عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی: بایستی و حتما با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازیم و همچنین اعتراض‌هایمان را منطقی مطرح کنیم/ همه ملت، ایران و همچنین حاکمیت را دوست دارند

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی: بایستی و حتما با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازیم و همچنین اعتراض‌هایمان را منطقی مطرح کنیم/ همه ملت، ایران و همچنین حاکمیت را دوست دارند

|عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی: بایستی و حتما با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازیم و همچنین اعتراض‌هایمان را منطقی مطرح کنیم/ همه ملت، ایران و همچنین حاکمیت را دوست دارند از مسیح داراب|

صدای شیعه: دکتر سید جواد میری، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در گفت‌‌وگویی به تحلیلی از اتفاقات اخیر پرداخت و همچنین وجوهی از آن رخداد را از منظر اندیشه مورد تامل قرار داد. در زیر مشروح آن گفت‌وگو را در ادامه می‌‌خوانید.

*جهت شروع اجمالا نظرتان در مورد اعتراضات اخیر در کشورمان را بفرمایید.
قبل از هر چیز بایستی و حتما بگویم بخشی از آنکه در این روزها چه اتفاقاتی افتاده و همچنین چه اتفاقاتی در حال وقوع می باشد نیازمند اطلاعات میدانی می باشد و همچنین کسی که می خواهد نظری در آن ارتباط و رابطه دهد نیازمند دیدن مستقیم رخداد می باشد. قبل از هر چیزی بایستی و حتما دقت کرد و همچنین پرسید، اطلاعاتی که در کانال ها و همچنین در فضای مجازی در حال گردش خواهند بود و همچنین با آنها مواجه می‌شویم، آیا به ما نوعی اتقان و همچنین یقین و همچنین حجت می‌دهند که ما بگوییم بله آن اتفاقات با کیفیتی که در حال دیدن کردن و نمایش و همچنین نشر در فضای مجازی می باشد در حال وقوع می باشد؟
در جنگ اول عراق و همچنین آمریکا بعضی از پژوهشگران و همچنین محققین می‌گفتند؛ آن جنگ بیش از آنکه یک جنگ واقعی روی زمین باشد جنگی در فضا و همچنین عالم مجازی می باشد و همچنین خودِ همین موضوع از لحاظ روانشناسی جنگ روی طرفین جنگ تاثیر گذاری بسیاری داشته می باشد. چه بخواهیم چه نخواهیم ایران سال شمسی‌هاست درگیر یک جنگ تمام عیار می باشد، جنگ تنها به آن معنا نیست که دوکشور با توپ و همچنین تانک بصورت کاملا ظاهری یکدیگر را بزنند و همچنین همدیگر را تخریب کنند. جهت نمونه از منظر اقتصادی نگاه کنید که هر روز به طرز و همچنین شیوه ای توسط اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا، کشور ما را در فشار بیشتری قرار داده و همچنین می‌دهند. از طرفی منطقه ما هم که پر از آشوب بوده و همچنین هست و همچنین در آن بین ما حتی در بعضی کشورهای اطراف وارد شدن اقتصادی، سیاسی و همچنین فرهنگی هم داشته‌ایم. از وجهی دیگر کشورهای ذی نفعی که در آن منطقه وارد شدن کرده اند و همچنین بدنبال منافع خودشان خواهند بود آن وارد شدن و همچنین حضور ایران در منطقه را نادیده نخواهند انگاشت. جهت همین موارد می باشد که تو می بینید در یک رخدادی مانند اعتراضات آن ایام از ریاست جمهور آمریکا گرفته تا شاه عربستان ومریم رجوی و همچنین حتی فرح پهلوی جهت احیا منافع خود وارد شدن می‌کنند.
بایستی و حتما در ابتدا بپرسیم چرا آن مقدار واکنش از سوی ریاست جمهور آمریکا، حکام سعودی و همچنین سردمداران گروهک های متنوع و گوناگون و مختلف مخالف نظام، به اتفاقات و همچنین شلوغی های خیلی زیاد اکثرا و بیشتر در کشور های دیگر دنیا توجه و همچنین واکنشی نداشته و همچنین ندارند. چرا آن هم زمان که در فرانسه، آلمان، ایتالیا یا در ترکیه اینهمه اعترضات به موضوع گرانی شد، شاهد هجمه های اینچنینی نبودیم؟ چرا کسی آن هم موقع نگفت ما داریم نگاه می‌کنیم؟(واکنش دونالد ترامپ به اعتراضات مردمی ایران)
در واقع ایران نشان داده که زیرا و به درستی که در بسته امنیتی صلح آمریکایی (Pax Americana) تعریف نشده و همچنین جهت همین بایستی و حتما جهت خودش بسته ای تعریف کند که همین کار قطعا تبعات و همچنین سختی‌هایی جهت آن کشور در بر خواهد داشت.

*مشکل مهمی که در اعتراضات این روزها شاهدیم آن می باشد که کسی نمی تواند به وضوح در باب هویت معترضین آن روزها چیزی بگوید. در واقع ما نمی توانیم بگوییم افرادی که در خیابان در حال اعتراضند دقیقا چه افرادی خواهند بود؟ و همچنین از صنف و همچنین طبقه‌اند؟ به نظر تو دلیل آن مه آلودگی در رصد معترضین و همچنین خواسته هایشان چیست؟

بایستی و حتما بگویم که متاسفانه ما نسبت به مسائل خودمان یک هم اندیشی و همچنین همفکری نداریم. یعنی متاسفانه نیامده‌ایم به صورت ارگانیک اصناف سندیکا ها، اتحادیه‌ها، تجمعات کارگری، جمعیت معلمان و همچنین… ساخته یا ایجاد کنیم و همچنین به آن صورت تکلیف هر تیم معترضین را مشخص کرده و همچنین در زمان اعتراض بدانیم طرف معترضمان چه می‌گوید و همچنین جهت آن هم مسائل تدبیری بیندیشیم. البته که ما می‌دانیم اصناف و همچنین سندیکا ساخته یا ایجاد کردیم و همچنین داریم ولی باید توجه داشت بایستی و حتما آن واقعیت را بدانیم که مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین مدنی را نمی توانیم با ابزار های قهری حل و همچنین رفع کنیم.
نقطه مهم تر آن می باشد که ما جهت فهم مسائل و همچنین معضلات فرهنگی و اجتماعی مستلزم و نیاز به فهم و همچنین درک فرهنگی و اجتماعی داریم و همچنین نباید مسائلی که در جامعه ایران وجود و همچنین حضور دارند را تنها از شان امنیتی و همچنین اطلاعاتی رصد کنیم و همچنین دست به حل آن هم بزنیم. بایستی و حتما دقت کنیم که هر پیشامد جدید فرهنگی و اجتماعی ابعاد فرهنگی، روانشناختی و همچنین… دارد و همچنین فهم هر یک از ابعاد خیلی زیاد پیچیده می باشد. آن فهم کار یک دانشگاهی می باشد و همچنین به دست اصحاب امنیتی و همچنین قوه قهریه حل و همچنین فصل نمی‌می شود. در آن میان افرادی بایستی و حتما وارد شدن کنند که دانشگاهی خواهند بود و همچنین امر آکادمیک را می‌فهمند.

*چرا آن اتفاق در ایران رخ نداده یا نمی دهد؟ یعنی چرا رصد معظلات و مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی به دست دانشگاهیان و همچنین افرادی که مد نظر دارید، صورت نگرفته و همچنین نمی‌گیرد؟ 
شاید ایران یکی از معدود کشورهایی باشد که در آن هم به social POLICY making (سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی) دقت نشده و همچنین یا کم دقت گرفته شده، ما هنوز یک دانشکده با آن عنوان نداریم که در آن هم social POLICY making را تدریس کنند و همچنین جهت همین می باشد که ما روی آن موضوع مهم، متمرکز نیستیم.

آنکه استادان بیایند و همچنین نظریات علوم سیاسی درس دهند یک بحث می باشد که در دپارتمان علوم سیاسی به آن هم پرداخته می‌می شود. ولی باید توجه داشت درس مهم تر نحوه سیاست‌گذاری در کشوری می باشد که در عالم مدرن قرار دارد و همچنین بایستی و حتما سیاست‌های ساختاری خودش را تدوین کند. سوال بنده اینجاست مگر می‌می شود ما بخواهیم یک مملکت را بچرخانیم، ولی باید توجه داشت ندانیم بر چه مبانی و همچنین سیاست هایی؟
آن کار در مجموع کاری تخصصی می باشد و همچنین‌کار یک جامعه شناس و همچنین فیلسوف و همچنین فقیه نیست. در واقع سیاست گذاری کاری نیست که صرفا با تجربه بتوان به آن هم دست یافت. آن راه اصلا امکان پذیر هم نیست. جهت مثال بایستی و حتما ببینید در آموزش و همچنین پروش سیاست گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی چیست؟ و همچنین آن هم ساختار چه نیازهایی دارد تا متناسب با آنها افقی سیاست‌گذاری و همچنین ترسیم کرد.
ما هنگام و زمانی که در حالات التهاب قرار می‌گیریم اولین کار آن می باشد که ما باره را فراهم کنیم و همچنین اجتماعات، تجمعات و همچنین اصناف را شکل بدهیم و همچنین بعد در نهایت از قوه قهریه بهره بری و استفاده کنیم. ولی باید توجه داشت متاسفانه ما در آن راستا اهمال داشته‌ایم. در بعضی موارد آمدیم تمامی ساحات متنوع و گوناگون و مختلف زندگی در ایران را ذیل یک خواندن و قرائت ایدئولوژیک معنا کرده‌ایم و همچنین آن خواندن و قرائت ایدئولوژیک تلاش می‌کند بگوید تمام ملت اینگونه اند در صورتی که اصلا اینگونه نیست و همچنین همه به یک صورت اعتراض ندارند. همه ملت ایران و همچنین حاکمیت را دوست دارند ولی باید توجه داشت همه ملت نمی توانند تنها با یک خواندن و قرائت مواجه شوند.

*آنچه ما در تصاویر اعتراضات اروپایی یا آمریکایی می‌بینیم عکسی مانند تصویر زیر می باشد که به پیوست همین سوال، ضمیمه شده می باشد. با توجه به چنین کنش هایی در جای جای جهان، عده‌ای معتقدند ما در تحقق افعالمان، در حد فاصل افراط و همچنین تفریط قرار گرفته‌ایم که یا خیلی زیاد سردیم و همچنین اعتراضی نداریم و همچنین یا اعتراضاتمان با خشونت و همچنین تضرر همراه می باشد. علت آن افراط و همچنین تفریط را چه می‌بینید؟

ببینید ما از سال شمسی ۷۸ تا کنون با نوعی نارضایتی و همچنین اعتراض توسط شهروندان و مردم شهر مواجه ایم ولی افرادی که صاحب خواندن و قرائت های مطلق‌گرا خواهند بود به انحا متنوع و گوناگون و مختلف آن نارضایتی را تهدید می‌کنند و همچنین آن هم را به آن طرف و همچنین آن هم طرف نسبت می‌دهند. ولی کسی که مدیری واقع بین باشد در پی ریشه یابی خواهد بود و همچنین مشکل را زیرساختی جستجو می‌کند.
بایستی و حتما از منطق اقتدار و قدرت در اقتدار و قدرت سیاسی بهره برد و همچنین آن درست نیست که هر یک از سیاسیون ما مطلقا غیره ای را نفی می‌کنند و همچنین راه کوچکترین گفتگویی را هم باز نمی‌گذارند. ما نباید در مواجهاتمان خیر و همچنین شری با یکدیگر مواجه شویم جهت نمونه بگوییم من خیر مطلقم و همچنین تو که صحبت‌های مرا می‌شنوید شر محضید. اساسا با آن نوع نگاه نمی قدرت کار سیاسی کرد و همچنین اساسا بنظر می‌رسد نتوان در مجموع کار خیر و همچنین مفیدی کرد. ما با آن حال وارد رویکرد مانوی خیر و همچنین شری شده و همچنین نباید منتظر پس نتیجه آن می شود که مثبتی شد. بایستی و حتما با یکدیگر به گفتگو بپردازیم و همچنین اعتراض‌هایمان را هم منطقی کنیم.

منبع: آنا

انتهای پیام

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی: بایستی و حتما با یکدیگر به گفت‌وگو بپردازیم و همچنین اعتراض‌هایمان را منطقی مطرح کنیم/ همه ملت، ایران و همچنین حاکمیت را دوست دارند در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان