پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی: او از تخت به تخته کشانده شد و همچنین هیچ تکان نخورد

m 6 1 پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی: او از تخت به تخته کشانده شد و همچنین هیچ تکان نخورد

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در همایش بررسی کردن شخصیت و همچنین اندیشه اخلاقی آیت الله هاشمی رفسنجانی ک در قم در حال نمایش می باشد در پیامی عکسی به ویژگی های شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی در بُعد اخلاقی اشاره کرد و همچنین گفت: تو مورخان، عبرت‌شناسان و همچنین سیاست‌شناسانِ ملاحظه کردید که هاشمی رفسنجانی از تخت به تخته کشانده شده و همچنین هیچ تکان نخورد. معلوم می‌می شود آنچه بیرون از جان آن مرد پهناور و بزرگ بود، در جان او اثر نگذاشت و همچنین آن معنای اخلاق می باشد.

 

به به گفته شفقنا، متن پیام آن مرجع تقلید بدین شرح می باشد:

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی جمیع الأنبیاء والمرسلین والأئمّه الهداه المهدیین سیّما خاتم الأنبیاء وخاتم الاوصیاء علیه و همچنین آلاف التهیه والثناء بهم نتولّى‌ و همچنین من اعدائهم نتبرء الی الله.

مقدم تو فرهیختگان و همچنین نخبگان علمی را گرامی می‌داریم. هدف والای تو که بزرگداشت ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی می باشد را ارج می‌نهیم و همچنین از همه بزرگوارانی که در آن همایش حق سخنرانی، یا ارائه مقاله داشته و همچنین دارند سپاسگزاریم. و همچنین از همه بزرگوارانی که در نکوداشت آن رحیل محبوب اقدام و همچنین قیام کرده و همچنین می‌کنند حق‌شناسی می‌کنیم و همچنین از ذات اقدس اله مسألت می‌کنیم. امام و پیشوا راحل و همچنین همه اصحاب و همچنین صحابه وفادار او و همچنین همه شهدای راه واقعیت و حقیقت را با انبیاء و همچنین اولیای الهی محشور بفرماید.

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی فضائل فراوانی داشت که همه آنها زیر مجموعه خُلق عظیم ایشان جمع شدند. مستحضرید، اخلاق یک خلقت ویژه‌ای می باشد که انسان بایستی و حتما او را بسازد. البته آن هم‌طوری که مسیح۷ هیچ چیزی را خلق نمی‌کرد، مگر به اذن خداوند تبارک و تعالی، انسان صالح سالک هم، بخواهد درون خود را بسازد و همچنین فضائل اخلاقی را به صورت خلقت ویژه و همچنین خُلق درآورد، حتماً‌ به اذن الله می باشد. منتها آن عادت می باشد به آن هم معجزت، که همتا ندارد، در حدّ مسائل عادی.

اخلاق، غیر از موعظه و همچنین سفارش و همچنین نصیحت می باشد. اخلاق، جزء قوی‌ترین و همچنین غنی‌ترین علوم عقلی و همچنین فلسفی می باشد. اخلاق عبارت از آن هم می باشد که انسان در جبهه جهاد درون کامیاب باشد، آن جنگ را خوب مدیریت کند، و همچنین سعی کند که نه شهید بشود و همچنین نه اسیر، و همچنین در صورتی که نتوانست شربت شهادت بنوشد و همچنین اسیر نشود. در درجه اول کسی خلیق می باشد و همچنین شامل خلق عظیم، که در جبهه جهاد درون فاتح باشد و همچنین اسیر بگیرد، و همچنین بعد از آن هم کسی می باشد که شهید بشود، ولی اسیر نشود. و همچنین در صورتی که خدای ناکرده ضعیف بود آن هم‌گاه از رده بحث پیروزی خارج می‌می شود، شکست می‌خورد، که طبق گفتن والی امیر بیان۷ که فرمود: «کم من عقل اسیر تحت هویً أمیر».

اخلاق جهاد کبیر می باشد نه جهاد اکبر و همچنین آنچه در روایت معروف آمده می باشد که جهاد اکبر می باشد، اکبر نسبی می باشد، نه اکبر نفسی. اکبر نفسی جهاد بین عقل و همچنین قلب می باشد. عقل می‌گوید بایستی و حتما فهمید، دیدن سخت می باشد. قلب می‌گوید، فهمیدن خرد نیست، اساس کار دیدن می باشد. و همچنین آن هم گفتن نورانی امیرالمؤمنین۷ در خطبه همّام که فرمود، اینها می‌کوشند که بهشت و همچنین جهنم را ببینند. «هم والجنه کمن قد رآیها، هم والنار کمن قد رآیها» آن هم جهاد اکبر می باشد که در آن بحث‌های عادی، حضور و همچنین ظهوری ندارد. آن هم‌چه که در آن بحث‌های عادی ظهور دارد، آن هم جهاد با نفس می باشد که از آن هم به عنوان جهاد اکبر یاد می‌می شود، که آن اکبر نسبی می باشد، نه نفسی، و همچنین جهاد کبیر می باشد.

مطلب دیگر آن هم می باشد که در صحنه درون نیروهای موافق و همچنین مخالف صف‌آرایی کردند. هم در قسمت و بخش اندیشه و همچنین خردورزی و همچنینَهم و همچنین خیال در برابر عقل نظری صف‌آرایی کردند، هم در قسمت و بخش انگیزه، شهوت و همچنین غضب در برابر عقل عملی که: «به عبد الرحمان واکتسب الجنان»، صف‌آرایی می‌کنند. در صورتی که کسی در قسمت و بخش اندیشه در صحنه نبرد پیروز نشد، وهم و همچنین خیال بر عقل اندیش‌ور او حکومت می‌کنند، پس نتیجه آن می شود که تلخش غرامت‌هایی می باشد که عقل می‌پردازد، به صورت مغالطات سیزده‌گانه یا بیش‌تر. آن فنّ مغالطه که در منطق و همچنین غیر منطق مطرح می باشد، در اثر شکست عقل نظری در برابر وهم و همچنین خیال می باشد. او می‌خواهد به حق برسد، وهم نمی‌گذارد و همچنین خیال مانع می‌می شود. در صورتی که آن هم حکیم متأله توانسته بود از غائله وهم و همچنین از خطر خیال برهد، پیروز میدان می باشد و همچنین پس نتیجه آن می شود که او حکمت می باشد، و همچنین در صورتی که در آن صحنه باخت، پس نتیجه آن می شود که‌اش مغالطات چندگانه می باشد، آن قسمت و بخش اول.

قسمت و بخش دوم که عقل عملی می باشد مرتبط به فعالیت و همچنین کار و همچنین کوشش می باشد. شهوت از یک‌سو حمله می‌کند، غضب از سوی دیگر هجوم می‌آورد. آن غارت‌گران و همچنین مهاجمان، نمی‌گذارند عقل عملی رهبری عمل را به دست بگیرد. که: «به عبد الرحمن واکتسب الجنان» یک خلیق و همچنین متخلّق و همچنین متأدّب به آداب الهی حوزه شهوت را می‌شناسد، بدون آنکه آن هم را تعطیل کند، تعدیل می‌کند. حوزه غضب را می‌شناسد، بدون آنکه آن هم را تعطیل کند، تعدیل می‌کند. رهبری تعدیل آن دو نیرو را به عقل عملی می‌سپارد. شهوت به جای خود کار می‌کند، غضب به جای خود کار می‌کند، و همچنین عقل عملی اینها را در پویایی و همچنین مانایی خود استخدام می‌کند. در آن هم صحنه نه شهید می‌می شود و همچنین نه اسیر، بلکه اسیر می‌گیرد. ولی در صورتی که خدای ناکرده در آن صحنه و همچنین در آن جبهه پیروز، شکست خورد، یا شهوت امیر می‌می شود، یا غضب امیر می‌می شود و همچنین عقل عملی به اسارت می‌افتد. آن آن هم گفتن نورانی علی بن ابی‌طالب۷ می باشد که فرمود: «کم من عقل اسیر تحت هویً امیر» و همچنین در صورتی که کسی تا آخرین لحظه مقاومت کرد، نه در قسمت و بخش اندیشه گرفتار وهم و همچنین خیال شد و همچنین نه در قسمت و بخش انگیزه به دام شهوت و همچنین غضب افتاد، آن تا آخرین لحظه مقاومت کرد، گاهی تیر زد، گاهی تیر خورد و همچنین در بستر بیماری هم افتاد، ماتَ شهیدا. آن‌که در بعضی از تعبیرات دینی آمده که در صورتی که کسی بر حبّ علی و همچنین اولاد علی: بمیرد ماتَ شهیدا، یعنی ممکن می باشد که گاهی پایش بلغزد و همچنین بلرزد و همچنین گاهی خطر گناه او را تهدید کند، ولی تسلیم نمی‌می شود. آنکه گاهی افتان، گاهی خیزان، گاهی رفتار، گاهی گفتار، گاهی هر زمانی لغزش، آن در میدان جنگ می باشد. گاهی تیر می‌زند و همچنین گاهی تیر می‌خورد و همچنین سرانجام شهید می‌می شود، ولی اسیر نمی‌می شود.

در صورتی که کسی بتواند در قسمت و بخش اندیشه وهم و همچنین خیال را جمع کند و همچنین رهبری عقل اندیش‌ورز بسپارد. در قسمت و بخش اندیشه، شهوت و همچنین غضب را به رهبری عقل عملی هدایت کند و همچنین عقل عملی که مدیر و همچنین مدبّر می باشد، با عقل نظری مطابق و یکدست باشد، عقل نظری که حکیم و همچنین فرهنگ‌مدار می باشد با عقل عملی مطابق و یکدست باشد، آن مجموعه به صورت یک انسان عاقلِ عادل درمی‌آید. البته مقامات برتر که هم از گزند خطا و همچنین هم از آسیب خطیئه مصون‌اند، معصومان‌اند که از بحث کنونی بیرون می باشد و همچنین اشخاص عادی به آنها دسترسی ندارند.

نمونه بارز کسی که بتواند در حدّ خودش، در حدّ ‌معقول و همچنین معمول آن فضائل را جمع‌آوری کند، آیت الله هاشمی رفسنجانی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ بود. بعضی از اشخاص افرادی خواهند بود که علم مناسب را اندوختند، ولی آن هم درایت، مدیریت، سیاست و همچنین تدبیر سیاسی و همچنین عقلانی را تجربه نکرده‌اند. بعضی به عکس مسائل تدبیر و همچنین سیاست را تجربه نموده اند، ولی علم مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را فراهم نکرده‌اند. بعضی‌ها هر دو را جمع نموده اند، ولی باید توجه داشت به صورت جمع مکسّر.

کسی که در حدّ خود، مقدار مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری علم فراهم کرده باشد، جهاد را خوب تجربه کرده باشد، شهامت و همچنین شجاعت را تجربه کرده باشد، سیاست را تجربه کرده باشد، مدیریت و همچنین مدبریت را تجربه کرده باشد، کشوردانی و همچنین کشورداری و همچنین کشورآرایی را با آن مجموعه تجربه کرده باشد و همچنین جمع آن فضائل، جمع مکسّر نباشد و همچنین جمع سالم باشد، آیت الله هاشمی رفسنجانی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هست.

نشانه بارز او آن می باشد که آن‌گونه از مسائل در صورتی که یک هنگام و زمانی که سبقه دنیایی داشته باشد، هرگز با هم جمع نمی‌می شود، زیرا و به درستی که «دارٌ بالبلاء محفوفه». قلمروی دنیا، قلمروی شهوت و همچنین غضب می باشد. هر کدام هیات، تنهایی و همچنین تک‌روی را تجربه می‌کنند و همچنین گفتن نورانی علی‌ بن ابی طالب۷، که برگرفته از گفتن نورانی رسول گرامی۶ می باشد آن می باشد: «الشاذّ من الناس للشیطان، کما أن الشاذ من الغنم للذئب». آن گفتن گوهربار حضرت در «نهج البلاغه» می‌گوید، انسان تک‌رو، مثل آن هم گوسفند تک‌چر می باشد، که طعمه گرگ می باشد. آن انسان مستبد طعمه شیطان می باشد، آن هم گوسفند تک‌چر، طعمه گرگ. «الشاذّ من الناس للشیطان، کما أن الشاذ من الغنم للذئب» واگر چنانچه عقلانی، الهی، رحمانی، نبوی، علوی، هاشمی و همچنین فاطمی بود و همچنین بالاخره دودمان قرآن و همچنین عترت: را تجربه کرد و همچنین در صورتی که یک هنگام و زمانی که قسمت و بخش‌های مهمی از او گرفته شد، حلم و همچنین صبر را تجربه می‌کند، آشفته نمی‌می شود، چیزی را از دست نداده می باشد که بنالد، یا گله کند و همچنین یا باره تفرقه را فراهم کند. آن هم کسی که جامع بین آن فضائل می باشد، به نحو جمع سالم و همچنین نحو جمع اکبر، زندان را جهت رضای خداوند تبارک و تعالی، کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی را جهت خداوند تبارک و تعالی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت را سالیان دراز جهت رضای خداوند تبارک و تعالی، ریاست مجلس خبرگان را سالیان متمادی جهت رضای خداوند تبارک و تعالی و همچنین سایر مسائل را جهت رضای خداوند تبارک و تعالی تجربه می‌کند و همچنین در صورتی که همه اینها یک‌جا از دست ایشان گرفته شد، جهت رضای خداوند تبارک و تعالی صبر می‌کند، بنگرید ببینید که اخلاق چه می‌کند.

در قسمت و بخش‌های پایانی سوره مبارکه بقره ذات اقدس اله می‌فرماید آنان‌که جهت رضای خداوند تبارک و تعالی انفاق می‌کنند، ثوابی دارند. مستحضرید، که یک فقیه از آن آیه‌ای که تلاوت می‌می شود، وجوب زکات یا استحباب صدقات را بهره بری و استفاده می‌کند، آن یک استنباط فقهی می باشد. ولی باید توجه داشت یک خلیق، یک متخلق، یک فنّان اخلاقی، از یک جمله به تعبیر زیبا و همچنین رسایی که در آن آیه هست، بهره اخلاقی ببرد. «مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ و همچنینَ تَثْبیتاً مِنْ أَنْفُسِهِم‏». در آن آیه می‌فرماید، افرادی که در راه خداوند تبارک و تعالی انفاق می‌کنند، جهت رضای خداوند تبارک و تعالی انفاق می‌کنند، اجری و همچنین پاداشی دارند که در ذیل آیه می باشد. قربت آنها و همچنین نیت و اراده آنها الهی می باشد، آن هم هم در جمله دوم و همچنین سوم همین آیه می باشد.

ولی باید توجه داشت اثر انفاق، یک وقت کسی انفاق بکند «قربه إلى الله»، یک وقت انفاق بکند جهت آنکه جامعه را از فقر برهاند، همه اینها ثواب و فضیلت می باشد و همچنین ثواب هم دارد. ولی باید توجه داشت کسی که انفاق می‌کند و همچنین می‌خواهد موقعیت خودش را تثبیت کند، یعنی مثل سلسله جبال البرز بشود، که نه تنها نلغزد و همچنین نلرزد، بلکه یک کُره‌ای را ثابت کند. تعبیر نمکین، لطیف، خلیق و همچنین اخلاقی قرآن کریم آن می باشد: «مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللهِ و همچنینَ تَثْبیتاً مِنْ أَنْفُسِهِم‏». آن «تثبیتاً» برهان اخلاقی می باشد. یعنی کسی که انفاق علمی، اقتصادی و مالی، آبرو، جاه، حکومت و همچنین هرچه هست را در راه خداوند تبارک و تعالی بکند، تا موقعیت خودش را تثبیت کند، بایستی و حتما مثل کوه باشد، که نلرزد و همچنین نلغزد و همچنین زمین را حفظ بکند. آن‌که در قرآن کریم آمده ما سلسله جبال را رآسی قرار دادیم. آنکه در گفتن نورانی امیر بیان۷ آمده: «و همچنین وتّد بالصخور میدان أرضه» «میدان» یعنی نوسان و همچنین اضطراب. خداوند با آن سنگ‌های پهناور و بزرگ و همچنین کوه‌ها جلوی اضطراب زمین را گرفته می باشد. ۱٫ آن کوه‌ها ثابتند؛ ۲٫ زمین را نگه‌ می‌دارند؛ ۳٫ خاصیت راسیه دارند. آن کریمه می‌گوید، مردان الهی با انفاق خود را تثبیت می‌کنند، نمی‌لرزند، نمی‌لغزند، گله نمی‌کنند، آشفته نمی‌شوند و همچنین جامعه را آشفته نمی‌کنند، و همچنین نمی‌گذارند جامعه‌ای بلرزد، بلغزد و همچنین متشدّد و همچنین آشفته می شود.

 

آیت الله هاشمی رفسنجانی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ آن‌چنین بود و همچنین نمونه‌اش در پیش‌گاه تو مورخان، عبرت‌شناسان و همچنین سیاست‌شناسانِ روز می باشد. ملاحظه کردید که او از تخت به تخته کشانده شده و همچنین هیچ تکان نخورد. معلوم می‌می شود آن هم هنگام و زمانی که که روی تخت بود، آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و همچنین آن هم هنگام و زمانی که که روی تخته آمد، آیت الله هاشمی رفسنجانی بود. معلوم می‌می شود آنچه بیرون از جان آن مرد پهناور و بزرگ بود، در جان او اثر نگذاشت، و همچنین آن معنای اخلاق می باشد. و همچنین لانعنی بالاخلاق إلا همین جمله قرآن کریم که فرمود: «و همچنینَ تَثْبیتاً مِنْ أَنْفُسِهِم».

از تو اندیش‌وران، بزرگان، اهل‌ بنان و همچنین گفتن، خردمندان حوزوی و همچنین دانشگاهی حق‌شناسی می‌کنیم، که حق ‌شناسید، قدرشناسی می‌کنیم، که قدر شناسید، دعا می‌کنیم، که حافظان آن نظامید، ثناگوی شماییم، که در راه وحدت تلاش و همچنین کوشش می‌کنید. مخصوصاً‌ که ما در ایام وحدت هستیم و همچنین هرگز از بنان، گفتن، قلم، رفتار، گفتار، منش و همچنین آثار تو هیچ اثری که خدای ناکرده به وحدت آسیبی برساند شنیده نشده، و همچنین امیدواریم شنیده نشود.

پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حکومت و همچنین ملت و همچنین مملکت ما را در سایه ولیت امام و پیشوا زمان ـ ارواحنا فداه ـ حفظ بفرما. معظلات و مسائل و مشکلات حکومت، ملت و همچنین مملکت، مخصوصاً در قسمت و بخش اقتصاد و همچنین ازدواج جوون‌ها را حل بفرما. آنچه خیر و همچنین صلاح و همچنین فلاح آن ملت می باشد به برکت قرآن و همچنین عترت عطا بفرما. روح مطهر امام و پیشوا و همچنین شهدا، مخصوصاً‌ مدافعان حرم را با اولیای الهی‌ات محشور بفرما، خطر بیگانگان را به استکبار و همچنین صهیونیست برگردان. آن نظام الهی را تا ظهور صاحب اصلی و همچنین اصیلش از هر گزندی محافظت بفرما. غفر الله لنا ولکم. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.

انتهای پیام

پیام حضرت آیت الله جوادی آملی در مورد آیت الله هاشمی رفسنجانی: او از تخت به تخته کشانده شد و همچنین هیچ تکان نخورد در تاریخ ۲۰۱۷-۱۲-۲۸ ۱۲:۱۴:۳۶ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان