فایده آنکه حضرت مهدی (ع) صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟

صافی گلپایگانی فایده آنکه حضرت مهدی (ع) صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – حضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی در مورد غیبت امام و پیشوا زمان پاسخ گفته می باشد.
به به گفته شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

مصلحت آنکه امام و پیشوا قرن‌ها پیش از ظهور تولّد یافته و همچنین بعد از عمری طولانی ظاهر می‌می شود چیست؟مگر خداوند تبارک و تعالی اقتدار و قدرت ندارد که مثلاً چهل سال شمسی پیش از ظهور کسی را که صالح و همچنین شایسته آن مقام باشد بیافریند؟

فایده آنکه آن هم حضرت صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟ و همچنین بالأخره فایده وجود امام و پیشوا ناپیدا و همچنین غایب چیست؟ و همچنین آیا وجود و همچنین عدم او برابر نیست؟

پاسخ: آن سؤال غیر از سؤال از فلسفه غیبت چیز غیره ای نیست و همچنین پاسخ آن هم آن هم می باشد که در مقالات قبل گفته شد مع‌ذلک بالخصوص در اینجا هم چند پاسخ به آن سؤال می‌دهیم.

نخست: فایده وجود امام و پیشوا، منحصر به ظهور و همچنین قیام او در آخرالزّمان و همچنین

آنکه ظاهراً هم در کارها تصرّف و همچنین دخالت داشته باشد نیست بلکه یکی از فواید وجود امام و پیشوا، امان خلق از فنا و همچنین زوال به اذن خداوند تبارک و تعالی و همچنین همچنین بقای شرع و همچنین حفظ حجّت‌ها و همچنین بیّنات خداوند تبارک و تعالی می باشد چنانچه خبرهای جدید معتبر و همچنین بعضی احادیث مشهور ائمّه اثناعشر(علیهم‌السلام) و همچنین احادیث دیگر که از طرق اهل‌سنّت و همچنین شیعه روایت شده بر آن هم دلالت دارد و همچنین همچنین احادیث بسیاری که دلالت دارند بر آنکه زمین هیچ‌گاه خالی از حجّت نمی‌می شود. ازجمله از حضرت امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) روایت می باشد که فرمود:
«اَللَّهُمَّ بَلَی لا تَخْلُو همچنین الأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلهِ بِحُجَّهٍ إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً أَو همچنینْ خَائِفاً مَغْمُوراً لِئَلا تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ و همچنینَبَیِّنَاتُهُ»؛[۱]

«خدایا! آری خالی نماند زمین از کسی که قائم باشد از جهت خداوند تبارک و تعالی به حجّت یا ظاهر و همچنین آشکار یا بیمناک و همچنین پنهان تا حجّت‌های خداوند تبارک و تعالی و همچنین بیّنات او از میان نرود».

مَثَل امام و پیشوا در آن جهان، مَثَل قلب می باشد نسبت به جسد انسان و همچنین مانند روح که به امر خداوند تبارک و تعالی سبب ارتباط اعضا و همچنین جوارح با یکدیگر می باشد و همچنین

بقای جسد وابسته به تعلّق و همچنین تصرّف اوست و همچنین ولیّ و همچنین انسان کامل که آن هم شخص امام و پیشوا می باشد نیز به اذن‌الله تعالی نسبت به سایر مخلوقات، صاحب چنین رتبه و همچنین منزلت می باشد.

و همچنین فایده دیگر آن می باشد که چنانچه از خبرهای جدید هم بهره بری و استفاده می‌می شود، وجود مؤمن در بین شهروندان و مردم شهر منشأ خیرات و همچنین برکات و همچنین سبب نزول رحمت و همچنین جذاب و جالب عنایات خاصّ و همچنین دافع کثیری از بلیّات می باشد پس هنگام و زمانی که مؤمن وجودش آن فواید و همچنین برکات را داشته باشد، معلوم می باشد که وجود امام و پیشوا و همچنین ولیّ‌الله اعظم فواید و همچنین برکاتش خیلی زیاد عظیم و همچنین بااهمّیت می باشد و همچنین به‌عبارت‌دیگر امام و پیشوا و همچنین حجّت، واسطه اخذ و همچنین ایصال فیوض و همچنین برکاتی می باشد که دیگران استعداد و همچنین لیاقت آنکه مستقیماً آن هم برکات و همچنین افاضات را تلقّی و همچنین اخذ نمایند ندارند لذا وجود و همچنین عمر طولانی و همچنین ولادت آن هم حضرت در قرن‌ها پیش یک مصلحتش همین می باشد که فیوض ربّانی در آن مدّت از عباد قطع نشود و همچنین خلق‌الله از برکاتی که بر اصل وجود امام و پیشوا مترتّب می باشد محروم نگردند.

دوّم: آن می باشد که مسئول دخالت ‌نکردن و همچنین تصرّف‌ ننمودن امام و پیشوا در مسائل شهروندان و مردم شهر، خود شهروندان و مردم شهر خواهند بود که حاضر به قبول رهبری آن هم حضرت نیستند و همچنین مخالفت می‌ورزند؛ چنانچه با نیاکان کرامش مخالفت کردند و همچنین از آن هم بزرگواران اطاعت ننمودند و همچنین در صورتی که شهروندان و مردم شهر حاضر به اطاعت و همچنین

فرمان‌بری بودند، آن هم حضرت ظاهر می‌شد و همچنین در آن جهت فرقی بین امام و پیشوا حاضر و همچنین غایب نیست و همچنین محقّق طوسی در تجرید همین جواب را فرموده می باشد:
و همچنینُجوُدُهُ لُطْفٌ و همچنینَتَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخَرُ و همچنینَعَدَمُهُ مِنَّا؛[۲]

اصل وجود امام و پیشوا، لطف (مقرّب به طاعت و همچنین نزدیک‌‌کننده به مصالح و همچنین مُبَعِّد از معاصی و همچنین دورکننده از مفاسد) می باشد و همچنین تصرّف او لطف دیگر می باشد و همچنین تصرّف‌ نکردن او، از جانب ما می باشد.

حاصل آنکه وجود امام و پیشوا لطف و همچنین اتمام‌حجّت بر عباد می باشد و همچنین در صورتی که در آن مدّت طولانی قطع رشته ولایت و همچنین هدایت می شود شهروندان و مردم شهر را بر خداوند تبارک و تعالی حجّت خواهد بود.

خداوند تبارک و تعالی به مقتضای صفات کمالی مانند رحمانیّت و همچنین رحیمیّت و همچنین منعمیت و همچنین ربوبیت، نعمت تربیت و همچنین هدایت بندگان را به‌واسطه خلق و همچنین نصب امام و پیشوا بر بندگان به مدلول آیه شریفه:
﴿اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ﴾[۳]

اکمال و همچنین اتمام می‌فرماید و همچنین در صورتی که شهروندان و مردم شهر از آن نعمت منتفع نشوند و همچنین مانع از اشراق شمس هدایت امام و پیشوا گردیدند به وجود و همچنین مشخص کردن امام و پیشوا کسی حقّ اعتراض ندارد چنانچه در صورتی که از بسیاری از نعمت‌ها شهروندان و مردم شهر بهره بری و استفاده نکنند و همچنین مانع از ظهور منافع آنها شوند و همچنین بلکه مضر و همچنین بد‌بهره بری و استفاده کنند، آن رفتار شهروندان و مردم شهر سبب اشکال به اصل آفرینش آن هم نعمت‌ها نمی‌می شود و همچنین کسی نباید بگوید زیرا و به درستی که شهروندان و مردم شهر انتفاع نمی‌برند، چه فایده دارد و همچنین وجود و همچنین عدم آنها علی‌السوا می باشد؛ بلکه در اینجا بایستی و حتما بگویند: چرا بااینکه خداوند فیّاض، فیض‌بخشی نموده و همچنین نعمت‌ها را در دسترس شهروندان و مردم شهر گذارده از آن نعمت‌ها انتفاع نمی‌برند و همچنین چرا کفران نعمت می‌نمایند؟

سوّم: آن می باشد که ما قطع نداریم که آن هم حضرت از جمیع اولیا و همچنین دوستان خود پنهان باشد و همچنین در اموری که مصلحت باشد توسط آنها و همچنین تأیید و همچنین ارشاد آنها دخالت ننماید.

چهارم: آنچه مسلّم می باشد آن می باشد که در عصر غیبت، آن هم حضرت از نظرها پنهان می باشد و همچنین آن به آن هم معنا نیست که شهروندان و مردم شهر نیز از آن هم حضرت پنهان می‌باشند بلکه چنانچه از بعضی خبرهای جدید بهره بری و استفاده می‌می شود آن هم حضرت در ایّام حجّ حاضر می‌می شود و همچنین حجّ به‌جا می‌آورد و همچنین اجداد گرامی‌اش را زیارت می‌کند و همچنین با شهروندان و مردم شهر مصاحب و همچنین در مجالس حاضر

می‌می شود و همچنین از بیچارگان فریادرسی می‌نماید و همچنین بیماران را عیادت می‌فرماید و همچنین بسا که شخصاً در قضای حوائج آنان سعی فرماید.

پنجم: آن می باشد که، بر امام و پیشوا واجب نیست که شخصاً و همچنین بدون واسطه در مسائل دخالت نموده و همچنین راتق باشد، بلکه می‌تواند دیگران را به نحو خصوص یا به‌عنوان عموم از جانب خود بگمارد آن هم‌روش که، امیرالمؤمنین و همچنین ائمّه(علیهم‌السلام) ازطرف خود در شهرهایی که حاضر نبودند، دیگران را منصوب می‌فرمودند، امام و پیشوا هم در زمان غیبت صغری افرادی را به مقام نیابت خاصّه نصب فرموده بود و همچنین در غیبت کبری به‌روش عموم، فقها و همچنین علمای عادل را که دانا به احکام خواهند بود، جهت قضای فصل خصومات و همچنین اجرای سیاسات و همچنین حفظ و همچنین نظر در مصالح عالی اسلامی نصب و همچنین مشخص کردن کرده که مرجع مسائل خلق باشند پس ایشان در عصر غیبت به نیابت از آن هم حضرت برحسب ظاهر عهده‌دار حفظ شریعت و همچنین به شرحی که در کتاب‌های فقه مذکور می باشد شامل ولایت می‌باشند.

ششم: اصل وجود امام و پیشوا موجب دلگرمی و همچنین قوّت روح بندگان خداوند تبارک و تعالی و همچنین اهل‌الله و همچنین افرادی که سالک سبیل هدایت خواهند بود می‌باشد و همچنین به‌عبارت‌دیگر یک نقطه اتّکا جهت سالکان سبیل‌الله می باشد که اگرچه خداوند تبارک و تعالی نقطه اتّکای همه می باشد و همچنین همه به خداوند تبارک و تعالی اتّکال و همچنین اعتماد دارند ولی وجود پیغمبر در جنگ‌ها و همچنین غزوات باعث یک دلگرمی و همچنین قوّت قلب

خاصّ جهت مجاهدین اسلام بود و همچنین با نبودن ایشان تفاوت خیلی زیاد داشت که حتّی فردی یا شخصیّتی مثل حضرت امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) فرمود:
«کُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اِتَّقَینَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ و همچنینَآلِهِ فَلَمْ یَکُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ إِلَی
الْعَدُو همچنینِّ مِنْهُ»؛[۴]

«ما هرگاه آتش جنگ سرخ می‌شد (جنگ شدّت می‌یافت) به رسول خداوند تبارک و تعالی‌(ص) پناه می‌بردیم تا آن هم حضرت پیشاپیش همگان جهاد می‌کرد احدی از ما از او به دشمن نزدیک‌تر نبود».

خود آن موضوع که امام و پیشوا حیّ و همچنین زنده داریم و همچنین ملجأ و همچنین پناهگاه و همچنین حافظ شریعت می باشد، موجب قوّت قلب و همچنین استحکام روح و همچنین مانع از تسلّط یأس و همچنین نومیدی بر سالکان و همچنین مجاهدان می باشد و همچنین همواره از او مدد می‌گیرند و همچنین همّت می‌طلبند و همچنین آن پیشامد جدید ازنظر علم‌النّفس خیلی زیاد اساسی و همچنین مهمّ می باشد.

در مَثَل مناقشه نیست. معروف می باشد که نادرشاه افشار در جنگ مورچه‌خوار سربازی را دید که دلاورانه جنگ می‌کند و همچنین سپاه دشمن را به‌هم می‌زند، نادر تعجّب کرد، به او گفت: در هنگام حمله افغانی‌ها تو کجا بودی؟ گفت: من بودم ولی تو نبودی.

پس وجود امام و پیشوا از جهت اقتدار و قدرت روح و همچنین قوّت قلب و همچنین پناهگاه روانی و همچنین نقطه اتّکای مؤمنان، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری و همچنین واجب می باشد و همچنین آن یک فایده بزرگی می باشد که جهت آن هم هم نصب امام و پیشوا حتماً و همچنین قطعاً و همچنین عقلاً و همچنین شرعاً مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد.

[۱]. نهج‌البلاغه، حکمت (ج۴، ص۳۷)؛ ثقفی کوفی، الغارات، ج۱، ص۱۵۳؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف‌العقول، ص۱۷۰- ۱۷۱٫

[۲]. خواجه نصیر طوسی، تجریدالاعتقاد، ص۲۲۱ (مبحث امامت)؛ ر.ک: علامه حلی، کشف‌المراد، ص۳۸۸٫

[۳]. مائده، ۳٫ «امروز دین تو را کامل کردم».

[۴]. نهج‌البلاغه، حکمت ۹ (ج۴،‌ ص۶۱)؛ طبرسی، مکارم‌الاخلاق، ص۱۸؛ مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶،‌ ص۲۳۲، ۳۴۰؛ ج۱۹، ص۱۹۱؛ نیز ر.ک: احمد بن ‌حنبل، مسند، ج۱، ص۱۵۶؛ ابن‌‌ابی‌الدنیا، مکارم‌الاخلاق، ص۵۶؛ ابویعلی موصلی، مسند، ج۱، ص۲۵۸؛ زمخشری، الفائق فی غریب‌الحدیث، ج۱، ص۲۷۷؛ زرندی، نظم دررالسمطین، ص۶۲٫
انتخاب شفقنا از کتاب نوید امن و همچنین امان نوشته حضرت ایت الله العظمی صافی

فایده آنکه حضرت مهدی (ع) صدها سال شمسی قبل از موعد قیام و همچنین ظهورش خلق شده چیست؟ در تاریخ ۲۰۱۸-۰۱-۰۹ ۱۶:۳۴:۱۸ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان خرید فیلترشکن خرید vpn خرید vpn ارزان خرید vpn خرید vpn