بررسی کردن مذمت تکدی گری در سبک زندگی اسلامی ایرانی در گفت وگو با کارشناسان؛ درک درستی از «و همچنینَ أَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ» نداریم/سایه سنگین تکدی گری بر سر نیات خیر شهروندان و مردم شهر!

بررسی کردن مذمت تکدی گری در سبک زندگی اسلامی ایرانی در گفت وگو با کارشناسان؛ درک درستی از «و همچنینَ أَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ» نداریم/سایه سنگین تکدی گری بر سر نیات خیر شهروندان و مردم شهر!

|بررسی کردن مذمت تکدی گری در سبک زندگی اسلامی ایرانی در گفت وگو با کارشناسان؛ درک درستی از «و همچنینَ أَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ» نداریم/سایه سنگین تکدی گری بر سر نیات خیر شهروندان و مردم شهر! از مسیح داراب|

صدای شیعه: تکدی گری فارغ از آنکه چهره فرهنگی و اجتماعی شهرستان را زشت  می کند سبب بروز معظلات و مسائل و مشکلات متنوع و گوناگون و مختلف فرهنگی و همچنین حتی اعتقادی شده می باشد. اشخاص به خیال خودشان به انسان های نیازمندی کمک کرده اند که از سر ناچاری دست مستلزم و نیاز در کوی و همچنین برزن به سوی همه کس دراز می کنند؛ در حالی که طبق مستندات ارایه شده از اوضاع زندگی متکدیان بسیاری از آنها شامل درآمدهای تا چندین میلیون تومان خواهند بود.

از سوی دیگر بخشی از جامعه معتقد می باشد در صورتی که بخواهد کار نیک و همچنین خیری انجام دهد قطعا بایستی و حتما در حق همین افرادی باشد که در سرما و همچنین گرما در پیاده روها و همچنین خیابان های شهرستان حرکت می کنند و همچنین از سر بدبختی گدایی می کنند، پس آن اشخاص مستحق به صدقه دادن خواهند بود.

تمامی آن موارد رویکردهایی می باشد که متاسفانه به دلایل متنوع و گوناگون و مختلف شامل تمارض متکدیان به بیماری های عجیب و همچنین غریب، نیازمندی و همچنین از سوی دیگر به دلیل ناآگاهی شهروندان و همچنین برداشت های اشتباه از اموزه های دینی، رخ داده و همچنین سبب شده می باشد تا تکدی گری جهت بعضی تغییر پیدا کردن به شغلی تمام وقت می شود و همچنین اشخاص با وجودی که از سلامت کامل برخوردارند آن گونه با تنبلی و همچنین تن پروری کسب دخل و درآمد کنند.

از آن رو، بر آن هم شدیم آن معضل فرهنگی و اجتماعی که سبک زندگی اسلامی ایرانی را بیمار و همچنین چهره اش را مخدوش می کند از منظر دکتر امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس و همچنین حجت الاسلام دکتر سید محمود مرتضوی هشترودی، استاد حوزه علمیه قم به بحث و همچنین بررسی کردن بگذاریم که حاصل آن هم از نظرتان می گذرد:

حجت الاسلام سید محمود مرتضوی هشترودی، استاد حوزه  در مورد جایگاه کار و همچنین تلاش در دین مبین اسلام اظهار کرد: آنکه انسان زحمت بکشد و همچنین جهت کسب روزی حلال تلاش کند یکی از مواردی می باشد که در آموزه های دینی خیلی زیاد در مورد آن هم تاکید شده می باشد چنان که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(ص) فرمودند: «کسب روزی حلال بر هر زن و همچنین مرد مسلمان واجب می باشد.»

او همچنین ادامه داد: در روایات داریم که طلب علم بر هر مسلمان واجب می باشد، ولی باید توجه داشت در اینجا طلب روزی حلال نیز به نوعی مثل طلب علم و همچنین شاید بالاتر از طلب قرار گرفته باشد. در روایتی از معصوم(ع) آمده می باشد که عبادت ۱۰ جزء دارد که ۹ جزء آن هم کار و همچنین تلاش جهت به دست آوردن روزی حلال می باشد، آن تاکید نشان از اهمیت تلاش جهت کسب روزی حلال دارد.

 

در اسلام کسب های حرام و همچنین حلال و همچنین مباح و همچنین واجب مشخص اند

مرتضوی هشترودی افزود: همچنین در فقه خودمان بابی به نام «مکاسب» و همچنین بابی به نام «بیع» داریم که در مکاسب کسب های حرام و همچنین حلال و همچنین مباح و همچنین واجب گفتن می می شود و همچنین در مذمت تنبلی روایات فراوانی داریم شامل آنکه آفت موفقیت، تنبلی می باشد؛ یا روایت های غیره ای که بهترین تفریح را کار و همچنین تلاش و همچنین کوشش ذکر کرده اند. همه آن مسائل حکایت از اهمیت کار کردن در شاکله دین اسلام دارد.

او همچنین در مورد تکدی گری و همچنین تن دادن بعضی اشخاص جامعه به تنبلی و همچنین تن پروری گفت: سوال آن می باشد که آیا افرادی که از طریق گدایی پول در می آورند آن دخل و درآمد برایشان جایز می باشد؟ آیا حلال می باشد؟ آیا در اسلام آن رویکرد مورد نکوهش قرار گرفته می باشد؟ آن موارد جواب های خودش را دارد، ولی باید توجه داشت آنچه که از روایات بر می آید آن هم می باشد که اسلام به شدت تنبلی و همچنین بیکاری را مورد مذمت قرار داده و همچنین حتی در جایی می گوید کسی که تلاش و همچنین کوشش نکند، بی مروت می باشد.

آن پژوهشگر تاکید کرد: همچنین، در روایات آمده می باشد صدقه جهت اشخاص بی مستلزم و نیاز حرام می باشد؛ اشاره من به آن روایت از آن جهت بود که بعضی می نامند صدقه و همچنین زکات خود را به آن اشخاص می پردازیم، در حالی که بسیاری از اشخاص متکدی اصلا نیازی به آن مال ندارند. جهت بعضی سوال می باشد در صورتی که آن صدقات را به چنین افرادی بپردازند آیا مثلا از زکات فطره بریءُ الذمه می شوند؟ پاسخ علما آن می باشد که نمی شوند.

 

درک درستی از «و همچنینَ أَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ» نداریم

مرتضوی هشترودی تصریح کرد: در مورد کسی که گدایی کرده و همچنین طلب حاجت می کند بایستی و حتما چند مورد را بررسی کردن کنیم، اول آنکه اصلا مستلزم و نیاز دارد؟ آیا متکدی می باشد؟ در صورتی که شخص ناتوان می باشد و همچنین واقعا توانایی کار کردن نداشته باشد در چنین موردی تکدی گری ایرادی ندارد ولی کراهت دارد؛ حال در صورتی که آن هم شخص متکدی با سماجت درخواست اقتصادی و مالی کند در اینجا کراهت شدید دارد. بایستی و حتما توجه داشت اگرچه در قرآن کریم آمده می باشد: «و همچنینَ أَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ» یعنی هیچ سائلی را مرنجان؛ ولی باید توجه داشت اینجا تبصره دارد آنکه او را با شدت دور نکنیم ولی به او بفهمانیم که دلیلی ندارد آن گونه با سماجت درخواست کند.

آن استاد حوزه اظهار کرد: در آن میان در صورتی که کسی هیچ مال و همچنین ثرورتی نداشته باشد و همچنین بخواهد تکدی گری را کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل خود قرار دهد که اکنون اکثر قریب به اتفاق متکدیان چنین وضعیتی را دارند، طبق فتوای مراجع و همچنین علما حرام می باشد که به آنان پرداخت پول داشته باشیم و همچنین پول گرفتن آنان نیز از دیگران حرام می باشد، لذا پولی که آنها می گیرند تحصیل مال نامشروع می باشد و همچنین قوه قضاییه بایستی و حتما در آن مورد اقدام کند. دزدی و همچنین کلاهبرداری را تنها و فقط تحصیل مال نامشروع نمی دانیم بلکه تکدی گری نیز از مصادیق آن  مساله می باشد.

او همچنین ادامه داد: متاسفانه، بستر مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت مواجهه با آن مساله را فراهم نکرده ایم، آنها به پول مفت عادت کرده اند و همچنین به کار کردن تن نمی دهند، هنگام و زمانی که به آن اشخاص پول می دهیم به نوعی گویی داریم آنها را به اشاعه منکر تشویق می کنیم و همچنین آنکه کار اشتباه خود را ادامه بدهند.

مرتضوی هشترودی تاکید کرد: آن مساله بایستی و حتما فرهنگسازی و همچنین قوه قضاییه نیز وارد عمل می شود. کار بایستی و حتما به وفور وجود داشته باشد. در صورتی که با معضل فرهنگی و اجتماعی زیرا و به درستی که گدایی مبارزه کردیم، آن هم وقت می می شود انتظار داشت که شرایط متغایر و متفاوت باشد، اکنون حتی در شهری مثل قم جوانان تنومندی را می بینیم که دست گدایی دراز می کنند و همچنین می نامند کار نیست و همچنین در صورتی که آن گونه کار کنم از دست فروشی اکثرا و بیشتر دخل و درآمد دارم، که آن یک معضل و همچنین تهدید جدی می باشد.

او همچنین در پایان خاطرنان کرد: اکنون در بعضی شهرهای جمهوری اسلامی به شدت با تکدی گری برخورد می می شود، مثلا در تبریز هیچ متکدی ای وجود ندارد، در صورتی که هم چنین فردی یا شخصی باشد شهروندان و مردم شهر به او پول نمی دهند و همچنین در صورتی که واقعاً فردی مستحق باشد شهروندان و مردم شهر او را به مراکز خیریه معرفی می کنند، بنابراین، بایستی و حتما آن ضدارزش را از سبک زندگی های فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی مان حذف کنیم.

 

جامعه خود مسبب رواج تکدی گری می باشد!

بنابر آن به گفته، دکتر امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس نیز با اشاره به علت رواج تکدی گری  و همچنین جایگزین شدن آن ضد ارزش به جای ارزش کار و همچنین تلاش در جامعه، گفت: در واقع آن خودِ جامعه می باشد که سبب می می شود چنین روحیه ای ساخته یا ایجاد و همچنین بعضی دست به انجام کارهایی تظیر تکدی گری بزنند.

او همچنین ادامه داد: جامعه متشکل از شهروندان و مردم شهر می باشد، مردمی که در بسیاری از اوقات بدون توجه به هشدارها و همچنین اطلاع رسانی های گسترده رسانه ها و همچنین رسانه ملی و همچنین همچنین تاکید نهادهای انتظامی بر عدم کمک به متکدیان، باز هم به آنان کمک می کنند و همچنین بهانه شان هم آن می باشد که بر اساس اعتقادات دینی بایستی و حتما به آن اشخاص کمک کرد در حالی که آنها اصلا نیازمند نیستند.

قرائی مقدم تصریح کرد: حساب نیازمند با متکدی جدا می باشد. اکنون در جامعه افرادی را دیدن می کنیم که به دلیل حضور در کلان شهری مثل تهران و همچنین خصوصیاتی که آن کلان شهرستان دارد به راحتی به تکدی گری می پردازند چراکه در آن شهرستان هیچ کس از غیره ای خبر ندارد و همچنین آن اشخاص می توانند بدون ترس از شناخته شدن به کسب و کار خود بپردازند.

آن استاد دانشگاه در ادامه گفتن کرد: بایستی و حتما تفاوت قائل شد بین مکانی که اشخاص در آن هم دست به تکدی گری می زنند، یک وقت در یک شهرستان کوچک همه یکدیگر را می شناسند و همچنین می دانند که فرد کجا پهناور و بزرگ شده و همچنین والدین او چه افرادی بوده اند، چنین افرادی هرگز در شهرستان خود دست به تکدی گری نمی زنند زیرا و به درستی که ترس از آبرو دارند ولی در مورد کلان شهری مثل تهران شرایط متغایر و متفاوت می باشد و همچنین دیگر بحث عزت و همچنین آبرو مطرح نیست، زیرا و به درستی که اشخاص در بی هویتی به سر می برند.

قرائی مقدم گفت: در صورتی که در قبل زنی در خیابان کار می کرد، دستمال کاغذی می فروخت آن کار به مثابه توهین بود ولی باید توجه داشت حالا در شهری مثل تهران با آن تراکم جمعیت و همچنین مهاجران از شهرستان ها و همچنین حتی کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف شرایط متغایر و متفاوت شده می باشد، امروز از بنگلادش، افغانستان، پاکستان هم متکدیانی در تهران دیده می می شود.

 

بسیاری از تکدی گری ها ریشه در تن پروری دارد

او همچنین در ادامه در مورد تکدی گری افرادی که از نظر جسمی سالم و همچنین تندرست خواهند بود، اظهار کرد: آن مساله را بایستی و حتما در تن پروری جست وجو کرد، چنین اشخاص تن پروری با بهره بری و استفاده از احساسات و همچنین عواطف و همچنین اعتقادات شهروندان و مردم شهر دست به تکدی گری می زنند و همچنین پولی را بی زحمت به دست می آورند.

قرائی مقدم گفت: ما مردمی هستیم که کمک کردن به ایتام و همچنین فقرا و همچنین نیازمندان را وظیفه دینی خود می دانیم، ولی متاسفانه گاهی مباحث را خلط می کنیم. مثلا بعضی متکدیان که دخل و درآمد هر روز خدا شش میلیون تومانی دارند و همچنین با تمارض روزگار می گذرانند. اشخاص بایستی و حتما به هشدارها توجه کنند و همچنین به آن اشخاص که رحم و همچنین شفقت شهروندان و مردم شهر را ابزار سودجویی خود کرده اند، توجهی نداشته باشند، آن دینداری نیست که به چنین افرادی کمک می شود بلکه بایستی و حتما نیازمندان واقعی را شناسایی و همچنین از طریق قوانین و قانونی به آنها کمک کرد.

او همچنین با گفتن آنکه تکدی گری حرمت ها را در جامعه فروریخته و همچنین یک نوع تنبلی ساخته یا ایجاد می کند، ابراز کرد: بعضی از شهروندان و مردم شهر می نامند، در صورتی که ما به فرد متکدی کمک نکنیم، می رود و همچنین جرم و جنایت غیره ای را مرتکب می می شود یا به اعتیاد روی می آورد، در حالی که بایستی و حتما آن مساله را به مسئولان امر واگذار کنند، تا به درستی و همچنین با کمک شهروندان و مردم شهر اوضاع را مدیریت کنند.

 

لقمه های حاضر و همچنین آماده تکدی گری را افزایش می دهد

قرائی مقدم اظهار کرد: آن اوضاع تن پرورانه که در جامعه ساخته یا ایجاد شده حاصل اقتصاد نفت و همچنین گازی و همچنین عادت کردن به حاضر و همچنین آماده بودن همه چیز می باشد، یعنی همواره لقمه در دهان جامعه قرار داده شده می باشد، آن از اشکالات سرمایه داری دولتی می باشد، شهروندان و مردم شهر تلاش نمی کنند و همچنین همه چیز را به حکومت محول کرده اند.

آن بررسی کننده و پروهشگر در پایان تاکید کرد: جمع آوری متکدیان کار اشتباهی نیست، ما راهی جز آن نداریم که به آنها کمک نکنیم و همچنین آن اشخاص جمع آوری شوند. اکنون در تبریز یک متکی هم نیست زیرا و به درستی که شهروندان و مردم شهر سریعا اطلاع می دهند و همچنین آن اشخاص را سر کار می فرستند. کار و همچنین تلاش عار نیست. هنگام و زمانی که جسم فرد سالم می باشد بایستی و حتما کار کند و همچنین قطعا آن رویکرد موافق دین و همچنین مسلک ماست. آن هم روش که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله(ص) و همچنین ائمه علیهم السلام همواره بر کسب روزی حلال و همچنین کار کردن، تاکید کرده اند .

منبع: شبستان

انتهای پیام

بررسی کردن مذمت تکدی گری در سبک زندگی اسلامی ایرانی در گفت وگو با کارشناسان؛ درک درستی از «و همچنینَ أَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ» نداریم/سایه سنگین تکدی گری بر سر نیات خیر شهروندان و مردم شهر! در تاریخ ۱۹۷۰-۰۱-۰۱ ۰۳:۳۰:۰۰ نشر یافته شده شده می باشد

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

خرید vps خرید vps ارزان خرید سرور مجازی خرید سرور مجازی ارزان خرید وی پی اس خرید وی پی اس ارزان