واقعیت و حقیقت شکافته شدن سینه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در سوره انشراح

انشراح واقعیت و حقیقت شکافته شدن سینه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در سوره انشراح

شفقنا-هنگامى که موسى بن عمران مأموریت دعوت فرعون طغیانگر را پیدا می‌کند،[۳]‏ بلافاصله از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهد که: «رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی و همچنینَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی»؛[۴] خدایا! سینه‌ام را گشاده ساز و همچنین کار را بر من آسان کن.
در جایى دیگر خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(ص) آمده می باشد: «منتظر فرمان پروردگارت باش استقامت و همچنین شکیبایى کن و همچنین مانند یونس مباش [که بر اثر ترک شکیبایى مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری، گرفتار آن هم همه معظلات و مسائل و مشکلات و همچنین مرارت شد]».[۵] بنابراین، اصولاً هیچ رهبر بزرگى نمی‌تواند بدون شرح صدر به مبارزه با معظلات و مسائل و مشکلات رود و همچنین آن هم‌کس که مانند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خاتم، رسالتش از همه عظیم‌تر می باشد، شرح صدر او بایستی و حتما از همه اکثرا و بیشتر باشد، طوفان‌ها آرامش اقیانوس روح او را بر هم نزند، معظلات و مسائل و مشکلات او را به زانو در نیاورد، کارشکنی‌هاى دشمنان مأیوسش نسازد، سؤالات از مسائل پیچیده او را در تنگنا قرار ندهد

آیات سوره انشراح نیز به شرح صدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می پردازد که تفسیرهای گوناگونی دربارخ آن سوره وجود خواهد داشت.وبسایت و مرکز خبرهای جدید اسلام کوئست همراه با پاسخ به یک پرسش تفسیرهای آن ایات را گفتن کرده می باشد
س:آیا ماجرای شکافته‌شدن سینه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام(ص) توسط فرشتگان که بعضی آن هم‌را ذیل آیه اول سوره انشراح نقل نموده اند، سند معتبری دارد؟
پرسش
آیا داستان شکافته شدن سینه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام(ص) راست می باشد که می‌گویند سوره انشراح بر اساس همین اتفاق نازل شده می باشد؟
پاسخ اجمالی
ابتدا بایستی و حتما گفت که لحن آیات سوره «شرح» و همچنین یا «انشراح» لحنی محبت‌آمیز و همچنین در راستای دلدارى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(ص) می باشد.
پروردگار در نخستین آیه آن سوره به لطفی از جانب خود اشاره کرده و همچنین می‌فرماید آیا ما سینه‌ات را گشاده نساختیم!: «أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ».
«نشرح» از ماده «شرح» و همچنین به معناى گسترش دادن قطعات گوشت و همچنین تولید ورقه‌هاى نازک‌تر می باشد و همچنین منظور از «شرح صدر» گسترش آن هم به وسیله نور الهى و همچنین سکینه و همچنین آرامش خدادادی می‌باشد. شرح یک گفتار نیز به معناى گسترش و همچنین توضیح معانى مخفى آن هم گفتار می باشد.[۱] به هر حال، منظور از شرح صدر در آن‌جا معناى کنایى آن هم می باشد و همچنین آن هم توسعه دادن به روح و همچنین فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می باشد و همچنین آن توسعه می‌تواند مفهوم وسیعى داشته باشد که هم وسعت علمى پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را از طریق وحى و همچنین رسالت شامل گردد و همچنین هم بسط و همچنین گسترش تحمل و همچنین استقامت او در برابر لجاجت‌ها و همچنین کارشکنی‌هاى دشمنان و همچنین مخالفان.[۲] لذا هنگامى که موسى بن عمران مأموریت دعوت فرعون طغیانگر را پیدا می‌کند،[۳]‏ بلافاصله از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهد که: «رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی و همچنینَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی»؛[۴] خدایا! سینه‌ام را گشاده ساز و همچنین کار را بر من آسان کن.
در جایى دیگر خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(ص) آمده می باشد: «منتظر فرمان پروردگارت باش استقامت و همچنین شکیبایى کن و همچنین مانند یونس مباش [که بر اثر ترک شکیبایى مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری، گرفتار آن هم همه معظلات و مسائل و مشکلات و همچنین مرارت شد]».[۵] بنابراین، اصولاً هیچ رهبر بزرگى نمی‌تواند بدون شرح صدر به مبارزه با معظلات و مسائل و مشکلات رود و همچنین آن هم‌کس که مانند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله خاتم، رسالتش از همه عظیم‌تر می باشد، شرح صدر او بایستی و حتما از همه اکثرا و بیشتر باشد، طوفان‌ها آرامش اقیانوس روح او را بر هم نزند، معظلات و مسائل و مشکلات او را به زانو در نیاورد، کارشکنی‌هاى دشمنان مأیوسش نسازد، سؤالات از مسائل پیچیده او را در تنگنا قرار ندهد و همچنین … .
با آن وجود بعضی ذیل آیه شرح صدر به ماجرایی اشاره می‌کنند که در جوانی و همچنین یا نوجوانى حضرتشان رخ داد که فرشتگانی آمده و همچنین سینه مبارکشان را شکافته، قلبشان را بیرون آورده و همچنین شستشو داده و همچنین آن هم‌را از علم و همچنین دانش و همچنین رأفت و همچنین رحمت پر کردند.[۶] مضمون آن حدیث در بسیاری از منابع مهم روایی اهل‌سنت آمده[۷] که به عنوان نمونه به یکی از آنها اشاره می‌کنیم:
ابو هریره از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) پرسید اولین چیزى که در دوران پیامبری‌ات دیدن کردی چه بود؟ حضرتشان فرمود: «پرسش خوبی کردى، من بیست سال شمسی و همچنین چند ماهم بود و همچنین در صحرایی بودم که ناگهان از بالاى سرم سخنى شنیدم، به بالا نگریسته و همچنین مردى را دیدم که از غیره ای می‌پرسید، آیا آن آن هم می باشد؟! سپس آن هم دو به طرفم آمدند … و همچنین هر کدام یکی از بازوى مرا گرفتند، ولى من احساس نمی‌کردم که دست آنها با بازویم تماسی دارند. یکى به دیگرى گفت: بخوابانش … سینه‌اش را بشکاف، پس او سینه‌ام را گرفت و همچنین آن هم‌را شکافت، ولی باید توجه داشت خون و همچنین دردى دیدن نکردم، پس آن هم دیگرى به وى گفت: کینه و همچنین حسد را در آور، و همچنین او چیزى مانند لخته خون را از قلبم در آورده و همچنین بیرون انداخت، باز آن هم دیگرى گفت رأفت و همچنین دلسوزی را جایگزین کن! او چیزى به شکل نقره در همانجاى دلم گذاشت، آن هم‌گاه انگشت ابهام دست راستم را تکان داد و همچنین گفت برو به سلامت. من برگشتم در حالى که رأفت و همچنین رحمتم نسبت به کودکان و همچنین بزرگسالان اکثرا و بیشتر شده بود».[۸] ظاهر آن ماجرا، توصیفی از ماجرایی می باشد که در یک برخورد مادى رخ داده می باشد.[۹] ولی باید توجه داشت بعضی اندیشمندان، به دلایلی وقوع چنین رخدادی را نمی‌پذیرند:
۱٫ معنای آیه «أ لم نشرح لک صدرک» واضح می باشد و همچنین جهت تفسیر آن هم مستلزم و نیاز به وجود چنین ماجرایی نیست.
۲٫ معنای «شرح» غیر از معنای «شقّ» و همچنین شکافتن می باشد.
۳٫ قلب معصوم خالی از هرگونه زنگار و همچنین زشتی می باشد.
با تمام آنچه گفته شد، حتی در صورتی که آن روایت را بپذیریم؛ بدیهى می باشد که منظور از آن حدیث آن قلب جسمانى نیست، بلکه کنایه و همچنین اشاره‌اى می باشد به امدادهاى الهى از نظر روحى و همچنین تقویت عزم و همچنین اراده پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و همچنین پاکسازى او از هر گونه نقایص اخلاقى و همچنین وسوسه‌هاى شیطانى. ولى به هر حال دلیلى نداریم که آیه مورد بحث اشاره به خصوص آن ماجرا باشد، بلکه مفهومى گسترده و همچنین وسیع دارد که آن داستان ممکن می باشد مصداقى از آن هم محسوب می شود.[۱۰] [۱]. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن‏، ص ۴۴۹، بیروت، دار القلم‏، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.‏
[۲]. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ‏۱۰، ص ۷۷۰، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏۲۷، ص ۱۲۱ – ۱۲۲، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
[۳]. طه، ۲۴٫
[۴]. طه، ۲۵ – ۲۶٫
[۵]. قلم، ۴۸٫
[۶]. سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ‏۶، ص ۳۶۳، قم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق؛ فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، ج ‏۳۲، ص ۲۰۵، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
[۷]. بخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج ‏۱، ص ۲۴۵ و همچنین ج ‏۳، ص ۱۴۴، قاهره، جمهوریه مصر العربیه، وزاره الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامیه، لجنه إحیاء کتب السنه، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق؛ ترمذى، محمد بن عیسى، سنن الترمذی، ج ‏۵، ص ۲۷۴، قاهره، دار الحدیث، چاپ اول، ۱۴۱۹ق؛ نسائى، احمد بن على، السنن الکبرى، ج ‏۱، ص ۱۴۰، بیروت، دار الکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول، ۱۴۱۱ق و همچنین …
[۸]. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج ‏۳۵، ص ۱۸۱ – ۱۸۲، بیروت، مؤسسه الرساله، چاپ اول، ۱۴۱۶ق؛ الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ‏۶، ص ۳۶۳٫
[۹]. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏۲۰، ص ۳۱۷ – ۳۱۸، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
[۱۰]. تفسیر نمونه، ج ‏۲۷، ص ۱۲۳٫

واقعیت و حقیقت شکافته شدن سینه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در سوره انشراح در تاریخ ۲۰۱۷-۱۲-۰۳ ۲۳:۲۷:۲۸ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان