مقدار و اندازه و میزان شهریه طلبه ها در نجف چقدر می باشد؟/ سنت های طلبه نجفی چیست؟

شهریه مقدار و اندازه و میزان شهریه طلبه ها در نجف چقدر می باشد؟/ سنت های طلبه نجفی چیست؟
تصویر آرشیوی می باشد.

شفقنا- به طلبه نجفی توصیه می می شود به کارهای اجرایی وارد نشود و همچنین تصدی مسئولیت دولتی نکند. او جهت نمایندگی و همچنین مناصب سیاسی و همچنین مشاغل اجرایی تربیت نمی می شود. او بایستی و حتما فقیه می شود و همچنین چنان که قبلا گفته شد نمی تواند انگیزه ای غیر از طلبگی داشته باشد

در مقاله ی بلندی که با عنوان مکتب نجف، ابوالفضل فاتح نوشته می باشد موارد و نکات جالبی در مورد شهریه طلاب نجفی و همچنین سنت های طلبه های حوزه علمیه نجف اشرف مطرح شده که در بخشی از آن هم آمده می باشد:

سنت های طلبگی

ارتباط و رابطه شاگرد و همچنین استاد در فضای حوزه نجف ارتباط و رابطه ای سنتی و همچنین مبتنی بر احترام و همچنین تفقد می باشد. در نجف انتظار می رود طلبه پیش از اذان صبح برخیزد و همچنین بعد از نماز صبح در درس استاد حاضر می شود. دروس معمولا تا حدود ۱۰ صبح به طول می انجامد و همچنین یک طلبه ولو در سطح خارج خوب می باشد به یک درس اکتفا نکند. سیستم شاگرد-استاد نیز ویژگی های منحصر بفرد خود را دارد. مقام استاد از عالی ترین مقامات و همچنین در نهایت احترام می باشد ولی باید توجه داشت شاگرد به تشخیص خود استاد را بر می گزیند و همچنین استاد نیز بر اساس صلاحیت های خود اعلام استادی می کند. در واقعیت و حقیقت هم استاد محور می باشد و همچنین هم شاگرد محور. کسی در آن میانه مداخله ای ندارد و همچنین فشاری و همچنین تحمیلی جهت حذف و همچنین اثبات و یا تایید استاد و همچنین یا شاگرد وجود ندارد. هرگاه هم که شاگرد احساس کند درس استاد غیره ای جهت او مناسب تر می باشد، به درس استاد جدید می رود. آنجا بایستی و حتما با اقتدار و قدرت علمی و همچنین ارائه فصیح و همچنین بلیغ درس، جذب طلبه کرد. کسی منصبی ندارد و همچنین تبلیغات نقشی جدی در جذب طلبه ایفا نمی کند. در نجف درس و همچنین بحث طلبگی در حد بالایی از آزادی صورت می پذیرد و همچنین اساسا طرح اشکال و همچنین انتقاد به استاد یک مزیت علمی تلقی می می شود. لذا مستشکلین دروس مراجع و همچنین اساتید همواره از اعتبار ویژه ای در آن حوزه برخوردار بوده اند. چنان که از آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی به عنوان مستشکل درس امام و پیشوا و همچنین از آیت الله مصطفی خمینی به عنوان مستشکل درس آیت الله بررسی کننده و پروهشگر داماد نام برده می می شود. طلبه ها نیز معمولا بحث های خود را حداقل یک بار با طلبه قوی تر و همچنین یک بار با طلبه پایین تر بحث می کنند تا درس ها به اصطلاح به خوبی هضم می شود. ارتباط و رابطه استاد و همچنین شاگرد ارتباط و رابطه پدر و همچنین فرزند می باشد و همچنین معمولا استاد مراقب احوالات شاگرد می باشد و همچنین حتا در مسائل فردی یا شخصی نیز به او کمک می کند. رسم می باشد که شاگرد در ملاء عام دست استاد را ببوسد و همچنین شاگرد می تواند در زمان بحث علمی حتا صدای خود را بلند کند ولی باید توجه داشت بلند کردن صدا در غیر از بحث طلبگی پذیرفته نیست و همچنین نوعی بی ادبی محسوب می می شود.

ساعات فراغت طلبه ها نیز آمیخته با بحث های طلبگی می باشد گرچه اخیرا با وارد شدن گوشی موبایل ها و همچنین دسترسی دائمی به شبکه های فرهنگی و اجتماعی بحث های حاشیه ای و همچنین خبری فزونی یافته و همچنین بعضا بر فعالیت اصلی آنها سایه انداخته می باشد. هر روز بعد از ناهار و همچنین استراحت وقت حضور طلبه در بحث های طلبگی می باشد. شب ها معمولا به گعده در نزد بزرگان یا رفقای طلبه می گذرد. بخشی خبر می باشد و همچنین بخشی پیشامد جدید و همچنین بخشی هم بحث های زندگی روزمره.

آن فضای راحت با کمترین مقدار و اندازه و میزان بروکراسی در عین کارایی و همچنین جذابیت هایی که دارد می تواند آفت هایی را نیز به دنبال داشته باشد. شاید چند دهه پیش که تعداد حوزویان محدود بود چندان مشکلی در آن فضای آموزشی وجود نداشت. ولی باید توجه داشت امروزه به دلیل سهولت روزافزون رفت و همچنین آمدها، نبود حکومت ضد شیعه و همچنین ارتباطات مستمر تعداد حوزویان روبه افزایش می باشد. در حال حاضر حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار طلبه در نجف حضور دارند و همچنین آن رقم احتمالا روندی افزایشی نیز داشته باشد. ولی باید توجه داشت آن حجم از طلبه ها آنهم جهت نهادی که معطوف به درون می باشد و همچنین اجتهاد و همچنین فقه را هدف قرار داده می باشد آن معضل را به وجود می آورد که در دراز مدت چه برنامه جذاب و جالب و خوب ای جهت آن حجم زیاد از طلبه ها تدارک دیده شده می باشد. آیا روابط سنتی شاگرد و همچنین استادی جهت نظارت بر مسائل طلاب کفایت می کند؟ ضعف عمده نظارت بر مقدار و اندازه و میزان تکاپوی علمی و همچنین تلاش طلاب می باشد. صرف نظر از مراجع پهناور و بزرگ و همچنین چند ده مجتهد عالی مقام و همچنین استاد، آنکه تکلیف هزاران طلبه به کجا می انجامد یک پرسش جدی می باشد. در صورتی که کسی بخواهد درس می خواند و همچنین فاضل می می شود و همچنین در صورتی که کسی نخواست تقریبا امکان عملی و همچنین نظام ارزشیابی جهت وادار ساختن او به تحصیل علم وجود ندارد. آری بسیاری از طلبه ها جهت تبلیغ و همچنین تبیین احکام به کشورها یا بلاد خود بر می گردند و همچنین انچه آموخته اند جهت وظایف آنان در دور دست کافی می باشد ولی باید توجه داشت آنان که می مانند و همچنین تا آخر عمر نیز شهریه می گیرند معمولا نقش مفیدشان جهت حوزه علمیه مورد پرسش می باشد و همچنین آن ابهام از نواقص حوزه تلقی می می شود. آن که اساسا چه تعداد طلبه مورد مستلزم و نیاز می باشد شاید پاسخ دقیقی وجود نداشته باشد و همچنین نظام ارزیابی هم جهت آن هم وجود ندارد. نظام پذیرش فعلی حوزه نیز عملا امکانی جهت کنترل کیفیت ورودی ها ندارد و همچنین شاید بسنده کردن به چند ده قله علمی از میان هزاران هزار طلبه جای تامل باشد. آن که امروز پرورش قله های علمی اکثرا و بیشتر ضرورت می باشد یا گسترش کمیت طلبه ها ، خودیک پرسش می باشد. مخصوصا که با گسترش رسانه های جمعی بحث های کیفی را می قدرت به سرعت به دوردست ترین نقاط و همچنین بی واسطه منتقل کرد.

آن موضوع زمانی مهمتر جلوه می کند که شیوه امرار معاش طلبه ها را نیز مد نظر قرار دهیم. طلبه نجفی بایستی و حتما ساده زندگی کند. او جهت گذران زندگی خود وابسته به شهریه اساتید می باشد و همچنین در آن حال جهت دخل و درآمد اکثرا و بیشتر بایستی و حتما یا به پروژه های تحقیقی مرتبط با حوزه بپیوندد یا کلاس قرآن و همچنین حدیث بگذارد، یا نماز و همچنین روزه استیجاری بگیرد ویا در صورتی که مقدور باشد حج نیابتی برود و همچنین یا کمکی از خانواده گرفتن کند یا میراثی از درگذشتگان داشته باشد. طلبه نجفی نمی تواند شغلی جهت خود اتخاذ کند. جهت همسرشان نیز امکان شغلی معتنابهی فراهم نیست. تبلیغ نیز چندان شایع نیست و همچنین تعداد بسیاری را در بر نمی گیرد و همچنین در صورتی که هم هست جهت طلبه های غیر عراقی خیلی زیاد کم می باشد.

نگاهی به مقدار و اندازه و میزان شهریه دریافتی طلبه های نجف در شرایط فعلی، درک وضع معیشتی آنان را روشن تر می سازد. طبق اطلاع سقف دریافتی یک طلبه درس خارج خوان متاهل به عنوان شهریه حدود ۶۰۰ هزار تا ۶۳۰ هزار دینار عراقی یعنی نزدیک ۵۰۰ دلار می باشد. آن مقدار و اندازه و میزان جهت طلبه ی سطوح پایین تر به نسبت تجرد و همچنین تاهل بین ۳۰۰ هزار دینار تا ۶۰۰ هزار متغیر می باشد. بیشترین پرداخت نیز مرتبط به آیت الله سیستانی به مبلغ ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار دینار و همچنین سپس آیت الله خامنه ای حدود ۱۸۵ هزار دینار و همچنین آیت الله حکیم ۹۰ تا ۱۱۰ هزار دینار، آیت الله فیاض ۳۰ هزار دینار جهت طلبه های خاص و همچنین ۱۰ هزار جهت دیگر طلبه ها، آیت الله شیخ بشیر نجفی ۵۰ هزار دینار جهت بعضی اساتید و همچنین ۲۵ هزار جهت طلبه های خاص و همچنین ده هزار جهت دیگر طلبه ها، آیت الله مکارم شیرازی ۶۰ هزار دینار، آیت الله وحید خراسانی ۳۰ هزار دینار و همچنین آیت الله سید صادق شیرازی ۳۰ هزار دینار می باشد. آن مقدار و اندازه و میزان شهریه با توجه به آنکه نجف اشرف در سالهای اخیر به شهرستان گرانی تغییر پیدا کردن شده می باشد زندگی طلبه را در سطح متوسط به پایین جامعه قرار می دهد.

به طلبه نجفی توصیه می می شود به کارهای اجرایی وارد نشود و همچنین تصدی مسئولیت دولتی نکند. او جهت نمایندگی و همچنین مناصب سیاسی و همچنین مشاغل اجرایی تربیت نمی می شود. او بایستی و حتما فقیه می شود و همچنین چنان که قبلا گفته شد نمی تواند انگیزه ای غیر از طلبگی داشته باشد و همچنین هیچ چیز در آن حوزه نباید آن هدف مهم را تحت الشعاع قرار دهد. چه علم باشد، چه سیاست و همچنین چه منصب و همچنین چه مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی.

آداب و همچنین حضور فرهنگی و اجتماعی زندگی

روحانیت در نوع خود یک صنف متمایز می باشد و همچنین به حریم خود حساس می باشد. محترم بودن روحانیت از لوازم تاثیرگذار بودن آن قشر می باشد لذا دقت های بسیاری در حفظ شأن خود دارند. نوع حیات و همچنین حضور فرهنگی و اجتماعی آنان نیز از فرم و همچنین ویژگی های ویژه ای تبعیت می کند. در مجامع و همچنین مجالس عمومی معمولا در محل ویژه ای می نشینند و همچنین رعایت یکدیگر را می کنند و همچنین معمولا به کسی که فضل بیشتری دارد و همچنین یا از سادات می باشد و همچنین یا معمر تر می باشد به احترام جای بهتری داده می می شود. پیشتر گفته شد که طلبه بایستی و حتما از تجمل پرهیز کند و همچنین در سلوک فرهنگی و اجتماعی متین و همچنین سنگین و همچنین موقر باشد. افتاده راه رفتن و همچنین آرام صحبت کردن و همچنین خوش حساب بودن لازمه آن صنف می باشد.

عموما پوشیدن ساعت مچی، بلند کردن موی سر، پوشیدن لباس گرانقیمت، رانندگی با موتور، رانندگی اساتید با ماشین، جر و همچنین بحث کردن در خیابان، پرسه زدن در بازار، خوردن غذا در خیابان و همچنین رفتن به قهوه منزل و خانه و همچنین امثال آن هم از آن صنف پذیرفته نیست گرچه ممکن می باشد طلبه های بعضی بلاد خیلی مقید به همه آن موارد نباشند.

در ازدواج٬دیدار دختر و همچنین پسر قبل از عقد امری مذموم می باشد. خواستگاری از طریق زنان صورت می پذیرد و همچنین آنها بایستی و حتما بپسندند. شاید دختر از دور و همچنین بدون اطلاع طلبه، او را ببیند. ولی باید توجه داشت ملاقات رو در رو قبل از عقد پسندیده و همچنین رایج نیست. با خانواده بازار رفتن یا در پارک‌های عمومی قدم زدن جهت طلبه پسندیده نیست. همسر طلبه نجفی دائما پوشیه می زند حتی در صورتی که تنها به خیابان برود و همچنین در صورتی که با همسر خود به ضرورتی بیرون برود دو قدم از شوهر خود عقب تر راه می رود. صورتش را جز محارم نمی بیند. در مجالس خانوادگی اختلاط با نامحرم وجود ندارد ومعمولا سفره ها و همچنین مجالس جدا بر پا می می شود. طلاق خیلی زیاد نادر می باشد و همچنین پسندیده تلقی نمی می شود. اختیار همسر دوم نیز مخصوصا جهت اساتید یک امر ناپسند شمرده می می شود مگر آنکه همسر نخست شامل بیماری خاص و همچنین عذری کاملا پذیرفته شده باشد.

مقاله ابوالفضل فاتح تحت عنوان مکتب نجف؛ نگاهی از بیرون(اینجا)

مقدار و اندازه و میزان شهریه طلبه ها در نجف چقدر می باشد؟/ سنت های طلبه نجفی چیست؟ در تاریخ ۲۰۱۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۵۳:۵۸ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان