سرلشکر جعفری در همایش دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی؛ اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل رعایت اصل استکبار ستیزی می باشد

سرلشکر جعفری در همایش دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی؛ اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل رعایت اصل استکبار ستیزی می باشد

|سرلشکر جعفری در همایش دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی؛ اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل رعایت اصل استکبار ستیزی می باشد از مسیح داراب|

صدای شیعه: سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه صبح امروز (پنجشنبه ۲۳ آذر) در همایش دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی که در مسجد دانشگاه علوم علم پزشکی جدید بقیه‌الله اعظم برگزار شد، اظهار کرد: وجه مشترک همه دانشگاه‌های سپاه، پاسداری از انقلاب اسلامی می باشد.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: تربیت یک پاسدار در تراز انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها، موضوعی مهم و همچنین اصلی می باشد که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه انقلاب اسلامی دو بعد داخلی و همچنین خارجی دارد، تصریح کرد: بعد خارجی انقلاب در مقاومت اسلامی خلاصه می‌می شود که خوشبختانه امروز در سطح منطقه و همچنین جهان در حال گسترش می باشد و همچنین جبهه مقاومت پیروزی‌های پی‌درپی را بدست آورده که به دلیل رشادت جمعی از مجاهدان انقلاب می باشد.

سرلشکر جعفری با تاکید به آنکه آن پیروزی‌ها نصرت الهی را جهت انقلاب و همچنین جبهه مقاومت به ارمغان آورده می باشد، گفت: در صورتی که به وقایع ۲۰ سال شمسی قبل در منطقه بنگریم، می‌بینیم که استکبار همواره شکست خورده و همچنین ملت‌های منطقه پیروز شده‌اند.

فرمانده کل سپاه افزود: امروز مقاومت در کشورهای اسلامی ادامه دارد و همچنین توطئه‌های دشمنان و همچنین دست‌های پشت پرده آمریکا و همچنین اسرائیل و همچنین سعودی‌ها و همچنین بعضی کشورهای منطقه رو شده می باشد و همچنین شکست‌ها را متحمل شدند ؛ وظیفه ما نیز آن می باشد که آن پیروزی‌ها را تثبیت و همچنین گسترش دهیم.

او همچنین با اشاره به آن موضوع که مبارزه با استکبار اصل اساسی انقلاب می باشد که رعایت درست آن هم پیروزی‌ها را حاصل کرده می باشد، گفت: پیروزی‌های واصله پس نتیجه آن می شود که حرکت امت اسلامی با هدایت رهبری امت می باشد و همچنین تا زمانی که آن راه را محکم دنبال کنیم نصرت بیش از پیش نصیب انقلاب می‌می شود

سرلشکر جعفری عزت و همچنین اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران را حاصل رعایت اصل استکبار ستیزی دانست و همچنین تصریح کرد: حرکت پرشتاب جبهه مقاومت انقلاب اسلامی ادامه دارد.

فرمانده کل سپاه با طرح آن سوال که آیا انقلاب اسلامی در همین ابعاد خلاصه می‌می شود، افزود: قطعا اینگونه نیست؛ مقام معظم رهبری در بیانات خود عوامل پیشرفت کشور را به ۵ دسته تقسیم کردند و همچنین فرمودند عوامل داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

او همچنین با اشاره به آن که ساخته یا ایجاد دستگاه‌های اسلامی و همچنین سپس اسلامی شدن جامعه دو رکن اساسی بعد داخلی انقلاب خواهند بود، خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب در بیانات خود فرمودند امروز در مرحله سوم انقلاب قرار داریم ولی باید توجه داشت به دلیل وجود موانع داخلی در آن مرحله به کندی پیش می‌رویم.

سرلشکر جعفری ادامه داد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در صورتی که ما بتوانیم در مرحله سوم انقلاب با سرعت بیشتری پیشرفت کنیم به یک الگو جهت کشورهای دیگر تغییر پیدا کردن خواهیم شد؛ نمونه بارز آن موضوع دفاع امروز ملت‌های منطقه می باشد که از مقاومت شهروندان و مردم شهر ایران در دوران انقلاب اسلامی درس آموختند.

فرمانده کل سپاه با گفتن آنکه شهروندان و مردم شهر منطقه مقاومت امروز خود را مدیون مقاومت ملت ایران و همچنین دوران دفاع مقدس خواهند بود، افزود: ملت‌های منطقه امروز به آن پس نتیجه آن می شود که رسیدند که با اتکای به درون می‌قدرت در برابر اقتدار و قدرت‌های جهانی ایستاد.

او همچنین تصریح کرد: انقلاب اسلامی با همه فرازها و همچنین فرودها و همچنین موانعی که در داخل کشور داشت امروز در بعد خارجی به جایگاه خوبی رسیده می باشد ولی باید توجه داشت متأسفانه در داخل کشور هنوز با اهداف انقلاب فاصله دارد؛ عدالت فرهنگی و اجتماعی ارتقای اخلاق و همچنین پیشرفت کشور از اهداف والای انقلاب خواهند بود که جهت رسیدن به آنها بایستی و حتما تلاش بیشتری صورت گیرد.

سرلشکر جعفری با تأکید بر آن موضوع که در حوزه دفاع امروز جمهوری اسلامی ایران پیشرفت خوبی دارد، گفت: بایستی و حتما تلاش کنیم تا در سایر ابعاد سیاسی، اقتصادی و همچنین فرهنگی و اجتماعی به جایگاه بهتری برسیم.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: آن هم گونه که مقام معظم رهبری در سال شمسی ۹۰ فرمودند که پاسداری از انقلاب کار خیلی زیاد خوبی می باشد ولی باید توجه داشت بایستی و حتما نیروهای پاسدار به همه ابعاد آن پاسداری واقف باشند ما نیز بایستی و حتما بر همین اساس برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی‌های بعدی را ترتیب دهیم.

او همچنین با اشاره به قسمت و بخش غیره ای از سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند حفاظت یا پاسداری از انقلاب بایستی و حتما به موقع، درست و همچنین غیرمحافظه کارانه باشد،‌ گفت: از دید رهبر انقلاب پاسداری محافظه کارانه یعنی دفاع از وضع موجود انقلاب که ایشان آن موضوع را نمی‌پذیرند؛ ایشان فرموده‌اند که پاسداری از انقلاب بایستی و حتما غیرمحافظه‌کارانه باشد یعنی در کنار حفاظت جهت پیشرفت انقلاب نیز تلاش کنیم.

سرلشکر جعفری با گفتن آنکه متأسفانه موانع بسیاری جهت پیشرفت انقلاب در جامعه وجود دارد، افزود: مدیریت امروز جامعه ما با سبک مدیریت اروپایی انجام می‌می شود که متغایر و متفاوت با مدیریت انقلابی می باشد که خوشبختانه با تأکیدات رهبر معظم انقلاب در آن حوزه تحولاتی رخ داده می باشد.

فرمانده کل سپاه با گفتن آنکه دستیابی به دانشگاه در تراز انقلاب از اهداف والای نظام مقدس ماست، افزود: یکی از ملزومات آن کار پیشتازی و همچنین خط شکنی در عرصه علمی می باشد و همچنین شرطی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت رسیدن به دانشگاه در تراز انقلاب می باشد البته در کنار آن هم بایستی و حتما به ابعاد معنوی انقلاب نیز توجه می شود.

او همچنین با اشاره به تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا بر موضوع تربیت پاسداران افزود: هدف دانشگاه‌های پاسداری سپاه تربیت افسران و همچنین پزشکانی در تراز انقلاب اسلامی می باشد.

سرلشکر جعفری با اشاره به آنکه تقاضاهای بسیاری جهت حضور در جبهه مقاومت وجود داشت، گفت: بارها شاهد بودم که مقام معظم رهبری فرمودند که انجام تحصیل، ‌کارهای علمی و همچنین خودسازی واجب بر هر کار غیره ای در داخل کشور می باشد.

فرمانده کل سپاه با گفتن آنکه داشتن روحیه جهادی تنها اسلحه به دست گرفتن نیست، ادامه داد: آنچه مسلم می باشد ما امروز از تهدیدات دفاعی و همچنین امنیتی عبور کردیم و همچنین به سادگی می‌توانیم آن هم‌ها را پاسخ دهیم یا به عبارت دیگر بایستی و حتما بگویم ساده‌ترین کار امروز ما دفاع می باشد.

او همچنین با اشاره به فتنه‌هایی که در کشور رخ داد، تصریح کرد: امروز موضوع دفاع جهت انقلاب به خارج از مرزها رفته می باشد.

سرلشکر جعفری تصریح کرد:‌ متأسفانه در کشور هنگام و زمانی که صحبت از تهدید می‌می شود همه به یاد جنگ می‌افتند در حالی که تهدید اصلی کشور جنگ نرم فرهنگی، سیاسی و همچنین فرهنگی و اجتماعی می باشد که در صورتی که جهت آنها فکری نشود به مشکلی جدی بدل می‌می شود.

فرمانده کل سپاه عنوان کرد: شامل ضرورت‌های پاسداری غیرمحافظه‌کارانه جهت انقلاب خودسازی معنوی و همچنین بصیرتی در تمام باره‌هاست و همچنین در کنار آن هم بایستی و حتما روحیه ایثار و همچنین از خودگذشتگی را نیز در جوانان افزایش دهیم؛ اینها شاخصه حرکت جهادی می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه مراکز سپاه بایستی و حتما روحیه‌های نقل شده را در بین جوانان تقویت کنند، افزود: آن کار مشکل و همچنین سختی می باشد و همچنین بایستی و حتما در آن باره کار عملی صورت بگیرد؛ جهت انجام آن کار می‌قدرت از تیم‌های جهادی کمک گرفت.

سرلشکر جعفری یکی دیگر از ضرورت‌های پاسداری غیرمحافظه کارانه را مدیریت جهادی دانست و همچنین گفت: ما امروز به یک تحول جدی در سبک مدیریتی مستلزم و نیاز داریم؛ مشکل اصلی ما آن می باشد که مدیران به رضایت‌مندی دیگران توجه می‌کنند به خصوص در زمانی که مستلزم و نیاز به رأی دارند؛ آنها رضایت دیگران را حتی در صورتی که مخالف با رضایت خداوند تبارک و تعالی هم باشد مقدم می‌شمارند.

فرمانده کل سپاه در قسمت و بخش پایانی سخنانش با گفتن آن موضوع که در صورتی که مدیریت قاطعانه و همچنین جهت رضای خداوند تبارک و تعالی باشد پس نتیجه آن می شود که آن هم رشد رفاه و همچنین عدالت در جامعه می‌می شود، خاطرنشان کرد: همچنین و علاوه بر ویژگی‌های نقل شده جهت مدیریت جهادی حسن خلق نیز یکی دیگر از مولفه‌های آن نوع مدیریت می باشد که بایستی و حتما همه را در کنار هم پرورش دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوون

انتهای پیام

سرلشکر جعفری در همایش دانشگاه در تراز انقلاب اسلامی؛ اقتدار امروز جمهوری اسلامی حاصل رعایت اصل استکبار ستیزی می باشد در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان