حضرت آیت الله جوادی آملی: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم مظهر رافت و همچنین رحمت خداوند می باشد

جوادی حضرت آیت الله جوادی آملی: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم مظهر رافت و همچنین رحمت خداوند می باشد

شفقنا- حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی دربخشی از کتاب «سیره رسول اکرم (ص) در قرآن» به گفتن ویژگی ها و همچنین عظمت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامی اسلام و همچنین شاخصه های برتری رسول اکرم بر پیامبران پرداخته می باشد که در آن مجال به رأفت و همچنین رحمت رسول اکرم صلی الله علیه و همچنین آله و همچنین سلم اشاره می می شود.

به نقل از شفقنا، آن مرجع تقلید در خصوص رافت و همچنین رحمت رسول اکرم می نویسد: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله گرامی اسلام صلی الله علیه و همچنین آله و همچنین سلم مظهر رأفت و همچنین رحمت خداوند تبارک و تعالی جهت مؤمنان می باشد. رحمت و همچنین رأفت، صفت فعل حقّ می باشد و همچنین هر صفت فعل را از مقام فعل موصوف، انتزاع می کنند نه از مقام ذات او همچنین، جایگاهی که محلّ انتزاع رأفت و همچنین رحمت می باشد، جایگاهی امکانی می باشد، و همچنین آن هم جایگاه می می شود، رئوف و همچنین رحیم، و همچنین بارزترین مصداق و همچنین مظهر آن هم رسول خداوند تبارک و تعالی صلی الله علیه و همچنین آله و همچنین سلم می باشد.

او در آن باره می گوید: خداوند در مورد بعضی از انبیا تعبیر برادر کرده می فرماید: «جهت قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم، «جهت قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم»، «…آن هم هنگام که برادرشان نوح آنها را گفت… » ولی در مورد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اسلام تعبیر برادر نیامده، بلکه می فرماید: ﴿هو الذی بعث فی الأمّیین رسولاً منهم﴾ یا آنکه می فرماید ﴿لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیزعلیه ما عنتّم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم﴾: پیامبری جهت تو آمده که از جانتان برخاسته، انحراف تو جهت او خیلی زیاد سخت می باشد، با حرص و همچنین شوق کوشش می کند تا تو مؤمن بشوید، او مظهر رأفت و همچنین رحمت خداوند تبارک و تعالی جهت مؤمنان می باشد. رحمت و همچنین رأفت، صفت فعل حقّ می باشد و همچنین هر صفت فعل را از مقام فعل موصوف، انتزاع می کنند نه از مقام ذات او همچنین، جایگاهی که محلّ انتزاع رأفت و همچنین رحمت می باشد، جایگاهی امکانی می باشد، و همچنین آن هم جایگاه می می شود، رئوف و همچنین رحیم، و همچنین بارزترین مصداق و همچنین مظهر آن هم رسول خداوند تبارک و تعالی صلی الله علیه و همچنین آله و همچنین سلم می باشد. صفات فعلیه به صفات ذاتیه متّکی می باشد، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله و همچنین سلم فعلی می باشد از افعال خداوند تبارک و تعالی که به ذات خداوند تبارک و تعالی تکیه دارد، او مانند سایر فقرا، ربط محض و همچنین فقر صرف می باشد ولی مظهر رأفت و همچنین رحمت خداست.

آیت الله جوادی آملی در تبیین رحمت عامه و همچنین رحمت خاصه، آورده می باشد: خداوند جهت خود رحمتی عامه ورحمتی خاصه قایل می باشد واین دوخصوصیت را جهت قرآن و همچنین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز گفتن داشته، از طرفی می فرماید: من رحمت عامه ای دارم: ﴿رحمتی وسعت کل شی ء﴾ یعنی هر چه مصداق شی ء می باشد مشمول رحمت من می باشد. و همچنین از طرف دیگر می فرماید: متّقیان، از رحمت ویژه ام برخوردارند: ﴿فسأکتبها للذین یتّقون﴾. رحمت عامّه مقابل ندارد، ولی مقابل رحمت خاصه، غضب می باشد که زیر پوشش رحمت عامه می باشد چنان که رحمت خاصه زیر پوشش رحمت عامه می باشدآنکه ما خداوند تبارک و تعالی را به رحمت فراگیرش سوگند می دهیم ناظر به آن هم رحمت مطلقه ای می باشد که مقابل ندارد. قرآن نیز مظهر رحمت عامه می باشد زیرا گرچه جهت هدایت شهروندان و مردم شهر می باشد ولی سایر موجودات نیز که به تبع شهروندان و مردم شهر آفریده شده اند از فیض قرآنی بهره مند می شوند.

او با گفتن آنکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم صلی الله علیه و همچنین آله و همچنین سلم ، رحمت عامه ای می باشد که همگان از او بهره بری و استفاده تکوینی و همچنین بهره غیر تکوینی می برند، به نقل حدیثی از امیرالمومنین پرداخته و همچنین آورده می باشد: از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده می باشد که: در خدمت پیغمبر، از جایی عبور می کردیم، به هیچ درخت و همچنین سنگی نمی رسیدیم جز آنکه به آن هم حضرت سلام عرض می کردند ! آری، همه چیز در پیشگاه رحمت خاصه خاضع می باشد. هر فضیلتی که مکتبهای غیر الهی دارند محصول بهره گیری از تعلیمات انبیاست، با آن تفاوت که آنها جهت مردمی ره آورد انبیا را گرفته و همچنین جهت الهی آن هم را وانهادند، گرچه جهات الهی آمیخته با جهات مردمی می باشد امّا مکاتب غیر الهی بین خداوند تبارک و تعالی و همچنین پیغمبر و همچنین بین ره آورد انبیا جدایی افکندند، بعضی را پذیرفته و همچنین نسبت به بعضی دیگر کفر ورزیدند: ﴿ویقولون نؤمن ببعضٍ و همچنین نکفر ببعض﴾، پس هر حرف حقی در جهان، محصول رسالت انبیاست که: «الحجه قبل الخلق» قبل از آنکه دیگران بیایند، صاحبان وحی آمدند و همچنین گفته های نغز و همچنین دلنشین خود را عرضه کردند و همچنین دیگران بر سر سفره آنها نشسته و همچنین از گفته هایشان مدد گرفتند، لذا انبیا هم می توانند مظهر رحمت عامه خداوند تبارک و تعالی باشند و همچنین هم مظهر رحمت خاصه او همچنین.

حضرت آیت الله جوادی آملی: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم مظهر رافت و همچنین رحمت خداوند می باشد در تاریخ ۲۰۱۷-۱۲-۰۶ ۱۲:۰۹:۵۷ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان