حضرت آیت الله جوادی آملی: سالگرد شهادت حضرت زهرا تنها جهت سینه زدن و همچنین اشک ریختن نیست/ سیره و همچنین سنت آن هم حضرت در توحید و همچنین استقامت اوست

جوادی حضرت آیت الله جوادی آملی: سالگرد شهادت حضرت زهرا تنها جهت سینه زدن و همچنین اشک ریختن نیست/ سیره و همچنین سنت آن هم حضرت در توحید و همچنین استقامت اوست

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: عمده آن هم می باشد که به سیرت و همچنین سنّت آن هم حضرت آشنا بشویم و همچنین عمل کنیم. سیرت و همچنین سنت آن هم بانو در توحید او و همچنین در استقامت او می باشد یعنی او موّحد کامل بود و همچنین پایدار تام؛ هم در مسئلهٴ دینی خود مشکل علمی نداشت، هم در مسئلهٴ منش و همچنین گرایش و همچنین عمل مشکل عملی نداشت.

به به گفته شفقنا، آن مرجع تقلید در سخنان خود در سالروز شهادت آن هم حضرت در سال شمسی ۸۵، که به همین مناسبت بازنشر می می شود، با گفتن آنکه فاطمه زهرا (سلام الله علیها) اسوه بشریت خواهند بود، گفتن داشت: بحثِ دربارهٴ شخصیت صدیقهٴٴ نساء عالمیان[سلام الله علیها] از آن جهت مهم می باشد که آن هم حضرت مانند انبیا و همچنین اولیای دیگر(علیهم السلام) اسوهٴ جوامع بشری‌اند؛ آن هم‌طوری که پیغمبر و همچنین امام و پیشوا اسوه هست جهت تمام اشخاص جامعه (اعم از زن و همچنین مرد) زنان با ثواب و فضیلت عالم هم اسوه‌اند جهت همه اشخاص ملّت (اعم از زن و همچنین مرد)؛ و همچنین آن هم‌طوری که امیرالمؤمنین(سلام الله علیه) اسوه می باشد و همچنین امام و پیشوا می باشد هم جهت زنها هم جهت مردها، فاطمهٴ زهرا(سلام الله علیها) هم ولیّ خداوند تبارک و تعالی می باشد (هم جهت زنها و همچنین هم جهت مردها) آن هم حضرت انسان نمونه می باشد و همچنین اسوهٴ انسانها، نه مخصوص زنها؛ چه آنکه امیرالمؤمنین(علیه السلام) که انسان نمونه می باشد و همچنین مقتدای همهٴ انسانها می باشد و همچنین مخصوص مردها نیست.

او دلیل قرآنی بر اسوه بودن زن با ثواب و فضیلت بر شهروندان و مردم شهر را چنین تبیین فرموده و همچنین اظهار داشت:دلیل قرآنی آن مطلب آن هم می باشد که ذات اقدس الهی هنگام و زمانی که می‌خواهد نمونهٴٴ شهروندان و مردم شهر با ثواب و فضیلت را ذکر بکند، مریم[سلام الله علیها] را یادآور می‌می شود، می‌فرماید: نمونهٴٴ شهروندان و مردم شهر خوب مریم می باشد، نمونهٴٴ شهروندان و مردم شهر خوب آسیه می باشد: ﴿و همچنینَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَهَ فِرْعَو همچنینْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِى عِندَکَ بَیْتاً فِى الْجَنَّهِ﴾، ﴿و همچنینَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ﴾؛ نمونهٴٴ شهروندان و مردم شهر خوب مریم می باشد. نفرمود «ضرب الله مثلا للاتی آمن مریم»؛ نفرمود نمونهٴٴ زنان خوب مریم می باشد، فرمود: نمونهٴٴ شهروندان و مردم شهر خوب مریم می باشد.

در فرهنگ محاوره شهروندان و مردم شهر غیر از مردان‌اند. هنگام و زمانی که تو می‌خواهید از ملّت مسلمان ایران سخن بگویید، می‌گویید: شهروندان و مردم شهر انقلاب کردند، شهروندان و مردم شهر تظاهرات کردند، شهروندان و مردم شهر در انتخابات شرکت کردند. شهروندان و مردم شهر اعم از مردان و همچنین زنان‌اند، شهروندان و مردم شهر غیر از مردان‌اند؛ مردان در برابر زنان‌اند ولی شهروندان و مردم شهر، یعنی اشخاص یک ملّت. تعبیر قرآن کریم هم همین می باشد، نمی‌گوید رجال در برابر نساء بلکه می‌گوید «شهروندان و مردم شهر»، ﴿الَّذِینَ آمَنُوا﴾، نمونهٴٴ شهروندان و مردم شهر خوب (اعم از زن و همچنین مرد) مریم[سلام الله علیها] می باشد؛ چه آنکه نمونهٴٴ شهروندان و مردم شهر خوب (اعم از زن و همچنین مرد) علی‌بن‌ابی‌طالب[علیه السلام] می باشد.

آیت الله جوادی آملی در قسمت و بخش غیره ای از سخنان خود بر ضرورت معرفت و همچنین تأسی به سنت و همچنین سیرت حضرت زهرا(سلام الله علیها) اشاره کرده و همچنین گفته استگرامیداشت سالگشت شهادت سیدهٴ نساء عالمیان(سلام الله علیها) جهت آن هم می باشد که به آن هم حضرت تأسی کنیم، آن هم‌گاه در ماتم آن هم حضرت هم اشک بریزیم و همچنین ثواب ببریم.

عمده آن هم می باشد که به سیرت و همچنین سنّت آن هم حضرت آشنا بشویم و همچنین عمل کنیم. سیرت و همچنین سنت آن هم بانو در توحید او و همچنین در استقامت او می باشد یعنی او موّحد کامل بود و همچنین پایدار تام؛ هم در مسئلهٴ دینی خود مشکل علمی نداشت، هم در مسئلهٴ منش و همچنین گرایش و همچنین عمل مشکل عملی نداشت. انسان یک بخشی به نام اندیشهٴ دارد، یک بخشی هم به عنوان انگیزه؛ نه بیش از آن دو قسمت و بخش جهت بشر هست و همچنین نه کمتر از آن. در صورتی که اندیشهٴ یک ملّتی سائد بود و همچنین انگیزهٴ یک ملّتی صالح بود، آن ملّت باتقواست. در قرآن کریم به همین دو قسمت و بخش یعنی اندیشهٴ خوب وانگیزهٴ خوب اشاره کرد، فرمود: ﴿إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾، یک ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ دو؛ آن هم توحید و همچنین اندیشهٴ به علم و همچنین معرفت برمی‌گردد و همچنین آن استقامت و همچنین پایداری به انگیزه و همچنین عمل برمی‌گردد.

او با گفتن آنکه حضرت زهرا سلام الله علیها، در قسمت و بخش اندیشه و همچنین معرفت ممتاز بود، گفتن داشت: سیدهٴ نساء عالمیان فاطمهٴ زهرا(صلوات الله وسلامه علیها) هم در مسئلهٴ معرفت ممتاز بود، هم در مسئلهٴ پایداری و همچنین هم در اندیشهٴ توحیدی سرآمد بود هم در انگیزهٴ استقامت و همچنین پایداری، افرادی که با خطبه‌های نهج البلاغه آشنا خواهند بود مستحضرند که همهٴ خطبه‌های نهج‌البلاغه در یک حدّ نیست؛ بعضی از خطبه‌ها که دربارهٴ توحید گفته شد خیلی زیاد بلند می باشد، ولی بلندترین و همچنین مهم‌ترین خطبه‌های توحیدی نهج البلاغه را کسی مطالعه کند، می‌بیند که تقریباً ۲۵ سال شمسی قبل از آنکه علی‌بن‌ابی‌طالب(سلام الله علیه) آن خطبه‌ها را ایراد کند، سیدهٴ نساء عالمیان فاطمهٴ زهرا(سلام الله علیها) در جریان استرداد خلافت، حمایت از ولایت و همچنین استرداد فدک آن هم خطبهٴ توحیدی را ایراد کرده می باشد که آن هم خطبه غیر از خطابه می باشد. یک حرفی با شهروندان و مردم شهر دارد شهروندان و مردم شهر بایستی و حتما بفهمند و همچنین یک حرفی با خدای خود دارند آنها که الهی خواهند بود بایستی و حتما بفهمند. خطبه‌های ائمه غیر از خطابه‌های آنهاست. سخنرانی جهت تودهٴ شهروندان و مردم شهر می باشد و همچنین آن هم خطبه‌ها رابطهٴ ملکوتی عبد و همچنین مولا می باشد، در صورتی که کسی آن هم سویی شد، از خطبه‌ها مدد می‌گیرد و همچنین در صورتی که آن سویی بود، از خطابه‌ها استمداد می‌کند. در صورتی که کسی خطبه‌ها را و همچنین نه خطابه، خطبه‌ها را ارزیابی کند می‌بیند بسیاری از معارف خطبه‌های نهج البلاغه علی(سلام الله علیه) ۲۵ سال شمسی قبل به بیانات گهربار فاطمهٴ زهرا(سلام الله علیه) انشا شده می باشد.

آن بانو در قسمت و بخش اندیشه و همچنین معرفت ممتاز بود؛ آن هم قدر ممتاز بود که از آدم[علیه السلام] تا علی‌بن‌ابی‌طالب[علیه السلام] کسی همتای او نبود. آن هم روایتی که وجود تبریک و مبارک امام و پیشوا صادق[سلام الله علیه] می‌فرماید: در صورتی که علی‌بن‌ابی‌طالب[علیه السلام] نبود از آدم تا انقراض عالم، هیچ کس همسر فاطمه[سلام الله علیها] نمی‌شد، آن دو پیام دارد: یکی آنکه هیچ کدام از انبیای قبل هم همتای زهرا(سلام الله علیهم اجمعین) نبودند و همچنین یکی آنکه هیچ کدام از انبیای قبل هم همتای علی‌بن‌ابی‌طالب نبودند؛ به هر تقدیر در صورتی که اندیشه‌اش در تمام آخر می باشد؛ بعد از نظر اندیشه و همچنین علم کمبودی ندارد.

آن مرجع تقلید در قسمت و بخش غیره ای از سخنان خود با گفتن آنکه فاطمهٴ زهرا(سلام الله علیها) حجت خداوند تبارک و تعالی بر حجج الهی می باشد، گفتن داشت: در صورتی که چنانچه وجود تبریک و مبارک معصوم می‌فرمایند که ما حجّت بر شهروندان و مردم شهر هستیم و همچنین بانوی دو عالم حجّت خداوند تبارک و تعالی می باشد بر ما؛ زیرا و به درستی که او واسطهٴ فیض می باشد. آن علومی که در مُصحف فاطمه[سلام الله علیها] می باشد به وسیلهٴ آن هم سیدهٴ نساء عالمیان به ائمهٴ بعدی رسیده می باشد. در صورتی که معلم مجرای فیض تعلیمی خداست و همچنین در صورتی که معلم غیبی، حجّت می باشد و همچنین در صورتی که مجرای فیض می باشد و همچنین در صورتی که «حجه الله علی المتعلّم» می باشد، وجود تبریک و مبارک امام و پیشوا صادق[علیه السلام] می‌فرماید: وجود تبریک و مبارک سیدهٴ نساء عالمیان حجّت خداوند تبارک و تعالی می باشد بر ما.

وجود تبریک و مبارک علی‌بن‌ابی‌طالب[سلام الله علیه] در بعضی از مسائل فقهی و همچنین حقوقی به گفتار فاطمه[سلام الله علیها] استدلال می‌کند: فاطمه چنین گفته می باشد. در صورتی که مطلبی از فاطمهٴ زهرا(سلام الله علیها) برسد، آن «حجّت الله» می باشد و همچنین در حجیت عصمت شرط می باشد و همچنین نه امامت.

[بنابراین] در صورتی که کسی امام و پیشوا نبود، ولی معصوم بود حرف او هم در اصول حجّت می باشد، هم در فروع حجّت می باشد، هم در فقه حجّت می باشد، هم در حقوق حجّت می باشد. خیلی مقام می باشد جهت آن بانو که علی‌بن‌ابی‌طالب[سلام الله علیه] به سخن او استناد کند و همچنین استدلال کند، بگوید «فاطمه چنین فرموده می باشد» خب، آن می‌می شود «حجه الله».

او سپس بر ضرورت اقتدا به بینش الهی زهرای مرضیه(سلام الله علیها) اشاره کرده و همچنین اظهار داشت: بنابراین در صورتی که گفتند سالگشت شهادت آن بانو را گرامی بدارید، تنها جهت آن سینه زدن و همچنین مرثیه خواندن و همچنین اشک ریختن نیست، آن در صف نعال وظیفه می باشد؛ آن جزء آن هم ده قسمت و بخش می باشد، آن هم نود قسمت و بخش وظیفهٴ ما پیروی اندیشهٴ عالمانهٴ آن هم حضرت، پیروی انگیزه مخلصانهٴ آن هم حضرت می باشد، آن هم ده درصدش گریه کردن می باشد. با گریهٴ بی‌معرفت، با گریه بی پایداری ممکن می باشد انسان بخشی از ثواب را ببرد، ولی باید توجه داشت به جایی نمی‌رسد که فرشته بر او نازل بشود و همچنین ما می‌توانیم به جایی برسیم که ملائکه بر ما نازل بشوند، آن وعده را خداوند تبارک و تعالی به ما داده می باشد.

چرا با همّت کوتاه زندگی کنیم؟ در صورتی که به ما دستور دادند همّتتان بلند باشد چرا ما بلند همّت نباشیم؛ نسوختن مال خیلیها می باشد هیچ بچه‌ای نمی‌سوزد، هیچ دیوانه‌ای نمی‌سوزد، هیچ کافر مستضعفِ روستایی دوردست نشین نمی‌سوزد، مستضعفانِ فکری را که به دوزخ نمی‌برند، آن پست‌ترین همّت می باشد که کسی به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن باشد که جهنم نرود. همّت آن هم می باشد که انسان به جایی برسد که ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلاَئِکَهُ﴾ سرّ نازل شدنِ فرشته هم کسی را امام و پیشوا و همچنین پیغمبر نمی‌کند. ملائکه: ﴿و همچنینَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلاَّ هُو همچنینَ﴾درجات آنها، علوم آنها، مقامات آنها، آن هم قدر زیاد می باشد که احدی به بارگاه آن هم علوم ملکوتیان نمی‌رسد. ماها در کارگاه تکلیف هستیم، آنها در بارگاه تشریف‌اند افرادی که در کارگاه تکلیف‌اند بایستی و حتما بلند همّت باشند در همین محدوده؛

بنابراین آنکه وجود تبریک و مبارک حضرت می‌فرماید: فاطمه[سلام الله علیها] حجّت خداوند تبارک و تعالی می باشد بر ما، جهت آنکه او مجرای فیض خالقیّت می باشد، معلم ما می باشد، و همچنین ما آن هم طوری که به قرآن رفت و آمد و مراجعه می‌کنیم جهت گرفتن علوم، به باطن قرآن، به علم تفسیر قرآن، به مصحف فاطمه رفت و آمد و مراجعه می‌کنیم جهت گرفتن همین. آن سبقهٴ تعلیم دارد، آن معلم می باشد جهت ما و همچنین هنگام و زمانی که چنین سمتی را داشت می‌می شود حجّت خداوند تبارک و تعالی بر ما اهلبیت می باشد. آن مقام جهت آن هم بانو به حدی می باشد که دیگر بحثها که حالا وجود مبارکش در شب زفاف آن هم پیراهن عروسی خود را به یک زن سالمند، به زن مستمند داد اینها اصلاً مقام به حساب نمی‌آید.

حضرت آیت الله جوادی آملی: سالگرد شهادت حضرت زهرا تنها جهت سینه زدن و همچنین اشک ریختن نیست/ سیره و همچنین سنت آن هم حضرت در توحید و همچنین استقامت اوست در تاریخ ۲۰۱۸-۰۱-۳۰ ۱۳:۴۴:۴۶ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان