تلاش جهت جلب حمایت تومان تل آویو و همچنین واشنگتن چرا محمد بن سلمان از هولوکاست حمایت می کند؟

تلاش جهت جلب حمایت تومان تل آویو و همچنین واشنگتن چرا محمد بن سلمان از هولوکاست حمایت می کند؟

|تلاش جهت جلب حمایت تومان تل آویو و همچنین واشنگتن چرا محمد بن سلمان از هولوکاست حمایت می کند؟ از مسیح داراب|

صدای شیعه: هولوکاست شامل واژگانی می باشد که همگان دست کم در شکل حداقلی با آن هم آشنا خواهند بود؛ به نوعی که هر فردی حداقل یک بار آن هم را شنیده و همچنین یا در سطح نوشتاری با آن هم برخورد بصری داشته می باشد. هولوکاست به عنوان یک مفهوم یا واژه و همچنین یا واقعه با نام یهودیان گره خورده می باشد که صهیونیست ها در مسیر قبولاندن جهانی رفتارها و همچنین اعمال ضدیت با یهودیان و همچنین مظلومیت ساختگی آنها (آنتی سیمیتزم) از سوی اروپائیان در دنیای شکل گرفته بعد از جنگ دوم جهانی باب کردند؛ در واقع باب شدن آن موضوع از سوی صهیونیست ها به مثابه ابزاری جهت حصول به مقاصدی بود که دال بر حقانیت و همچنین اهدافی می باشد که آنها بدنبال آن هم خواهند بود. 

ولی باید توجه داشت آنچه در آن یادداشت دنبال می می شود پرداختن و همچنین تحلیل چرایی حمایت سعودی از هولوکاست در طی چند روز قبل می باشد. در واقع در ذیل واکاوی انگیزه های حمایتی سعودی ها از هوکاست بایستی و حتما به عوامل متعددی از حضور محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در راس نهاد اقتدار و قدرت و همچنین سیاست در عربستان از یک سو و همچنین رویه های اتخاذ شده از سوی او همچنین جهت ساخته یا ایجاد تغییرات در آن ساخت پیر و همچنین فرسوده اقتدار و قدرت اشاره کرد که ساحت دینی و همچنین مذهبی وهابیت را نیز شامل می می شود را مبنا قرار داد. به طوری که می قدرت در یک نگاه جامع علت اصلی در دفاع از هوکاست را کانون سیاست و همچنین اراده و تصمیم راسخ گیری در عربستان سعودی یعنی ولیعهد (محمد بن سلمان) دانست.

با آن حال در صورتی که به سیاست های منطقه ای ملک سلمان از زمان بدست گیری زمام پادشاهی و همچنین سلطنت در عربستان سعودی نگاهی بیندازیم به راحتی در خواهیم یافت که روابط عربستان سعودی و همچنین اسرائیل در نزدیک به سه سال شمسی اخیر با حضور  ملک سلمان به سوی همکاری های راهبردی در حرکت بوده می باشد؛ به عبارت دیگر آنکه آن روابط از سطح دوجانبه صرف به سمت و همچنین سوی روند رو به رشد راهبردی در حال تغییر بوده و همچنین هست. به طوری که در نزدیک به یک سال شمسی اخیر آن روابط ابعاد متنوعی به خود گرفته می باشد؛ به نحوی که رسانه ها از احتمال عادی سازی روابط میان آنها خبر می دهند. بطور مثال افزایش همکاری های اطلاعاتی – امنیتی میان آنها در منطقه ها و مناطق بحرانی در منطقه خاورمیانه از یمن تا سوریه نمونه ای از آن نزدیکی های بی سابقه و همچنین کم نظیر حداقل در طی چند دهه اخیر می باشد؛ در صورتی که چه می قدرت گفت که دلیل اصلی آن همکاری ها به محمد بن سلمان و همچنین سیاستگذاری های او همچنین در عرصه خارجی بر می گردد.

از آنجا که محمد بن سلمان در دوران گذار خود جهت تغییر پیدا کردن به اقتدار و قدرت بلامنازع در عربستان، در عرصه های چندگانه سیاست و همچنین اقتدار و قدرت در جامعه سعودی قرار دارد حساب ویژه ای را روی حمایت های همه جانبه ترامپ به عنوان رییس جمهور ایالات متحده آمریکا باز کرده؛ از آن رو در تلاش می باشد با دادن امتیازهای خارق العاده و همچنین شگفت انگیز به ترامپ از قراردادهای نظامی گرفته تا حمایت های معنوی از متحد ویژه منطقه ای آمریکا یعنی اسرائیل، حمایت های ترامپ را خریداری کند. به عبارت دیگر آن که آن هم روش که محمد بن سلمان موجودیت خود را در منصب ولیعهد سعودی مدیون ترامپ و همچنین حمایت های او همچنین می داند و همچنین افزایش اقتدار و قدرت خود و همچنین احاطه بر نهاد های سنتی اقتدار و قدرت در داخل سعودی را نیز در شرایط فعلی که بگیر و همچنین ببندهای های خود را جهت پاکسازی های درونی در درون خاندان سعودی آغاز کرده می باشد را مبتنی به اقتدار و قدرت و همچنین موجودیت ترامپ می داند، از هیچ گونه تلاشی جهت رضایتمندی ترامپ دریغ نخواهد کرد. از رو آن نوع روابطی که او همچنین با آمریکا و همچنین اسرائیل بر قرار ساخته پیرو آنچه می باشد که در سطور مذکور به آن هم اشاره شد.

با نگاه تحلیلی به آن گونه سیاست ها و همچنین روابط خارجی برخاسته از سیاست خارجی در دوره ملک سلمان بطور عام و همچنین محمد بن سلمان بطور خاص می باشد که می قدرت دلیل حمایت های سعودی ها حتی در نزد مراکز دینی و همچنین مفتی های وهابی که در خدمت اهداف و همچنین سیاست های ابلاغی محمد بن سلمان در عرصه داخلی و همچنین خارجی خواهند بود را درک کرد. بطوریکه در شرایط کنونی که محمد بن سلمان به دنبال رفرم های چندگانه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، فرهنگی و همچنین دینی – مذهبی در داخل می باشد و همچنین در عرصه خارجی درگیر بحران های نفس گیر مانند آنچه در یمن در حال روی دادن می باشد می باشد بشدت نیازمند حمایت های مادی و همچنین معنوی ترامپ می باشد. و همچنین شامل کوتاهترین راه ها جهت استمرار و همچنین تداوم دادن به آن حمایت ها که بطور غیر مستقیم محمد بن سلمان را همچنان در زیر چتر حمایتی ترامپ تعریف کند نزدیکی و همچنین همکاری با اسرائیل می باشد. در واقع بهره بری و استفاده از ابزار اسرائیل جهت محمد بن سلمان به مثابه گرفتن حمایت های نه تنها آمریکا بلکه اسرائیل را نیز شامل می شود.

هدف محمد بن سلمان و همچنین نهادهای سعودی در عرصه های متنوع و گوناگون و مختلف سیاسی – اقتصادی – دینی که خدمتگزار منافع محمد بن سلمان خواهند بود، حمایت از هولوکاست می باشد تا از آن طریق (دفاع از هولوکاست) حمایت های اکثرا و بیشتر آمریکا را در شرایط کنونی (مرحله گذار) کسب کند. در واقع بن سلمان تلاش دارد با تبعیت از سیاست های آمریکا در مورد اسرائیل مسیر رسیدن به پادشاهی خود را امن کند و همچنین هر گونه تهدید در آن مسیر را از میان بردارد. به نوعی که می قدرت گفت حمایت های بی وقفه ترامپ از اسرائیل باعث شده تا بن سلمان نیز در آن مسیر قدم بردارد؛ به طوری که در آن راستا عربستان پیرو سیاست های آمریکا در مورد اسرائیل می باشد.

در مجموع بایستی و حتما گفت سیاست های کنونی محمد بن سلمان بر مبنای دوری و همچنین یا نزدیکی به ایالات متحده آمریکا و همچنین رژیم اسرائیل معنا پیدا می کند؛ به طوری که در دوره کنونی بایستی و حتما هر اراده و تصمیم راسخ و همچنین اقدامی از سوی حکومت عربستان را با متغیر توجه به آمریکا و همچنین اسرائیل مورد توجه قرار داد؛ حمایت از هولوکاست نیز بر همین اساس و همچنین مبنا قابل تحلیل می باشد. به همچنین و علاوه شامل موارد و نکات مرتبط با آن رویکرد اتخاذی در قالب سیاست خارجی عربستان سعودیِ با هدایت محمد بن سلمان که با نگاه ویژه ای به ایالات متحده آمریکا پی ریزی شده می باشد سفر آتی او همچنین به آمریکا به عنوان اولین سفر او بعد از تصدی ولایتعهدی سعودی در ماه مارس می باشد که دالی بر وابسته بودن رفتارهای موجود در سیاست خارجی سعودی ها در عرصه های متنوع و گوناگون و مختلف شامل منطقه ای می باشد.

منبع: دیپلماسی ایرانی

انتهای پیام

تلاش جهت جلب حمایت تومان تل آویو و همچنین واشنگتن چرا محمد بن سلمان از هولوکاست حمایت می کند؟ در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان