دلایل سختگیری در اثبات اتهام زنا

مکارم دلایل سختگیری در اثبات اتهام زنا

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) –حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی در مورد سخت گیری در اثبات اتهام زناپاسخ گفته می باشد.
به به گفته شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ آن مرجع تقلید شیعیان بدین شرح می باشد:

پرسش : در اسلامبرای اثبات زنا بایستی و حتما ۴ فرد یا شخص گواهی دهند و همچنین جهت گواهی آنها شرایط سختی وجود دارد، آیا آن سخت گیری باعث مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده بدکاران نمی می شود؟!
پاسخ اجمالی:

اگرچه جهت اثبات زنا شرایط خیلی زیاد سختگیرانه ای وضع شده می باشد، امّا آسیب های احتمالی آن سختگیری کم ضررتر از هنگام و زمانی که می باشد که جهت اثبات آن گناه ضوابط آسانگیرانه ای وضع می شود؛ در صورتی که اثبات زنا کار آسانی باشد، ممکن می باشد اشخاص بی تقوا جهت تسویه حساب های فردی یا شخصی، اشخاص بی گناه را متهم به آن گناه کنند، یا مردان هوس بازی که ازدواج و همچنین طلاق های متعددی می کنند، جهت گریز و فرار از مهریه و همچنین نفقه، مدام به زنان خود چنین تهمتی بزنند. جهت جلوگیری از آن آسیب ها و همچنین آسیب های مشابه اثبات زنا چنین قواعد سختگیرانه ای دارد.
پاسخ تفصیلی:

عمل ناپسند زنا، از اعمالی می باشد که خداوند متعال مجازات خیلی زیاد سختی را جهت مرتکبین آن هم تشریع کرده می باشد. به نظر می آید تشریع مجازات سخت و همچنین دردناکی زیرا و به درستی که شلاق و همچنین – در بعضی موراد – سنگسار به آن خاطر می باشد که دامن یک جامعهسالم به کلی از لوث چنین عمل زشتی پاک و همچنین منزه بماند. عملی که آسیب ها و همچنین آثار نامطلوب دنیوی و همچنین اخروی و همچنین فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی اش بر کسی پوشیده نیست.(۱)
با آن حال می بینیم شرایطی که جهت اثبات آن جرم و جنایت در محاکم اسلامی وضع شده آن هم قدر سختگیرانه می باشد(۲) که احتمال اثبات آن هم را عملا خیلی زیاد کم می کند. چنان که خداوند متعال در آیه۴ سورهنور در مورد افرادی که چنین اتهامی می زنند و همچنین شهادت نادرست و همچنین یا ناقصی در مورد آن عمل دارند می فرماید: «و همچنینَ الَّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَهِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانینَ جَلْدَهً و همچنینَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً اَبَداً و همچنینَ اُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ»؛ (و همچنین کسانى که زنان پاکدامن را متّهم مى کنند سپس چهار شاهد [بر مدّعاى خود] نمى آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و همچنین شهادت شان را هرگز نپذیرید و همچنین آنها آن هم فاسقانند).
همچنین در حدیثی از امام و پیشوا صادق(علیه السلام) و همچنین در به گفته ایشان از یکی از قضاوت های حضرت علی(علیه السلام) حساسیت موضوع شهادت بر زنا را می بینیم: «عن جَعْفَرٍ عَنْ اَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ فِی ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِیٌّ اَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الْآن همَ یَجِیءُ فَقَالَ عَلِیٌّ علیه السلام حُدُّوهُمْ»(۳)؛ (سه تن نزد امیرالمومنین(علیه السلام) بر علیه فردی یا شخصی به زنا شهادت دادند. حضرت فرمود چهارمین شاهد کجاست؟ گفتند: اکنون می آید. حضرت فرمان داد آن هم سه شاهد را حدّ قذف زدند). در اینجا می بینیم که صرف وجود چهار شاهد جهت زنا کفایت نمی کند و همچنین جهت اثبات آن جرم و جنایت بایستی همه آنها در یک زمان نیز نزد قاضی حاضر باشند.
با توجه به آن مباحث و مطالب ممکن می باشد آن سوال به ذهن برسد که آیا وضع چنین شرایط و همچنین ضوابط سختگیرانه ای جهت اثبات آن جرم و جنایت، غرضِ اصلی تشریعِ مجازات آن هم را نقض نمی کند؟ بدین گفتن که از یک سو می گوییم یکی از مهم ترین حکمتهای تشریع چنین مجازات دردناکی جهت آن عمل، ساخته یا ایجاد مانع روانی جهت اشخاص جامعهاسلامی از نزدیک شدن به آن عمل می باشد و همچنین از سوی دیگر می بینیم جهت اثبات آن جرم و جنایت چنان ضوابط و همچنین قواعد سختگیرانه ای وضع شده که ممکن می باشد اثبات بسیاری از آن هم جرایم واقع شده را منتفی و همچنین مرتکبین آنها را از مجازات برهاند و همچنین حتی آنها را به مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده های مجدد از آن اوضاع تشویق کند. آن دو مساله را چگونه می قدرت با هم جمع کرد؟
در پاسخ به آن سوال و همچنین در یک جمله خیلی زیاد ساده می گوییم: آسان گیری در اثبات جرم و جنایت زنا می تواند آثار خیلی زیاد مضر و همچنین بد و همچنین مخرّب تری جهت جامعهداشته باشد تا مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده های احتمالی بعضی بدکاران از ضوابط سخت گیرانه فعلی.
جهت اثبات و همچنین توضیح آن ادعا می گوییم: تشریع مجازات سهل گیرانه جهت عمل ناپسند زنا ممکن می باشد جهت اشخاص مغرض و همچنین بی تقوادستاویزى می شود تا از آن طریق اشخاص پاک را مورد اتهام قرار دهند. به همین خاطر خداوند متعال در سورهنور بلافاصله بعد از گفتن مجازات شدید زناکاران(۴)، مجازات شدید تهمت زنندگان را که در صدد مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده از آن حکم خواهند بود گفتن مى کند، تا حیثیت و همچنین حرمت خانواده هاى پاکدامن از خطر آن گونه اشخاص مصون بماند و همچنین کسى جرات تعرض به آبروى شهروندان و مردم شهر پیدا نکند. خداوند متعال در آن آیهبا تشریع چنین ضوابط سختگیرانه ای جهت شاهدان وقوع آن جرم و جنایت، نه تنها تهمت زنندگان بی تقواو مغرض را تحت مجازات شدید قرار مى دهد بلکه در درازمدّت نیز سخن و همچنین شهادت شان را از ارزش و همچنین اعتبار مى اندازد تا نتوانند حیثیّت پاکان را لکه دار کنند. به همچنین و علاوه داغ فسق بر پیشانی شان مى نهد و همچنین در جامعهرسوای شان مى کند.(۵)
آن سخت گیرى در مورد حفظ حیثیت شهروندان و مردم شهر پاکدامن منحصر به اینجا نیست و همچنین در بسیارى از تعلیمات اسلاموجود دارد و همچنین همگى از ارزش فوق العاده اى که اسلامبراى حیثیت زن و همچنین مرد با ایمانو پاکدامن قائل شده می باشد حکایت مى کند. در حدیثى از امام و پیشوا صادق(علیه السلام) مى خوانیم: «اِذَا اتَّهَمَ الْمُو همچنینْمِنُ اَخَاهُ انْمَاثَ الْاِیمَانُ مِنْ قَلْبِهِ کَمَا یَنْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ»(۶)؛ (هنگامى که مسلمانى برادر مسلمانش را به چیزى که در او نیست متهم سازد ایماندر قلب او ذوب مى می شود مثل نمک در آب).
علّامه شهید مرتضی مطهّری در آن باره می فرماید: بنای اسلامدر موضوع زنا بر تجسس و همچنین بررسی و همچنین تفتیش نیست تا اشکال می شود که با آن شرایط سخت گیرانه، امکان تجسس و همچنین بررسی به حداقل می رسد و همچنین در پس نتیجه آن می شود که در صد هزار مورد یکی هم اتفاق نمی افتد که ثابت می شود. بلکه اصلا اسلاممی خواهد زنا کمتر ثابت می شود… در صورتی که هزار زنا صورت بگیرد و همچنین مخفی بماند از نظر اسلامآسان تر می باشد از آنکه یک زن عفیفی که زنا نکرده مورد اتهام قرار گیرد و همچنین آن جهت اسلاماهمیت بیشتری دارد. اسلامنمی خواهد زنا انجام می شود، بله آن درست می باشد؛ ولی آنکه نمی خواهد زنا می شود، منحصرا از راه شاهد و همچنین مجازات نیست، بلکه راه های غیره ای نیز وجود دارد. مثلا جامعهای که به تربیت فردی و همچنین مقررات فرهنگی و اجتماعی توجه بیشتری کند احتمالا کمتر از زنا رنج خواهد برد نه آنکه تنها و فقط هنگام و زمانی که زنا واقع شد بخواهیم مجازات کنیم و همچنین از راه مجازات جلوی زنا را بگیریم. البته مجازات هم در جای خود ثابت می باشد. آنهایی که آن تربیت در ایشان اثر نمی بخشد بدانند که راه تازیانه خوردن و همچنین در مواردی راه کشته شدن آنها و همچنین گاهی کشته شدن از طریق سنگسار، باز می باشد.(۷)
مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده احتمالی از ضوابط اثبات جرم و جنایت زنا در صورت آسان گیرانه بودن آنها، می توانند صورت ها و همچنین مصادیق مختلفی داشته باشند. مثلا ممکن بود در چنین صورتی مردان هوس بازی پیدا شوند که هر روز اراده و تصمیم راسخ به ازدواجو طلاقداشته باشند و همچنین جهت گریز و فرار از هزینه های مهریهو نفقه مدام به زنانی که با آنها ازدواجمی کنند تهمت ارتکاب فحشا بزنند تا راحت تر بتوانند از آنها جدا شوند.
به خاطر بستن راه چنین مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده هایی و همچنین دیگر مضر و همچنین بد بهره بری و استفاده های احتمالی ای می باشد که خداوند متعال چنین ضوابط سخت گیرانه ای را در اثبات آن جرم و جنایت وضع کرده می باشد.

پی نوشت:

(۱). جهت مثال می بینیم پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(صلی الله وعلیه وسلم) در حدیثی راجع به پیامدهای نامطلوب آن عمل می فرماید: « فِی الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الدُّنْیَا و همچنینَ ثَلَاثٌ فِی الْآخِرَهِ فَأَمَّا الَّتِی فِی الدُّنْیَا فَیَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ و همچنینَ یُعَجِّلُ الْفَنَاءَ و همچنینَ یَقْطَعُ الرِّزْقَ و همچنینَ أَمَّا الَّتِی فِی الْآخِرَهِ فَسُوءُ الْحِسَابِ و همچنینَ سَخَطُ الرَّحْمَنِ و همچنینَ الْخُلُودُ فِی النَّارِ»؛ (زِنا شش پیامد دارد: سه در دنیا و همچنین سه در آخرت. سه پیامد دنیایى اش آن می باشد که آبرو را مى بَرد، مردن و مرگ را شتاب مى بخشد و همچنین روزى را مى بُرد و همچنین سه پیامد آخرتى اش نیز سختى حسابرسى، خشم خداى رحمان و همچنین ماندگارى در آتش می باشد). (من لا یحضره الفقیه‏، ابن بابویه، محمد بن على‏، بررسی کننده و پروهشگر/ مصحح: غفارى، على اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۳ هـ.ق، چاپ دوم‏،ج ۴، ص ۳۶۷).

(۲). جهت مثال می بینیم امام و پیشوا صادق(علیه السلام) راجع به شرایط اثبات زنا و همچنین حکم سنگسار می فرماید: «لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ و همچنینَ الْمَرْأَهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ و همچنینَ الْإِیلَاجِ و همچنینَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِی الْمُکحُلَه»؛ (هیچ مرد و همچنین زن زناکاری سنگسار نمی شوند مگر آنکه ۴ فرد یا شخص مرد همچنین و علاوه بر نزدیکی، دخول و همچنین خروج را مانند داخل و همچنین خارج شدن میله سرمه در سرمه دان دیده باشند و همچنین شهادت دهند). (الکافی، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق‏، بررسی کننده و پروهشگر/ مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷هـ.ق، چاپ چهارم، ج ۷، ص ۱۸۴). طبق آن حدیث می بینیم که احراز شرایطی زیرا و به درستی که رؤیت و همچنین عدم قناعت به قرائن و همچنین هماهنگی در شهادت جهت اثبات وقوع آن عمل از سوی شهود امری خیلی زیاد سخت می باشد.

(۳). الکافی، آن هم، ج ۷، ص ۲۱۰٫

(۴). «الزَّانِیَهُ و همچنینَ الزَّانی‏ فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ و همچنینَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَهٌ فی‏ دینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ و همچنینَ الْیَو همچنینْمِ الْآخِر»؛ (هر یک از زن و همچنین مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و همچنین نباید رأفت [و همچنین محبّت کاذب] نسبت به آن هم دو تو را از اجراى حکم الهى مانع می شود در صورتی که به خداوند تبارک و تعالی و همچنین روز جزا ایمان دارید). سوره نور، آیه ۲٫

(۵). تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴هـ.ش، چاپ اول، ج ۱۴، ص ۳۶۹ و همچنین ۳۷۰٫

(۶). الکافی، آن هم، ج ۲، ص ۳۶۱٫

(۷). ر. ک: آشنایی با قرآن، مطهری، مرتضی، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۶۹هـ.ش، چاپ اول، ج ۴، ص ۱۹ – ۲۲٫

تاریخ نشر: « ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ »
مباحث و مطالب مرتبط
محروم و بی بهره یک زناکار از تشکیل خانواده در اسلام!
ازدواج موقت بهانه ای جهت هوسبازان و همچنین عاملی جهت تحویل کودکان بی سرپرست به جامعه

دلایل سختگیری در اثبات اتهام زنا در تاریخ ۲۰۱۷-۱۲-۱۶ ۱۳:۳۱:۳۹ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان