آیت الله جوادی آملی: در مورد اختلاس،نجومی و همچنین بی عرضه‌گی بعضی مسئولین گفتیم و همچنین می‌گوییم/ آدم می‌آید درمملکت خودش پرچم و همچنین مال شهروندان و مردم شهر را آتش می‌زند؟!

آیت الله جوادی آملی1 آیت الله جوادی آملی: در مورد اختلاس،نجومی و همچنین بی عرضه‌گی بعضی مسئولین گفتیم و همچنین می‌گوییم/ آدم می‌آید درمملکت خودش پرچم و همچنین مال شهروندان و مردم شهر را آتش می‌زند؟!

شفقنا-حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی گفت: مسئولین تا آن هم مقدار و اندازه که مقدورشان می باشد دارند انجام می‌دهند، آنجا که مقدور ماست در صورتی که خلافی کردند بایستی و حتما نصیحت کنیم چه آنکه می‌کنیم هم در مورد اختلاس گفتیم و همچنین می‌گوییم، هم در مورد نجومی گفتیم و همچنین می‌گوییم، هم در مورد بی عرضه‌گی بعضی مسئولین گفتیم و همچنین می‌گوییم، هم آنها می‌پذیرند هم در صدد تأمین‌اند آنها مثل ما خواهند بود ما هم مثل آنهاییم بیگانه در صورتی که بیاید همین می باشد.

به به گفته شفقنا، آن مرجع تقلید با اشاره به حوادث ناگوار اخیر و همچنین با تاکید بر حفظ وحدت و همچنین برحذرداشتن از نفوذ بیگانه و همچنین ساخته یا ایجاد اختلاف در کشور گفتن کرد: امام و پیشوا علی علیه السلام در نهج البلاغه نامه رسمی جهت شهروندان و مردم شهر مصر نوشت که آن هم کوتاه می باشد ولی باید توجه داشت یک قسمت و بخش‌نامه رسمی جهت مالک اشتر نوشت که خیلی از معارف دینی و همچنین حقوقی را در بردارد در آنجا به مالک فرمود مالک! داشتن رهبری مثل علی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد ولی کافی نیست، داشتن یک استانداری مثل مالک مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد ولی کافی نیست، مادامی که شهروندان و مردم شهر در صحنه نباشند و همچنین ما را یاری نکنند ما موفق نمی‌شویم و همچنین شکست می‌خوریم، مگر ما نمی‌خواهیم حکومتمان دینی باشد، فرمود ستون دین، شهروندان و مردم شهر‌اند همین شهروندان و مردم شهر بودند انقلاب کردند، همین شهروندان و مردم شهر بودند جنگ را پیش بردند یعنی همین تو عزیزان! فرمود مالک با شهروندان و مردم شهر باش، نباشی ما شکست می‌خوریم آن یک مطلب.

او ادامه داد: مطلب غیره ای که به همه ما در خطبه غیره ای به نام خطبه قاصعه مرقوم فرمودند آن می باشد که فرمود آقایان! تو که جریان حضرت ابراهیم را شنیده‌اید. فرزندان آن پیغمبر یعنی اسحاق بود، یعقوب بود، یوسف بود، بنی‌اسرائیل آمدند اینها تا مدتی که راه خلیل حق را طی می‌کردند مستقل بودند کسی کاری به اینها نداشت ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که نوبت به نسل‌های بعدی رسید یک مقدار از آن هم قیامشان فاصله گرفتند اختلاف داخلی پیدا شد دشمن شرق و همچنین غرب حمله کرد، آن دو دشمن شرق و همچنین غرب، آن پیروان انبیای ابراهیمی را آن وسط، پِرس کردند پیغمبرزاده‌ها را به اسارت بردند.

آیت الله جوادی آملی، اختلاف در نظام را عامل نفوذ بیگانه در کشور دانسته و همچنین گفت: شهروندان و مردم شهر، شهروندان و مردم شهر، شهروندان و مردم شهر! حضرت فرمود از جریانی که جهت پیغمبرزاده ها پیش آمد عبرت بگیرید اینها پیغمبرزاده‌ها بودند هنگام و زمانی که اینها با هم اختلاف کردند آن هم وحدت ملی و همچنین دینی را از دست دادند آن بیگانه‌ها آمدند و همچنین نظام بردگی و همچنین ارباب و همچنین رعیتی راه انداختند. آمدند سرزمینشان را گرفتند جاهای خوش آب و همچنین هوا را گرفتند، اینها را به منطقه‌های سوزان فرستادند، اینها را چارودار کردند. چرا با هم اختلاف می‌کنید ؟چرا رهبر را تنها می‌گذارید؟ چرا دین را تنها می‌گذارید؟ مطالبات دارید، مطالبات حق می باشد، همه ما مطالبات داریم، آن اعتراض‌هایی که روی منبر می‌کنیم یعنی چه، همه را می‌گوییم حقّ مسلم ماست، دین و همچنین قانون هم اجازه داده، کشور هم اجازه می‌دهد که ما اعتراض کنیم، نقد کنیم ،ولی باید توجه داشت آن معنایش آن نیست که خدای ناکرده بیگانه‌ای بیاید بگوید مثلاً آن پرچمی که جهت ما خیلی مقدس می باشد، نه زیرا و به درستی که سه رنگ می باشد زیرا و به درستی که نام تبریک و مبارک ذات اقدس الهی در اوست، خیلی جهت ما مقدس می باشد آن هم یقیناً دشمن در صورتی که بیاید مثل آن هم سابق می‌کند، بردگی می‌کند، مگر ما تجربه نکردیم. مسئولین هم تا آن هم مقدار و اندازه که مقدورشان می باشد دارند انجام می‌دهند، آنجا که مقدور ماست در صورتی که خلافی کردند بایستی و حتما نصیحت کنیم چه آنکه می‌کنیم هم در مورد اختلاس گفتیم و همچنین می‌گوییم، هم در مورد نجومی گفتیم و همچنین می‌گوییم، هم در مورد بی عرضه‌گی بعضی مسئولین گفتیم و همچنین می‌گوییم، هم آنها می‌پذیرند هم در صدد تأمین‌اند آنها مثل ما خواهند بود ما هم مثل آنهاییم بیگانه در صورتی که بیاید همین می باشد. یک مستکبر به آن فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می باشد که چپاول کند، آدم می‌آید در مملکت خودش پرچم را آتش می‌زند؟! مال شهروندان و مردم شهر را آتش می‌زند؟! آنکه به جایی نمی‌رسد، البته شهروندان و مردم شهر ما وفادارند چه آنکه در نهم دی دیدیم، در دیروز دیدیم، شهروندان و مردم شهر ما شهروندان و مردم شهر حسینی‌اند، علوی‌اند.

او در ادامه شرح نامه‌های نهج‌البلاغه به شرح نامه هفتاد و همچنین چهارم پرداخته و همچنین گفتن کرد: قبل از اسلام جاهلیت گرفتار اختلاف و همچنین زد و همچنین خورد و همچنین دشمنی و همچنین غارتگری بودند. اسلام چندین کار جهت آن جامعه کرد و همچنین نعمت‌های فراوانی آورد; یکی از برجسته‌ترین نعمت‌هایی که ذات اقدس الهی نصیب امت اسلامی کرد آنکه آن هم اختلاف را به اتحاد، آن هم شکاف را به وحدت، آن هم عداوت را به صداقت تغییر پیدا کردن کرد. خدای سبحان سیئه یک ملت را با علوم وحیانی و همچنین تبلیغ انبیا(علیهم السلام) به حسنه تغییر پیدا کردن می‌کند. در آن نامه که بین قبیله یمن و همچنین ربیعه، نزاع و همچنین خصومت ریشه‌داری بود اسلام بین اینها الفتی ساخته یا ایجاد کرد تا رسید به آنکه وجود تبریک و مبارک امیرالمؤمنین(سلام الله علیه) یک تفاهم‌نامه‌ای، یک صلح و همچنین دوستی مرقوم فرمود و همچنین طرفین هم امضا کردند.

آن مرجع تقلید ادامه داد: حضرت فرمود شهرنشین و همچنین بادیه‌نشین چه در یمن، چه در بیعه آن دو قبیله همگان اتفاق کردند به آن شرایط، عنصر محوری آن اتفاق حبل الله می باشد و همچنین قرآن کریم. وجود تبریک و مبارک حضرت امیر(ع) در آن هم تفاهم‌نامه یمن و همچنین ربیعه آن چنین مرقوم فرمود که طرفین همه اینها دستشان به آن طناب الهی می باشد. آنکه جامعه را از هر آشوبی نگه می‌دارد آن می باشد، شهروندان و مردم شهر را به قرآن دعوت می‌کند. آنهایی که اقتدار و قدرت دارند شایستگی دارند مسئولیت امر به معروف را دارند، دیگران که در حدّ امر به معروف نیستند در صورتی که به اینها امر بشود فوراً اجابت می‌کنند ،قرارشان در آن تعهّد و همچنین توافق آن می باشد که نگویند «به تو چه» حتماً اجابت می‌کنند، اطاعت می‌کنند، زیرا و به درستی که او پیام خداوند تبارک و تعالی را دارد می‌رساند یعنی دستور دینی را می‌رساند، اینها مواد عهدنامه و همچنین توافقی می باشد که بین اینهاست. اینها مواد تعهد بین یمن و همچنین ربیعه می باشد که با خط نورانی حضرت امیر آن توافق نوشته شد.

آیت الله جوادی آملی: در مورد اختلاس،نجومی و همچنین بی عرضه‌گی بعضی مسئولین گفتیم و همچنین می‌گوییم/ آدم می‌آید درمملکت خودش پرچم و همچنین مال شهروندان و مردم شهر را آتش می‌زند؟! در تاریخ ۲۰۱۸-۰۱-۰۵ ۱۲:۱۸:۵۳ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان