سرویس ها و خدمات ریاض به صهیونیسم| تلاش عربستان جهت اجرای براندازی در کشورهای شیعه نشین

سرویس ها و خدمات ریاض به صهیونیسم| تلاش عربستان جهت اجرای براندازی در کشورهای شیعه نشین

|سرویس ها و خدمات ریاض به صهیونیسم| تلاش عربستان جهت اجرای براندازی در کشورهای شیعه نشین از مسیح داراب|

صدای شیعه: عربستان سعودی که آن روزها عملاً تحت حاکمیت محمد بن سلمان قرار دارد، با مجموعه‌ای از شکست‌ها مواجه شده می باشد که احساس فشار و همچنین تنگنا به آن هم داده می باشد. دردسرهای مرتبط به توانمندی بالای جریان الحوثی در مقاومت دو و همچنین نیم ساله در برابر عملیات نظامی در یمن و همچنین رسیدن موشک های بالستیک یمن به ریاض پایتخت عربستان به همچنین و علاوه آغاز بحران عربستان با قطر و همچنین عدم مشخص کردن تکلیف نهایی آن بحران به همچنین و علاوه باقی ماندن بشار اسد ریاست‌جمهور سوریه در عرصه اقتدار و قدرت در دمشق با وجود مخالفت عربستان و همچنین خسارت های وارد شده به تیم های ضد بشری و ترویستی تحت تغذیه عربستان، ابعادی از آن شکست ها را شامل می می شود. محمد بن سلمان در همین ارتباط و رابطه تلاش دارد شکست های خود را با انتقال فتنه به لبنان جبران کند، چراکه آن کشور را منطقه ای آسان جهت نفوذ خود می‌داند و همچنین تلاش دارد با آن اقدام از پایداری محور مقاومت انتقام بگیرد. عربستان در همین راستا فشارهایی را بر رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی وارد کرده تا آن هم را وادار به حمله به گروه و حزب الله کند.

قسمت و بخش دوم: حضور عربستان در جدول بحران‌ها

بر اساس آمال و همچنین آرزوهای عربستان و همچنین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی، منطقه بایستی و حتما به عرصه ای فراگیر و همچنین تحت تسلیم و همچنین اراده آنها تغییر پیدا کردن می شود. آنها تحت هیچ شرایطی نمی پذیرند که یک اقتدار و قدرت سوم در برابر آن یکه تازی و همچنین خودکامگی ایستادگی کند و همچنین از اراده ملت‌ها و همچنین منافع آنها در برابر اراده طاغوت و همچنین رژیم‌های مستبد و همچنین اشغالگر سخن بگوید. به همین علت می باشد که رژیم مرتجع عربستان جنگ و همچنین تخریب در سوریه را از طریق یاغیان و همچنین تیم های ضد بشری و ترویستی و همچنین تکفیری رقم زده می باشد، جنگی که در نهایت گروه و حزب الله آن هم را به نفع محور مقاومت به پایان برد. عربستان همچنین درگیری ها جهت براندازی عراق در ابعاد دولتی و همچنین فرهنگی و اجتماعی را نیز آغاز کرد و همچنین آن کشور را زیر چکمه های ضد بشری و ترویستی داعش خود خوانده و همچنین جبهه النصره قرار داد، ولی باید توجه داشت گروه و حزب الله به عنوان یک نمونه و همچنین الگو به صورت مستقیم وارد آن درگیری‌ها شد و همچنین آن هم را نیز به پایان برد. بر اساس اراده عربستان، بشار اسد ریاست جمهور سوریه بایستی و حتما سقوط می‌کرد، ولی باید توجه داشت آن اراده عربستان بود که ساقط شد. عراق نیز بایستی و حتما به سه کشور بر اساس رویکرد های شهروندان و مردم شهر شناختی و همچنین مذهبی تقسیم می‌شد تا دست برتر در آن کشورهای کوچک در اختیار عربستان و همچنین اربابان آمریکایی و همچنین اسرائیلی آن هم قرار داشته باشد. ولی باید توجه داشت با از بین رفتن داعش خود خوانده و همچنین شرکای جنایتکار آن هم و همچنین فروپاشی پروژه آنها در عراق، اراده سعودی ها نیز در آن کشور از بین رفت.

گروه و حزب الله دشمن خودکامگی‌های سعودی، صهیونیستی

بنابر آن عوامل و همچنین دیگر موارد، تراژدی عربستان در قبال گروه و حزب الله و همچنین متحد آن هم یعنی ایران ادامه پیدا کرد. آل سعود به دنبال دستیابی به رهبری منطقه می باشد و همچنین می خواهد مالکیت آن هم را به صورت انحصاری تحت کنترل خود داشته باشند، آن در حالی می باشد که گروه و حزب الله اساسا از رحم خودکامگی های اسرائیل متولد شده و همچنین ضرورتا تهدیدی جهت هر نوع خودکامگی مشابه یا همراه با سیاست‌های متجاوزان صهیونیستی به شمار می رود. امروز گروه و حزب الله در پس نتیجه آن می شود که سیاست‌های متجاوزانه و همچنین دیوانه‌وار عربستان سعودی، به رقم قابل توجهی در معادلات منطقه تغییر پیدا کردن شده که معادلات دیگر را از بین برده می باشد.

اقتدار و قدرت گروه و حزب الله در قبل محدود و همچنین منحصر به اراضی مشخصی در جنوب لبنان و همچنین دشمن اسرائیلی بود،‌ ولی باید توجه داشت به فضل توطئه‌ها و همچنین عوامل تخریب‌آمیز عربستان، گروه و حزب الله به ارتشی در سوریه و همچنین ارتشی مردمی در عراق و همچنین انصارالله در یمن و همچنین انقلاب مردمی در بحرین تغییر پیدا کردن شده می باشد. همچنین و علاوه بر آنکه جریان آزادیبخش در لبنان و همچنین فلسطین نیز به شمار می رود.

در نظر آل سعود پول در صورتی که جهت کشتار شیعیان به کار رود، ارزش چندانی نخواهد داشت و همچنین در صورتی که حاکمیت و همچنین حکومت و همچنین مناسبات آن کشور نتوانند باعث کشتار مجاهدان گروه و حزب الله می شود، بی فایده خواهند بود. عربستان همواره در کمین شیعیان و همچنین تشیع در کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف شامل لبنان و همچنین بحرین و همچنین عراق و همچنین سوریه و همچنین ایران یا العوامیه یا منطقه الشرقیه یا یمن بوده می باشد. جهت سعودی ها مهم آن می باشد که بر روی زمین هیچ شیعه انقلابی و همچنین مقاوم در برابر صهیونیست‌ها و همچنین استکبار باقی نماند.

فتنه انگیزی عربستان با دلارهای نفتی در منطقه

عربستان با نفوذ بر اردوگاه عراق، آن کشور را به دو قسمت و بخش اهل تسنن و همچنین شیعیان تقسیم کرد و همچنین فرقه بندی نژادی در آن کشور به راه انداخت. در پی همین فتنه بود که داعش خود خوانده در آن هم روی کار آمد. سعودی‌ها در محافل شیعی نیز نفوذ کردند و همچنین نشانه‌های فتنه انگیزی در ابعاد داخلی عراق و همچنین منطقه ای بین شیعیان را نیز به راه انداختند. سعودی‌ها همچنین در ضربه زدن به شیعیان از طریق بزرگان و رهبران تندروی سنی موفق عمل کردند. افرادی که وحشی های داعشی را در سوریه و همچنین عراق روی کار آوردند و همچنین به آن ترتیب مرحله ضربه زدن به شیعیان از طریق خود آنها آغاز شد. آنها نشانه های اختلاف میان شیعیان را در رسانه‌های خبری و همچنین نوشته های نشر یافته شده شده در وبسایت و مرکز خبرهای جدید های فرهنگی و اجتماعی برجسته کردند.

عربستان سعودی میلیاردها دلار هزینه کرده می باشد تا مسلمانان را به جان هم بیندازند. آن کشور به دنبال ساخته یا ایجاد درگیری های داخلی و همچنین فتنه انگیزی و همچنین اختلاف افکنی در منطقه ها و مناطق امن و همچنین آرام می باشد. در همین راستا بود که شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی گروه و حزب الله لبنان اعلام کرد که حکومت عربستان به دنبال تغییر موقعیت و همچنین هویت و همچنین نقش لبنان در مقاومت می باشد تا بتواند آن هم را به بخشی از محور سعودی تغییر پیدا کردن کند که روند عادی سازی با اسرائیل را دنبال کرده و همچنین به یمن و همچنین بحرین و همچنین سوریه تجاوز می کند. عربستان با اعلام آن نقطه که به دنبال هدف قرار دادن محور مقاومت می باشد، خود را در موضوعی وارد کرده که از خودش بزرگتر می باشد. کاری که آمریکا و همچنین اسرائیل در رسیدن به آن هم ناتوان خواهند بود، قطعا عربستان نیز نمی تواند انجام دهد.

کمک ۱۵ میلیارد دلاری عربستان به رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی

رسانه های خبری خارجی اعلام می‌کنند که رژیم تکفیری آل‌سعود به اسرائیل بیش از ۱۵ میلیارد دلار پول داده می باشد. فرانسه به عنوان طرف سوم تحویل آن پول وارد عمل شده تا بتواند محرمانه بودن آن موضوع را حفظ کند. بخشی از آن پول ها جهت تامین هزینه‌های نظامی اسرائیل به کار می رود. بعضی منابع اعلام می‌کنند که ریاض در سال شمسی ۲۰۰۶ مبلغ ۲ میلیارد دلار جهت حمایت از اسرائیل در جنگ دوم لبنان هزینه کرده می باشد. در جریان آن جنگ بندر بن سلطان ریاست وقت سرویس اطلاعات عربستان سعودی به سرزمین های اشغالی سفر کرده و همچنین در قدس اروپایی با ایهود اولمرت نخست وزیر سابق آن رژیم دیدار کرده می باشد.

عربستان سعودی سرویس ها و خدمات و همچنین امتیازات و همچنین پولهای هنگفتی را به اسرائیل داده و همچنین جهت جلوگیری از امضای توافق هسته ای با ایران نیز تلاش‌های بسیاری انجام داده می باشد. ریاض همچنین با همراهی تل آویو و همچنین پاریس به دنبال تحریک حکومت آمریکا جهت انجام حمله به جمهوری اسلامی ایران بودند، ولی باید توجه داشت امضای توافق هسته ای تلاش های سه جانبه در تحقق آن اهداف را ناکام گذاشت. با آن وجود همکاری ها و همچنین مشارکت آنها در عرصه سوریه و همچنین حمایت از تیم‌های جنایتکار در آن کشور ادامه پیدا کرد. عربستان در همین راستا به تامین اقتصادی و مالی ائتلاف بین المللی ضد داعش خود خوانده به سرکردگی آمریکا ادامه داد.

بزرگترین خدمت ریاض جهت تل‌آویو

خطرناک ترین اقدام ریاض که بزرگترین خدمت را به رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی کرده، تشویق کشورهای عربی جهت اعلام دشمنی با ایران و همچنین گروه و حزب الله به عنوان دشمنان واقعی عرب ها به جای اسرائیل بود. همچنین تحقیقات و همچنین مباحث و مطالب بسیاری در ارتباط و رابطه با مناسبات گسترده تاریخی عربستان و همچنین رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی مطرح شده که حجم فریبکاری آن کشور ضد عرب ها و همچنین مسلمانان به مدت ۸۰ سال شمسی را نشان می دهد. آنها در طول چندین دهه ادعا می‌کردند عربستان کشوری عربی و همچنین اسلامی می باشد، ولی باید توجه داشت واقعیت نشان داد که آن رژیم، رژیمی اسرائیلی می باشد که تنها تفاوتش آن می باشد که مواضع خود را به جای عبری به زبان عربی گفتن می کند. آن اصطلاح را موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی به کار برده می باشد.

تروریست پروری سعودی در منطقه و همچنین جهان

در سایه تحولات و همچنین اهداف و همچنین سیاست های موجود در منطقه، هیچ مسلمان یا فرد عرب یا هر انسانی که عقل و همچنین وجدان در خود داشته باشد، شکی ندارد که تمامی تیم‌های جنایتکار ضد بشری و ترویستی در منطقه از پاکستان گرفته تا مراکش شامل القاعده و همچنین جبهه النصره و همچنین داعش خود خوانده از رحم آل سعود بر آمده که رویکردی صهیونیستی و همچنین وهابی دارند و همچنین مبنای فکری و همچنین تامین اقتصادی و مالی خود را از آل سعود گرفتن می کنند و همچنین تحت حمایت آنها قرار دارند. آنها از زمان تاسیس حاکمیت شوم خود با برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی انگلیسی – آمریکایی به نیابت از استکبار جهانی وارد عمل شده و همچنین به بهانه توقف گسترش شیعیان، ضد آنها اعلام جنگ کرده اند. آنها اقدام به کشتار ملت های عرب و همچنین مسلمان در عراق و همچنین سوریه و همچنین لیبی و همچنین یمن و همچنین لبنان و همچنین پاکستان و همچنین نیجریه و همچنین افغانستان می‌کنند و همچنین تمام آن اقدامات را به بهانه جلوگیری از نفوذ شیعیان و همچنین به نیابت از رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی انجام می دهند. عربستان اخیراً دایره اقدامات جنایتکارانه خود را افزایش داده و همچنین از فیلیپین در شرق تا مراکش در غرب و همچنین روسیه و همچنین فرانسه در شمال تا استرالیا در جنوب افزایش داده اند. آن بدان معنا می باشد که آل‌سعود خطری جهت حیات بشریت در تمامی منطقه ها و مناطق به شمار می‌رود و همچنین هیچ کس نمی‌تواند از شرارت و همچنین وحشی‌گری آنها در امان باشد.

تروریسم سعودی از ده‌ها تیم ضد بشری و ترویستی حمایت کرده و همچنین به تا حال آبشخور تامین اقتصادی و مالی و همچنین تسلیحاتی و همچنین حمایت از۲۴۰ تیم وهابی و همچنین تکفیری تروریست بوده می باشد. مهمترین آن تیم ها شامل داعش خود خوانده و همچنین القاعده و همچنین جبهه النصره و همچنین انصار السنة و همچنین سیف الاسلام و همچنین بوکوحرام و همچنین… می باشد. آنها در گوشه و همچنین کنار جهان به دنبال فتنه انگیزی و همچنین ساخته یا ایجاد هرج و همچنین مرج و همچنین جنگ داخلی و همچنین خشونت و همچنین کشتار خواهند بود. آنها دین اسلام را به عنوان دین تاریکی و همچنین کشتار و همچنین جهل و همچنین نادانی وشهوت جنسی و زناشویی و جنسی معرفی می‌کنند که حیات بشریت را تهدید می کند. آنها مسلمانان را به عنوان یک بمب موقت و همچنین ویرانگر نشان می دهند که هیچ کس نباید به آنها نزدیک می شود.

ایزنکوت: عربستان و همچنین اسرائیل هرگز دشمن هم نبوده‌اند

آخر همگرایی وهابیت سعودی با دشمن صهیونیستی و همچنین تلاش جهت کسب دوستی و همچنین بهره بری و استفاده از امکانات آنها در مصاحبه ای که اخیراً گادی ایزنکوت ریاست ستاد ارتش رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی با وبسایت و مرکز خبرهای جدید ایلاف عربستان انجام داد، کاملا مشخص بود. آن اتفاق یک اتفاق بی سابقه در رسانه های عربی بود. مصاحبه مذکور در دفتر کار ریاست ستاد ارتش در تل آویو صورت گرفت و همچنین بسیاری از رسانه‌های رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی به خبر مرتبط به آن مصاحبه پرداختند. ایزنکوت در آن مصاحبه تأکید کرد که توافق کامل بین اسرائیل و همچنین عربستان سعودی وجود دارد و همچنین آنها هرگز دشمن یکدیگر نبوده اند.

ایزنکوت در آن مصاحبه تاکید می کند هنگامی که در نشست روسای ستاد ارتش در واشنگتن حضور پیدا کردم و همچنین به اظهارات نماینده عربستان سعودی گوش دادم، متوجه شدم که آن اظهارات کاملاً مطابق با آن هم چیزی می باشد که من در خصوص ایران و همچنین ضرورت مقابله با آن هم در منطقه و همچنین ضرورت توقف برنامه جذاب و جالب و خوب های توسعه طلبانه آن کشور به آن هم فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می کنم.

او همچنین با اشاره به آنکه با حضور دونالد ترامپ در ریاست جمهوری آمریکا فرصتی جهت ائتلاف بین المللی جدید در منطقه جهت متوقف کردن خطر ایران وجود دارد، ابراز داشت: ما آمادگی داریم با کشورهای عربی معتدل تبادل تجربه و همچنین اطلاعاتی داشته باشیم تا در برابر ایران مقاومت نماییم. او همچنین از آمادگی تل‌آویو جهت مشارکت در همکاری اطلاعاتی با عربستان ضد محور مقاومت خبر داد و همچنین تاکید کرد که بسیاری از منافع مشترک میان اسرائیل و همچنین عربستان وجود دارد.

رسانه‌های سعودی در به گفته‌هایی به بررسی کردن سناریوی جنگ بعدی عربستان ضد گروه و حزب الله لبنان پرداختند. به عنوان مثال روزنامه سعودیه سبق در شماره روز ۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ می نویسد که رویکردی سعودی و همچنین اجماعی بین المللی جهت سرکوب گروه و حزب‌الله وجود دارد. ابن روزنامه سعودی مطلب خود را در پی حمله موشکی انصار الله به ریاض مطرح کرده که ریاض گروه و حزب الله را به مشارکت در انجام آن حمله متهم کرده می باشد.

آن روزنامه می افزاید که منطقه وارد مرحله جدیدی شده می باشد که هدف از آن هم مقابله با نفوذ ایران و همچنین گروه و حزب الله می باشد. بر اساس آن به گفته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به تهران هشدار داده که دادن موشک به جنبش انصارالله جهت هدف قرار دادن عربستان تجاوز نظامی به شمار می رود.

از سویی دیگر سرکردگان نظامی رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی از پایان سال شمسی ۲۰۰۶ خود را جهت جنگ بعدی با گروه و حزب‌الله آماده می‌کنند، آنها توضیح می‌دهند که گریزی از آن جنگ جهت کاستن از تهدید ایران در مرزهای اسرائیل وجود ندارد. در  اینجا اهداف رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی و همچنین عربستان کاملاً با هم تطابق پیدا می‌کند. تل آویو معتقد می باشد که هنگام و زمانی که زمان مناسب جهت آن جنگ پیدا شد، متحدان اسرائیل شامل آمریکا و همچنین عربستان و همچنین کشورهایی که حکومت های معتدل عربی خوانده می شوند، بایستی و حتما حمایت کامل خود از رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی را اعلام کنند.

ادامه دارد…

منبع: تسنیم

انتهای پیام

سرویس ها و خدمات ریاض به صهیونیسم| تلاش عربستان جهت اجرای براندازی در کشورهای شیعه نشین در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان