فایده آنکه حضرت مهدی (ع) صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟

صافی گلپایگانی فایده آنکه حضرت مهدی (ع) صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – حضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی در مورد غیبت امام و پیشوا زمان پاسخ گفته می باشد.
به به گفته شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

مصلحت آنکه امام و پیشوا قرن‌ها پیش از ظهور تولّد یافته و همچنین بعد از عمری طولانی ظاهر می‌می شود چیست؟مگر خداوند تبارک و تعالی اقتدار و قدرت ندارد که مثلاً چهل سال شمسی پیش از ظهور کسی را که صالح و همچنین شایسته آن مقام باشد بیافریند؟

فایده آنکه آن هم حضرت صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟ و همچنین بالأخره فایده وجود امام و پیشوا ناپیدا و همچنین غایب چیست؟ و همچنین آیا وجود و همچنین عدم او برابر نیست؟

پاسخ: آن سؤال غیر از سؤال از فلسفه غیبت چیز غیره ای نیست و همچنین پاسخ آن هم آن هم می باشد که در مقالات قبل گفته شد مع‌ذلک بالخصوص در اینجا هم چند پاسخ به آن سؤال می‌دهیم.

نخست: فایده وجود امام و پیشوا، منحصر به ظهور و همچنین قیام او در آخرالزّمان و همچنین

آنکه ظاهراً هم در کارها تصرّف و همچنین دخالت داشته باشد نیست بلکه یکی از فواید وجود امام و پیشوا، امان خلق از فنا و همچنین زوال به اذن خداوند تبارک و تعالی و همچنین همچنین بقای شرع و همچنین حفظ حجّت‌ها و همچنین بیّنات خداوند تبارک و تعالی می باشد چنانچه خبرهای جدید معتبر و همچنین بعضی احادیث مشهور ائمّه اثناعشر(علیهم‌السلام) و همچنین احادیث دیگر که از طرق اهل‌سنّت و همچنین شیعه روایت شده بر آن هم دلالت دارد و همچنین همچنین احادیث بسیاری که دلالت دارند بر آنکه زمین هیچ‌گاه خالی از حجّت نمی‌می شود. ازجمله از حضرت امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) روایت می باشد که فرمود:
«اَللَّهُمَّ بَلَی لا تَخْلُو همچنین الأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلهِ بِحُجَّهٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً أَو همچنینْ خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلا تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ و همچنینَبَیِّنَاتُهُ»؛[۱]

«خدایا! آری خالی نماند زمین از کسی که قائم باشد از جهت خداوند تبارک و تعالی به حجّت یا ظاهر و همچنین آشکار یا بیمناک و همچنین پنهان تا حجّت‌های خداوند تبارک و تعالی و همچنین بیّنات او از میان نرود».

مَثَل امام و پیشوا در آن جهان، مَثَل قلب می باشد نسبت به جسد انسان و همچنین مانند روح که به امر خداوند تبارک و تعالی سبب ارتباط اعضا و همچنین جوارح با یکدیگر می باشد و همچنین

بقای جسد وابسته به تعلّق و همچنین تصرّف اوست و همچنین ولیّ و همچنین انسان کامل که آن هم شخص امام و پیشوا می باشد نیز به اذن‌الله تعالی نسبت به سایر مخلوقات، صاحب چنین رتبه و همچنین منزلت می باشد.

و همچنین فایده دیگر آن می باشد که چنانچه از خبرهای جدید هم بهره بری و استفاده می‌می شود، وجود مؤمن در بین شهروندان و مردم شهر منشأ خیرات و همچنین برکات و همچنین سبب نزول رحمت و همچنین جذاب و جالب عنایات خاصّ و همچنین دافع کثیری از بلیّات می باشد پس هنگام و زمانی که مؤمن وجودش آن فواید و همچنین برکات را داشته باشد، معلوم می باشد که وجود امام و پیشوا و همچنین ولیّ‌الله اعظم فواید و همچنین برکاتش خیلی زیاد عظیم و همچنین بااهمّیت می باشد و همچنین به‌عبارت‌دیگر امام و پیشوا و همچنین حجّت، واسطه اخذ و همچنین ایصال فیوض و همچنین برکاتی می باشد که دیگران استعداد و همچنین لیاقت آنکه مستقیماً آن هم برکات و همچنین افاضات را تلقّی و همچنین اخذ نمایند ندارند لذا وجود و همچنین عمر طولانی و همچنین ولادت آن هم حضرت در قرن‌ها پیش یک مصلحتش همین می باشد که فیوض ربّانی در آن مدّت از عباد قطع نشود و همچنین خلق‌الله از برکاتی که بر اصل وجود امام و پیشوا مترتّب می باشد محروم نگردند.

دوّم: آن می باشد که مسئول دخالت ‌نکردن و همچنین تصرّف‌ ننمودن امام و پیشوا در مسائل شهروندان و مردم شهر، خود شهروندان و مردم شهر خواهند بود که حاضر به قبول رهبری آن هم حضرت نیستند و همچنین مخالفت می‌ورزند؛ چنانچه با نیاکان کرامش مخالفت کردند و همچنین از آن هم بزرگواران اطاعت ننمودند و همچنین در صورتی که شهروندان و مردم شهر حاضر به اطاعت و همچنین

فرمان‌بری بودند، آن هم حضرت ظاهر می‌شد و همچنین در آن جهت فرقی بین امام و پیشوا حاضر و همچنین غایب نیست و همچنین محقّق طوسی در تجرید همین جواب را فرموده می باشد:
و همچنینُجوُدُهُ لُطْفٌ و همچنینَتَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخَرُ و همچنینَعَدَمُهُ مِنَّا؛[۲]

اصل وجود امام و پیشوا، لطف (مقرّب به طاعت و همچنین نزدیک‌‌کننده به مصالح و همچنین مُبَعِّد از معاصی و همچنین دورکننده از مفاسد) می باشد و همچنین تصرّف او لطف دیگر می باشد و همچنین تصرّف‌ نکردن او، از جانب ما می باشد.

حاصل آنکه وجود امام و پیشوا لطف و همچنین اتمام‌حجّت بر عباد می باشد و همچنین در صورتی که در آن مدّت طولانی قطع رشته ولایت و همچنین هدایت می شود شهروندان و مردم شهر را بر خداوند تبارک و تعالی حجّت خواهد بود.

خداوند تبارک و تعالی به مقتضای صفات کمالی مانند رحمانیّت و همچنین رحیمیّت و همچنین منعمیت و همچنین ربوبیت، نعمت تربیت و همچنین هدایت بندگان را به‌واسطه خلق و همچنین نصب امام و پیشوا بر بندگان به مدلول آیه شریفه:
﴿اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ﴾[۳]

اکمال و همچنین اتمام می‌فرماید و همچنین در صورتی که شهروندان و مردم شهر از آن نعمت منتفع نشوند و همچنین مانع از اشراق شمس هدایت امام و پیشوا گردیدند به وجود و همچنین مشخص کردن امام و پیشوا کسی حقّ اعتراض ندارد چنانچه در صورتی که از بسیاری از نعمت‌ها شهروندان و مردم شهر بهره بری و استفاده نکنند و همچنین مانع از ظهور منافع آنها شوند و همچنین بلکه مضر و همچنین بد‌بهره بری و استفاده کنند، آن رفتار شهروندان و مردم شهر سبب اشکال به اصل آفرینش آن هم نعمت‌ها نمی‌می شود و همچنین کسی نباید بگوید زیرا و به درستی که شهروندان و مردم شهر انتفاع نمی‌برند، چه فایده دارد و همچنین وجود و همچنین عدم آنها علی‌السوا می باشد؛ بلکه در اینجا بایستی و حتما بگویند: چرا بااینکه خداوند فیّاض، فیض‌بخشی نموده و همچنین نعمت‌ها را در دسترس شهروندان و مردم شهر گذارده از آن نعمت‌ها انتفاع نمی‌برند و همچنین چرا کفران نعمت می‌نمایند؟

سوّم: آن می باشد که ما قطع نداریم که آن هم حضرت از جمیع اولیا و همچنین دوستان خود پنهان باشد و همچنین در اموری که مصلحت باشد توسط آنها و همچنین تأیید و همچنین ارشاد آنها دخالت ننماید.

چهارم: آنچه مسلّم می باشد آن می باشد که در عصر غیبت، آن هم حضرت از نظرها پنهان می باشد و همچنین آن به آن هم معنا نیست که شهروندان و مردم شهر نیز از آن هم حضرت پنهان می‌باشند بلکه چنانچه از بعضی خبرهای جدید بهره بری و استفاده می‌می شود آن هم حضرت در ایّام حجّ حاضر می‌می شود و همچنین حجّ به‌جا می‌آورد و همچنین اجداد گرامی‌اش را زیارت می‌کند و همچنین با شهروندان و مردم شهر مصاحب و همچنین در مجالس حاضر

می‌می شود و همچنین از بیچارگان فریادرسی می‌نماید و همچنین بیماران را عیادت می‌فرماید و همچنین بسا که شخصاً در قضای حوائج آنان سعی فرماید.

پنجم: آن می باشد که، بر امام و پیشوا واجب نیست که شخصاً و همچنین بدون واسطه در مسائل دخالت نموده و همچنین راتق باشد، بلکه می‌تواند دیگران را به نحو خصوص یا به‌عنوان عموم از جانب خود بگمارد آن هم‌روش که، امیرالمؤمنین و همچنین ائمّه(علیهم‌السلام) ازطرف خود در شهرهایی که حاضر نبودند، دیگران را منصوب می‌فرمودند، امام و پیشوا هم در زمان غیبت صغری افرادی را به مقام نیابت خاصّه نصب فرموده بود و همچنین در غیبت کبری به‌روش عموم، فقها و همچنین علمای عادل را که دانا به احکام خواهند بود، جهت قضای فصل خصومات و همچنین اجرای سیاسات و همچنین حفظ و همچنین نظر در مصالح عالی اسلامی نصب و همچنین مشخص کردن کرده که مرجع مسائل خلق باشند پس ایشان در عصر غیبت به نیابت از آن هم حضرت برحسب ظاهر عهده‌دار حفظ شریعت و همچنین به شرحی که در کتاب‌های فقه مذکور می باشد شامل ولایت می‌باشند.

ششم: اصل وجود امام و پیشوا موجب دلگرمی و همچنین قوّت روح بندگان خداوند تبارک و تعالی و همچنین اهل‌الله و همچنین افرادی که سالک سبیل هدایت خواهند بود می‌باشد و همچنین به‌عبارت‌دیگر یک نقطه اتّکا جهت سالکان سبیل‌الله می باشد که اگرچه خداوند تبارک و تعالی نقطه اتّکای همه می باشد و همچنین همه به خداوند تبارک و تعالی اتّکال و همچنین اعتماد دارند ولی وجود پیغمبر در جنگ‌ها و همچنین غزوات باعث یک دلگرمی و همچنین قوّت قلب

خاصّ جهت مجاهدین اسلام بود و همچنین با نبودن ایشان تفاوت خیلی زیاد داشت که حتّی فردی یا شخصیّتی مثل حضرت امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) فرمود:
«کُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اِتَّقَینَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ و همچنینَآلِهِ فَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَی
الْعَدُو همچنینِّ مِنْهُ»؛[۴]

«ما هرگاه آتش جنگ سرخ می‌شد (جنگ شدّت می‌یافت) به رسول خداوند تبارک و تعالی‌(ص) پناه می‌بردیم تا آن هم حضرت پیشاپیش همگان جهاد می‌کرد احدی از ما از او به دشمن نزدیک‌تر نبود».

خود آن موضوع که امام و پیشوا حیّ و همچنین زنده داریم و همچنین ملجأ و همچنین پناهگاه و همچنین حافظ شریعت می باشد، موجب قوّت قلب و همچنین استحکام روح و همچنین مانع از تسلّط یأس و همچنین نومیدی بر سالکان و همچنین مجاهدان می باشد و همچنین همواره از او مدد می‌گیرند و همچنین همّت می‌طلبند و همچنین آن پیشامد جدید ازنظر علم‌النّفس خیلی زیاد اساسی و همچنین مهمّ می باشد.

در مَثَل مناقشه نیست. معروف می باشد که نادرشاه افشار در جنگ مورچه‌خوار سربازی را دید که دلاورانه جنگ می‌کند و همچنین سپاه دشمن را به‌هم می‌زند، نادر تعجّب کرد، به او گفت: در هنگام حمله افغانی‌ها تو کجا بودی؟ گفت: من بودم ولی تو نبودی.

پس وجود امام و پیشوا از جهت اقتدار و قدرت روح و همچنین قوّت قلب و همچنین پناهگاه روانی و همچنین نقطه اتّکای مؤمنان، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین واجب می باشد و همچنین آن یک فایده بزرگی می باشد که جهت آن هم هم نصب امام و پیشوا حتماً و همچنین قطعاً و همچنین عقلاً و همچنین شرعاً مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد.

[۱]. نهج‌البلاغه، حکمت (ج۴، ص۳۷)؛ ثقفی کوفی، الغارات، ج۱، ص۱۵۳؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص۱۷۰- ۱۷۱٫

[۲]. خواجه نصیر طوسی، تجریدالاعتقاد، ص۲۲۱ (مبحث امامت)؛ ر.ک: علامه حلی، کشف‌المراد، ص۳۸۸٫

[۳]. مائده، ۳٫ «امروز دین تو را کامل کردم».

[۴]. نهج‌البلاغه، حکمت ۹ (ج۴،‌ ص۶۱)؛ طبرسی، مکارم‌الاخلاق، ص۱۸؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶،‌ ص۲۳۲، ۳۴۰؛ ج۱۹، ص۱۹۱؛ نیز ر.ک: احمد بن ‌حنبل، مسند، ج۱، ص۱۵۶؛ ابن‌‌ابی‌الدنیا، مکارم‌الاخلاق، ص۵۶؛ ابویعلی موصلی، مسند، ج۱، ص۲۵۸؛ زمخشری، الفائق فی غریب‌الحدیث، ج۱، ص۲۷۷؛ زرندی، نظم دررالسمطین، ص۶۲٫
انتخاب شفقنا از کتاب نوید امن و همچنین امان نوشته حضرت ایت الله العظمی صافی

فایده آنکه حضرت مهدی (ع) صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟ در تاریخ ۲۰۱۸-۰۱-۰۹ ۱۶:۳۴:۱۸ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان