیلی زیاد مهم می باشد.

آن استاد حوزه در پایان اظهار داشت: مراجع عظام تقلید به آن بنیاد اظهار لطف و همچنین عنایت ویژه دارند و همچنین می طلبد که مدیریت حوزه های علمیه جهت نمایش مقطع سطح چهار در مرکز تخصصی نهج البلاغه، پاسخ مثبت خود را اعلام کرده تا دانش پژوهان سطح سه ما بتوانند در سطح چهار آن مرکز، تحصیل خود را ادامه داده و همچنین جذب مراکز دانشگاهی دیگر نشوند.

منبع: حوزه

انتهای پیام

در گفت و همچنین گویی مطرح شد ؛ روایت آیت الله دین پرور از تالیف الغدیر از سوی علامه امینی تا ماجرای تاسیس بنیاد نهج البلاغه در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان