بازی مخصوص زنان و دختران جوان تبلیغات کالاهای لوکس

بازی مخصوص زنان و دختران جوان تبلیغات کالاهای لوکس

|بازی مخصوص زنان و دختران جوان تبلیغات کالاهای لوکس از مسیح داراب|

صدای شیعه: جامعه امروزی ما در حال حرکت به سمت تحول نوگرایی می باشد و همچنین متاسفانه جهت رسیدن به آن منظور از هر هدفی بهره بری و استفاده می کند، حال آنکه که آن اهداف با شاخص های عرفی و همچنین دینی جامعه ما هم‌خوانی داشته باشند یا نه، فعلا به آن هم نمی‌پردازیم ولی باید توجه داشت بایستی و حتما شان و همچنین ارزش زن را در نظر بگیریم و همچنین اجازه وارد کردن کوچک‌ترین خدشه‌ای را به آن هم ندهیم.

وفور کالاهای لوکس

نگاهی ساده که به اطرافمان بیندازیم زرق و همچنین برق کالاها و همچنین اجناس لوکسِ بعضأ گران نرخ چشمانمان را جلا داده و همچنین بازار و همچنین الگوی مصرفی ما را از مسیر ساده زیستی به سمت تجمل گرایی صِرف و همچنین گذر از معیارهای اسلامی سوق می دهد. در آن میان برندهای متنوع و گوناگون و مختلف با نرخ های گزاف و همچنین تبلیغات گسترده با شیوه های متنوع و گوناگون و مختلف مخصوصأ با بهره بری و استفاده ابزاری از ظرافت های مخصوص زنان و دختران جوان چهره فرهنگی جامعه را تغییر داده می باشد و همچنین به وضوح شاهد کاهش ارزش زن در جامعه اسلامی و همچنین تنزل از جایگاه اصلی او همچنین هستیم که درخور نظام و همچنین اهداف انقلاب اسلامی نبوده و همچنین نیست

ولی باید توجه داشت شاید استدلال بعضی آن باشد که بازار مصرفی امروز جهت نفوذ در ذهن و همچنین انظار و افکار عمومی جامعه با توجه به فعالیت برندهای متنوع و گوناگون و مختلف به منظور جا نماندن از اصل رقابت‌های جهانی بایستی و حتما از هر ابزاری به ویژه زنان با چهره به اصطلاح آراسته بهره‌ گرفت تا به سوددهی مورد نظر خود برسد. ولی باید توجه داشت آنکه آیا آن فکر کردن و اندیشیدن درست می باشد و همچنین جهت فروش کالا بایستی و حتما به هر روشی شامل بهره بری و استفاده از زنان با آرایش های غلیظ بهره جست، درست می باشد یا نه بحث امروز ماست که باتوجه به فرهنگ اسلامی کشورمان به آن هم می‌پردازیم.

پیش به سوی مدل اروپایی

دین اسلام به عنوان کامل ترین دین، جهت رسیدن بندگان به شایستگی و همچنین سعادت پا به عرصه هستی گذاشته و همچنین نگاهی فراتر از انتظار به زن و همچنین نقش زنان در جامعه دارد. اسلام همواره به دنبال حفظ ارزش بانوان در محیط فرهنگی و اجتماعی می باشد بطوری که طبق مبانی اصلی دین اسلام، زن و همچنین مرد در جامعه اسلامی با حقوق برابر و همچنین یکسان آفریده شده اند و همچنین زنان جایگاه ویژه‌ای دارند تاجایی که طبق روایات، غضب و همچنین رضایت آنها می تواند غضب و همچنین رضای الهی را در پی داشته باشد
آن در حالی می باشد که نگاه غرب و همچنین دنیای صنعتی امروز با حضور زن و همچنین بهره بری و استفاده از شاخصه های آن هم جهت جذب مشتری و همچنین تبلیغات کالای متنوع و گوناگون و مختلف، کاملا با تفکرات اسلامی متغایر و متفاوت می باشد و همچنین به اسم آزادی و همچنین برابری حقِ زن و همچنین مرد به نوعی نگاهی ابزاری به کارکرد زنان در اجتماع دارد. مدل تعریف شده ای که هدف آن هم رسیدن به منفعت و همچنین سود اکثرا و بیشتر بوده و همچنین جهت رسیدن به آن مسیر از هر ابزاری شامل دخترک های جوان و ازدواج نکرده با آرایش های غلیظ و همچنین رفتار نامتعارف جهت تبلیغات برندهای مشهور بهره مند می می شود
ولی باید توجه داشت آنچه که اهمیت ویژه‌ای دارد تزریق آن قبیل روش‌ها به کشور ما می باشد. پیشامد جدید ناخوشایندی که جامعه ما نیز در حوزه تبلیغات به سمت آن هم رفته و همچنین بعضأ تنها به دنبال استخدام دخترک های جوان و ازدواج نکرده جوون و همچنین به اصطلاح خوش تیپ می باشد. آن آن هم نگاهی‌ می باشد که اروپایی‌ها به زن و همچنین نقش آن هم در جامعه دارند. پس مسئولین مربوطه اطلاع رسانی و همچنین جلوگیری از آن اقدامات را بایستی و حتما در اولویت قرار دهند تا بیش از آن متضرر نشویم.

بهره بری و استفاده ابزاری از زنان و همچنین خشونت علیه آنها

همانطور که گفته شد در بُن مایه‌ی دینی و همچنین عرفی جامعه ما زن جایگاه ویژه و همچنین والایی دارد و همچنین جهت رسیدن هرچه بهتر به آن جایگاه و همچنین عدم انحراف از آن هم بایستی و حتما الزاماتی را رعایت نماید. همه ما می‌دانیم که اندام زنان وسیله ای جهت تبلیغات نیست و همچنین در صورتی که جامعه اروپایی به آن سمت در حرکت بوده و همچنین هست، اولا بر مبنای فرهنگ و همچنین اعتقادات خودشان عمل می‌کنند دوما آن جریان معمولا به انحرافات فکری منجر می‌می شود که پس نتیجه آن می شود که آن هم، خشونت گرایی علیه زن و همچنین آزار و همچنین اذیت می باشد.
بایستی و حتما توجه داشت که زن در جامعه ما شخصیتی مستقل می تواند آزادانه در جامعه به فعالیت های شغلی دلخواه خود، همپای مردان بپردازد ولی باید توجه داشت قرار گرفتن آن هم در وادی مدلینگ و همچنین تبلیغات جهت برندهای پهناور و بزرگ اگرچه جهت او همچنین از نظر اقتصادی خیلی زیاد سودمند خواهد بود ولی باید توجه داشت شاید به آن پیشامد جدید که تغییر پیدا کردن به ابزاری در دست صاحبان ثروت جهت مال اندوزی اکثرا و بیشتر شده می باشد فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نکرده باشد. حال سؤال آن می باشد که مصداق بارز خشونت علیه زنان شامل چه شاخصه‌هایی‌ می باشد؟ با نگاهی ساده به اطراف خود متوجه خواهیم شد همین پیشامد جدید بهره بری و استفاده ابزاری از اندام و همچنین جذابیت یک زن جهت امر تبلیغات مصداقی واضح در راستای افزایش آمار خشونت علیه زنان می باشد. خشونت صرفأ آسیب‌رسانی جسمی نیست بلکه می تواند شخصیتی نیز باشد
خارج از حوزه تبلیغات در بسیاری از فروشگاه های پهناور و بزرگ و همچنین کوچک و همچنین مراکز عرصه کالاهای متنوع و گوناگون و مختلف نیز از آن ترفند جهت جذب مشتری و همچنین به تعبیر کارشناسان اقتصادی بهره گیری از قوای جنسی و زناشویی و جنسی در تبلیغات و همچنین کسب سود اکثرا و بیشتر بهره بری و استفاده می می شود و همچنین متأسفانه روند آن هم نیز رو به افزایش می باشد. امید آن هم می‌رود که مسئولین بیش از قبل به آن موضوع توجه داشته و همچنین راه‌کاری مطلوب جهت آن هم در نظر بگیرند.

منبع: تبیان

انتهای پیام

بازی مخصوص زنان و دختران جوان تبلیغات کالاهای لوکس در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان