حجت‌الاسلام حشمتی گفتن کرد: خالی بودن سبد هزینه‌ای خانواده‌ها از قرآن

حجت‌الاسلام حشمتی گفتن کرد: خالی بودن سبد هزینه‌ای خانواده‌ها از قرآن

|حجت‌الاسلام حشمتی گفتن کرد: خالی بودن سبد هزینه‌ای خانواده‌ها از قرآن از مسیح داراب|

صدای شیعه: با آنکه حدود دو ماه از خداحافظی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی، دست یار سابق قرآن و همچنین عترت وزیر فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی از آن معاونت می‌گذرد، ولی باید توجه داشت او همچنین همچنان پیگیر فعالیت‌ها و همچنین رویدادهای قرآنی می باشد. 
او حدود چهار سال شمسی بر عالی‌ترین نهاد قرآنی حکومت تکیه زد و همچنین از ساختمان نه چندان پهناور و بزرگ یکی از فرعی‌های خیابان ولیعصر(عج)، برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها و همچنین فعالیت‌های حکومت در باره قرآن را سیاست‌گذاری و همچنین اجرا کرد. 
حشمتی در آن مدت با سه وزیر همکاری داشت و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی همچون ساخت مستند «ایزوتسو»، بهبود نسبی اوضاع بیمه فعالان قرآنی، تغییرات در نمایش نمایشگاه قرآن، واگذاری طرح‌های اصولی و کاربردی همچون «طرح ملی تلاوت» به موسسات مردمی و همچنین… را به مرحله اجرا درآورد. 
دست یار سابق قرآن و همچنین عترت وزیر ارشاد و همچنین مشاور وزیر فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی در مسائل روحانیت، حالا شاید گاهی در خلوت خود با نگاهی به تجربه سه سال شمسی و همچنین ۱۱ ماه و همچنین ۱۵ روز به فعالیت‌های قرآنی و همچنین به آنکه در صورتی که در ابتدای راه قرار داشت، چه کارهایی را انجام می‌داد، فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کند. جهت همین می باشد که در آن گفت‌وگو به هیچ یک از کارهای انجام شده و همچنین نشده در زمان مدیریت او همچنین پرداخته نشده و همچنین تنها به دنبال تحلیلی که تجربه نزدیک به چهار سال شمسی مدیریت پشت آن هم قرار دارد، بسنده شده می باشد. 
– چهار سال شمسی در معاونت قرآن، جایی که از آن هم به عنوان عالی‌ترین نهاد قرآنی حکومت یاد می‌می شود، حضور داشتید جهت آنکه بتوانیم افقی روشن‌تر پیش‌روی آیندگانی که قرار می باشد در آن جایگاه قرار بگیرند به تصویر بکشیم، ابتدا آن سؤال مطرح می‌می شود که اصلی‌ترین موضوع یا اقدامی که مدیریت در آن قسمت و بخش بایستی و حتما به آن هم توجه کند، چه موضوعی می باشد؟ 
شناخت پیشامد جدید در هر رشته و همچنین فعالیتی مهم‌ترین قسمت و بخش و همچنین اصلی‌ترین اقدامی می باشد که مدیران می‌توانند به آن هم اهتمام داشته باشند. گاهی اوقات براساس کم تجربگی و همچنین یا بحران‌های شغلی و همچنین قوه انسانی، مدیران به حل و همچنین فصل موضوعاتی مشغول می‌شوند که پیشامد جدید نیستند و همچنین یا حداقل پیشامد جدید مهمی نیستند. 
در حوزه قرآن و همچنین در معاونت قرآن و همچنین عترت وزارت فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی در حکومت یازدهم، فرصتی پیش آمد تا با یک نگاه علمی و همچنین با مطالعه و همچنین بررسی کردن و همچنین رایزنی با اندیشمندان آن حوزه از شناخت نسبی برخوردار شویم که حاصل آن هم محورهای مختلفی بود که به دست آمده می باشد. 
– قطعاً ذکر آن محورها که براساس گفته تو،‌ حاصل ساعت‌ها پژوهش در آن باره می باشد، می‌تواند خیلی زیاد کمک کننده باشد، امکان نام بردن آنها هست؟
بله؛ طبیعتاً مستندات آن نقل از صدها ساعت مطالعه، پژوهش و همچنین مصاحبه بوده می باشد. آن محورها بر چهار قسمت و بخش تقسیم شده‌اند. الف) تحلیل‌ها، ب) سیاست اصلی، ج) راهبردهای اجرایی – راهکارها، د) اقدامات. 
-مطمئناً در هر کدام از آن محورها به بعضی دستاوردها رسیده‌اید، مهم‌ترین دستاوردهایی که آن مطالعه به همراه داشته می باشد، چه مواردی بوده می باشد؟ 
در قسمت و بخش تحلیل‌ها و همچنین با مطالعه و همچنین بررسی کردن دقیق می‌قدرت مسائل مهم حوزه قرآن را آن‌گونه تحلیل کرد که دولتمردان، اعتقادی به فعالیت‌های قرآنی موجود ندارند و همچنین تنها شخصیتی که به قرآن و همچنین فرهنگ و همچنین معارف و همچنین علوم قرآنی نظر دارد مقام معظم رهبری خواهند بود که به تأکیدهای ایشان هم توجهی نمی‌می شود. در سبد هزینه اشخاص جامعه مبلغی به قرآن اختصاص ندارد. قسمت و بخش عمده اعتبارات قرآنی مستقیم و همچنین غیر مستقیم در حوزه مسابقه هزینه می‌می شود که تاثیری بر فرهنگ قرآنی جامعه ندارد و همچنین تنها برپایی یک مراسم دو ساعته و همچنین اهدای جوایز و همچنین رقابت بی‌‌ثمر می باشد. هدف واحدی در فعالیت‌های قرآنی دیدن نمی‌می شود به صورت کاملاً غیر علمی و همچنین سنتی فعالیت‌ها بی‌انجام می‌می شود و همچنین سرانجام ابهام ویژه ای در بعضی مفاهیم وجود دارد، مثلا جامعه قرآنی، فیلم دیدنی و جذاب قرآنی، اخلاق قرآنی جهت اشخاص جامعه حتی جهت قرآنیان مفهوم واحدی ندارد و همچنین هر کسی تلقی ویژه ای از آن موضوعات در ذهن دارد.
-موارد و نکات جالبی به دست آمده که البته قسمت و بخش بسیاری از آنها همچون عدم توجه دولتمردان به فعالیت‌های قرآنی یا تخصیص قسمت و بخش اعظم بودجه قرآنی به مسابقات به عینه و همچنین قابل لمس می باشد، در بحث سیاست‌ها اکثرا و بیشتر به چه مواردی دست یافته‌اید که بایستی و حتما مورد توجه قرار بگیرد؟ 
در آن باره هم پنج موضوع محور به دست آمده؛ سیاست‌گذاری واحدی در حوزه قرآن وجود ندارد، انتظار بود شورای توسعه فرهنگ قرآنی مرجع سیاست‌گذاری باشد که به دلایل متنوع و گوناگون و مختلف آن مجموعه به یک نهاد قرآنی در موازات دیگر نهادها تغییر پیدا کردن شد، گفتمان سازی قرآن مهم‌ترین سیاست حوزه قرآن می باشد که جهت تحقق آن هم می‌قدرت با بهره بری و استفاده از متفکران، اندیشمندان و همچنین هنرمندان و همچنین با تربیت قوه انسانی ماهر به آن هم دست یافت، اولویت‌بندی در فعالیت‌های قرآنی از ضروریات می باشد. نود قسمت و بخش فعالیت در خواندن و قرائت، تجوید، حفظ و همچنین مسابقه انجام می‌می شود و همچنین مهم‌ترین پیشامد جدید که فهم قرآن باشد، فراموش شده می باشد. انتخاب فهم قرآن می‌تواند دایره مخاطبان را گسترش دهد و همچنین قرآن را جهت عموم شهروندان و مردم شهر مطرح کند. همچنین از مسائل مهم حوزه قرآن موضوع مخاطب می باشد. از همه مهمتر آنکه فعالیت‌های قرآنی موسسات و همچنین نهادها در حال حاضر در یک قشر محدود منحصر شده می باشد و همچنین جامعه به حال خود رها شده می باشد. در حالی که عمومی کردن فهم قرآن جهت آحاد جامعه در صدر سیاست‌ها قرار دارد. 
-در ابتدای صحبت‌های خودتان به موضوع رویکردهایی که بایستی و حتما مورد توجه قرار بگیرد نیز اشاره داشتید، آن رویکردها اکثرا و بیشتر ناظر به چه مواردی می باشد؟ 
در رویکردها ابتدا بایستی و حتما رسانه و همچنین هنر در فعالیت‌های قرآنی اهمیت داشته باشند، در ادامه فضای مجازی و همچنین تولیدات متناسب با آن فضا مورد توجه قرار گیرد، سطح دانش فعالان قرآنی افزایش یابد و همچنین تربیت قوه متخصص در صدر برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها ‌باشد. همچنین تولید آثار هنری قرآنی که در برگیرنده مفهوم از مفاهیم قرآن و همچنین عترت باشد به عنوان رویکرد اصلی انتخاب می شود، هم افزایی بین نهادهای قرآنی و همچنین پرهیز از موازی‌کاری به ویژه در حوزه سیاست‌گذاری در اولویت باشد. ضمن آنکه کودک و همچنین نوجوان در اولویت فعالیت‌های قرآنی قرار بگیرد. 
-هر کدام از مواردی که در بالا مورد اشاره تو قرار گرفت، مستلزم و نیاز به یک سری اقدامات دارد، جهت رسیدن به آن سیاست‌ها و همچنین چه اقداماتی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد که صورت بگیرد؟ 
تقویت زیرساخت‌های حوزه قرآن نظیر بیمه، مسائل حقوقی، تجهیزات و همچنین مکان فعالیت و همچنین اعتبار مدنظر باشد. اولویت‌بندی فعالیت‌های قرآنی و همچنین تسهیم اعتبارات و همچنین بودجه براساس اولویت‌ها از ارکان مدیریت در حوزه قرآن می باشد. همچنین تربیت قوه انسانی ماهر که بتواند در عرصه فرهنگ و همچنین هنر و همچنین فضای مجازی حضور فعال داشته باشد از ضروریات می باشد. جهت تحقق گفتمان سازی قرآنی تولید محصولات هنری قرآنی در رشته‌های بازی‌های رایانه‌ای، فیلم دیدنی و جذاب، نمایشنامه، ادبیات داستانی و همچنین هنرهای تجسمی موثر خواهد بود و همچنین قطعاً تفکیک وظایف بین دستگاه‌های قرآنی و همچنین تخصصی شدن موسسات قرآن تنها راه حل رفع موازی کاری می باشد.

منبع: ایکنا

انتهای پیام

حجت‌الاسلام حشمتی گفتن کرد: خالی بودن سبد هزینه‌ای خانواده‌ها از قرآن در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان