حضرت آیت الله وحید خراسانی: خوشا به حال افرادی که قدر خود را فهمیدند و همچنین پا از گلیم دراز نکردند

ayotollah vahid 2 حضرت آیت الله وحید خراسانی: خوشا به حال افرادی که قدر خود را فهمیدند و همچنین پا از گلیم دراز نکردند

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی گفت: ما هرگز قرآن را نشناختیم «و همچنین نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی» مفهومی از شیء اعم نیست اطلاق شیء مصدر به کل و همچنین کل از ادات عموم وضعی می باشد و همچنین آن قرآن هم «و همچنین نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شی» ما چه چیزی را بلد هستیم؟

به نقل از شفقنا، آن مرجع تقلید در اجلاسیه عمومی اساتید سطوح عالی و همچنین خارج حوزه علمیه قم، طی سخنانی به آن شرح ایراد کرد: عمده آن می باشد که فردی یا شخصی نه آورنده آن دین باشد و همچنین نه حافظ آن هم باشد مثل خواجه نصیر الدین طوسی، خواجه نصیر الدین طوسی کیست؟ العقل الحادی عشر عقل یازدهم عنوان خواجه نصیر الدین طوسی می باشد آن فحل الفحول عظمت حکمتش از مناقشات با فخررازی ظاهر می می شود چنین مردی هنگام مردن و مرگ وصیت کرد مرا پایین پای قبر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دفن کنید و همچنین بر لوح قبر من بنویسید «و همچنین کلبهم باسط ذراعیه بالوصید» من سگ آن خاندانم آن خواجه و همچنین آن معرفت!

صاحب جواهر فحلی می باشد کسی از زمان شیخ طوسی تا زمان صاحب جواهر موفق نشده می باشد از طهارت تا دیات را آن جور مستدل در یک جا جمع کند، هم اجماعات از طهارت تا دیات و همچنین هم شناخته شدن و شهرت، شناخته شدن و شهرت هم در دو قسم إما مطلقا إما بین القدماء چنین فحلی از اول طهارت تا دیات را نگاشته می باشد.

مرحوم نایینی اعجوبه ای خواهند بود مرحوم کفایی به خود من فرمود مرحوم آقا ضیاء به آخوند اعتراض کرد که چرا آن همه از میرزا حسین تقدیر می کنی با آن که هزار فرد یا شخص در درس تو حاضر می شوند آن هم هم از قبیل ملا عبدالله که فحلی بود مرحوم آخوند جواب داد: آن مردی می باشد که من شب یک مشت استفتاء جهت او می فرستم، صبح آن هم شب با تمام مدارک از اجماع و همچنین روایات، سندا و همچنین دلالتا برایم می نویسد، در صورتی که معارض دارد قواعد تعارض را اعمال می کند از ترجیح به موافقت کتاب اولا و همچنین مخالفت عامه ثانیا، چنین مردی لا یدرک و همچنین لا یوصف آن مطلب را آخوندی می گوید که اعاظم وقت همه به ایشان ارجاع می دادند آن هم روزگار چه بود آن روزگار چه می باشد!

اهمال معقول نیست هر امری ولی باید توجه داشت لابشرط و همچنین ولی باید توجه داشت بشرط می باشد هدایت آن دین آن قرآن مبین که ما هرگز قرآن را نشناختیم «و همچنین نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی» مفهومی از شیء اعم نیست اطلاق شیء مصدر به کل و همچنین کل از ادات عموم وضعی می باشد و همچنین آن قرآن هم «و همچنین نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شی» ما چه چیزی را بلد هستیم؟

خوشا بحال افرادی که قدر خودشان را فهمیدند و همچنین پا از گلیم خود دراز نکردند شیخ الطائفه کیست؟ یک شب در مجلس استفتاء وارد شدم بر مرحوم آقای خویی، فحل الفحول، دیدم متحیر خواهند بود گفتم وجه تحیر چیست؟ فرمودند: رفتم در رجال و همچنین به حال شیخ طوسی رسیدم که از طوس به بغداد آمد تهذیب، استبصار در حدیث، عده در اصول و همچنین رجال شیخ در علم رجال، فهرست در کتب، شخصیتی که بانی حوزه نجف بود و همچنین هر مجتهدی از آن هم حوزه در می آید ثمره شجره طیبه شیخ طوسی می باشد، آیت الله خویی بهت زده بودند از چنین فحلی که کتاب دعایی نوشته می باشد که ادعیه صباح و همچنین مساء را شهروندان و مردم شهر عام خواندن و قرائت کنند آن توفیقات آنها و همچنین آن هم بدبختی ما!

نوبت رسید به صاحب جواهر پسر بیست ساله صاحب جواهر فوت شد به پدر خبر دادند آمد پای جنازه پسرش نشست دو ورق جواهر را نوشت گفت آن هم جهت تو بعد آهی کشید پرسیدند: آن آه چه بود؟ گفت: سر آه من آن می باشد که آن بچه در زمان فقر و همچنین تنگدستی من زندگی کرد صاحب جواهر با چه مشقتی زندگی کرد چنین مردی صاحب جواهر می باشد، آن روزگار سلف و همچنین آن روزگار ما! آن مسائل بهت انگیز می باشد.

محمد مکی کیست؟ شهید اول که عقل در مورد او مبهوت می باشد در زندان ظرف آن هم روز لمعه را از طهارت تا دیات نوشت آن شهید اول می باشد و همچنین آن هم لمعه و همچنین آن هم زین الدین شارح، مهم آن می باشد که همین فحل کتابی دارد به عنوان گفتن، کتاب غیره ای دارد به نام دروس که از آن کتاب ها روشن می می شود که احاطه نسبت به مسائل ایشان تا چه حد بوده می باشد.

نوبت به شیخ انصاری رسید همه تو اهل فضل هستید اولش می فرماید: «اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» بعد از آن مساله حالت نفسانی را ذکر می کند هیچ فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کردید که چرا آن جا می فرماید: «اعلم ان المکلف…» خود او قائل به شرعیت عبادات، حل آن معما چگونه می باشد آن رسائل ایشان آن هم هم مکاسب ایشان که درس خارج شیخ جهت میرزای شیرازی می باشد آن درس ها ولی باید توجه داشت ایشان مادر پیری داشتند که جهت مادرشان شهریه ای را معین کرده بود، پیرزنی با آن هم حوائج و همچنین گرفتاری به میرزای شیرازی شکایت برد که من با آن مقدار شهریه چه کنم، میرزا پیش شیخ آمد و همچنین گفتن کرد مادرت چنین روزگاری دارد شیخ فرمود: محال لایمکن می باشد از آن حق من بگذرم ولی باید توجه داشت تو مجتهدی و همچنین اختیار داری، میرزا دست برد به زیر نگین ها و همچنین ریخت به دامن مادر شیخ و همچنین گفت همچون مادری مثل تو فرزندی مثل شیخ تربیت کند سزاوار آن حد می باشد آن از علم ایشان و همچنین آن هم از زهد ایشان.

صاحب جواهر در حال نظر بود همه علماء اعلم آن هم وقت نجف خالی نبود نجفی که مهد کاشف الغطاء بود همه علما منتظر بودند که چه رخ می دهد دم جان دادن صاحب جواهر فرمود: شیخ مرتضی را بیاورید در حرم به شیخ گفتند: صاحب جواهر سراغ تو را گرفته می باشد شیخ آمد و همچنین صاحب جواهر به ایشان گفت: کجا بودی، گفت در حرم جهت شفای تو دعا می کردم که صاحب جواهر فرمود: من رفتم و همچنین آن امت را به تو سپردم، آن زهد ایشان می باشد.

بعد از صاحب جواهر به شیخ رجوع کردند شش ماه گذشت ولی باید توجه داشت شیخ انصاری رساله ای جهت مقلدین ندادند علتش را از ایشان پرسیدند شیخ انصاری فرمودند: در زمانی که مباحثه می کردم کسی که به نام سعید العلماء در بابل از من اقوی بود با احراز اقوائیت او رساله دادن را جایز نمی دانم رجوع کردند به سعید العلماء در بابل او همچنین گفتک سلام مرا به شیخ برسانید و همچنین گفتن کنید: استصحاب تو ساقط می باشد وجه سقوط آن هم آن می باشد که آن هم زمان من اقوی بودم ولی باید توجه داشت حالا تو اقوی هستید بعد که قاصد بازگشت و همچنین به شیخ پیغام سعید العلماء را رساندند فرمود: استصحاب ساقط می باشد پس نتیجه آن می شود که آن شد که شیخ رساله ای نوشتند و همچنین در حاشیه آن رساله مکتوب فرمودند: در زمان غیبت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف عمل به رساله من از باب اکل میته و همچنین اضطرار مانعی ندارد. آن علم و همچنین آن زهد و همچنین آن دیروز و همچنین آن امروز!

ولی باید توجه داشت یک مطلب مانده می باشد و همچنین آن هم آن می باشد که یکی از شاگردان شیخ پیش شیخ آمد و همچنین گفت من عازم بلاد هستم شیخ به او فرمود: ولی باید توجه داشت قضاوت مبادا تصدی کنی «من حکم فی درهمین بخلاف ما نطق به الله فقد کفر بالله العلی العظیم» ولی باید توجه داشت نماز جماعت می خواهی بخوان، می خواهی نخوان ولی باید توجه داشت درس بگو مطالعه را رها نکن که سرش آن می باشد که «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» آن علم او می باشد و همچنین آن زهد او می باشد آن روزگار سلف می باشد و همچنین آن روزگار ما!

ولی باید توجه داشت یک راه آن هم راه آن می باشد شاگرد شیخ آمد و همچنین گفت: من عازم هستم شیخ اجازه ای جهت نوه خود دادند و همچنین سپس رفت و همچنین روز دیگر آمدند و همچنین فرمودند: چرا ماندی شاگرد شیخ گفت: خواب بهشت را دیدم قصر دیدم یک قصر مثل قرص قمر در شب چهارده و همچنین یک قصر مثل قرص خورشید بود، پرسیدم که آن دو قصر جهت کیست که جواب دادند: قصری که مثل ماه می باشد جهت شیخ انصاری می باشد ولی باید توجه داشت قصر مثل قرص خورشید جهت ملای دربندی می باشد. گفتم: به چه حسابی دربندی کجا و همچنین شیخ کجا؟ نسبت نسبت ارض و همچنین سماء می باشد، جواب دادند که آن قصر که مثل قرص قمر می باشد داده خداوند تبارک و تعالی به شیخ در اثر علم و همچنین عمل او می باشد ولی باید توجه داشت آن قصری که مثل خورشید می باشد داده سیدالشهداء علیه السلام به فاضل دربندی می باشد.

آن هم چه مهم می باشد آن جمله می باشد فاضل دربندی در روز تاسوعا چگونگی شهادت حضرت عباس علیه السلام را می خواند پیراهنش عرق می کرد آن پیراهن را بر هر مریضی می انداخت شفا پیدا می کرد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله و همچنین سلم در شب معراج که به اعلی علییین رفتند دیدن کردند که در طاق عرش نوشته شده می باشد: «إن الحسین مصباح الهدی» آن جنبه علمی «و همچنین سفینه النجاه» آن هم جنبه عملی ما چه کردیم ای اباعبدالله! گفتنی نیست از صدر زین افتاد روی زمین افتاد ولی باید توجه داشت سی هزار فرد یا شخص به یک فرد یا شخص افتاده در حالی که کمرش از مردن و مرگ برادر شکسته می باشد، صورت به صورت اشبه الناس خَلقا و همچنین خُلقا و همچنین منطقا برسول الله گذاشته می باشد همچنان که افتاد «قوم بسیوف و همچنین قوم بالرماح» آنهایی که شمشیر و همچنین نیزه نداشتند سنگ بر آن هم بدن زدند و همچنین جهت ایشان گفتن کردند «الشفاء فی تربته و همچنین الائمه من ذریته» آن دو مطلب بود.

ولی باید توجه داشت آن هم چه عقل متحیر می باشد، آن هم هنگام و زمانی که که تمام انبیا داد می زنند «وا نفساه» یک مرتبه یک زن پهلو شکسته می آیند دست به زیر معجرشان می کنند و همچنین یک پیراهن خونین را در می آورند و همچنین روی سر می اندازند و همچنین می نامند: «یا رب شیعتی» جبرئیل نازل می می شود و همچنین می گوید یا زهرا خداوند تبارک و تعالی به تو سلام می رساند و همچنین می فرماید آن پیراهن را از سر بردار آن هم چه می خواهی ما به تو می دهیم. «السلام علی الحسین و همچنین علی علی بن الحسین و همچنین علی اولاد الحسین و همچنین علی اصحاب الحسین اللهم لا تفرق بیننا و همچنین بینهم ابدا و همچنین اجعل عواقب امورنا خیرا.»

حضرت آیت الله وحید خراسانی: خوشا به حال افرادی که قدر خود را فهمیدند و همچنین پا از گلیم دراز نکردند در تاریخ ۲۰۱۷-۱۲-۲۱ ۱۵:۳۱:۲۱ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان